Bài 16

THIÊN CHÚA LẬP ÍT-RA-EN LÀM DÂN RIÊNG

                                                            

-Lời Chúa: Xh 3, 1-10

-Ý chính: Thiên Chúa  đã chọn ông Môsê để giải thoát dân Chúa ra khỏi ách nô lệ cuả Ai cập.

-Giáo cụ trực quan:

*Tranh :   - Phát hiện bé Môsê (Số 18)
- Môsê : Hoàng tử Ai Cập (Số 19)
- Vượt qua biển đỏ(Số 21).

*Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 13 trang 19-20 ;đoạn 15 trang 21-22.

 

I.  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Thánh Thần xin soi sáng tâm hồn chúng con trong giờ học này để chúng con hiểu được lời Chúa dạy trong bài học hôm nay.

    Hát cầu xin  Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

-Để chuẩn bị thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa đã chọn ai ? (Ông Abraham).

-Thiên Chúa hứa ban cho ông Abraham điều gì ? (Thiên Chúa hứa ban cho ông Abraham đất đai, dòng dõi con cháu đông đảo).

-Ông Abraham có tin vào lời Chúa hứa không ?  (Ông hoàn toàn tin tưởng vào lời Chúa hứa. Thiên Chúa đã ban vùng đất Canaan làm quê hương và người con yêu quý là Isaac trong tuổi già).

-Người con nào của Isaac được Chúa chọn, chúc lành và đổi tên thành Israel, trở thành tổ phụ của dân Israel ? (Ông Giacob).

+Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua, các em có chu toàn bổn phận hằng ngày của mình cách nghiêm túc mà không cần ai nhắc nhở không?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

-Các em có nhớ ông Giacob có mấy người con không? (Có 12 người con).

-Người con áp út của ông Giacob tên là gì?(Tên là Giuse).

Giuse bị các anh em ghét bỏ và bán cho người Ai cập và sau này ông được nhà vua cho làm tể tướng ở Ai cập. Khi cơn đói ập tới, nhờ ông Giuse cả gia đình ông Giacob đã đưa nhau qua Ai cập và ở lại đó. Càng ngày con cháu Giacob càng đông đúc. Sau 400 năm, con cháu Giacob đã phát triển thành một chủng tộc đông đảo, có ảnh hưởng khá lớn ở Ai cập . Vua Ai Cập sợ dân Israel bành trướng nên tìm cách tiêu diệt để trừ mối hoạ về sau. Nhà vua ra lệnh hành hạ dân Israel bằng những lao động nặng nề, cưỡng bức (Xem tranh số 17). Thế nhưng dân Israel thành khẩn kêu cầu Thiên Chúa  và Chúa đã nhận lời họ. Ngài đã chọn ông Môsê để thực hiện lời hứa đối với dân Ngài.

-Môsê có nghĩa là gì?  (Được vớt lên khỏi nước) . Vào thời ấy, Môsê cũng như  các trẻ nam Do Thái khác đều phải bị giết theo lệnh của vua Ai Cập. Tuy nhiên, Môsê được mẹ cất dấu trong ba tháng. Khi không thể tiếp tục dấu diếm được nữa, bà đã đặt Môsê vào một cái nôi rồi thả trên dòng sông, nơi công chúa Ai Cập thường đến. Bé Môsêâ đã được công chúa Ai Cập vớt lên  và đưa về nuôi dạy trong cung. Nhờ người mẹ của Môsê được công chúa Ai Cập nhận làm vú nuôi Môsê nên ông Môsê biết rõ gốc gác của mình .

Bức tranh này (Số 18) vẽ lại cảnh Môsê được công chúa Ai Cập vớt lên và bức tranh này (Số 19) vẽ lại cảnh Môsê được giáo dục trong cung điện nhà vua Ai Cập.

Một ngày kia, vì bênh đỡ đồng bào của mình, ông lỡ tay giết một người Ai-cập. Sợ nhà vua trừng trị, ông bỏ trốn đến vùng Mađian, lấy vợ và chăn cừu cho bố vợ. Đến năm 80 tuổi Thiên Chúa kêu gọi ông dẫn đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập.

           Ơn gọi của Mô-sê được diễn ra trong bối cảnh như sau, mời các em đứng lên lắng nghe.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA 

           Xh 3, 1-10

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/   Dẫn giải Lời Chúa .

-Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe trích từ  Sách nào ? (Sách Xuất hành).

-Đoạn này nói về điều gì ? (Chúa giao cho ông Môsê sứ mạng: Dẫn dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập).

Các em mở sách Chúa nói trẻ em đoạn 13 trang 19-20 và cùng đọc để biết rõ hơn về việc Chúa kêu gọi và trao sứ mạng cho ông Môsê.

Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem ông Môsê đã thi hành sứ mạng này như thế nào trong phần bài học sau đây.

2/Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1: Lễ Vượt Qua là gì ?

Sau khi lãnh sứ mạng, ông Môsê đến xin vua Pharaô cho dân Israel được ra khỏi nước Ai cập.

-Vua Pharaô có chấp thuận không? (Không chấp thuận).

-Thiên Chúa đã làm gì để vua Pharaô chấp thuận ?  (Chúa tỏ cho Vua Pharaô biết quyền năng của Ngài qua các tai họa sau đây : Giông tố, mất mùa, nước bị độc, súc vật bị dịch, khí trở nên ô nhiễm khiến mọi người bị mụn nhọt).

-Trước các tai họa này, vua Pharaô có cho phép dân Israel đi không ?  (Không).

-Vậy do đâu mà vua Pharaô phải cho dân đi ?

*Trước hết, Chúa truyền cho các gia đình dân Israel phải giết một con chiên, ăn vội và không để lại gì, lấy máu chiên bôi lên cửa nhà.

*Cùng lúc ấy, Chúa  cho các thiên thần giết các con đầu lòng của dân Ai Cập và riêng những nhà có máu chiên bôi trên cửa thì thiên thần vượt qua, không làm hại gì.

Trước tai họa này, vua Pharaô đã cho phép ông Môsê dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập.

Sau này hằng năm Dân Chúa kính nhớ ngày này, ngày Thiên Chúa cứu thoát dân ra khỏi Ai Cập.

Đọc chung câu 1.

 Câu 2: Lễ Vượt Qua báo trước điều gì?

Các em mở sách Chúa nói với trẻ em trang 21 và đọc đoạn 15.

-Qua đoạn sách này, Thiên Chúa đã truyền cho mỗi nhà phải giết một con vật gì vào đêm lên đường thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập ? (Con chiên).

-Chúa còn truyền cho họ lấy cái gì của con chiên bôi lên trước cửa nhà ? (Lấy máu con chiên).

-Tại sao Chúa đã truyền cho dân làm như vậy ? (Vì trong đêm đó, sứ thần của Chúa sẽ đi giết tất cả các con trai đầu lòng của người Ai Cập và nhà nào có vết máu chiên bôi ở cửa thì Sứ  thần Chúa vượt qua không giết con trai đầu lòng của nhà đó).

-Ngôn sứ Isaia trong bài ca Người Tôi Trung thứ tư đã ví Đấng Cứu Thế thế nào ? (Như con chiên bị đem đi xén lông).

-Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu là ai ? (Là con chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian).

-Như vậy cuộc vượt qua Ai Cập báo trước điều gì ? (Báo trước Chúa Giêsu là con chiên xá tội sẽ đổ máu ra, chết trên thập giá và sống lại để cứu loài người chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết).   

Vì vậy, Chúa Giêsu được gọi là Chiên vượt qua. Việc Ngài chết và sống lại được gọi là lễ Vượt qua mới. Trong đêm vọng Phục sinh, Hội Thánh nhắc lại cuộc vượt qua của dân Israel xưa.

Đọc chung câu 2

 Câu 3: Việc đi qua biển đỏ báo trước Bí tích nào?  

-Trở ngại lớn lao cuối cùng mà dân Chúa gặp phải khi ra khỏi nước Ai Cập là gì ? (Biển đỏ).

Thật vậy, khi vua Pharaô thả cho dân được tự do, Môsê dẫn dân đi. Sau đó nhà Vua thay lòng đổi dạ nên đã đuổi theo. Chúa dùng cột mây lửa dẫn đường, dân chúng theo cột lửa, tiến tới biển đỏ. Trước mặt là biển sau lưng là quân vua Pharaô đuổi theo.

-Dân Israel lo sợ cầu khẩn lên Chúa, Chúa có nhận lời không ? (Có, Ngài đã truyền cho Môsê đưa gậy lên để nước biển tách đôi dựng đứng thành 2 bức tường mở ra một con đường để dân đi qua).

-Bức tranh các em đang xem đây (Số 21) vẽ lại cảnh tượng lạ kỳ, hùng vĩ và cảm động này. Dân Israel vượt qua biển như đi lại trên đất liền. Sau khi dân đã đến vùng đất tự do, Môsê lại giơ cây gậy trên biển, nước  biển ập lại, vùi chết quân đội Ai-cập.

-Biến cố vượt qua biển đỏ này loan báo trước điều gì ? (Loan báo trước về Bí tích Rửa Tội).

Thật vậy, khi ta lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội là ta đi qua phép rửa trong Máu Chúa Kitô đổ ra từ cạnh sườn Người. Cũng như dân Chúa xưa đã thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập khi vượt qua Biển đỏ thì khi chịu Bí tích Rửa tội, chúng ta thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Cho nên Hội Thánh thường cử hành long trọng nghi thức Phép Rửa trong đêm vọng Phục sinh .

Đọc chung câu 3

Tóm lại, bài học hôm nay cho chúng ta biết, Thiên Chúa đã chọn ông Môsê để đưa dân Ngài là con cháu ông Abraham ra khỏi ách nô lệ Ai Cập.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

     Các em thân mến, chúng ta vừa chiêm ngưỡng tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho dân Ngài khi đã làm những điều diệu kỳ để cứu dân Ngài ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Qua các việc diệu kỳ này Chúa đã báo trước cho ta một tình yêu tới cùng, tình yêu vô cùng lớn lao là thí mạng người con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô để ta được thoát khỏi tội lỗi, đau khổ và sự chết. Chúng ta là những người đang hưởng tình yêu lớn lao này. Vì thế, trong tâm tình biết ơn, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2/Lời nguyện.

      Lạy Chúa, chúng con được Chúa ban biết bao ơn lành hồn xác là hoàn toàn do tình thương của Chúa chứ chúng con chẳng có công lao gì. Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Chắc chắn Chúa không chỉ muốn chúng con mà còn muốn cho hết mọi người được hưởng ơn lành của Chúa. Vì thế chúng con xin Chúa giúp chúng con sống thật tốt để chúng con giới thiệu Chúa cho các bạn con chưa biết Chúa hầu các bạn con cũng nhận biết Chúa và đón nhận tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con. Amen.

VI .  SINH HOẠT-  Trò chơi : Kết một chùm hoa.

Giáo dục : Tinh thần yêu thương để đáp trả tình yêu của Chúa.

Luật chơi : Mọi người đứng thành vòng tròn.

-Quản trò hô : “Kết chùm! Kết chùm!”

-Tất cả hỏi lại : “Chùm mấy? Chùm mấy? ”.

-Quản trò hô : “Chùm 5, chùm 5! ”.

Tất cả tản ra tìm nhau để kết thành từng cụm 5 người. Ai chậm chân không tìm được cụm để vào thì bị loại chờ hình phạt. Quản trò thay đổi số kết chùm vào mỗi lượt chơi.

VII . BÀI TẬP:      Hãy điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa :

1.           Lễ Vượt qua trong Cựu ước loan báo trước ……………………………………

2.           Việc đi qua biển đỏ được báo trước ……………………………………………….

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

    Tuần này các em cố gắng giới thiệu Chúa là Tình Yêu cho bạn bè chưa biết Chúa qua cách sống hiền lành, không cãi cọ, đánh nhau với các bạn khác.

IX.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa, chúng con biết rằng thân phận con người chúng con vốn yếu đuối, thấp hèn. Chúa biết chúng con rất cần đến Chúa trợ giúp. Xin Chúa giúp chúng con sống thật hiền lành, cao thượng được thể hiện qua việc không cãi cọ, đánh nhau để các bạn chưa biết Chúa của chúng con nhận ra Chúa rất thương yêu họ. Amen.

Đọc kinh Sáng Danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà