BÀI 23

LƯƠNG TÂM VÀ LUẬT CHÚA HƯỚNG DẪN TA

(1 Cr 4, 3- 5)

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ.

         Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần đến với chúng con và soi sáng, để chúng con cùng nhau học hỏi, hiểu biết về lương tâm và luật Chúa ban hướng dẫn chúng con, giúp chúng con sống xứng đáng là con cái Chúa.

1- Kiểm tra bài cũ và điều quyết tâm

2- Viết tựa đề và Lời Chúa của bài mới

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

         - Khi em đi sau một người, nhìn thấy họ đánh rơi ví tiền. Em phân vân giữa việc nhặt cất đi (vì không có ai nhìn thấy) hoặc nhặt trả lại cho họ. Sau một lúc suy nghĩ, em quyết định nhặt và trả lại cho họ.

         - Theo em khi làm một việc như vậy, em đã được sự thúc giục và nhắc bảo của ai? (Của Chúa Thánh Thần và của lương tâm).

         - Làm như vậy em cảm thấy thế nào? (Yên tâm, không áy náy)

         - Ngược lại, vì không có ai nhìn thấy, em nhặt cất đi làm của mình, em cảm thấy thế nào? (Áy náy, lo sợ, ray rứt).

         Vậy khi đứng trước một điều tốt và một điều xấu, nếu em chọn điều xấu thì Chúa Thánh Thần và lương tâm không làm việc trong em hay sao? (Không phải, Chúa Thánh Thần vẫn soi sáng, lương tâm vẫn hướng dẫn. Nhưng em đã bỏ qua, không lắng nghe sự hướng dẫn đó).

Ta có thể kết luận rằng : Mọi người chúng ta đều phải đối diện trước lương tâm, là tiếng Chúa nói trong lòng, để trả lời về những việc mình đã làm.

- Nếu là điều xấu: lương tâm ta cắn rứt, trách móc và ta cảm thấy xấu hổ.

- Nếu là điều tốt :  lương tâm ta sẽ khen ngợi và ta cảm thấy bình an, vui sướng.

Chúng ta cùng lắng nghe thánh Phaolô nói về lương tâm ngay thẳng của mình trước mặt Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA. (1 Cr 4, 3- 5).

         Thinh lặng một phút.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

a. Tìm trọng tâm : (hội thảo theo tổ, ghi lại đúc kết)

         - Từ ngữ chính : Lương tâm – xét xử

         - Câu tóm ý : Câu 4 “Tôi không thấy lương tâm áy náy…”

         - Tựa đề mới : SỐNG THEO LƯƠNG TÂM.     

b. Lời Chúa dẫn đến bài học.

Trong đời sống hằng ngày, Chúa luôn mời gọi ta làm điều tốt và tránh điều xấu. Khi làm điều tốt, ta làm đẹp lòng Chúa và lòng ta an vui. Ngược lại, khi làm điều xấu thì ta làm Chúa buồn và lòng ta áy náy.

Lời mời gọi của Chúa trong tâm hồn ta chính là “tiếng lương tâm”.

1/ Lương tâm : (Xem lại Giáo lý CB1, bài 24)

         Nơi tận đáy lòng chúng ta luôn có tiếng nói bảo chúng ta làm lành lánh dữ, đó là tiếng của ai? (- Là tiếng nói của Chúa, gọi là tiếng lương tâm.)

- Vậy lương tâm là gì? (-Là sự phán đoán của lý trí   Thiên Chúa đặt sẵn nơi đáy lòng mỗi người để soi dẫn họ làm điều tốt.)

- Chúa ban lương tâm cho những ai? (-Cho mọi người. Cả những người chưa nhận biết Chúa, vì Chúa yêu thương mọi người.)

- Lương tâm có phải là luật Chúa ghi trong tâm hồn ta không?   (-Đúng vậy, đó là luật tự nhiên.)

- Chúa làm gì để nâng đỡ lương tâm con người ? (-Chúa ban Thánh Thần để nâng đỡ lương tâm ta.)

         - Ta có buộc phải nghe tiếng lương tâm không ? (- Có, ta phải triệt để nghe theo tiếng lương tâm, vì đó là tiếng Chúa).

         - Lương tâm có thể sai lạc không? Khi nào? (- Có,  hoàn cảnh sống. Ví dụ : Một em bé mồ côi, được một nhóm trộm cướp nuôi, lớn lên em phải đi ăn cắp, em không biết đó là tội, chỉ nghĩ đó là việc cần làm để sinh sống.)

         Vậy ta phải làm gì để có lương tâm ngay thẳng, sáng suốt?       (Học giáo lý và lề luật Chúa để biết phân biệt tốt xấu. Năng cầu nguyện để có sức mạnh xa tránh cám dỗ và chiến thắng  tội lỗi. Khi cần thì phải bàn hỏi với những người đạo đức, khôn ngoan.)

* HS đọc phần I trong sách học sinh.

HS ghi bài :

Lương tâm là tiếng Chúa nói trong lòng mỗi người, giúp lý trí phán đoán để nhận biết và phân biệt tốt xấu, giúp ta làm lành, lánh dữ. Vì vậy ta phải nghe và làm theo tiếng lương tâm dạy bảo.

2. Luật luân lý . (Xem lại Giáo lý CB1, bài 25)

Lương tâm hướng dẫn hành động của mọi người, vì vậy nó được gọi là luật gì ? (Tiếng nói của lương tâm chính là luật tự nhiên cho tất cả loài người.)

         Nguyên luật tự nhiên đã đủ cho đời sống con người chưa? (Chưa đủ. Vì thế, khi đã ban cho con người lương tâm, chính Thiên Chúa còn trực tiếp lên tiếng dạy bảo con người, qua Abraham - Môsê - các ngôn sứ, và chiùnh Đức Giêsu Kitô đã đến để hoàn tất mọi lề luật trong luật yêu thương . Những điều ấy được gọi là luật mạc khải của Cựu Ước và Tân Ước.)

Cả luật tự nhiên (lương tâm) và luật mạc khải (Cựu Ước và Tân Ước) hợp thành luật luân lý Kitô giáo, đặt nền tảng trên tình yêu thương. Mến Chúa – yêu người là chu toàn mọi lề luật.

* HS đọc phần 2 trong sách học sinh, trang 98.

HS ghi bài :

Luật luân lý của Kitô Giáo bao gồm luật tự nhiên và luật mạc khải trong Cựu Ước và Tân Ước. Luân lý Kitô Giáo qui hướng về tình yêu.

3. Giao ước trong cõi lòng

HS đọc phần 3 trong sách, trang 99.

HS ghi :      

Luật Tân Ước là luật của ân sủng và tự do.

Vì được qui hướng về tình yêu nên lề luật không phải là sự áp đặt từ bên ngoài, nhưng là lời mời gọi mọi người tự nguyện bước theo con đường đưa tới hạnh phúc.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

         Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Thánh Thần soi sáng, dạy dỗ để chúng con biết rằng: vì muốn cho chúng con sống tốt, Cha trên trời đã ban cho mỗi người chúng con đều có một lương tâm. Xin cho chúng con biết lắng nghe Chúa Thánh Thần dậy bảo trong lương tâm chúng con và biết làm theo ý Chúa. Để được tiến xa hơn trên đường nên thánh, nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT : 

Người điều khiển sẽ nêu lên những hành động. Tất cả lắng nghe và phân biệt :

·       Việc xấu : chê xấu xa và gục đầu, hai tay úp mặt (xấu hổ).

NĐK

TẤT CẢ

NĐK

TẤT CẢ

Học giáo lý  

Hoan hô, hoan hô

Hận thù

Xấu xa, xấu xa

Bỏ lễ

Xấu xa, xấu xa

Vâng lời

Hoan hô, hoan hô

Yêu người

Hoan hô, hoan hô

Bướng bỉnh

Xấu xa, xấu xa

Siêng năng

Hoan hô, hoan hô

Lười biếng

Xấu xa, xấu xa

Ăn cắp

Đánh nhau

Giúp bạn

Nói xấu

VII. BÀI TẬP :

1/ Lương tâm là gì?

a. Sự phán đoán Chúa ban để hướng dẫn ta làm lành lánh dữ.

b. Tiếng Chúa nói nơi đáy lòng ta.  c. Cả hai câu a+b đều đúng.

2/ Chúa ban lương tâm cho những ai?

a. Những người có đạo.        b. Những người đã trưởng thành.

c. Cho mọi người, cả những người chưa nhận biết Chúa.

d. Cả a và b đều đúng.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

           Bài học tâm linh :

- Chúa là Đấng phân xử cuối cùng và Ngài sẽ xét xử ta dựa trên việc ta có sống theo tiếng lương tâm hướng dẫn hay không.

- Gương sáng: Thánh Phaolô thấy “lương tâm tôi không áy náy điều gì”.

- Tôi sẽ năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và xin Ngài soi sáng lương tâm tôi.

Quyết tâm : Tuần này, mỗi sáng, ngay khi ngủ dậy em đọc lời nguyện tắt:
“Lạy Chúa Thánh Thần xin soi sáng lương tâm con,
để con biết làm điều tốt và tránh điều xấu”.

Khi đọc kinh tối em xét mình xem đã làm theo tiếng lương tâm chưa.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC :

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con có một lương tâm để nhắc nhở con sống tốt để con được hạnh phúc.

Xin ban ơn giúp con biết nghe theo tiếng Chúa nói với con trong lương tâm để luôn làm điều lành tránh điều dữ.

Kinh Sáng Danh.