Bài 31

DỌN LÒNG ĐÓN NHẬN ĐẤNG CỨU THẾ

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ:

Lạy Chúa Giêsu là Thầy Chí Thánh, chúng con ao ước được Chúa đến với chúng con trong giờ học này, dể chúng con được chính Chúa hướng dẫn dạy dỗ .

(Đọc Kinh Lạy Cha – hay Kinh Cúi xin Chúa sáng soi).

1)Kiểm tra bài cũ và điều quyết tâm:

2) Viết tựa đề bài học:

DỌN LÒNG ĐÓN NHẬN ĐẤNG CỨU THẾ

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA:

Qua các bài học từ đầu năm đến nay, chúng ta đã cùng chung nhịp bước với dân Chúa.

- Chúng ta đã gặp cụ Apraham, tổ phụ của những người tin vào Thiên Chúa.

- Chúng ta đã vượt qua Biển Đỏ cùng với ông Môsê, tiến vào sa mạc ký kết Giao Ước Sinai.

- Chúng ta đã chứng kiến những cảnh thăng trầm của dân Chúa: chinh phục Đất Hứa, triều đại huy hoàng của vua Đavít, quốc gia Do Thái bị chia đôi, sụp đổ và bị lưu đày.

- Trong thời gian 50 năm bị lưu đày tại Babilon, dân Chúa đã học biết nhiều điều. Lúc đầu họ thất vọng vì tưởng rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Thế nhưng nhờ các ngôn sứ, dần dần họ nhận ra không phải như vậy: Thiên Chúa vẫn yêu thương họ, dùng đau khổ để thanh luyện họ, giúp họ trưởng thành hơn. Lưu đày là biến cố thức tỉnh dân Chúa quay trở lại với Ngài.

- Niềm tin và hy vọng được thắp lên khi được các ngôn sứ phác họa trước cho thấy một vài nét về Đấng Cứu Thế.

Đoạn Kinh Thánh mà các em sắp nghe là một trong những hình ảnh về Đấng Cứu Thế được tiên tri Isaia loan báo, mời các em cùng lắng nghe.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA:

Is 50, 4-5

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA:

1) Dẫn giải Lời Chúa:

Đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe được trích từ sách Isaia là cuốn sách lớn nhất trong Kinh Thánh. Đoạn trích này lấy trong chương 50 còn gọi là “Sách An Ủi” của Isaia Đệ Nhị – Một ngôn sứ thời lưu đày, loan báo về niềm hy vọng cứu độ và sứ mạng mới của dân Chúa. Để  hiểu rõ hơn chúng ta cùng thảo luận:

- Từ ngữ chính: Nghe lời Ngài giáo huấn.

- Câu tóm ý: “Mỗi sáng Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Ngài giáo huấn”.(C4)

- Tựa đề ngắn: “Chuẩn bị đón nhận Chúa Cứu Thế”

3) Bài học: (Xem lại :  “Lịch Sử Cứu Độ”, chương 5 + Giáo lý CB1 bài 14 đến bài 20)

3.1 Dưới ách ngoại bang

         Đọc phần I, sách học sinh, trang 129.

         - Sau khi được hồi hương trở về, người Do Thái có được độc lập tự do không ? (Không, họ vẫn phải chịu sự cai trị của ngoại bang.)

         - Đó là những nước nào ? (Ba Tư, Hy Lạp, Rôma).

         - Dưới ách thống trị của ngoại bang, dân Do Thái muốn gì ? (Họ mong đợi Đấng Cứu Thế đến giải thoát và giúp họ trở thành một vương quốc hùng mạnh như thời vua Đavit.)

         - Người Do Thái gọi Đấng Cứu Thế là gì ? (Mêsia, nghĩa là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và xức dầu tấn phong, dịch ra tiếng Hy Lạp là Đấng Kitô).

* Học sinh ghi:

Phần đông dân Do Thái chỉ mong đợi Đấng Mêsia đến để cứu giúp họ về mặt chính trị và vật chất, chỉ có những người đơn sơ khiêm nhường, thật lòng mến Chúa yêu người, là người nghèo của Thiên Chúa, mới biết chờ đợi Ngài đến Cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi.

3.2  Đấng Cứu Chuộc về mặt tâm linh

         - Xem lại về Đấng Mêsia trong “Lịch Sử Cứu Độ”, chương 3, II, 2

- Đọc phần II, sách học sinh, trang 130.

* Học sinh ghi:

Các ngôn sứ loan báo Đấng Mêsia sẽ thuộc dòng dõi vua Đavít, sinh tại Belem bởi một trinh nữ. Ngài là người tôi trung của Thiên Chúa, sẽ phải chịu nhiều đau khổ và chịu chết để cứu chuộc mọi người và thông ban Thánh Thần cho ta.

3.3 Tiếng gọi trong sa mạc

Học sinh ghi:

Trước khi Đấng Cứu Thế xuất hiện, Thiên Chúa đã cho ông Gioan Tẩy Giả đi trước dọn đường. Ông làm phép rửa giúp mọi người thống hối, sửa đổi đời sống để đón nhận Đấng Cứu Thế.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ:

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã đến trần gian này để dạy dỗ và chia sẻ cuộc sống với chúng con. Chúng con tin rằng hằng ngày Chúa vẫn đến với từng người chúng con trong Thánh Lễ, qua Bí Tích Thánh Thể.

Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa, biết dọn lòng trong sạch để đón Chúa mỗi ngày đến đồng hành cùng chúng con trong cuộc sống.

Chúng con cầu xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời – Amen.

VI. SINH HOẠT:

VII. BÀI TẬP:

1) Đấng Mêsia theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là:

a/ Emmanuel: Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

b/ Kitô: Đấng được Thiên Chúa xức dầu tấn phong.

c/ Cả a và b đều đúng.

2) Phần đông dân Do Thái chỉ mong đợi Đấng Mêsia đến để:

a/ Giải thoát họ khỏi nô lệ tội lỗi.

b/ Thánh hóa đổi mới họ bằng Thánh Thần.

c/ Giải thoát họ khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma.

d/ Cả a,b và c đều đúng.

VIII. DỐC LÒNG

-Bài học cho ta biết: Thiên Chúa là Đấng yêu thương và thành tín. Ngài đã ban Con Một của Ngài để ta được cứu sống và sống đời sống mới trong Thánh Thần.

-Quyết tâm: Chuẩn bị tâm hồn kỹ lưỡng mỗi lần đi tham dự thánh lễ và rước lễ.

IX. CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ

Lạy Chúa chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một giờ học bên Chúa, qua giờ học hôm nay, chúng con biết rằng Chúa luôn yêu thương và luôn muốn ở lại trong chúng con, xin cho chúng con luôn sẵn sàng mở rộng cõi lòng để đón Chúa và đem Chúa đến cho cả những người xung quanh.

Đọc Kinh Sáng Danh hay hát bài “Thắp sáng lên”.