BÀI 16 :

CUỘC TÔI LUYỆN TRONG SA MẠC

 

I.CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ.

          Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học giáo lý này, xin Chúa thương ban ơn và thánh hoá giúp chúng con hiểu Lời Chúa và biết áp dụng vào cuộc sống hằng ngày.

          “ Cúi xin Chúa sáng soi”.

Kiểm tra bài cũ + quyết tâm :

- Em hiểu thế nào về câu nói: “Kỷ luật đào tạo con người ?”

(Người sống có kỷ luật sẽ giúp mình rèn luyện – tu dưỡng mỗi ngày để thành công trong cuộc sống và có ích cho đời )

- Ta phải sống kỷ luật như thế nào ?

(Phải tự giác sống kỷ luật- chủ động giữ kỷ luật để đạt được mục đích tốt đẹp ta đang hướng tới )

- Em đang giữ kỷ luật hay kỷ luật đang giữ em ? (HS tự trả lời)

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

Giao ước Sinai đã được ký  kết và mọi người đồng thanh hứa: “Chúng tôi sẽ thi hành và sẽ ghe theo”. Thế nhưng dân Chúa còn ngỡ ngàng với mười điều luật giao ước vì đã quen sống theo thói tục ngoại giáo lây nhiễm bên Ai Cập. Cho nên, bốn mươi năm trong sa mạc là thời  gian Thiên Chúa dùng để tôi luyện thử thách, để dạy cho dân Chúa tập tín thác vào quyền năng và tình thương của Ngài

Thiên Chúa luôn an bài cho dân Ngài mọi sự cả hồn lẫn xác mà hôm nay chúng ta sẽ cùng  nhau tìm hiểu qua Lời Chúa và bài học giáo lý này ( Mời học sinh đứng ).

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA.

          1 em đọc Ds 9, 15 – 23 . (Sách Học Sinh, trang 147)

          Phút thinh lặng.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

Học sinh đọc lại đoạn Kinh Thánh: Ds 9, 15- 23.(trang 147)

- Đoạn Kinh Thánh vừa đọc trích từ sách nào ? Đoạn mấy? Câu bao nhiêu ? 

Thảo luận :

1- Đoạn văn có cụm từ nào quan trọng? (“theo lệnh  Thiên Chúa”)

2- Câu nào tóm tắt được ý cho cả đoạn?  (Câu 23: “Theo lệnh  Thiên Chúa họ cắm trại, theo lệnh  Thiên Chúa Hoàng ra đi, họ giữ điều Thiên Chúa truyền giữ, theo những mệnh lệnh Thiên Chúa truyền qua Môsê”).

3- Tựa đề ngắn :  “Hành trình của dân Chúa trong sa mạc”.

          Hướng dẫn :

A. NHỮNG THỬ THÁCH ( HS đọc sách trang 67).

          -Ai đã dẫn dân Chúa đi trong sa mạc ? (chính Thiên Chúa)

          -Vượt qua Biển Đỏ rồi lên đường dân Chúa gặp khó khăn gì? ( Thiếu lương thực, nước uống )

          - Họ tỏ thái độ như thế nào ? (Kêu trách Chúa, kêu trách Môisen  “thà để chúng tôi làm nô lệ ở Ai Cập”.)

          - Khi ấy  Thiên Chúa đã phạt họ chưa ? Ngài đã làm gì ?

          (Chưa, Ngài ban Manna, chim cút, nước )

          - Vì sao Chúa phạt họ bằng cách cho rắn cắn ?

          (Họ nhiều lần kêu trách và không trung thành với giao ước).

          HS ghi :

Rời khỏi Ai Cập, dân Chúa phải đi 40 năm trong sa mạc, gặp bao thử thách nhưng Chúa luôn ở với họ, ban cho họ Manna và nước uống từ tảng đá. Cho cột mây ban ngày, cột lửa ban đêm để dẫn đường cho họ.

B.KINH NGHIỆM SA MẠC. (HS đọc sách trang 68).

Khi đi trong sa mạc với bao thử thách đã làm cho nhiều người nản chí, nhiều khi họ đã tỏ ra bất tín phàn nàn  Thiên Chúa. Thậm chí có nhiều kẻ muốn quay trở lại sống kiếp nô lệ Ai Cập. Nhưng  Thiên Chúa đã dùng thời gian 40 năm để thanh luyện.

HS ghi :

           Thiên Chúa đã đưa dân Ngài đi trong sa mạc lâu năm, để thanh luyện họ khỏi nếp sống cũ của Ai Cập, để họ tập quen sống với Ngài và để phần nào dân Chúa hiểu được tình yêu và đường lối Ngài cứu chuộc họ, cho họ biết tin tưởng vào Ngài.

C. SA MẠC GIỮA CUỘC SỐNG .

          Tựa đề phần này là : “SA MẠC GIỮA CUỘC SỐNG”. Từ sa mạc ở đây ta không nên hiểu theo nghĩa đen mà phải hiểu theo nghĩa bóng. Vậy sa mạc ở đây muốn ám chỉ tâm hồn thinh lặng của mỗi kitô hữu khi họ muốn gặp Chúa.

          Chúng ta cũng phải thoát ra khỏi những lo toan và sinh hoạt ồn ào hỗn tạp của đời thường, để tự tạo cho mình một sa mạc riêng chỉ có bản thân với Chúa thôi, thì mới nghe thấy tiếng Chúa, mới cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài.

HS ghi :

Sa mạc giữa cuộc sống là thinh lặng nội tâm. Thinh lặng nội tâm là thinh lặng tình yêu mà “chỉ có tình yêu thinh lặng mới là ngôn ngữ được Thiên Chúa lắng nghe hơn cả” (Thánh Gioan Thánh Giá).

           Hướng dẫn:

-Thiên Chúa muốn dân Ngài qua Biển Đỏ và vượt sa mạc để làm gì ?  ( … về đất hứa )

-  Chúng ta đã về Đất hứa chưa? (chưa).

-  Đất hứa của ta là đâu? (Thiên đàng).

- Ta phải vượt Biển Đỏ, sa mạc nào? (cuộc sống trần gian, xác thịt, tội lỗi).

- Tự sức riêng ta có thể chiến thắng trần gian và thắng bản thân không?  Phải làm sao ? (không, phải nhờ ơn Chúa giúp)

V. CẦU NGUYỆN :

Lậy Chúa là Cha nhân từ, dân Chúa xưa đi trong sa mạc, mặc dù đã có lần kêu trách  nhưng Chúa vẫn thương yêu che chở và hướng dẫn theo lòng thương xót Chúa.

          Giờ đây, chúng con cũng đang đi trong sa mạc trần gian để về đất hứa là quê trời. Chúng con có nhiều niềm vui nhưng cũng nhiều nỗi buồn và cả những tội lỗi thiếu sót. Nhưng chúng con tin Chúa luôn ở bên chúng con, cùng đi với chúng con. Và Chúa biết chúng con rất yếu đuối, hay sa ngã. Chúng con xin Chúa thương dìu dắt, ban ơn giúp sức để chúng con khỏi bị sai lạc, chơi vơi, chìm đắm giữa cuộc sống đầy cạm bẫy, đầy chông gai này. Chúng con cầu xin nhờ Đức kitô Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT:     Băng reo :

GLV

HỌC SINH

Anh em ta

Vượt Biển Đỏ

Anh em ta

Qua sa mạc

Anh em ta

Về đất hứa

Anh em ta

Về Thiên Đàng.

VII. BÀI TẬP :

1/ Những thử thách dân Chúa chịu trong sa mạc

a/ Đói ăn            b/ Khát nước         c/ Bệnh tật            d/ Các câu trên đều đúng

2. Em hãy chọn trong các từ: (Dân Chúa, Thiên Chúa , che nắng, soi sáng)  để điền vào đoạn văn sau đây cho đúng nghĩa.

Suốt thời gian ………….…  đi trong sa mạc …………….  hiện diện giữa họ qua dấu hiệu cột mây …………….  ban ngày, và cột lửa  ……………...  ban đêm.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

          Đoạn văn cho biết Thiên Chúa hướng dẫn ta hằng ngày để ta bước đi theo con đường Ngài muốn.

Có gương sáng của ông Môsê : luôn hỏi ý Chúa và làm theo lệnh Ngài.

Quyết tâm : Tin tưởng vâng theo ý Chúa qua việc cố gắng vâng lời cha mẹ anh chị.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

          Lậy Chúa Giêsu,  chúng con cảm tạ Chúa, vì chính Chúa đã kêu mời chúng con đến đây để được học biết đường lối Chúa. Xin cho chúng con luôn vâng nghe theo Chúa qua cách chúng con vâng lời cha mẹ hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.