Bài 10           

TÔI TIN KÍNH MỘT THIÊN CHÚA DUY NHẤT

        

- Lời Chúa: 1 Ga 4, 7-10-16       

- Ý chính : Chỉ có một Thiên Chúa  mà thôi

- Giáo cụ trực quan:
* Tranh : - Lễ tế trên núi Carmel (Số 30)
               - Môsê và bụi gai bốc cháy (Số 20).
* Sách Chúa nói với trẻ em trang 36 – đoạn 31,
                                 trang 19 – đoạn 13.

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

         Lạy Chúa Thánh Thần,  xin Ngài đến và soi sáng, hướng dẫn chúng con  trong giờ học giáo lý này, để qua bài học hôm nay chúng con xác tín hơn rằng chỉ có một Thiên Chúa  mà thôi.

Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II . DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/  Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

-Sau khi học bài xong và trước khi đi ngủ, chúng ta phải làm gì ? (Sắp xếp sách vở và đồ dùng gọn ghẽ, đánh răng, bỏ mùng, xét mình đọc kinh ).

-Trong các việc trên việc nào quan trọng nhất ?  (Xét mình).

+ Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua, mỗi tối trước khi đi ngủ, các em có dành 5 phút để xét mình không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

*Hôm nay chúng ta sẽ học bài 10 có tựa đề “Tôi tin kính một Thiên Chúa Duy Nhất”. Trước khi tìm hiểu bài học này, các em mở sách Chúa nói với trẻ em trang 36 và đọc đoạn 31.

*Trưng học cụ : (GLV vừa giới thiệu vừa dẫn giải ): Đây là bức tranh vẽ lại câu chuyện mà các em vừa đọc.

- Các em hãy nói xem bàn thờ tế thần Baal (Ba-an) ở đâu? Các em thấy đó có nhiều người khẩn cầu không ?  Có lửa thiêu đốt của lễ không ? (Không).

-Như thế thần Baal có phải là Thiên Chúa không ?  (Không).

-Bàn thờ tế lễ của ngôn sứ Elia đâu ? Ngôn sứ Elia quỳ và giang tay ra làm gì đây ?  (Cầu xin Thiên Chúa cho lửa xuống trên lễ vật hầu chứng tỏ Thiên Chúa Giavê là Thiên Chúa thật và chỉ có mình Ngài là Thiên Chúa mà thôi).

-Các em có thấy ngọn lửa đang thiêu đốt lễ vật của ngôn sứ Elia không ? (Có).

-Như vậy, Thiên Chúa mà Elia tin tưởng, dân Do Thái tin tưởng, chúng ta tin tưởng có là Thiên Chúa thật không?  (Có).

Qua đoạn Lời Chúa chúng ta đã đọc và tìm hiểu thì Thiên Chúa chúng ta tin tưởng là Thiên Chúa thật và chỉ có Ngài là Thiên Chúa. Đoạn Lời Chúa chúng ta sắp nghe còn cho chúng ta biết Thiên Chúa duy nhất mà chúng ta tin tưởng còn là một Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, Ngài có tên là TÌNH YÊU. Mời các em đứng lên lắng nghe.

III.  CÔNG BỐ LỜI CHÚA

1 Ga 4, 7-10. 16

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/   Dẫn giải Lời Chúa .

-Đoạn Lời Chúa mà các em vừa nghe trích từ thư nào ? (Trích từ thư thứ I của Thánh Gioan tông đồ).

-Đoạn Lời Chúa  này cho ta biết về ai ?  (Thiên Chúa).

-Theo đoạn thư này, Thiên Chúa là ai ?  (Thiên Chúa  là Tình yêu . Ngài yêu thương ta vô cùng . Bằng chứng là Ngài yêu thương chúng ta trước, Ngài đã sai Con Một yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến làm của lễ đền tội thay cho chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân).

-Sau khi cho ta biết về Thiên Chúa là Tình Yêu, Thánh Gioan kêu gọi ta thế nào ?  (Hãy tin vào Ngài).

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về Thiên Chúa và niềm tin của ta vào Thiên Chúa trong phần bài học dưới đây.

2/ Giải thích  câu hỏi thưa.

Câu 1 : Qua lời nói và việc làm, Thiên Chúa tỏ cho ta biết điều gì về Ngài ?

-Qua câu chuyện về ngôn sứ Elia chúng ta vừa nói trên cho chúng ta biết thần Baal hay Thiên Chúa Giavê là Thiên Chúa thật ? (Thiên Chúa Giavê là Thiên Chúa thật).

-Trong Thánh Lễ Chúa Nhật, sau bài giảng, chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa duy nhất khi đọc kinh Tin Kính. Câu đầu tiên của kinh Tin Kính là gì ?  (Tôi tin kính Một Thiên Chúa là Cha toàn năng).

-Các em có nhớ giới răn đầu tiên của 10 giới răn là gì không ? (Thờ phượng Một Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự).

Niềm tin vào Thiên Chúa  duy nhất đã bắt đầu từ thời Cựu ước  . Qua các việc làm và lời nói, chính Thiên Chúa  tỏ ra cho dân It-ra-en biết: Ngài là Thiên Chúa  duy nhất, ngoài ra không có Chúa nào khác và phải phụng thờ một mình Ngài (Đnl 4, 39).

Đọc chung câu 1

Câu 2 : Thiên Chúa là Đấng nào ?

-Anh (chị) hỏi nhé : Ai sinh ra các em ?  (Cha mẹ) . Ai sinh ra cha mẹ mình? (Ông bà). Ai sinh ra ông bà ? (Ông bà cố)…. Ai dựng nên con người đầu tiên ? (Thiên Chúa). Ai sinh ra Thiên Chúa ? (Không ai sinh ra Thiên Chúa. Ngài là khởi đầu, Ngài làm chủ đất trời. Ngài là chóp đỉnh, không còn ai cao hơn Ngài nữa. Ngài là Đấng tự mình mà có,  là Đấng toàn năng).

-Làm sao chúng ta biết được điều ấy ?

Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhìn lên bức tranh này (Tranh số 20).

-Bức tranh này vẽ lại cảnh gì đây ? (Cảnh Thiên Chúa hiện ra với ông Môsê nơi bụi gai bốc cháy ).

-Khi ông Môsê hỏi tên Chúa, Chúa trả lời thế nào ?  (Ngài cho ông biết tên Ngài là Giavê).

-Giavê có nghĩa là gì ?  (Thiên Chúa tự mình mà có, là Đấng hằng có, lúc nào cũng có).

Như vậy, Thiên Chúa cho ta biết Ngài là Đấng tự mình mà có và hằng có đời đời, ngoài Ngài ra không ai là Thiên Chúa.

Đọc chung câu 2.

Câu 3+4 :  Khi cho Môsê biết tên Ngài là Giavê, ngoài việc cho biết Ngài tự mình mà có, hằng có, Ngài còn muốn cho biết Ngài là ai nữa ?

Để biết rõ và chính xác Thiên Chúa là ai, chúng ta hãy đọc chính lời Ngài nói với ông Môsê. Các em hãy mở Sách Chúa nói với trẻ em trang 19-20 và đọc đoạn 13.

-Vậy Thiên Chúa đã nói gì với ông Môsê ?

(* “Môsê, Môsê! Ta là Chúa của tổ tiên ngươi, Chúa của Abraham, Isaac, Giacop”.

 * “Ta sẽ ở với con”.

 * “Ta là Đấng tự mình mà có. Đó là tên của Ta đã có từ muôn đời”).

Như vậy, ngoài việc Thiên Chúa cho ông Môsê biết Ngài là Đấng tự mình mà có, là Đấng hằng có, Thiên Chúa còn cho ông Môsê biết Ngài là Đấng trung tín, luôn giữ lời hứa với tổ phụ của ông Môsê, của dân Israel là các ông  Abraham, Isaac và Giacóp: Ngài sẽ ban cho Abraham một dòng dõi con cháu đông như sao trên trời và cát bãi biển, một vùng lãnh thổ khi sai ông Môsê đưa con cháu họ ra khỏi ách nô lệ Ai Cập.

Đọc chung câu 3+4

Câu 5 : Niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất ảnh hưởng trên đời sống ta thế nào ? 

-Các câu hỏi thưa chúng ta vừa học cho biết có mấy Thiên Chúa ?  (Có một).

-Ngài là Đấng nào ?  (Ngài là Đấng tự mình mà có, không ai sinh ra Ngài. Ngài là Đấng lúc nào cũng có, không có lúc nào mà không có Ngài. Ngài dựng nên mọi vật mọi loài. Ngài là Đấng trung tín, luôn giữ lời Ngài đã hứa).

-Niềm tin vào một Thiên Chúa giầu lòng thương xót, đầy quyền năng và luôn hiện diện  với ta như thế sẽ giúp chúng ta điều gì?

*Giúp ta nhận biết Thiên Chúa là Đấng uy linh cao cả, đáng được tôn thờ trên hết mọi loài.

*Giúp ta biết sống tâm tình tạ ơn vì mọi sự chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa.

*Giúp ta nhận biết phẩm giá cao cả của con người vì loài người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.

*Giúp ta sử dụng vật chất cho tốt vì mọi sự đều do Chúa dựng nên.

*Giúp ta tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh và sẵn sàng phó thác cuộc sống cho Chúa vì Chúa là Đấng toàn năng và giầu lòng thưong xót.

Đọc chung câu 5.           

V  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1 / Gợi tâm tình .

Bài học hôm nay cho chúng ta biết Thiên Chúa chúng tin tưởng là Thiên Chúa duy nhất và đích thật. Ngài đầy quyền năng đã dựng nên mọi vật mọi loài và luôn yêu thương mọi loài Ngài đã dựng nên. Ngài là Đấng thiêng liêng mắt ta không trông thấy được nhưng luôn có mặt bên cạnh ta để chăm sóc cứu giúp ta. Giờ đây chúng cùng thưa chuyện với Chúa.

2 / Lời nguyện .

       Lạy Thiên Chúa là tình yêu, lúc này chúng con chỉ biết sấp mình tạ ơn Chúa vì Chúa đã mặc khải cho chúng con biết mọi sự chúng con hiện có : cha mẹ, sự sống, sức khoẻ, trí khôn, của ăn áo mặc, bạn bè, thiên nhiên … là do Chúa ban. Xin Chúa thương giúp chúng con biết đặt trọn niềm tin vào Chúa, biết phó thác cuộc đời mình vào tay Chúa, biết làm theo lời Chúa dậy và luôn biết dâng lời cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc. Chúng con cầu xin Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con . Amen

VI.   SINH HOẠT:

Trò chơi : GẶP GIA-VÊ

Các em tập họp hàng dọc, số lượng bằng nhau.

o  Quản trò nói : Mô Sê gặp Gia vê nơi bụi gai cháy sáng, đã cởi giày để tỏ lòng tôn kính .

o  Quản trò hô: “Cởi giầy”, Tất cả các em cởi giầy, xếp lên một đống cao trước mặt đội mình.

o  Quản trò hô: “Bịt mắt”,   Các em lấy hai tay bịt mắt mình.

o  Quản trò hô: “Xỏ giầy ra về” Tất cả phải tự mò bằng chân, tìm đúng giầy của mình, xỏ vào và mở mắt ra . Chạy đến trình diện quản trò với thời gian quy định 3 phút, đội nào xỏ đúng nhiều nhất, không mở mắt trong lúc tìm giầy là thắng .

VII.   BÀI TẬP

Em hãy nối các cụm từ vào với nhau cho hợp nghĩa :

 

 


Tin thờ thần khác

 
Thiên Chúa duy nhất
 

2

 

B

 
                                                             

 

                                                                           

 


                                                                            

 

 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

         Để thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa luôn ở bên ta, luôn nhìn ta, các em hãy cố gắng sống tốt cho dù không có người nào nhìn thấy mình. Cụ thể, trong tuần này, các em sẽ bỏ ra vài phút trước khi đi ngủ để cầu nguyện một mình với Chúa.

 

IX.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa, vì Chúa đã soi sáng cho chúng con biết về Chúa trong giờ học vừa qua. Xin Chúa giúp chúng bầy tỏ niềm tin vào Chúa qua việc cầu nguyện riêng với Chúa trước khi đi ngủ. Amen.

Đọc kinh Sáng Danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà