BÀI 4 :

CÁC SÁCH CỰU ƯỚC

 

I- CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ.

Lạy Chúa, ngày chủ nhật hôm nay chúng con lại tụ họp nhau đây để lắng nghe Lời Chúa. Xin ban Thánh Thần tình yêu cho chúng con, để chúng con biết yêu mến Lời Chúa.

(Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi).

1/ Kiểm tra 15 phút. (Có thể thay đổi tuỳ chương trình)

a. Em hãy cho biết tác giả của Kinh Thánh là ai ? (Thiên Chúa là tác giả chính – Thiên Chúa linh hứng cho các tác giả loài người viết ra Kinh Thánh).

b. Linh hứng có nghĩa là gì ?

- Linh : thuộc về Chúa Thánh Thần.

- Hứng : được cảm xúc đánh động.

Linh hứng : ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần ban cho những người viết ra Kinh Thánh.

c. Tại sao ta nên thường xuyên đọc Kinh Thánh ?

- Thường xuyên đọc Kinh Thánh sẽ được nhiều ơn soi sáng, được bình an và được nâng đỡ để sống theo ý Thiên Chúa.

Kiểm tra điều quyết tâm

2/ Viết tựa đề bài học :    CÁC SÁCH CỰU ƯỚC

Lời Chúa : Lc 24, 13-27

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

Đối với nhiều người Cựu Ước có vẻ xa lạ. Nhưng những ai có dịp đọc thì sẽ khám phá ra cả một kho tàng phong phú ẩn giấu trong đó. Cựu Ước chứa đựng những bản tình ca tuyệt vời (Sách Diễm Ca), những lối sống đạo đức tạo nên nền tảng hạnh phúc cho con người (Sách Huấn Ca), (Sách Châm Ngôn)... Nhưng quan trọng hơn, Cựu Ước giúp ta hiểu rõ hơn về Tân Ước. Cũng nhờ đọc Cựu Ước dưới ánh sáng Tân Ước, ta sẽ hiểu rõ hơn chương trình tình thương Thiên Chúa đối với loài người chúng ta. Chương trình đó bắt đầu ra sao và đã được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô như thế nào. Chúa Giêsu cũng đã dùng Cựu Ước để giải thích những điều trên cho các môn đệ cùng đi về Emmau như trong bài Tin Mừng mà các em sẽ nghe sau đây.

III- CÔNG BỐ LỜI CHÚA.

Lc 24,13-27

IV- GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

Điểm nổi bật mà các em vừa nghe trong tin Mừng là từ  “Sách Thánh”. “Sách Thánh” ở đây chỉ Cựu Ước. Cựu Ước đã nói đến cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, như vậy Cựu Ước và Tân Ước đan kết với nhau chặt chẽ. Cựu Ước chuẩn bị và báo trước cho Tân Ước và Tân Ước làm sáng tỏ những gì đã được Cựu Ước đề cập đến, chúng ta cùng tìm hiểu thêm.

Thảo luận :

1. Các nhân vật trong đoạn Tin Mừng : Chúa Giêsu, hai môn đệ trên đường Emmau, Môsê, các ngôn sứ.

+ Nhân vật thuộc Cựu Ước : Môsê & các ngôn sứ.

+ Nhân vật Tân Ước : CG, hai môn đệ trên đường Emmau.

3. Nhân vật chính : Chúa Giêsu.

4. Từ ngữ chính : “Sách Thánh”.

5. Câu tóm ý : “Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ. Ngài giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Ngài trong tất cả các Sách Thánh”. (câu 27).

6. Tựa đề : “Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh Cựu Ước để giải thích về Ngài”.

A. CỰU ƯỚC GỒM NHỮNG SÁCH NÀO

HS GHI : Cựu Ước gồm 46 cuốn xếp theo 4 loại:

- 5 cuốn luật Môsê (Ngũ Kinh) : Sáng Thế, Xuất Hành, Lêvi, Dân Số, Đệ Nhị Luật.

- 16 Lịch sử : Giosuê, Thủ Lãnh (Thẩm Phán), Rút, 2 Sách Samuen, 2 Sách Các Vua, 2 Sách Sử Biên Niên, Et-ra, Nơkhemia, Tôbia, Giuđitha, Ette, 2 Sách Macabê.

- 7 cuốn thi phú (còn gọi là giáo huấn hoặc khôn ngoan) : Gióp, Thánh Vịnh, Châm  Ngôn, Giảng Viên, Diễm Ca, Khôn Ngoan, Huấn Ca.

- 18 cuốn tiên tri (ngôn sứ) : Isaia, Giêrêma, Aica, Barúc, Eđêkien, Đanien, Hôsê, Gioen, Amốt, Ôvađia, Giona, Mikha, Nakhum, Khabacúc, Xêphônia, Khácgai, Dacaria, Malakhi.

B. THỂ VĂN CỰU ƯỚC

HS GHI :

Cựu Ước được viết bằng thể văn xuôi, và thể văn vần (thơ).

C. ĐỐI VỚI CHÚNG TA CỰU ƯỚC CÓ GIÁ TRỊ NÀO ?

HS GHI :

Thiên Chúa phán trong Cựu Ước vẫn là Thiên Chúa phán trong Tân  Ước. Cựu Ước có thể dạy chúng ta là dân mới của Thiên Chúa, biết đón nhận Tin Mừng Chúa Kitô và sống với Ngài.

V- CẦU NGUYỆN.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã dùng Kinh Thánh để giải thích cho các môn đệ Chúa hiểu về chương trình cứu độ của Thiên Chúa và cho họ biết cao điểm của chương trình cứu độ là sự chết và sự sống lại của Chúa. Xin thương dạy dỗ chúng con đọc, nghe và học hỏi Lời Chúa.

VI- SINH HOẠT.

VII- BÀI TẬP.

1. Cựu Ước có :

a. 16 cuốn.         b. 64 cuốn.      c. 46 cuốn.      d. 36 cuốn.

2. Cựu Ước gồm có :

a. 4 loại.             b. 6 loại.          c. 2 loại.          d. 8 loại.

3. Cựu Ước nói về :

          a. Các ngôn sứ.     b. Lời hứa cứu độ của Thiên Chúa,

          c. Ađam và Evà.    d. Con người.

VII- SỐNG LỜI CHÚA :

- Bài học cho ta thấy : Thiên Chúa vì yêu thương đã phó nộp người con duy nhất của Ngài để Cứu Độ chúng ta.

- Bắt chước hai môn đệ Emmau lắng nghe Lời Chúa và có lòng bác ái với người khách lạ trú ngụ qua đêm.

* Quyết tâm : Cư xử tốt với tất cả mọi người.

IX- CẦU NGUYỆN KẾT THÚC :

Lạy Chúa qua Kinh Thánh, chúng con nhận ra được đường lối giáo dục đầy nhân hậu và khôn ngoan của Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin dâng lới cảm tạ và quyết tâm sống tốt với mọi người để chúc tụng danh Chúa muôn đời.

(Đọc kinh Sáng Danh).