BÀI 25

THỜ PHƯỢNG THIÊN CHÚA HẾT LÒNG

(Đnl 6, 4- 9)

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ.

         Lạy Chúa, chúng con đã thuộc lòng và đọc đi đọc lại nhiều lần điều răn thứ nhất và quan trọng nhất trong mười điều răn, đó là : Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Xin Chúa ban Thánh Thần soi sáng, để hôm nay chúng con học hỏi và hiểu sâu xa điều răn ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Đọc kinh : Cúi xin Chúa sáng soi

1- Kiểm tra bài cũ và điều quyết tâm

2- Viết tựa đề và Lời Chúa của bài mới

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

         Chúng ta đang cùng nhau học về lương tâm và luật Chúa. Vậy luật luân lý (Kitô giáo) gồm những luật nào?

         - Gồm luật tự nhiên  lương tâm, luật mạc khải trong Cựu Ước và Tân Ước.

         - Luật mạc khải Cựu Ước đã được Thiên Chúa mạc khải qua ai ? (Ông Môsê trên núi Sinai).

- Vậy em nào có thể kể tóm lược câu chuyện giao ước Sinai? [Ba tháng sau khi ra khỏi Ai Cập, dân chúng ở dưới chân núi Sinai, Môsê lên núi Sinai 40 đêm ngày, nhận mạc khải của Chúa. Khi ông Môsê đem Hai Bia Đá Giao Ước xuống, dân đã quên Chúa, đi thờ ngẫu tượng (bò vàng) ông Môsê tức giận đập vỡ Bia Đá và tiêu huỷ tượng bò vàng. Ông Môsê lên núi lần nữa và nhận lại Bia Giao Ước. Bia Giao ước được Chúa ghi khắc Mười Điều Răn. Điều răn thứ nhất và quan trọng nhất trong Giao Ước Sinai là : Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.]

         - Chúng ta cùng lắng nghe chính lời  Thiên Chúa dạy bảo dân Người và giới răn này.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA.

         Đệ Nhị Luật 6, 4- 9

         Thinh lặng một phút.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

         Thờ phượng, yêu mến  Thiên Chúa trên hết mọi sự, đó là bổn phận của chúng ta, là con cái của  Thiên Chúa.

Thảo luận (theo tổ –đúc kết trên bảng cho học sinh ghi vào vở)

         - Từ ngữ chính : Yêu mến Chúa.

- Câu tóm ý :  (câu 5 : Hãy yêu mến  Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết sức ngươi)

         - Tựa đề ngắn : Kính mến  Thiên Chúa trên hết mọi sự.

Bài học : (Xem lại giáo lý Căn Bản 1, 2 bài : 28 và 29 –
Sách Giáo án CB1 trang 187 đến 202))

1. Điều răn thứ nhất (thờ phượng một Đức Chúa Trời)

Để hiểu rõ điều răn thứ nhất dạy ta thế nào, mời các em đọc phần I trong sách học sinh.

Dựa vào nội dung vừa đọc, đặt câu hỏi cho các em trả lời.

……………….

HS ghi :

Điều răn thứ nhất dậy ta nhận biết và chỉ tôn thờ một  Thiên Chúa mà thôi, cùng biểu lộ lòng tôn thờ ấy bằng đức tin, đức cậy và đức mến.

2. Yêu Chúa hết tâm hồn .

         Khi không nghe nói tới và không hiểu biết một người nào đó, em không thể yêu mến người ấy. Biết rồi mới có thể yêu nến. Khi yêu mến người ấy rồi thì chắc chắn không bao giờ chúng ta lại nói xấu hay nghĩ xấu hoặc làm một điều gì mất lòng người đó cả.

         Đối với  Thiên Chúa cũng vậy :

         + Muốn yêu mến Chúa hơn ta phải làm gì?

(Nghe và học hỏi Lời Chúa. )

+ Tất cả những ta nghĩ, ta nói, ta làm phải quy hướng về mục đích gì? (- Mục đích đẹp lòng Chúa.)

         Thật vậy, nghe và học hỏi Lời Chúa làm chúng ta hiểu biết Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Mọi điều ta suy nghĩ, nói năng, hành động đều quy hướng về mục đích làm đẹp lòng Chúa. Sống đẹp lòng Chúa tức là đã yêu mến Chúa trên hết mọi sự.

         Chính Chúa Giêsu đến trần gian để tỏ cho chúng ta biết về Chúa Cha và dậy ta yêu mến Ngài trên hết mọi sự bằng cách sống đẹp lòng Ngài trong mọi sự.

HS đọc phần 2 trong sách.

           Cùng đối thoại để hiểu rõ hơn.

         + Thế nào là yêu mến Chúa trên hết mọi sự? (Là chỉ tôn thờ một mình  Thiên Chúa mà thôi, mọi sự khác trên đời này như tiền của – sức khoẻ – tài năng… chỉ là phương tiện để giúp ta phụng sự Chúa, ta không chạy theo chúng.)

         + Còn thế nào là yêu mến Chúa hết lòng hết sức? (         -Là mọi nơi, mọi lúc, tư tưởng, lời nói đến việc làm ta hướng về Chúa và lo làm đẹp lòng Ngài.)

         + Điều gì ngăn cản ta yêu mến Chúa? (- Khi ta yêu quý những sự trần gian này hơn Chúa và khi ta đặt mình lên trên anh em).

         + Nếu chỉ bày tỏ lòng yêu mến Chúa bằng cách, đọc kinh, xem lễ thôi đã đủ chưa? (- Chưa đủ, cần phải bày tỏ lòng yêu mến Chúa qua cách sống đẹp lòng Chúa mọi nơi mọi lúc.)

         + Những điều răn nào dậy ta yêu mến Chúa? (- Ba điều răn đầu  trong Mười Điều Răn).

HS ghi :

Yêu mến  Thiên Chúa hết lòng hết sức là :

- Hướng mọi ý nghĩ, lời nói, việc làm về  Thiên Chúa;

- mọi nơi mọi lúc đều yêu mến Ngài,  sống đẹp lòng Ngài.

3. Dành ưu tiên cho  Thiên Chúa .

         Được  Thiên Chúa yêu thương tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài, chúng ta phải luôn quy hướng về Chúa vì Ngài là khởi đầu và là cùng đích của ta.

         Trong Cựu Ước  Thiên Chúa đã cho dân Ngài biết rằng chỉ mình Ngài là  Thiên Chúa. Ngoài Ngài ra không còn Chúa nào khác, tất cả đều là tạo vật do  Thiên Chúa làm nên, vì thế không được thờ phượng bất cứ tạo vật nào. “Hãy yêu mến Chúa   Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức hết linh hồn và hết sức Ngươi”.

         Điều đó có nghĩa là luôn biết ơn và dành ưu tiên cho Chúa trong mọi điều ta nghĩ, ta nói và ta làm.

           Đọc phần 3 trong sách học sinh.

         Kính mến  Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự là luôn biết ơn và dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong tư tưởng, lời nói, việc làm và luôn mau mắn vâng theo ý Ngài từ những điều nhỏ nhất.

+ Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều ta nghĩ nghĩa là thế nào?

+ Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi điều ta nói nghĩa là gì?

+ Dành ưu tiên cho Thiên Chúa trong mọi việc ta làm là thế nào?

         Ghi bài :

Dành ưu tiên cho Thiên Chúa là đặt Thiên Chúa lên trên mọi sự ở đời này, để Ngài làm chủ mọi tư tưởng – lời nói – việc làm của ta.

V. CẦU NGUYỆN :

         Lậy  Thiên Chúa là Cha nhân ái, Cha đã yêu con vô cùng. Đã dựng nên con giống hình ảnh Cha. Cho con được làm con Cha, ban cho con mọi sự, ngay cả Con Một Cha là Đức Giêsu, Cha cũng không tiếc với con. Thế mà con lại chưa yêu mến Cha trên hết mọi sự. Hôm nay con hiểu rõ bổn phận con phải đáp trả lại tình Cha. Con xin thưa với Cha rằng: con quyết tâm yêu mến Cha trên hết mọi sự, yêu mến Cha mọi nơi mọi lúc và yêu mến Cha hết lòng hết sức. Xin Cha ban thêm lòng mến cho con. Xin cho con biết vâng theo ý Cha, trong ý nghĩ, lời nói và việc làm. Xin giúp con luôn sống dưới cái nhìn yêu thương của Cha và làm đẹp lòng Cha. Để con luôn làm vinh danh Cha, và để con xứng đáng là người con được cha thương yêu

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

         - Đọc kinh Kính Mến.

VI. SINH HOẠT :             Băng reo : YÊU MẾN CHÚA

Người điều khiển

Tất cả

Yêu mến Chúa

Trên hết mọi sự.

Yêu mến Chúa

Hết lòng hết sức

Yêu mến Chúa

Mọi nơi mọi lúc

Ưu tiên cho Chúa

Nói, nghĩ, làm… Ah.. Ah…Ah

VII. BÀI TẬP :       (Làm vào giấy kiểm tra).

1/ Ta phải yêu mến Chúa thế nào?

- Trên hết mọi sự, hết lòng hết sức

2/ Yêu Chúa trên hết mọi sự là làm sao?

- Chỉ tôn thờ một mình  Thiên Chúa mà thôi, mọi sự khác chỉ là phương tiện giúp ta phụng sự Ngài.

         3/ Yêu Chúa hết lòng hết sức là làm sao?

- Mọi nơi mọi lúc, từ tư tưởng, lời nói đến việc làm.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA :

Trong tuần này em sẽ đọc lời nguyện tắt này trước mỗi công việc :

           “Lạy Chúa, con làm việc này vì yêu mến Chúa”.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

         Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã soi sáng cho chúng con hiểu : Thờ phượng Chúa trên hết mọi sự và yêu mến Chúa hết lòng hết sức là bổn phận của chúng con. Là những người con bé nhỏ của Chúa, chúng con quyết tâm yêu mến Chúa bằng chính cuộc sống của chúng con : từ ý nghĩ, lời nói, cho đến việc làm.

         Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

         Đọc kinh Sáng Danh.