PHẦN II :     ĐỨC GIÊSU LÀ THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA

 

 

Bài 4: 

THIÊN CHÚA ĐÃ SAI CON NGÀI ĐẾN   (Gl 4, 4 – 7)

 

I.  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa, chúng con xin bắt đầu giờ học giáo lý hôm nay trong tình thương và ý muốn của Chúa.

Xin Chúa Thánh Thần hãy đến với mỗi người chúng con ,để giúp chúng con hiểu biết và sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày một hơn.

Cầu xin Chúa Thánh Thần…

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

Một người vô thần đứng giữa chợ nói xúc phạm vô lễ với Chúa, dám thách Chúa chứng minh quyền uy của Ngài bằng cách quật ngã anh trong vòng 5 phút. Năm phút trôi qua nhanh chóng, người ấy ngạo mạn tự đắc, nói với đám đông : “Tôi đã nói gì với các bạn?” Một bà già đứng bên cạnh hỏi anh: “Anh bạn, anh có con không?” Anh ngạc nhiên hỏi lại: “Bà hỏi để làm gì?” Bà già mới nói: “ Nếu đứa con bạn đưa cho bạn một con dao và nói: Ba giết con đi, bạn có giết không?” –“Không, bà ạ, vì tôi thương con tôi lắm”. Bà già tiếp lời: “Chúa cũng thế, Chúa đã không phạt bạn chết ngay, vì Ngài yêu mến bạn quá nhiều”.

Vâng, vì yêu thương nhân loại vô cùng nên cho dù con người tội lỗi, Chúa đã không khai trừ nhưng đã ban cho nhân loại chính Con Một yêu dấu của Ngài để cứu độ nhân loại như  những lời trong thư  gửi tín hữu Ga-lát chúng ta sẽ lắng nghe giờ đây.

Mời các em đứng, chúng ta lắng nghe lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA  :      Gl 4, 4-7  (Thinh lặng giây lát)

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1.    Dẫn giải đoạn Kinh thánh vừa công bố

Khoảng 700 năm trước Chúa Giáng sinh, Tiên tri Isaia đã loan báo : “Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Emmanuel” ( Is 7,14 ). Và rồi, khi đến giờ đã định, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài là chính Đức Giêsu Kitô đến thế gian, sinh làm con một người phụ nữ, để giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ tội lỗi và được gọi Thiên Chúa là Cha. Như trong đoạn thư của thánh Phao lô gửi giáo đoàn Ga-lát chúng ta vừa lắng nghe.

2.    Các em học sinh thảo luận

Đoạn lời Chúa chúng ta vừa nghe là một câu chuyện kể

a.       Đoạn văn nói tới những nhân vật nào ?

Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu, người phụ nữ,anh em.

-Nhân vật chính : Thiên Chúa Cha

b.       Câu tóm ý : câu 4. 5

c.       Đặt tựa đề ngắn : Chương trình cứu độ của Thiên Chúa

3.    Bài học giáo lý

3.1 Con thưa vâng và Mẹ cũng thưa vâng

Vì yêu thương nhân loại tội lỗi, Chúa Cha đã sai chính Con Một yêu dấu của Người đến trong trần gian. Không như Ađam xưa, Đức Giêsu Kitô hoàn toàn phó mặc cho ý Chúa Cha. Nói về giây phút đầu đời của Chúa Cứu Thế, thư gửi tín hữu Do thái đã viết : “Khi vào trần gian, Đức Kitô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể…Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (Dt 10,5-7)

Trái ngược với Ađam: là con người nhưng muốn bằng Thiên Chúa. Còn Đức Giêsu Kitô: là Thiên Chúa nhưng lại khiêm nhường nhập thể làm người, phó mình cho chương trình của Chúa Cha: “Đức Giêsu kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”
(Pl 2,6-7 )

Tuy nhiên , để điều ấy được thực hiện, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Con của Ngài một người Mẹ xứng đáng nhất, tuyệt vời nhất, đó là Đức Trinh nữ Maria (Mt 1,18-23). Ngược với sự bất tuân của E-và xưa, Đức Maria đã thay lời cho cả nhân loại thưa lên hai tiếng Xin vâng để đáp lại tình yêu Thiên Chúa: “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” ( Lc 1, 38 )

*Tóm ý :  Khi tới thời gian đã định, Thiên Chúa đã sai Con Ngài xuống thế. Vâng ý Cha, Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người

Trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã đáp lại với lời “Xin vâng”.

3.2  Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Ngài đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria.

-Thiên Chúa đã cho Con của Ngài nhập thể cách nào ?

Ngay sau lời thưa “Xin vâng” của Đức Maria, Chúa Thánh Thần đã tạo nên hình hài Chúa Giêsu trong lòng Bà, và Mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập thể đã được thực hiện như lời Kinh thánh đã chép: “Và Ngôi lời đã trở thành nhục thể”

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa ( Lc 1,35 ), được chúa Cha sinh ra từ trước muôn đời (Kinh Tin kính). Chính vì thế, Thiên Chúa không có người cha trần thế là cha mà chỉ có mình Thiên Chúa là Cha.

Việc sinh hạ đồng trinh của Đức Maria muốn nói rằng: chúa Giêsu vừa là người thật vì được sinh ra bởi một người nữ, vừa là Thiên Chúa thật vì Ngài chỉ có một mình Thiên Chúa là Cha.

Để quả quyết Đấng mà  Đức Maria cưu mang và sinh ra thật sự là thiên Chúa, là Con Một của Chúa Cha, và là Ngôi Hai xuống thế làm người, năm 431, Hội thánh đã họp Công đồng Eâphêxô và long trong tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Để Đức Maria xứng đáng làm Mẹ của Con Thiên Chúa, thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ luôn tinh tuyền, nghĩa là được khỏi mọi tội lỗi, kể cả tội tổ tông, và ơn trọn đời đồng trinh, ngay cả khi sinh Chúa Giêsu. ( Mẹ Vo nhiễm nguyên tội )

*Tóm ý:  Do quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã mang thai và sinh ra Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh. Điều đó cho thấy Đức Giêsu vừa là Thiên Chúa như Chúa Cha, vừa là người thật như chúng ta. Vì sinh Con Thiên Chúa làm người nên Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa.

3.3  Chúa muốn con làm gì ?

Anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con…( Gl 4, 7 )

Người nô lệ là người không làm chủ mình, nhưng bị điều khiển bởi một ai đó ở bên ngoài. “Một ai đó” cũng có thể ở ngay chính trong mỗi người : những đam mê, thói hư tật xấu…

Con Thiên Chúa xuống thế làm người, trút bỏ mọi vinh quang, mang thân nô lệ chính là để giải phóng con người chúng ta khỏi mọi thứ nô lệ, cho chúng ta trở nên những người con tự do của Thiên Chúa. Và có khả năng thốt lên: “Ap-ba, Cha ơi !”

Ngày hôm nay, chúng ta hãy ý thức ơn được làm con cái của Thiên Chúa.Hãy ý thức Thần Khí của Người Con đang ngự trong lòng chúng ta. Hãy để thần khí ấy giúp ta mở rộng lòng mình ra đón nhận Lời Thiên Chúa đi vào cuộc sống của ta và thưa với Ngài : “ Con đây, lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?”

*Tóm ý :  Ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu thế, là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa như Chúa Cha . Ta suy phục uy quyền tối cao của Ngài và để cho Ngài làm chủ đời ta.

*Tóm ý toàn bài : Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa ,bởi quyền năng Chúa Thánh Thần đã nhập thể làm người trong lòng Đức Trinh nữ Maria để cứu độ nhân loại. Mọi người đều được Thiên Chúa mời gọi cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài bằng lời đáp trả từng ngày trong cuộc sống chúng ta.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ , Vì yêu thương  chúng con, Cha đã cho Con Một yêu dấu của Cha xuống thế làm người để cứu độ chúng con. Xin Cha giúp chúng con luôn biết phó thác đời con cho Cha, xin cha cứ định đoạt về con như ý Cha muốn. Dù Cha làm cho con ra sao, con vẫn tạ ơn Cha. Con sẵn sàng đón nhận tất cả, miễn là Thánh ý Cha được thể hiện nơi con và nơi các tạo vật của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT GIÁO LÝ

VII. BÀI TẬP :  Em hãy chọn câu đúng nhất :

1.     Công trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện do : (câu b)

a.     Sự bất tuân của Ađam và Evà

b.     Ba Ngôi Thiên Chúa với lời Xin vâng của Đức Maria.

c.      Thánh Giuse và mẹ Maria.

2.     Ta có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là :

a.     Thiên Chúa

b.     Con Thiên Chúa

c.      Đấng Cứu Thế

d.     Cả 3 câu đều đúng.

( câu d )

VIII. ĐIỀU DỐC LÒNG

1.    Đoạn văn giúp ta biết gì về Thiên Chúa và tình thương của Ngài ?

Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, giải phóng chúng ta khỏi mọi thứ nô lệ, làm cho ta trở nên những người con của Thiên Chúa, có khả năng đáp lại ý Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.

2.    Qua đoạn văn này, hôm nay Thiên Chúa muốn dạy riêng tôi điều gì?

Tôi sẽ đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài  nơi bản thân tôi, nơi gia đình tôi, nơi giáo xứ, nơi quê hương đất nước của tôi.

IX. CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con giờ học hôm nay, xin Cha giúp chúng con từ hôm nay biết dứt khoát ra khỏi những ràng buộc của tội lỗi, để chúng con tự do sống phụng thờ Cha như Cha đã dạy chúng con hôm nay. Amen.