BÀI 19 :

ÊLIA VỊ NGÔN SỨ CỦA LÒNG NHIỆT THÀNH

 

 

I- CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ.

II- DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1-Kiểm tra bài cũ

Thiên Chúa đã hứa với vua Đavít điều gì ? …

Ta học được điều gì từ vua Đavít ? (Tình bạn chân thành, lòng yêu mến đất nước, hy sinh chiến đấu vì quê hương dân tộc, đạo đức kính mên Chúa và khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm.)

2-Dẫn vào Lời Chúa (Xem bài đọc thêm, trang 77)

Ở bài trước, chúng ta đã học về vị vua anh hùng Đavít. Đavít lên ngôi vua lúc 30 tuổi, trị vì  40 năm, khi thấy mình già yếu, ông truyền ngôi cho con mình là Salômôn.

Vua Salômôn có công xây dựng đền thờ Giêsusalem, mở mang kinh tế giầu mạnh, nâng cao văn hoá, chính trị (ngoại giao tốt với nhiều nước lân bang). (Xem sách Các Vua).

Vua Salômon nổi tiếng về khôn ngoan nhưng không được đạo hạnh bằng vua cha. Ông sống xa hoa hưởng thụ, lấy nhiều vợ ngoại giáo. Các bà ấy làm cho vua hư hỏng. Vua chiều theo các bà mà thờ lạy tà thần, lòng vua không còn thuỷ chung với  Thiên Chúa. Vì vậy Chúa để cho ông bị nhiều kẻ thù chống lại, đặc biệt là cuộc nổi dậy của Gia-róp-am.

Vua Salômôn chết năm -931, trị vì 40 năm. Sau khi vua chết đất nước bị chia cắt, mười chi tộc Miền Bắc ly khai, đưa Gia-róp-am lên làm vua, lập ra nước Israel, lấy Samaria làm thủ đô. Con cháu Đavít chỉ còn cai trị vùng đất chi tộc Giuđa ở Miền Nam, lấy Giêrusalem làm thủ đô.

Đất nước phân ly, dân chúng lãng quên giao ước, sống bê tha tội lỗi. Trước hoàn cảnh ấy, Thiên Chúa sai các ngôn sứ đến để dạy dỗ. Trong thời Nam-Bắc phân tranh có các ngôn sứ sau đây :

-        Ở Miền Bắc có các ngôn sứ Êlia, Êlisa, Amốt, Hôsê.

-        Ở Miền Nam có các ngôn sứ Isaia, Mikha, Giêrêmia.

Các ngôn sứ nói lời của Thiên Chúa để cảnh cáo tội lỗi của dân và kêu gọi họ hối cải. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp một vị ngôn sứ nhiệt thành bảo vệ niềm tin của Israel, đó là ngôn sứ Êlia.

Mời các em đứng lên nghe Lời Chúa trong Sách Các Vua nói về ngôn sứ Êlia và sứ vụ của ông.

IV- CÔNG BỐ LỜI CHÚA :          1Vua 17,1-6

1- Dẫn giải Lời Chúa.

          Sau khi lên làm vua ở Miền Bắc (gọi là nước Israel), vua Gia-róp-am không muốn cho dân lên Đền Thờ ở Giêrusalem (thuộc miền Nam) để dâng lễ nữa, ông cho xây dựng hai đền thờ ở Đan và Bê-ten. Trong đó có tượng con bê vàng là tượng trưng cho ngai của Giavê Thiên Chúa, nhưng đối với người Ca-na-an thì con bê lại là biểu tượng của thần Ba-al. Vì vậy dân chúng bị cám dỗ đi theo tà thần. Đến thời vua A-kháp, hoàng hậu I-dơ-ven (Giê-gia-ben) là một người ngoại giáo đã công khai xây đền thờ cho Ba-al và lôi kéo dân chúng đi vào con đương lầm lạc. Các ngôn sứ, Êlia là tiêu biểu, đã mạnh mẽ chống lại.

2- Thảo luận :       (theo tổ- sau đó đúc kết trên bảng cho học sinh ghi vào vở)

- Đoạn văn là một câu chuyện.

- Đoạn văn nói đến những ai?

o        Ngôn sứ Êlia, vua Akháp,  Thiên Chúa.

o        Nhân vật chính : Ngôn sứ Êlia.

- Câu tóm ý : Câu 5 : “Ông đã ra đi và làm như lời Thiên Chúa dậy.”

- Tựa đề ngắn : Êlia, vị Ngôn Sứ nhiệt thành.

3. Bài học :

A. Nhân danh  Thiên Chúa  (HS đọc trong sách).

          Sau khi đọc trong sách, các em có thấy được lý do nào khiến dân Israel ở Miền Bắc đi thờ lạy thần Baal chưa ? Em nào biết ?

-        Vua Gia-róp-am xây đền thờ có con bê vàng cho dân thờ lạy.

-        Vua Om-ri cưới vợ ngoại đạo (I-dơ-ven) cho thái tử A-kháp.

-        Vua A-kháp đã để cho hoàng hậu Idơven truyền bá việc thờ Baal.

Dân chúng đã đánh mất niềm tin và sự trung thành với Thiên Chúa, vậy ai là người được Thiên Chúa dùng để nhắc nhở dân chúng ? (Thiên Chúa sai ngôn sứ Êlia đến cảnh cáo bằng tai hoạ 3 năm 6 tháng hạn hán).

Câu chuyện tế lễ trên núi Các-men cho thấy ngôn sứ Êlia là một chiến sĩ anh dũng, tranh đấu không mệt mỏi để bảo vệ đức tin.

HS ghi :

Dân chúng bất trung với giao ước đi theo các tà thần. Thiên Chúa sai ngôn sứ Êlia đến để đưa dân trở lại. Ngôn sứ Êlia là một chiến sĩ nhiệt thành bảo vệ đức tin cho dân Chúa.

B- Đứng về phía người nghèo.

Câu chuyện ông Na-bốt bị hãm hại và bị chiếm đoạt vườn nho cho thấy tình trạng bất công trong xã hội thời bấy giờ, chắc chắn là còn rất nhiều người nghèo khác phải chịu thiệt thòi. Ngôn sứ Êlia là người mãnh mẽ tố cáo tội ác này. (1V 21).

HS ghi :

Ngôn sứ Êlia bênh vực người nghèo, tố cáo những bất công trong xã hội thời bấy giờ.

C. Trong gió hiu hiu (1V 19).

HS đọc trong sách trang 81.

Đặt câu hỏi :

-Vì sao ngôn sứ Êlia phải chạy trốn? (Vì hoàng hậu bách hại).

-Khi ông kiệt sức gần chết thì Chúa làm gì ? (Cho thiên thần đem…)

-Ông phải đi bao lâu mới đến núi Kho-rép ? (40 ngày đêm)

-Ông được gặp Chúa khi nào ? (Khi có làn gió nhẹ thoảng qua, tức là trong êm đềm thinh lặng)

HS ghi :

Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ, lúc nào ngôn sứ Êlia cũng trông cậy vào  Thiên Chúa, cố gắng tìm gặp Ngài trong tin tưởng phó thác. Về phần Thiên Chúa, Ngài luôn thêm sức cho ông vượt qua mọi gian khó.

V. Cầu nguyện giữa giờ.

1- Gợi tâm tình

Các em thân mến,

Khi chịu phép rửa tội, mỗi người chúng ta đều được trao cho sứ mạng làm ngôn sứ, tư tế và vương đế. Mỗi vì thế chúng ta cũng phải nhiệt thành làm chứng về niềm tin của mình như ngôn sứ Êlia. Muốn có sức mạnh để làm chứng, chúng ta cũng cần gặp Chúa trong thinh lặng như ngôn sứ Êlia, vậy chúng ta cùng sốt sắng cầu nguyện.

2- Cầu nguyện

Lậy Chúa toàn năng, xưa Chúa đã ban cho ngôn sứ Êlia được đức tin vững vàng và lòng mến thiết tha. Giờ đây xin Chúa thương ban cho chúng con được lòng yêu mến Chúa chân thành, để trong cảnh vui buồn, sướng khổ của cuộc sống này chúng con luôn tìm thấy Chúa, nhận ra ý Chúa và biết trung thành theo Chúa, trở thành những chứng nhân của Chúa trong đời sống hằng ngày.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT :

VII . BÀI TẬP :

1/ Ngôn sứ Êlia hoạt động dưới thời vua:

a- Om-ri.     b-  A-kháp.  c- Gia-róp-am

2/ Ngôn sứ Êlia hoạt động ở :

a- Miền Bắc (Nước Israel )        b- Miền Nam (Nước Giuđa)

3/ Ngôn sứ Êlia đã nhiệt thành thi hành sứ vụ là nhờ :

          a- Tài ăn nói          b- Sức khoẻ           b- Tin tưởng cầu nguyện.

4/ Ngôn sứ là :

a-    Người thay mặt Chúa cai trị trên dân.               b- Người nói thay cho Thiên Chúa.

VII. SỐNG LỜI CHÚA :

1- Đoạn Kinh Thánh Này cho ta biết thêm gì về  Thiên Chúa và tình yêu thương của Ngài?

- Thiên Chúa yêu thương và giúp sức cho ngôn sứ Êlia vượt qua những khó khăn khi thi hành sứ mạng được trao phó.

2- Có gương sáng nào cho em noi theo?

- Gương ông Êlia nhiệt thành chiến đấu vì đức tin, vượt thắng mọi khó khăn.

- Gương ông Êlia tìm gặp Chúa trong kiên trì và thinh lặng.

3- Qua bài học hôm nay, Thiên Chúa muốn dạy tôi điều gì ?

-  Thi hành nhiệm vụ ngôn sứ bằng những lời nói ngay thẳng, thành thật, không nói dối, không nói tục-nói bậy-nói xấu nhau.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

Lậy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã cho chúng con được học biết giáo huấn của Chúa.

Xin cho chúng con luôn trung thành với Chúa và biết yêu mến anh em, sống bác ái với mọi người.

Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.