BÀI 24 :

TỘI LỖI VÀ ƠN CHÚA

(Br 3, 1- 8)

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ.

Hát : “Xin Thánh Thần hãy đến với chúng con, đốt tâm can thêm lòng yêu mến. Xin mở lòng soi sáng trí khôn, giúp chúng con sống sao vẹn toàn.”

1. Kiểm tra bài cũ và điều quyết tâm.

- Lương tâm là gì ?

- Luật luân lý Kitô Giáo gồm những gì luật nào, trọng tâm là gì ?

- Em cần làm gì để đào tạo một lương tâm tốt ?

- Tuần vừa qua em đã thực hiện điều quyết tâm như thế nào ?

2. Ghi tựa đề bài học và Lời Chúa

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

         Trong cảnh lưu đầy, dân Chúa đã hiểu ra rằng : tội lỗi (không giữ giao ước) chỉ đưa họ đến bế tắc, đau khổ, thất vọng… Nhờ các ngôn sứ nhắc bảo, họ nhận ra tội lỗi, ăn năn thống hối và quyết tâm sửa đổi.

         Chúng ta cùng nghe đoạn Kinh Thánh  là lời cầu nguyện của tiên tri Baruc nói lên tâm tình thống hối của dân Chúa, ăn năn, hối hận về những tội lỗi và van xin Chúa tha thứ.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : (Br 3, 1- 8)

         Thinh lặng một phút.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

         Ngôn sứ Barúc đã cầu nguyện với Chúa để nói lên tâm tình thống hối của dân Chúa.

HỘI THẢO : theo nhóm, sau đó ghi phần đúc kết trên bảng:

- Nhân vật chính : Dân Do Thái trong cảnh lưu đầy ở Babylon đang khóc tội mình và xin Chúa tha thứ.

- Từ ngữ chính : “Chúng con đạ phạm tội”( câu 1, 4, 7  lời xưng thú).

- Câu tóm ý : Câu 2: “Lạy Chúa, xin hãy nghe, xin thương xót, bởi vì chúng con đã phạm tội chống lại Chúa”.

- Tựa đề ngắn : Thống hối và trở về với Chúa.

BÀI HỌC :

1. Ơn Chúa : (Xem lại Căn bản 1, b. 26. Giáo án CB1 t. 175, sách hs t. 94)

- Khi dạy ta sống theo lương tâm và luật Chúa,  Thiên Chúa muốn mời gọi ta sống ngày một hoàn thiện như Cha trên trời và trở nên công chính trước mặt Người. Thế nhưng tự ta có thể tự làm cho mình trở nên công chính được không? (Không, vì con người không đủ sức. Xem lại bài 9 và bài 11 : Con người yếu đuối, sa ngã, không tự mình thoát ra khỏi tội lỗi được. Để cho con người có thể nên công chính, Thiên Chúa phải giơ tay kéo con người lên, bắt từ việc kêu gọi ông Abraham.)

- Vậy phải nhờ vào đâu ta mới được trở nên công chính?

- Phải nhờ Chúa Thánh Thần giúp sức và phải tin vào Chúa Giêsu, nghĩa là phải nhờ vào ơn Chúa.

- Ơn Chúa là gì?

Là sự trợ giúp  Thiên Chúa ban để ta sống xứng đáng là con cái Ngài, và dự phần vào sự sống của Ba Ngôi. (Chúa Giêsu  dùng hình ảnh : cành nho gắn liền với thân cây để có sự sống.)

- Khi chịu phép rửa tội em được ơn gì ? (- Em được sạch tội và được sự sống mới của Chúa : em được nên thánh, đó là ơn thánh hoá).

- Ngoài ơn thánh hoá do Bí tích Rửa tội ta còn được ơn nào khác không? (- Ơn trợ giúp gồm có : Những ơn riêng do các Bí tích khác, những ơn tuỳ theo chức phận gọi là hiện sủng, những ơn đặc biệt để phục vụ cộng đoàn gọi là đoàn sủng).

- Như vậy, đố các em biết có mấy thứ ơn Chúa? (- Hai : …. )

- Đọc phần 1 trong sách học sinh.

HS ghi :

Ơn Chúa là sự trợ giúp  Thiên Chúa ban để ta sống xứng đáng là con cái Ngài, và dự phần vào sự sống của Ba Ngôi. Thiên Chúa dùng nhiều cách để ban ơn sủng cho con người, đặc biệt là qua các bí tích.

2. Tội lỗi : (Xem lại Sách Giáo lý CB1 bài 27)

- Để cộng tác với ơn Chúa ta phải làm gì?

Trước hết ta phải nhận ra và dứt khoát với những tội lỗi mình đã phạm, và tránh xa những dịp dẫn mình vào tội lỗi.

- Tội là gì?

Là lạm dụng tự do Chúa ban làm ngược lại tiếng lương tâm phạm đến luật Chúa.

- Tội gây ra những tác hại nào trong tâm hồn?

Làm cho ta phải xa lìa Chúa và anh em, đánh mất và làm lu mờ hình ảnh Chúa trong tâm hồn ta.

- Có mấy thứ tội ?

Tội trọng và tội nhẹ.

- Tội trọng gây ra hậu quả nào?

Cắt đứt tình nghĩa với Chúa và làm cho ta phải xa lìa Chúa đời đời.

- Tội nhẹ gây ra hậu quả nào?

Làm cho ta bớt lòng yêu mến Chúa, tâm hồn sẽ hướng chiều vào điều xấu và dễ phạm tội trọng hơn.

- Các tội ta thường phạm bắt đầu từ những đầu mối nào?

- Bảy mối tội đầu bao gồm những tội nào?

- Để dứt khoát với tội lỗi ta phải làm gì ?

o      Xa tránh các cám dỗ, các dịp tội.

o      Siêng năng xưng tội.

o      Cố gắng sửa mình, đổi mới đời sống mỗi ngày.

- Đọc phần 2 trong sách học sinh.

HS ghi bài :

Tội làm cho ta mất tình nghĩa với Chúa, mất đi sự sống thiêng liêng. Để được ở lại trong tình yêu Thiên Chúa, ta phải dứt khoát xa tránh tội lỗi, siêng năng xưng tội rước lễ, cố gắng sửa mình hằng ngày.

3. Chọn lựa của tôi là luôn đứng về phía Chúa.

Tội lỗi làm ta xa cách Thiên Chúa. Tội chính là kẻ thù nguy hiểm nhất cho hạnh phúc đời đời của chúng ta, vì vậy lúc nào chúng ta cũng cần phải tỉnh táo để nhận ra kẻ thù này. Vậy có cách nào giúp ta nhận ra kẻ thù này không ?

- Xét mình hằng ngày.

Nên xét mình lúc nào ?

- Vào buổi tối, trước khi đi ngủ hay sau khi đọc kinh tối, ta nhìn lại “tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót” của mình trong một ngày vừa qua.

         Xét mình hằng ngày có lợi ích gì?

- Giúp ta kịp thời nhận ra tội đã phạm cùng với nguyên nhân của tội và tìm cách dứt khoát diệt trừ tội.

         Dứt khoát với tội lỗi là làm sao?

- Tránh mọi dịp tội lớn nhỏ, không chiều theo cám dỗ một giây phút nào, dù là một điều xấu rất nhỏ cũng vậy.

         Muốn toàn thắng tội lỗi ta phải làm gì?

-        Ta cần khiêm tốn xin Chúa giúp sức, biết rõ điểm yếu của mình để đề phòng, cương quyết diệt trừ “bảy mối tội đầu”.

-        Tập tính tốt : khiêm tốn, ngay thật, can đảm, bác ái …

Hay nói các khác, ta có thể dùng hình ảnh này cho dễ nhớ : tâm hồn chúng ta như một khu vườn, hằng ngày ta phải lo nhổ sạch cỏ (đó là diệt trừ ‘bảy mối tội đầu’), nhưng nếu nhổ cỏ rồi mà để đất trống thì cỏ sẽ mọc lên, vì vậy phải trồng cây tốt – hoa đẹp vào (đó là tập những đức tính tốt) thì cỏ mới không còn chỗ mọc nữa.

           Đọc phần 3 trong sách học sinh.

HS ghi bài :

Muốn đứng về phía Chúa ta phải dứt khoát với tội lỗi, tập các đức tính tốt, đáp lại ơn Chúa trong từng giây phút của cuộc sống.

V. CẦU NGUYỆN :

1- Gợi ý :

Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót, đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến trần gian chịu chết và sống lại để đền thay tội lỗi chúng ta, cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, cho chúng ta trở thành con cái Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thêm ơn, giúp chúng ta không ngừng vươn lên khỏi tội nhơ, để xứng đáng với phẩm giá là con cái Chúa và được ở mãi trong tình yêu Chúa.

2- Cầu nguyện :

Có thể chọn một trong hai kinh dưới đây :

 Hát Kinh Thương Xót (Thường hát trong Thánh Lễ)

‚ Đọc Thánh Vịnh 50 (Các học sinh phải có bản văn sau đây (photo ra), có thể chia làm hai bè thay phiên nhau đọc từng đoạn)

 

Tv 50: 3-21

- Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

- Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

- Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.

- Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

- Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

- Xin cho con được nghe

tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

- Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

- Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

- Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

- Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,

lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

- đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

- Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

- Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

- Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,

con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

Ngài cũng không chấp nhận.

- Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

- Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,

thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

- Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,

lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.

VI. SINH HOẠT

Người điều khiển

Học sinh

Đứng về phía Chúa

Xét mình hằng ngày

Đứng về phía Chúa

Ăn năn thống hối

Đứng về phía Chúa

Quyết chí sửa mình

Đứng về phía Chúa

Xa tránh dịp tội

Đứng về phía Chúa

Tập tành nhân đức

VII. BÀI TẬP

1. Có mấy thứ ơn Chúa ?

a- Một         b- Hai c- Ba  d- Bốn

2. Bí tích nào ban ơn thánh hoá ?

a- Rửa tội    b- Truyền chức thánh      c- Hôn phối

3. Chúa ban ơn trợ giúp cho ta làm gì ?

a- Chu toàn bổn phận (hiện sủng).

b- Phục vụ cộng đoàn (đoàn sủng).

c- Cả hai câu a và b đều đúng.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA :

Mỗi tối, trước khi đi ngủ em nhớ xét mình để xin lỗi Chúa và sửa mình.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ hồng ân Chúa đã ban cho chúng con trong giờ học vừa qua. Xin giúp chúng con khiêm tốn xét mình hằng ngày để xa tránh tội lỗi và sống đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.