BÀI 14

GIAO ƯỚC SINAI

 

I.CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ.

          Lạy Chúa, trong giờ học hôm nay, chúng con sẽ tìm hiểu về giao ước của Chúa với loài người chúng con, xin soi sáng để chúng con hiểu được giao ước của Chúa là giao ước của tình thương, của ơn cứu độ.

          Đọc kinh lạy Cha.

1. Kiểm tra bài cũ và quyết tâm .

a.Lễ Vượt Qua là gì?

Là lễ kỷ niệm việc  Thiên Chúa cứu thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập.

b. Lễ Vượt Qua báo trước điều gì?

Báo trước việc Đức Giêsu chết và sống lại để cứu thoát ta khỏi ách nô lệ tội lỗi.

2-Tựa đề bài học : GIAO ƯỚC SINAI.

II.DẪN VÀO LỜI CHÚA.

          Trong mối quan hệ với người khác chúng ta thường đưa ra những tiêu chuẩn thường hai bên đều chấp nhận để qua lại với nhau.

          Trong công việc làm ăn người ta thường cũng làm các hợp đồng kinh tế, đó là những điều khoản, những giao ước mà hai bên đã thoả thuận để công việc làm ăn được công bằng và tôn trọng. Ai vi phạm phải chịu trách nhiệm và bồi thường.

          Trong Kinh Thánh sau trận lụt đại hồng thuỷ Chúa phán với gia đình Nôê : “Ta lập giao ước giữa  Ta với các ngươi… sẽ không còn dùng hồng thuỷ đến tiêu diệt trái đất và dấu chỉ là cầu vồng trên không” ( St 9, 8- 17 ).

          Khi Abraham được 99 tuổi. Giavê hiện ra với ông và phán: “Ta là Thiên Chúa, ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và ở cho trọn lành. Ta sẽ cho ngươi sinh sản đầy mặt đất”.

          Như vậy, trước giao ước Sinai ta cũng có thể coi lời phán bảo của  Thiên Chúa với Nôê và Abraham như những giao ước.

          Bài học hôm nay sẽ nói cho chúng ta rõ hơn về giao ước Sinai. Giao ước này không phải  Thiên Chúa ký kết với một người mà là với một dân tộc vừa được Chúa giải thoát khỏi vòng nô lệ. Chúng ta hãy nghe đoạn Kinh Thánh nói về Giao Ước này.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA: Xh 24, 3- 8

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

          Ra khỏi Ai Cập, dân Chúa đi vào rừng vắng, họ đi rất vất vả, nhưng được  Thiên Chúa lo lắng mọi sự: cho họ ăn Man- na và chim cút, uống nước từ tảng đá.

          Sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Chúa cắm trại dưới chân núi Sinai. Môsê theo lời Chúa, bảo dân tắm rửa sạch sẽ rồi ông lên núi. Đến ngày thứ ba, sấm chớp kinh hoàng và một đám mây che phủ đỉnh núi. Chúa hiện xuống trên núi, toàn dân run sợ. Môsê thưa chuyện cùng Chúa, tiếng Chúa đáp lại như sấm sét  rồi ban lề luật cho dân.(x. Xh 19, 1- 25 ).

          Lời Chúa trong bài đọc chúng ta vừa nghe chỉ diễn tả phần kết thúc của Giao ước Sinai. Tuy nhiên đoạn văn này cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ về giao ước này.

Thảo luận:

1. Từ ngữ chính : Giao Ước.

2. Câu tóm ý : “Đây là máu Giao Ước  Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi, theo đúng tất cả các lời ấy” (câu 8)

3. Tựa đề : Giao Ước giữa  Thiên Chúa và Israel

Hướng dẫn :

          + Giao Ước là gì? -  Là hai bên hứa giữ đúng những gì đã hứa, đã thoả thuận với nhau.

+ Trong bài học này, ai là ngươi khởi xướng Giao Ước? -  Thiên Chúa là Đấng khởi xướng Giao Ước, giao ước này Ngài ban cho dân Israel vì tình thương.

          + Trong giao ước  Thiên Chúa nói gì? - Ngài hứa sẽ mãi mãi che chở dân riêng Ngài chọn.

+ Ngài có đòi điều kiện gì không? - Ngài đòi họ tuân giữ những điều trong giao ước là trung thành thờ phượng một mình  Thiên Chúa và sống theo luật Ngài truyền.

HS ghi :

Giao Ước Sinai là cam kết giửa  Thiên Chúa và dân Israel ở núi Sinai. Tại đây  Thiên Chúa nhận dân Israel làm dân riêng và hứa sẽ che chở họ, còn dân thì hứa trung thành thờ phượng một mình  Thiên Chúa và tuân giữ luật Ngài ban.

Hướng dẫn :

          Mười điều luâït Giao ước được  Thiên Chúa khắc trên hai bia đá. Ông Môsê đã làm một cái hòm để đựng gọi là Hòm Bia Giao Ước hay Khám Giao Ước. Hòm Bia được đặt ở trong lều ở trung tâm trại của Israel được gọi là Lều Giao Ước.

          - Luật của giao ước này là gì?   (Là 10 điều răn.)

          - Những điều răn này nói gì? (Ba điều răn đầu là luật phải giữ với Chúa. Bảy điều răn sau là về con người.)

          -Giao ước Sinai đã phải là giao ước vĩnh cửu chưa? (Chưa, nó chỉ là hình ảnh và báo trước giao ước vĩnh cửu được ký bằng máu Chúa Kitô.)

HS ghi :

Tại Sinai, Thiên Chúa đã tóm tắt luật của Ngài trong Mười Điều Răn, Giao ước Sinai là hình ảnh báo trước giao ước mới và vĩnh cửu mà  Thiên Chúa sẽ lập với tất cả loài người trong Máu Chúa Giêsu.

Hướng dẫn :

          Giao Ước Sinai biến Israel thành dân tộc thành dành riêng cho  Thiên Chúa. Thiên Chúa chọn Israel làm con Ngài. Họ chỉ được thờ phượng một mình Thiên Chúa và loan báo cho các dân tộc biết đường lối cứu độ của  Thiên Chúa .

          Tất cả chúng ta cũng có một Giao ước làm cho chúng ta thuộc riêng về Chúa: đó là Giao ước Bí tích Rửa Tội.

HS ghi :

Cuộc xuất hành và Giao Ước Sinai là khởi điểm của một dân tộc. Còn Bí tích Rửa tội là khởi điểm cho đời Kitô hữu của mỗi người chúng ta.

V. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa là  Thiên Chúa và là Cha chúng con. Chúng con xin hết lòng tạ ơn Cha vì Cha đã ban cho chúng con luật của Cha như là con đường dẫn đưa chúng con về với Cha là nguồn hạnh phúc yêu thương đích thực. Và hơn nữa Cha đã cho chúng con được tham dự vào Giao Ước vĩnh cửu được ký kết bằng máu Chúa Kitô, Con Một yêu dấu Cha.

Xin cho chúng con mỗi lần ăn và uống mình máu Chúa Kitô là một lần hứa trung thành tuân giữ luật Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT.

VII. BÀI TẬP.

1. Mười điểu răn được đề cập đến trong sách

a. Sáng Thế  b. Xuất Hành      c.Dân Số   d. a+b+c đều đúng.

2. Giao Ước Sinai là :

a. Giao Ước vĩnh cửu.  b. Giao Ước giữa Môsê và Thiên Chúa.

c. Hình ảnh báo trước Giao Ước vĩnh cửu được ký bằng máu Chúa Kitô.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

* Quyết tâm : Đi lễ thứ năm tuần này (hay 1ngày khác trong tuần) tham dự Bí tích Thánh Thể một cách sốt sắng.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

          Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con giờ học này. Xin giúp chúng con sống trung thành với tình thương của Chúa qua việc tham dự Thánh Lễ.

          - Đọc kinh sáng danh.