BÀI 13

LỄ VƯỢT QUA VÀ NGÀY GIẢI THOÁT.

( Xh 12, 1- 8 . 11- 4 )

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

          Lạy Chúa, xin thánh hoá giờ học của chúng con hôm nay, xin cho mỗi người trong chúng con có một niềm say mê học hỏi Lời Chúa và áp dụng vào cuộc sống hằng ngày

          Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi.

Kiểm tra bài cũ và quyết tâm .

a. Đời sống thân mật với  Thiên Chúa mang lại cho Môsê điều gì?

- Giúp cho mọi hoạt động của Môsê có kết quả, biến đổi ông nên giống  Thiên Chúa

b. Môsê là hình ảnh báo trước về ai?

-  Là hình ảnh báo trước về Chúa Giêsu Đấng được sai đến để giải thoát ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và là Đấng trung gian duy nhất chuyển cầu cho ta trước mặt Chúa Cha.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

          Một hôm hoàng đế Napôlêông hỏi các tướng lãnh của ông như sau: “Các ngươi có biết ngày đẹp nhất đời ta là ngày nào không?”

          Người ta bắt đầu kể ra ngày thắng trận này ngày thắng trận nọ, thế nhưng ông lắc đầu : “Không phải thế!”. Bỗng một tướng lãnh reo lên như tìm ra đáp số của một bài toán: “Tâu bệ hạ, hẳn đó phải là ngày đăng quang của bệ hạ”. Napôlêông lại lắc đầu và nghiêm giọng nói : “Ngày đẹp nhất trong đời ta đó là ngày được Rước Lễ Lần Đầu, ngày ta được dự Tiệc Chiên Vượt Qua!”

          Lễ Vượt Qua là gì?

Ngồn gốc của lễ này đuợc ghi trong sách Xuất Hành chương 12 , mời các em cùng lắng nghe.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA.

          Xh 12, 1- 8. 11- 14

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

          Khi  Thiên Chúa ra tay giải thoát dân Israel Ngài truyền cho họ giết con chiên và lấy máu nó bôi lên cửa để được thoát chết. Đêm ấy họ ăn tiệc lên đường thật vội vàng. Đó chính là nguồn gốc của Lễ Vượt Qua mà sau này họ mừng trọng thể như ngày quốc khánh, ngày khai sinh của dân tộc Israel.

          Chúng ta cùng tìm hiểu thêm đoạn Kinh Thánh.

Thảo luận :

1. Từ ngữ chính : Ngày vượt qua.

2. Câu tóm ý : “Các ngươi sẽ ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm và phải mừng ngày ấy trọng thể kính Thiên Chúa”

3. Tựa đề : Lễ Vượt Qua.

Hướng dẫn :

          Theo bài học trước thì ông Môsê dường như ngần ngại trước lời mời gọi của  Thiên Chúa  vì sợ trách nhiệm quá nặng. Vậy trong bài học hôm nay ta lại thấy ông Môsê mạnh dạn đến đòi vua Ai Cập đòi cho dân mình được ra đi ?

          Đó là vì :  - Môsê có người trợ giúp là Aaron.

                       - Môsê làm được dấu lạ.

                       - Môsê tin tưởng có Chúa ở cùng.

          Dấu hiệu nào được dùng trong ngày vượt qua? - Máu chiên bôi lên cửa.

HS ghi :

Lễ Vượt Qua là lễ trọng nhất đối với người Do Thái. Hằng năm họ kỷ niệm lễ này như là ngày quốc khánh của dân tộc.

Hướng dẫn :          Tại sao gọi việc  Thiên Chúa cứu thoát Israel bằng chữ “Vượt Qua”?

- Thiên Chúa vượt qua nhà những người Do Thái có bôi máu chiên trên khung cửa, trong khi Ngài vào tất cả những người Ai Cập và đánh phạt tất cả các con đầu lòng.

          - Khi bị quân Ai Cập đuổi theo, người Do Thái chứng kiến việc  Thiên Chúa cho họ vượt qua Biển Đỏ an toàn.

HS ghi : Chữ “Vượt Qua” chỉ việc dân Do Thái được cứu cách lạ lùng.

Hướng dẫn :

Tại sao lại nói  Lễ Vượt Qua báo trước việc Chúa Giêsu chết và sống lại để cứu thoát  khỏi ách nô lệ và tội lỗi ?

          Trước hết, vì Đức Giêsu chết và sống lại trong dịp Lễ Vượt Qua. Thứ hai, vì cũng như máu chiên vượt qua bôi lên khung cửa làm dấu hiệu cứu dân thoát chết. Đức Giêsu cũng đổ máu chết trên thập giá để khi sống lại cho ta được sống với Ngài. Thế nên, Ngài được gọi là Chiên Vượt Qua. Còn ba ngày kính nhớ sự chết và sống lại của Ngài được gọi là Tam Nhật Vượt Qua.

HS ghi :

Lễ Vượt Qua còn báo trước việc Chúa Giêsu chết và sống lại để cứu thoát ta khỏi ách nô lệ và tội lỗi.

Hướng dẫn :

          Trong ngày được cứu thoát, người Do Thái ăn thịt chiên và lấy máu chiên bôi lên cửa làm dấu để được cứu thoát. Chúa Giêsu cũng đổ máu chết trên Thập Giá để chúng ta cùng sống lại với Người nên Ngài cũng được gọi là Chiên Vượt Qua.

          Ngày xưa dân Israel đi qua Biển Đỏ trong quyền năng của  Thiên Chúa và thoát khỏi ách nô lệ của Ai Cập. Ngày nay chúng ta đi qua nước rửa tội nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giêsu. Chúng ta bước từ đời sống nô lệ tội lỗi sang đời sống tự do của người làm con Chúa.

HS ghi :

Việc đi qua Biển Đỏ của dân Do Thái báo trước về Bí Tích rửa tội. Nhờ Bí tích rửa tội chúng ta bước từ đời sống nô lệ sang đời sống tự do làm con cái Chúa.

V. CẦU NGUYỆN.

          Lạy Chúa, trong dịp Lễ Vượt Qua xưa Chúa đã cứu dân Israel thoát ách nô lệ Ai Cập bằng quyền năng của Chúa và làm cho vua Pharaô cùng binh lực Ai Cập phải khiếp sợ.

          Chúng con cũng là những người đuợc Chúa cứu thoát khỏi nô lệ tội lỗi nhờ vào sự vượt qua cõi chết để bước vào sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Chúng con cảm tạ Chúa.

          Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ được lòng trong sạch, xin thương hướng dẫn đời sống chúng con bằng ánh sáng, bằng sự khôn ngoan của Thánh Thần Chúa, để chúng con đuợc đi trên con đường hằng sống mà Chúa Kitô đã đi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT

VII.  BÀI TẬP

1. Lễ Vượt Qua của người Do Thái :

a. Chỉ việc TC vượt qua nhà người Do Thái có bôi máu chiên. b. Chỉ việc dân Israel đi qua Biển Đỏ.

c. Báo trước việc Chúa Giêsu chết và sống lại để cứu ta khỏi nô lệ tội lỗi.       d.  a, b, c, đều đúng.

2. Thiên Chúa đã dùng hình phạt nào để vua Ai Cập sợ hãi phải cho dân Israel ra khỏi Ai Cập?

a. Tiêu diêït binh lực Ai Cập tại Biển Đỏ.  b. Giết các con đầu lòng Ai Cập.

c. Giết con đầu lòng của Pharaô.             d. Cả a, b, c, đều đúng.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

          Biến cố Vượt Qua cho ta thấy: Thiên Chúa là Đấng quyền năng, giầu lòng thương xót và luôn ở giữa dân Người. Biến cố này báo trước cuộc Tử Nạn và Phục Sinh hồng phúc của Chúa Giêsu. Mầu nhiệm này vẫn đang diễn ra trong bí tích Thánh Thể và trong các Thánh Lễ, nhất là Thánh Lễ Chúa Nhật.

* Quyết tâm : Kính trọng yêu mến Thánh Thể Chúa trong nhà tạm cũng như khi đón Chúa vào lòng.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

          Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi. Xin cho chúng con mãi tin tưởng vào Lời Chúa và sức mạnh của quyền năng Chúa

          - Đọc kinh sáng danh