Bài 15

ABRAHAM TỔ PHỤ NHỮNG NGƯỜI TIN VÀO CHÚA

 

-Lời Chúa : St 17, 1-8

-Ý chính : Ông Abraham nêu cao tấm gương  về đức tin. Ông  luôn vâng theo lệnh truyền của Thiên Chúa, xứng đáng là cha của những người tin vào Thiên Chúa  và là tổ phụ của dân tộc sẽ sinh ra Đấng Cứu Thế .

-Giáo cụ trực quan :   

*Tranh :   - Abraham được kêu gọi(Số 8)
- Abraham ra đi (Số 9)
- Lời hứa về Isaac (Số 10)
- Ông Abraham chuẩn bị hiến tế Isaac (Sách Chúa nói     với trẻ em trang 12).

*Sách Chúa nói với trẻ em:  - Đoạn 6 trang 10
                                  - Đoạn 8 trang 12-13.

I .  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

    Lạy Chúa Thánh thần xin thánh hoá giờ học này của chúng con, để chúng con vững tin vào Chúa hơn theo gương  Tổ phụ  Abraham.

Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II . DẪN VÀO LỜI CHÚA

1. Ôn bài cũ  và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

-Tội nguyên tổ có lan truyền đến cả nhân loại không ?  Cho một vài ví dụ trong Kinh Thánh. (Có, tội tổ tông ảnh hưởng đến mọi người. Ví dụ : Cain giết em là Aben, trận lụt lớn thời ông Noe là hình phạt của Chúa  vì sự lan tràn của tội).

-Thiên Chúa có bỏ mặc con người trong tình trạng tội lỗi không?  Ngài sẽ cứu con người bằng cách nào? (Thiên Chúa không bỏ con người, Ngài hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu con người).

+Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua, các em có cố gắng thực hiện lời mình đã hứa với Chúa và với người khác chưa ?            

2. Dẫn vào Lời Chúa .

-GLV treo 2 bức tranh số 8 và 9, yêu cầu một em dựa vào 2 bức tranh kể lại câu chuyện Thiên Chúa gọi ông Abraham.

-Giờ đây các em cùng mở sách Chúa nói với trẻ em và cùng đọc đoạn 6 trang 10 để xem người bạn của chúng ta kể có đúng không nha.

Các em thân mến, để thực hiện Lời hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu con người, Thiên Chúa đã chọn ông Abraham để tạo nên một dân riêng chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời. Ông Abraham đã vâng theo lời mời gọi của Thiên Chúa cách vô điều kiện. Trước lòng tin mạnh mẽ của ông Abraham, Thiên Chúa đã ký kết Giao Ước với ông. Nội dung của Giao ước này là gì ?  Lời Chúa chúng ta sắp nghe nói cho chúng ta biết nội dung của Giao ước này, mời các em đứng lên lắng nghe.

III. CÔNG  BỐ LỜI CHÚA

St 17, 1-8

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/   Dẫn giải lời Chúa .

-Lời Chúa chúng ta vừa nghe nói về việc gì ? (Nói về việc Thiên Chúa ký kết giao ước với ông Abraham).

-Thiên Chúa cam kết sẽ ban cho ông Abraham mấy điều? (2 điều : Đất đai và con cháu.

             *Đất đai : tất cả đất Canaan.

             *Con cháu : Abraham sẽ trở thành cha nhiều dân tộc).

Thiên Chúa sẽ thực hiện lời cam kết này như thế nào ?  Ông Abraham có kiên trì tin tưởng vào Lời cam kết của Thiên Chúa không ?  Chúng ta sẽ tìm hiểu những điểm này trong phần bài học dưới đây.

2/  Giải thích câu hỏi thưa .

Câu 1 : Để thực hiện lời hứa cứu độ trước tiên Thiên Chúa  làm gì ?

-Các em có biết trước khi xây nhà, người ta có phải chuẩn bị không ?  Phải chuẩn bị những gì ?  (Có. Người ta phải chuẩn bị mặt bằng, gạch, đá, xi măng, sắt…)

-Trước khi đi học các em phải làm những việc gì ? (Học bài, làm bài tập ở nhà, rồi cho sách, vở, bút vào cặp ).

Như vậy, muốn làm bất cứ việc gì trước tiên phải có sự chuẩn bị. Thiên Chúa cũng vậy, để dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, Thiên Chúa  chọn  Abraham thành lập một dân riêng, gọi là Dân Thiên chúa.

Đọc chung câu 1

Câu 2 : Thiên Chúa hứa ban cho cụ Abraham những gì ?

-Để là một quốc gia dân tộc thì cần những gì ?  (Hai điều cần thiết để là một đất nước, một dân tộc : con người và đất đai).

-Cũng vậy, để có một dân tộc và từ dân tộc này Đấng Cứu Thế ra đời, Thiên Chúa đã cam kết với Abraham điều gì ?  (Con cháu đông đúc, đất đai để sống).

-Về đất đai, Chúa ban cho ông Abraham vùng đất nào ?  (Đất Canaan).

-Về con cháu, cụ thể Chúa đã làm gì ?

Để trả lời câu hỏi này, các em nhìn lên bức tranh này (Số 10) và nói xem bức tranh này nói gì đây ? (Chúa nói bà Sara vợ ông Abraham thụ thai Isaac trong lúc tuổi già).

Như thế, Thiên Chúa đã bắt đầu chuẩn bị thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Thế cách cụ thể với ông Abraham vào khoảng 1850 năm trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh.

Đọc chung câu 2

          Câu 3 : Cụ Abraham  hiến tế  Isaac là hình ảnh báo trước điều gì?  

-Cha mẹ các em có yêu thương các em không ?  (Có).

-Trường hợp các em là con một, cha mẹ có yêu quí hơn không ? (Có, cha mẹ càng yêu quý hơn).

-Ông  Abraham và bà Sara có mấy người con ?  Tên là gì?  (Ông bà có một người con là Isaac).

-Ông Abraham là người rất tin vào Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa kêu gọi ông theo Ngài, ông đã vâng lời dù chưa biết mình sẽ đi đâu, làm gì như các em đã biết ở phần dẫn nhập. Nhưng lòng tin tưởng của ông vào Thiên Chúa còn mãnh liệt hơn nữa vào một dịp khác. Các em mở sách Chúa nói với trẻ em nhìn vào bức tranh ở trang 12 và đoán xem đây là dịp nào ? (Dịp Thiên Chúa thử thách đức tin của ông Abraham khi Ngài nói với ông hãy giết Isaac làm của lễ dâng Chúa).

-Ông Abraham có vâng theo không ? (Có).

Các em đọc chung đoạn 8 trong sách Chúa nói với trẻ em để biết rõ câu chuyện diễn tiến ra sao .

-Câu chuyện này là hình ảnh báo trước điều gì ?

Đây chỉ là một thử thách lòng tin của Abraham và chỉ muốn nói lên rằng ông tổ của dòng dõi Đấng Cứu Thế là một người có lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và qua câu chuyện này Thiên Chúa  muốn bầy tỏ tấm lòng yêu thương của Ngài là sẽ hiến tế chính Đấng Cứu Thế, Con Một yêu dấu của Ngài là Đức Kitô để cứu chuộc loài người .

Đọc chung câu 3

Câu 4 : Ông Gia-cóp (Giacob) là ai?

-Từ đầu giờ đến đây, chắc các em đã biết Isaac là con ai rồi, là con ai ? (Là con ông Abraham).

-Isaac có mấy người con, tên họ là gì? (Isaac có 2 người con tên là Esau và Giacob).

-Thiên Chúa chọn ai trong 2 người này làm tổ phụ dân Israel? (Thiên Chúa chọn ông Giacob và đổi tên ông thành Israel).

-Ông Giacob có mấy người con ? (Có 12 người con : Rưu-ven, Si-mê-on, Lê-vi, Giu-đa, I-xa-kha, Dơ-vu-lun, Giu-se, Ben-gia-min, Đan, Náp-ta-li, Gát và A-se. 12 người con của ông Giacob đứng đầu 12 chi tộc của dân Israel).

-Ông Giacob là người thế nào ? (Ông là người kiên trì cầu nguyện và hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa).

      Đọc chung câu 4

Tóm lại, để chuẩn bị thực hiện Lời hứa ban Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa đã chọn ông Abraham, người có lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa, làm ông tổ để Ngài gầy dựng một dân riêng cho Đấng Cứu Thế ra đời.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

     1/Gợi tâm tình .

                   Các em thân mến,

Qua bài học hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa bắt đầu thực hiện Lời Hứa ban Đấng cứu độ cho loài người. Quả thật, Ngài là Đấng luôn trung tín và giầu lòng thương xót. Đây là sáng kiến riêng của Ngài, con người chúng ta chẳng có công trạng gì. Trước tình yêu lớn lao này, chúng ta tin tưởng cầu nguyện.

      2/Lời nguyện .

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ Cha vì Cha luôn mong muốn chúng con được cứu, được hạnh phúc. Xin cho chúng con luôn biết đáp đền tình yêu Chúa như tổ phụ Abraham của chúng con là luôn tin tưởng vào điều Chúa hứa, phó thác cuộc đời vào tay Chúa và thi hành điều Chúa dậy. Qua cuộc đời của tổ phụ Abraham, chúng con biết hành trình bước theo Chúa không phải lúc nào cũng gặp hoa thơm cỏ lạ hay những nẻo đường thênh thang, an toàn, trái lại con đường ấy không thiếu những chông gai, những vũng lầy của đam mê tội lỗi, những yếu đuối của xác thịt, những giới hạn của bản thân. Vì thế chúng con rất cần Chúa giúp, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để con chúng con cố gắng vươn lên mỗi ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

VI.  SINH HOẠT        Băng reo:

Quản trò

Tất cả

Abraham

Tin tưởng (Giơ 2 tay lên trời).

Abraham 

Vâng lời  ( Vòng 2 tay trước ngực, cúi đầu).

Abraham 

Phó thác  (Giang rộng 2 tay).

Thiên Chúa  yêu                

Abraham (Nhảy lên và vung 2 tay lên).

VII.    BÀI TẬP

Các em hãy dùng các từ sau đây điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa :

Isaac ; Abraham; Đấng Cứu Thếâ; đông đảo; phì nhiêu.

1/  Thiên Chúa  đã chọn …………………để lập một dân riêng .

2/  Cụ Abraham vâng lời Thiên Chúa, hiến tế người con tên là………………cho Chúa.

3/ Thiên Chúa  hứa ban cho cụ Abraham một miền đất …………………… và một dòng dõi …………………………. Chính                 từ dòng dõi này . …………………………sẽ ra đời.

VIII.   SỐNG LỜI CHÚA

          Noi gương Abraham sống  đức tin bằng cách : Trong tuần này các em cố gắng chu toàn bổn phận hàng ngày trong mọi nơi mọi lúc mà không phiền người khác nhắc nhở.

IX.    CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

                   Lạy Thiên Chúa  là Cha chúng con, chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con rất nhiều tấm gương về đức tin, đặc biệt nơi Tổ phụ Abraham, để củng cố đời sống đức tin của chúng con. Xin cho chúng con luôn tin có Chúa hiện diện khắp nơi và trong tất cả mọi người để chúng con luôn sống dưới cái nhìn của Chúa và mau mắn chu toàn bổn phận hằng ngày của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

     Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà