Lời ngỏ cùng Giáo Lý Viên

 

 

Các bạn Giáo Lý Viên thân mến,

Thân ái gửi tới các bạn tập

GIÁO ÁN LỚP THÊM SỨC 1

(Căn Bản 1).

Khi dạy giáo lý cho lớp này,
xin các bạn lưu ý những điểm sau đây:

 

I. Nội dung giáo lý của lớp Thêm Sức 1 :

   Học về Chúa Cha yêu thương ta (Cựu ước).

II. Phương pháp giảng dạy:

1. Chuẩn bị giáo cụ trực quan:

- Sách Chúa nói với trẻ em.

- Tranh minh họa.

2. Phần cầu nguyện giữa giờ:

Trong phần cầu nguyện giữa giờ, các bạn nên cho các em làm những cử điệu như chắp tay, giang tay, đứng quỳ, nhắm mắt… tùy theo nội dung lời cầu nguyện. Những cử điệu này sẽ giúp các em chú ý hơn khi cầu nguyện.

3. Phần sinh hoạt giáo lý:

Ngoài những bài hát, trò chơi, băng reo có trong giáo án này, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn tập bài hát cho từng bài Giáo lý. Các bạn cũng có thể chọn bài hát, trò chơi… khác miễn phù hợp với đề tài bài giáo lý.

4. Đặt câu hỏi:

Các bạn cố gắng đặt câu hỏi và khuyến khích các em trả lời. Việc trả lời các câu hỏi sẽ :

-Giúp lớp học sinh động hơn.

-Giúp các em dễ hiểu bài và nhớ bài học hơn.

-Giúp các bạn kiểm tra các em đã tiếp thu bài học như thế nào.

-Tập cho các em biết suy nghĩ và phát biểu ý kiến của mình.

-Chuẩn bị cho các em tham gia phát biểu trong các buổi thảo luận, họp nhóm, thuyết trình khi lên các lớp thuộc khối Bao Đồng và Vào Đời sau này.

5. Mỗi bài được biên soạn để học trong 50 phút.
Có đôi bài hơi dài, nếu không đủ giờ, có thể lướt qua những câu in nghiêng trong sách của học sinh, không cần nhấn mạnh.

 

Chúc các bạn thành công.