Bài 3    

THIÊN CHÚA NÓI VỚI TA TRONG KINH THÁNH

 

-  Lời Chúa : 2 Tm 3, 14-17

-  Ý chính  : Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa  nói với chúng ta.

-  Giáo cụ trực quan : Một quyển sách Kinh Thánh

 

I  . CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

           Lạy Thiên Chúa  là Cha của chúng con, ngày nay Cha không hiện diện hữu hình để bày tỏ cho chúng con biết ý Cha. Nhưng Cha đã nói với chúng con không những  qua thiên nhiên vạn vật mà còn nói với chúng con bằng lời nói và hành động trong lịch sử. Những lời nói và hành động của Chúa đã được ghi lại trong Sách Kinh Thánh. Giờ đây xin Chúa giúp chúng con hiểu bài giáo lý chúng con sắp học để chúng con yêu quí Sách Kinh Thánh và chuyên chăm đọc, học hiểu Kinh Thánh hơn.

          Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II.     DẪN VÀO LỜI CHÚA

1 /Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :     

-Thiên Chúa  tỏ mình cho ta bằng những cách nào ?  (Bằng  những lời nói và hành động qua từng giai đoạn trong Lịch Sử Cứu Độ).

-Thiên Chúa  tỏ mình cho ta qua những giai đoạn nào? (Tổ tông, Noe, Abraham, Môse, các ngôn sứ và cuối cùng là Chúa Giêsu Kitô).

+ Kiểm tra quyết tâm:

Tuần qua, các em có cố gắng nghe hoặc đọc Kinh Thánh mỗi ngày một đoạn ngắn không ?

2/   Dẫn vào Lời Chúa.

Một quyển Kinh Thánh loại nhỏ rơi từ một tàu chiến của nước Anh xuống bờ biển Nước Nhật vào năm 1854, đã khởi đầu cho một loạt ân sủng kể từ ngày ấy . Một tướng lãnh Nhật Bản tên là Runata, đứng quan sát hoạt động của tàu địch đã lượm quyển Kinh Thánh. Nhưng ông không đọc được. Một thông dịch viên người Đức cho ông biết sách ấy nói về Thiên Chúa và Đức Kitô, từ  đó làm cho ông suy nghĩ miên man.

Sau này ông kiếm được một bản dịch bằng tiếng Hoa. Ông đọc và cảm nhận được nhiều điều. Lời Chúa đã biến đổi ông. Một thời gian ở nước Nhật bị cấm đạo ông sãn sàng liều chết để bảo vệ  Kitô giáo mặc dù ông chưa theo đạo. Sau này ông và em ông đã tìm đến Cha Verbeck xin rử a tội.

Viên tướng này có nhiều ảnh hưởng lên người khác, nên đã có nhiều người trở lại Công giáo nhờ cuốn Sách Kinh Thánh rơi xuống cảng Nagasaki.

Tại sao viên tướng và một số người đọc sách Kinh Thánh lại xin theo Đạo?  Vì Kinh Thánh là Lời của Chúa. Đoạn Lời Chúa hôm nay cũng nói đến điều đó, mời các em đứng lên lắng nghe .

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

2 Tm 3, 14-17

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

- Đoạn Kinh Thánh các em vừa nghe trích từ lá thư của ai?  (Thư của Thánh Phao-lô)

-Thánh Phao-lô  đã gửi thư này cho ai?  (Gửi cho ông Ti-mô-thê, môn đệ của Thánh Phaolô).

-Thánh Phao-lô nói với ông Timôthê điều gì ?  (Sách Kinh Thánh có thể dậy ông nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ).

-Thánh Phaolô đã cho ông Timôthê biết lý do tại sao không? (Có, vì những gì được viết trong sách Kinh Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng nghĩa là chính là lời của Thiên Chúa).

Giờ đây, chúng ta cùng tìm hiểu về sách Kinh Thánh : Sách Kinh Thánh ghi những điều gì, ai là tác giả của Kinh Thánh trong phần bài học dưới đây.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1: Mặc khải là gì và được lưu truyền như thế nào?

-Trước hết ta tìm hiểu từ Mạc Khải nghĩa là gì. Để hiểu Mặc Khải hay Mạc Khải là gì, chúng ta định nghĩa từng từ.

* Mạc : Tấm màn.

* Mặc : Kín nhiệm.

* Khải : Vén mở, mở ra.  

Mặc khải hay Mạc Khải làThiên Chúa vén màn hé mở cho ta được biết các Mầu Nhiệm của Ngài: Ngài là ai và chương trình  ý định của Ngài là gì.

-Mặc Khải được lưu truyền nghĩa là được gìn giữ và truyền lại cho con cháu như thế nào?  Có em nào biết không ?

              Mạc khải được lưu truyền qua Thánh Kinh và Thánh Truyền.

Đọc chung câu 1 .

Câu 2: Kinh Thánh hay Thánh Kinh là gì?  

-Nếu các em muốn biết một địa danh nào đó của Việt nam, các em phải làm gì ? (Mở bản đồ Việt nam ra tìm).

-Thầy cô  giáo muốn biết về người học trò mới thì phải làm gì ?   (Phải xem sơ yếu lý lịch của bạn mới ấy).

Cũng vậy muốn biết về Thiên Chúa, ta không thể bỏ qua cuốn sách nói về Ngài. Đó là sách Kinh Thánh (Giáo lý viên cho các em xem cuốn Kinh Thánh). Kinh Thánh là sách  ghi chép chương trình và ý định yêu thương của Thiên Chúa  dưới sự soi sáng của Chúa Thánh thần, nghĩa là ghi lại những lời nói, những việc làm của Chúa do chính Chúa soi sáng cho ai đó viết.

Đọc chung câu 2.

Câu 3 : Vậy ai là tác giả của Sách Kinh Thánh ?

Ai là tác giả của Kinh Thánh?  Để các em dễ hiểu ai là tác giả của Kinh Thánh  mời các em nghe ví dụ sau :

- Các em có biết trong  một công ty có những ai điều hành không ?  (Giám Đốc, phó Giám Đốc…. )

- Ông giám đốc thường có ai giúp đỡ trong việc sổ sách, soạn diễn văn ? (Thư ký).

Đúng. Thông thường, ông giám đốc có một thư ký riêng, ông ta chỉ cần nói ra ý muốn của ông, còn người thư ký dựa vào nọâi dung đó để soạn thảo văn bản. Như vậy tất cả những gì được viết ra là của ông giám đốc chứ  không phải của người thơ ký.

Sách Kinh Thánh cũng vậy, Kinh Thánh là lời của Chúa được Chúa Thánh Thần soi sáng cho một số người được Chúa tuyển chọn viết ra những điều Thiên Chúa  muốn nói. Như vậy, Thiên Chúa  là tác giảû chính  của sách Kinh Thánh, còn những người viết ra những lời Chúa soi sáng cho họ viết là tác giả phụ .

Đọc chung câu 3.

Câu 4 : Sách Kinh Thánh được chia làm mấy phần ?

-Có em nào biết Sách Kinh Thánh có mấy phần không ?  (Hai phần).

-Đó là những phần nào ?  (Cựu Ước và Tân Ước).

-Tại sao sách Kinh Thánh lại được chia làm 2 phần ?

Các em hãy nhớ lại bài học tuần trước, thư  Do Thái viết Thiên Chúa nói với chúng ta nhiều lần nhiều cách. Trước kia, Ngài nói với ta qua các ngôn sứ, sau này Ngài nói với ta qua chính Người Con là Đức Giêsu. Như vậy, những điều Thiên Chúa nói với các ngôn sứ được ghi lại gọi là phần Cựu Ước và những điều Ngài nói qua Chúa Giêsu được gọi là phần Tân Ước.

-Sách Kinh Thánh có phải là một cuốn sách duy nhất không ? (Không). Vì sao ?  

Như chúng ta đã học ở bài trước, Thiên Chúa tỏ mình ra cho loài người từ từ qua từng giai đoạn lịch sử. Do đó Sách Kinh Thánh là sách tập hợp nhiều cuốn sách khác nhau.

-Cựu Ước gồm bao nhiêu cuốn ?  (46 cuốn).

-Tân Ước gồm bao nhiêu cuốn ?  (27 cuốn).

-Chúa Giêsu là mặc khải trọn vẹn của Chúa Cha vì Ngài là Con Thiên Chúa làm người thì những cuốn sách nào là tâm điểm, là quan trọng và đáng quí nhất trong sách Kinh Thánh?  (Là 4 cuốn Phúc Âm: Matthêu, Marcô. Luca, Gioan).

Đọc chung câu 4.

Câu 5 : Thánh truyền là gì ?

Những điều Chúa mặc khải được lưu truyền qua Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy Thánh Truyền là gì ?

Những điều Thiên Chúa đã mặc khải thì có những điều đã được ghi lại. Cuốn sách ghi lại những điều Chúa đã mặc khải gọi là sách Kinh Thánh mà chúng ta vừa tìm hiểu. Nhưng cũng có những điều không  được ghi lại nhưng truyền lại bằng miệng gọi là truyền khẩu từ thế hệ này tới thế hệ kia. Những mặc khải được truyền khẩu này gọi là Thánh Truyền.

Như vậy, Thánh truyền là mặc khải, là lời Thiên Chúa mà Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần đã ủy thác cho các tông đồ và lưu truyền toàn vẹn cho những người kế vị các ngài, để nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, họ trung thành gìn giữ và phổ biến qua lời rao giảng.

Đọc chung câu 5.

          Câu 6 :   Để hiểu đúng lời Chúa khi đọc Kinh Thánh ta cần làm gì ?  

-Ở lớp 4 hay lớp 5, các em có học môn toán không?  (Có).

-Các em có sách về môn toán không ?  (Có).

-Tự mình  đọc và học các em có hiểu hết không ? (Không).

-Muốn hiểu ta phải làm gì ? (Ta cần phải đến trường, Thầy cô giáo sẽ hướng dẫn cho) .

Những quyển sách do con người viết ra mà ta  chưa hiểu hết, huốùng chi  quyển sách do Thiên Chúa là tác giả làm sao ta có thể  hiểu hết được nội dung. Vì vậy, cần học hỏi, tham khảo những cuốn sách giải thích về Kinh Thánh, giúp ta hiểu sâu hơn  ý nghĩa Lời Chúa. Nhưng ai là vị thầy dậy Kinh Thánh đáng tin cậy nhất? Là Thiên Chúa vì Ngài là tác giả chính của sách Kinh Thánh. Vì vậy ta cần khiêm nhường xin Chúa Thánh Thần soi sáng và theo sự chỉ dậy của Hội Thánh.

-Đọc chung câu 6.

Câu 7 : Vì sao phải vâng theo sự chỉ dậy của Hội Thánh?    

Để hiểu đúng Kinh Thánh, chúng ta phải tuân theo sự chỉ dậy của Hội Thánh. Vì sao?

Vì Chúa Giêsu Kitô, Đấng sáng lập Hội Thánh đã trao cho Hội Thánh quyền giáo huấn gọi là Huấn Quyền, nghĩa là trách nhiệm gìn giữ, giải thích và áp dụng Lời Chúa.

Đọc chung câu 7.

Tóm lại, bài học Giáo lý hôm nay nói với chúng ta sách Kinh Thánh là Lời của Thiên Chúa nói với chúng ta. Vì thế, chúng ta phải biết quý trọng, siêng năng đọc và học hỏi Kinh Thánh dưới sự chỉ dẫn của Hội Thánh.

I.       CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình .

Để cho mọi người thuộc mọi thời, ở mọi nơi biết Ngài là ai, Ngài yêu thương loài người, từng người như thế nào và cho mọi người biết hạnh phúc đích thật mà Ngài muốn con người đạt tới là gì, Thiên Chúa đã chọn một số người ghi lại điều Ngài mặc khải cho. Sách Kinh Thánh là cuốn sách ghi lại những mặc khải này. Chúng ta cùng dâng lời cảm ơn Chúa vì sáng kiến tuyệt vời này và xin Chúa giúp chúng ta chịu khó đọc Kinh Thánh để tìm được bình an, sự nâng đỡ, lẽ sống giữa cuộc đời vất vả, đầy lo âu và nhiều cám dỗ này.

2/Lời nguyện .

              Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương tự tỏ mình ra cho chúng con và đã chọn một số người ghi lại sự tỏ mình này nơi cuốn Kinh Thánh để ngày nay chúng con có thể biết Chúa là Đấng đã dựng nên chúng con, đã thí mạng người con một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô để cứu chúng con khỏi chết đời đời. Xin Chúa giúp con yêu mến sách Kinh Thánh, siêng năng học hỏi và suy niệm Kinh Thánh, để chúng con hiểu rõ về Chúa hơn, cảm nghiệm được tình thương Chúa dành cho chúng con, biết rõ cùng đích của đời mình và biến đổi đời mình theo ý Chúa muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con . Amen.

VI .  SINH HOẠT -    Trò chơi :  Dán chữ Kinh Thánh

Chia các đội với số người bằng nhau.

Cách chơi: Hai chữø “Kinh Thánh” có 9 âm và 2 dấu, thì mỗi đội phải là 11 người. Để tương ứng mỗi người một chữ và dấu. Sau khi nghe hiệu lệnh, các đội cùng bắt đầu dán. Đội nào dán xong chữ  “Kinh Thánh” trước thì đội đó sẽ thắng.

Lưu ý: Mỗi  lần một bạn lên  hộp lấy chữ và chỉ được lấy một chữ  dán lên bảng. Sau đó chạy về và chạm tay vào bạn kế tiếp, bạn đó lên lấy dán tiếp tục. Để thêm phần phức tạp giáo lý viên cắt thêm một số chữ không nằm trong từ  Kinh Thánh .

VIII.   SỐNG LỜI CHÚA  

Tuần này, các em tiếp tục quyết tâm của tuần trước là mỗi ngày đọc hay nghe một đoạn Kinh Thánh và thêm một việc nữa là qua đoạn Kinh Thánh đó, em hãy rút ra một điều quyết tâm cụ thể và cố gắng thực hiện .

IX.   CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con xin cám ơn Chúa. Vì nhờ bài học hôm nay chúng con nhận ra được giá trị của Kinh Thánh . Xin Chúa thương  giúp chúng con biết chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa và đọc Lời Chúa để nhờ đó mỗi người chúng con biết cách sống đẹp lòng  Chúa hơn.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Đọc kinh Sáng danh


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà