BÀI 20 :

THIÊN CHÚA HUẤN LUYỆN DÂN NGÀI TRONG THỜI LƯU ĐẦY

 

I-CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

1. Kiểm tra bài cũ

- Ngôn sứ là ai ?

Ngôn sứ là người được Chúa chọn và sai đi nói lời của Chúa cho dân.

- Điều nổi bật nơi ngôn sứ Êlia là gì ?

Ông quyết liệt chống lại tội thờ ngẫu tượng và bất công xã hội.

2. Kiểm tra quyết tâm

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

          Ai trong chúng ta đều có lần bị cha mẹ sửa phạt, rầy la… Như vậy phải chăng cha mẹ không còn thương chúng ta? (- Không phải…)

          Chúng ta luôn cảm thấy cha mẹ vẫn yêu thương ta, sửa phạt vì muốn ta nên người.

          Cũng có thể, trong lịch sử dân Chúa, biết bao lần  Thiên Chúa sửa phạt dân vì Ngài thương họ. Sửa phạt là vì muốn họ sống trung thành với Giao Ước để họ được hạnh phúc thực sự.

          Nô lệ ở Ai Cập, Chúa giải thoát tự do, 40 năm trong sa mạc Chúa dẫn vào đất hứa, khi bị lưu đầy ở Babilon Chúa dùng ngôn sứ Êdêkien cho dân biết cuộc lưu đầy sẽ qua đi và sẽ đến ngày Chúa cho dân trở về quê nhà. Bài trích sách Eâdêkien sau đây sẽ báo trước điều đó.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA. Ed 37, 1- 14.

          Phút thinh lặng.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1-Thảo luận :

-        Các nhân vật : Thiên Chúa, Ê-dê-ki-en, các bộ xương khô

-        Nhân vật chính :  Thiên Chúa

-        Câu tóm ý : Câu 14 “ Ta sẽ ban Thần khí của Ta xuống trên các ngươi, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi”

-        Tựa đề : Thiên Chúa sẽ phục hồi Israel .

2- Bài Học :

          - Các ngôn sứ phía nam :

          + Chi tiết chứng tỏ Giu-đa cũng dần dần mắc vào những tội lỗi của Israel ( thờ phượng thì chuộng hình thức, xã hội bất công, chạy theo tà giáo, thờ bái ngẫu thượng )

          - Chúa cho ngôn sứ nào xuất hiện?

          ( Mikha, Isaia, Êdekien, Giêrêmia)

          - Giuđa có đổi đời sống không?

          ( có nhưng còn đầy dẫy tội lỗi ) – bị lưu đầy/.

HS ghi : - Khi dân Ngài bị lưu đầy  Thiên Chúa không bỏ rơi họ, Ngài vẫn sai các ngôn sứ đến nâng đỡ và dậy dỗ họ.

          + Trong cảnh lưu đầy :

- khoảng 50 ngàn người phải đi bộ khoảng 700 dặm (cả ngàn cây số) đến Babylon.

- Bị đối xử tàn tệ : kỳ thị, ngược đãi, ức hiếp.

          + Lúc này dân Chúa nhận ra điều gì? – Nhận ra tội mình đã phạm, biết ăn năn + hối cải + cầu nguyện.

          + Thiên Chúa đã làm gì?           - ( sai các ngôn sứ đến để an ủi, dậy dỗ ).

HS ghi : Ngôn sứ  Êdêkien đã an ủi dậy dỗ dân Ngài biết  Thiên Chúa là Đấng chí thánh. Ngài sẽ đổi mới họ bằng Thần Khí của Ngài.

          + Lắng nghe Lời Chúa.

          -GLV tóm ý : Trong cảnh lưu đầy  dân Chúa nhận ra lỗi lầm nhờ các ngôn  sứ hướng hẫn đặc biệt là Êdekien, Isaia, Giêrêmia

Dân gia tăng đời sống thánh thiện, quý trọng học hỏi Lời Chúa, dùng Thánh Vịnh để cầu nguyện, vững tin chờ ngày về quê.

HS ghi : Đáp lại lời các ngôn sứ, dân lưu đầy sửa đổi đời sống, cùng nhau học hỏi cầu nguyện, vững tin chờ ngày  Thiên Chúa đưa về quê hương.

5 Cầu nguyện giữa giờ.

          Lậy Chúa là Cha dầu lòng thương xót, xưa kia dân Chúa quên Giao Ước , từ bỏ Chúa, vì thương yêu Chúa đã phạt thúc tỉnh họ. Trong cảnh lưu đầy, Chúa đã không bỏ mặc họ mà sai các ngôn sứ đến để an ủi, nâng đỡ và dậy dỗ họ. Đáp lại dân Chúa đã sửađổi đời sống chuyên chăm cầu nguyện và sửa đổi đời sống.

Xin Chúa dậy chúng con biết bắt chước dân Chúa, biết ăn năn hối cải và sửa đổi đời sống theo Lời Chúa dậy, để chúng con xứng đáng là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

6. Sinh hoạt :

          + Chúa dậy, Chúa dậy- Ở đâu, ở đâu ?

          + Chúa dậy dỗ trong – Thánh lễ.

          + Chúa dậy dỗ trong – lớp giáo lý

          + Chúa dậy dỗ qua – cha mẹ thầy cô. Ah Ah Ah Ah Ah

7. Bài tập :

          1. Chúa sửa phạt chúng ta vì:

a- yêu thương

b -ghét bỏ

c ta đáng bị như vậy

2. Dân Israel biết.

a- Nghe lời các ngôn sứ

b- Sửa đổi đời sống

c- học gỏi Lời Chúa

d- Các câu trên đều đúng.

3. Trong mọi biến cố cuộc đời ta phải.

a- tin tưởng vào Chúa

b- Cố gắng tích cực cộng tác với ơn Chúa ban

c- a, b đều đúng.

8. SỐNG LỜI CHÚA :

          Đoạn văn cho biết thêm gì về  Thiên Chúa và tình thương của Ngài?

(  Thiên Chúa sửa phạt chúng ta vì yêu thương chứ không phải vì ghét bỏ,  Thiên Chúa là Đấng hay thương xót, tha thứ khi ta hối lỗi ăn năn.

- Gương sáng .

( Dân Israel biết nghe lời các ngôn sứ, hối lỗi, tin vào Chúa )

- Em phải làm gì ?

 ( Luôn tin vào Chúa, vì Chúa là Đấng trung thành.

9. Cầu nguyện kết thúc,

Lậy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, Chúa đã yêu chúng con. Xin cho con luôn tin yêu Chúa trong mọi sự và yêu thương anh em, đặc biết là những người sống gần chúng con. Amen.