Bài 28 :

Điều  Răn  Thứ  Nhất (1)

KÍNH MẾN THIÊN CHÚA HẾT LÒNG HẾT SỨC, TRÊN HẾT MỌI SỰ

                                                     

-Lời chúa:    Đnl 6, 5

-Ý Chính :   Điều răn thứ nhất dậy ta : thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Ngài trên hết mọi sự .

-Giáo cụ trực quan: Tranh : Cầu nguyện tại Ghetsêmani (95).                                                                                                                                                                        

 

I.  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa, hôm nay chúng con bắt đầu học về những cách sống đẹp lòng Chúa, những con đường dẫn chúng con đến hạnh phúc đích thực mà Chúa đã ban cho dân Chúa xưa qua ông Môsê cũng như cho chúng con hôm nay là 10 giới răn. Xin Chúa giúp chúng con hiểu được giới răn đầu tiên trong bài học giáo lý hôm nay.

Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần .

II.   DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/  Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

-Có mấy thứ tội? (Có 2 thứ tội : tội trọng và tội nhẹ).

-Có mấy yếu tố để thành tội trọng? (Có 3 yếu tố : 1, Vi phạm một giới răn nặng như trộm cắp, giết người. 2, Biết rõ tội mình sẽ phạm là tội nặng. 3, Chủ tâm, cố ý phạm tội).

-Tội trọng làm thiệt hại ta thế nào? (Cắt đứt tình nghĩa với Chúa, mất ơn thánh, làm tổn thương Hội Thánh, mất sự sống đời đời).

+Kiểm tra quyết tâm :

Các em đã cố gắng tránh xa dịp tội : không xem phim ảnh, đọc sách báo không bổ ích trong tuần qua không? 

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Các em thân mến, chúng ta đang tạm dừng lại việc tìm hiểu Lịch sử cứu độ ở giai đoạn “Thời lưu đầy Babilon” để tìm hiểu kỹ hơn Giao ước Chúa đã ký kết với dân Israel ở núi Sinai, được tóm tắt trong 10 điều răn. Trước khi tìm hiểu về 10 điều răn, trong mấy bài vừa qua, chúng ta đã dành để tìm hiểu về các yếu tố căn bản của việc giữ giới răn của Chúa như tự do, lương tâm, luật mặc khải, ơn Chúa. Từ hôm nay cho đến hết năm học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 giới răn đầu. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về giới răn thứ nhất: Kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Để bắt đầu bài học, anh (chị) sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện.

Một hôm, sau nhiều năm thành lập Dòng chuyên phục vụ người nghèo, Mẹ Têrêsa đến văn phòng Thị Xã Calcutta để xin cho các nữ tu được miễn thuế. Ngoài Hội Dòng của Mẹ, Mẹ còn mang theo đơn xin miễn thuế của các Nữ tu Dòng Kín, những người chỉ chuyên chăm cầu nguyện trong bốn bức tường Nhà Dòng.

Sau khi duyệt đơn, viên công chức Thị Xã nói với Mẹ: ”Đối với các Nữ tu của Bà là người làm việc bác ái thì không có vấn đế gì, nhưng đối với Nữ tu Dòng Kín kia, chúng tôi nhận thấy họ hoàn toàn vô tích sự đối với xã hội, do đó, xin miễn thuế là điều không hợp lý”. Nghe thế, Mẹ Têrêsa trả lời: “Thưa ông, chúng tôi không thể làm gì  nếu không có sự trợ giúp của các nữ tu Dòng Kín đó. Họ là những người rất cần thiết cho công việc của chúng tôi. Nhờ họ, chúng tôi nhận đuợc sự trợ giúp từ Trời cao. Họ dâng hiến cả cuộc đời để phụng sự Chúa và cầu nguyện cho loài người”.

Quả thật, sự hiện diện của các Nữ tu Dòng Kín trước tiên là môït dấu chỉ và là một nhắc nhở cho con người về giới răn căn bản : Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự vì Thiên Chúa là chủ sự sống, Từng giây phút, từng hơi thở, nếu không có Chúa độ trì, con người sẽ rơi vào hư không. Hướng về Thiên Chúa, tìm kiếm Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa, dó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Lời Chúa chúng ta sắpnghe nói với chúng ta điều đó, mời các em đứng lên lắng nghe.

III . CÔNG BỐ LỜI CHÚA

          Đnl 6, 5

IV.   GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/   Dẫn giải Lời Chúa.

-          Lời Chúa mà các em vừa nghe được trích từ sách nào?  (Sách Đệ nhị luật ).

-          Đoạn Lời Chúa này dậy ta điều gi?  (Dậy ta phải yêu mến Thiên Chúa).

-          Ta phải yêu mến Thiên Chúa  như thế nào?  (Yêu mến Chúa trên hết mọi sự ).

-          Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi là giới răn thứ mấy? (Giới răn thứ nhất).

Như thế, Lời Chúa chúng ta vừa nghe nói về giới răn thứ nhất : Kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Đây là giới răn quan trọng nhất trong 10 giới răn. Tất cả các giới răn khác đều tùy thuộc vào giới răn này. Lý do: sự sống ta đang có là do Ngài ban và ta chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống của mình, chỉ trở thành con Thiên Chúa khi ta tìm kiếm, thờ phượng, yêu mến Ngài. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về giới răn này trong phần bài học dưới đây.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1: Điều răn thứ nhất dạy ta những gì?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cùng nhau ôn lại những điều chúng ta đã học.

-Ai dựng nên chúng ta, vũ trụ vạn vật mà chúng ta đang sống và hưởng dùng? (Thiên Chúa).

-Ông bà nguyên tổ chúng ta đã phạm tội làm cho chúng ta phải đau khổ và phải chết. Vậy ai đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế để cứu chúng ta? (Thiên Chúa).

-Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu đã chịu nạn, chịu chết và sống lại để cứu chúng ta mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta là do công trạng của chúng ta hay là do sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa? (Do sáng kiến yêu thương của Chúa).

-Như thế, việc chúng ta được sống, được cứu độ là hoàn toàn do sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Vậy nguồn sống của chúng ta là ai? (Là chính Thiên Chúa).

-Cũng như nguồn sông và dòng sông, nếu dòng sông bị cắt khỏi nguồn sông thì dòng sông còn nước không? (Không, dòng sông sẽ khô cạn).

-Cũng vậy, nếu chúng ta không gắn bó, liên kết với Thiên Chúa là nguồn sống thì ta còn sự sống không? (Không).

-Để gắn bó, liên hệ với nguồn sống là Thiên Chúa, ta phải làm gì? (Phải nhận biết, tôn thờ một mình Thiên Chúa và yêu mến Ngài trên hết mọi sự).

-Việc tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa được biểu lộ bằng các nhân đức nào? (Nhân đức Tin, Cậy, Mến).

Đọc chung câu 1.

Câu 2 : Phải tin kính Thiên Chúa như thế nào?

Câu 1 cho chúng ta biết, một trong ba nhân đức biểu lộ việc tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự là nhân đức Tin.

- Đức Tin là gì? (Đức tin là một ơn Chúa ban để chúng ta tin rằng những gì Chúa tỏ ra cho chúng ta biết về Ngài và chương trình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta là đúng).

-Vậy ta phải tin kính Thiên Chúa như thế nào? (Ta không bao giờ được nghi ngờ hay chối bỏ những gì Thiên Chúa đã tỏ cho ta biết qua Thánh Kinh và Hội Thánh.)

Đọc chung câu 2

Câu 3 : Có những tội nào phạm đến đức tin?

Những tội sau đây phạm đến đức tin :

-                      Lười biếng không chịu tìm hiểu, học hỏi giáo lý đức tin.

-                      Nghi ngờ các chân lý mặc khải trong Hội  Thánh.

-                      Chối đạo, bỏ đạo, ly khai với Hội Thánh.

  Đọc chung câu 3

Câu 4 : Ta phải làm gì để càng ngày càng lớn lên trong đức tin?

-Muốn cho thân xác được lớn lên, khỏe mạnh, ta phải làm gì? (Ta phải ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, vui chơi, tập thể dục).

-Muốn trí khôn ta hiểu biết rộng, ta phải làm gì? (Phải học tập, đọc sách, nghiên cứu…).

- Muốn cho đức tin của chúng ta thêm chắc chắn ta phải làm gì?

(*Trước hết ta phải cầu nguyện, vì đức tin là một ơn do Chúa ban.

  *Phải lo học hỏi Giáo lý, Kinh Thánh vì có hiểu biết về những gì ta phải tin thì đức tin của ta mới chắc chắn và sâu xa được).

Như thế, Đức tin mà Chúa ban cho  chúng ta sẽ bị tàn rụi nếu chúng ta không bồi dưỡng. Việc bồi dưỡng đó đòi hỏi chúng ta không ngừng học hỏi, đào sâu giáo lý đức tin, siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và góp phần truyền bá đức tin. Thánh Augustinô nói: “Tôi tin để hiểu và tôi hiểu để tin mạnh hơn”

Đọc chung câu 4

Câu 5: Phải trông cậy Thiên Chúa như thế nào?

-Nhân đức thứ hai ta phải có để tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự là gì? (Nhân đức Trông Cậy).

-Nhân đức Trông Cậy là gì? (Là nhân đức Chúa ban giúp ta hy vọng chắc chắn Chúa sẽ thực hiện những điều Ngài hứa ban cho ta, nhất là lời hứa ban sự sống đời đời cho ta).

-Có cái gì bảo đảm với chúng ta là chắc chắn Chúa sẽ thực hiện điều Ngài đã hứa không? (Có. Trước hết, ta căn cứ vào những điều Ngài đã hứa và đã thực hiện cho dân Israel xưa, thời Cựu ước. Sau đó, ta căn cứ vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô).

-Vậy ta phải trông cậy Thiên Chúa như thế nào? (Ta phải luôn phó thác cuộc sống của ta trong tay Chúa, luôn khao khát Chúa và phúc lành Chúa ban ở đời này, đời sau).

Đọc chung câu 5.

Câu 6 : Có những tội phạm đến đức Trông Cậy?

Những tội sau đây phạm đến đức Trông Cậy:

-                      Tuyệt vọng (vì thiếu trông cậy vào tình thương Chúa).

-                      Chỉ cậy vào sức riêng hay vào tài năng của mình mà thôi.

-                       Quá ỷ lại vào tình thương của Chúa.

Đọc chung câu 6

 Câu 7 : Phải yêu mến Thiên Chúa như thế nào?

-Nhân đức thứ ba ta phải có để tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa là gì? (Nhân Đức Mến).

-Nhân đức Mến là gì? (Là nhân đức do Chúa ban giúp ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người khác vì Ngài).

-Có mẫu gương nào để ta bắt chước để sống đức Mến không? (Có).

-Gương của ai? (Gương yêu mến Chúa của Abraham, của Mẹ Maria, của Thánh Giuse, đặc biệt của Chúa Giêsu).

-Chúa Giêsu đã sống thế nào? (Chúa Giêsu luôn nghĩ tới Chúa Cha, giao tiếp với Chúa Cha bằng cầu nguyện, luôn tìm ý Chúa Cha để thi hành. Ngài theo ý Chúa Cha trong những điều khó chấp nhận nhất, chẳng hạn điều được vẽ lại trên bức tranh này (Số 95).

-Bức tranh này vẽ lại cảnh nào đây? (Cảnh Chúa cầu nguyện trong vườn Ghetsêmani, lúc Ngài sắp sửa bị bắt, bị giết chế theo ý Chúa Cha).

-Dù rất lo lắng nhưng Ngài có chấp nhận ý Chúa Cha không? (Có, Ngài xin vâng theo ý Cha).

Như vậy để yêu mến Thiên Chúa, ta phải đặt Người lên trên tất cả và biết bỏ ý riêng của mình mà luôn làm theo ý Người .

Đọc chung câu 7

Câu 8 : Có những tội nào phạm đến đức mến?

Những tội sau đây phạm đến Đức Mến :

- Dửng dưng trước tình yêu của Thiên Chúa

- Vô ơn tệ bạc không đáp lại tình yêu Chúa

- Lười biếng trong bổn phận đối với Thiên Chúa.

- Thù ghét chống lại Chúa.

Đọc chung câu 8.

Tóm lại, giới răn thứ nhất dậy rằng Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô và của chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, ta phải tôn thờ một Ngài mà thôi và chúng ta biểu lộ sự tôn thờ ấy bằng đức tin, đức cậy và đức mến.

V .   CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

Các em thân mến,

Qua các giờ học Giáo Lý, chúng ta đã biết Chúa thương mình quá đỗi: dựng nên ta, cứu chuộc ta, ban cho ta hết ơn này đến ơn khác. Khi nhận thấy điều đó chắc chắn chúng ta đều nghĩ rằng bổn phận của chúng ta là phải yêu lại Chúa và đó là điều hợp lý. Nhưng trong thực tế, chúng ta yêu mình hơn yêu Chúa, cụ thể là thích làm theo ý mình chứ không làm theo ý Chúa. Có lẽ mỗi người chúng ta phải nhìn nhận mình là kẻ bạc tình. Vì thế chúng ta hãy thành tâm xin lỗi Chúa và dâng lời cầu xin.

2/ Lời nguyện.

Lạy Chúa xin tuôn đổ tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài để chúng con luôn bắt chước Chúa Giêsu cố gắng sống theo điều Chúa dậy trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

VI . SINH HOẠT -    Băng reo :  Về bên Chúa

Người điều khiển

Tất cả

Xin cho em

Là chim (Giang hai tay ra và vẫy tay như chim bay )

Để em gieo

Tin mừng (Vung hai tay lên như gieo)

Để em rắc

Hoà bình (Vỗ hai tay vào hai người bên cạnh một cái)

Để em bay

Về bên Chúa (Chắp hai tay lại đầu cúi xuống)

VII .  BÀI TẬP :

Điền vào chỗ trống những chữ sau đây:
tin – cậy – Thiên Chúa – ba – mến

Chúng ta chỉ tôn thờ một mình  ……………….và biểu lộ việc tôn thờ này bằng  ……. nhân đức : đức …………, đức …….. và đức ………… .

VIII.  SỐNG LỜI CHÚA  

Chúng ta bầy tỏ sự tôn thờ Chúa cách cụ thể bằng việc sống 3 nhân đức Tin, Cậy, Mến. Vì thế, tuần này các em cố gắng học thuộc 3 kinh : Tin, Cậy, Mến để khi đọc kinh này hằng ngày, chúng ta sẽ nhớ tới cách sống chúng ta phải có đối với Chúa.

IX.    CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã giúp chúng con hiểu được bổn phận của chúng con phải có để đáp trả tình thương Chúa dành cho chúng con trong giờ học vừa qua. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con luôn sống là người con ngoan, hiếu thảo của Chúa như  Chúa Giêsu, Con Chúa là luôn tin tưởng, trông cậy và yêu mến Chúa trên hết mọi loài. Amen.

Đọc kinh Sáng Danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà