GIÁO ÁN

Lớp Thêm Sức 2

CĂN BẢN 2

 

“Này là Con yêu dấu của Cha…”

(Mt 17,5)

 

 

 

Mục Lục

 

Lời mở đầu

 

Bài 1: Thiên Chúa đã sai con Ngài đến

Bài 2: Con Thiên Chúa làm người 

Bài 3: Ngài đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ

Bài 4: Chúa Giêsu trong gia đình Nagiarét

Bài 5: Luyện tính tốt : trật tự và đúng giờ (1)

Bài 6: Con người là hình ảnh Thiên Chúa

Bài 7: Luyện tính tốt : Làm tròn bổn phận (2)

Bài 8: Điều răn thứ tư: Thảo kính cha mẹ (1)

Bài 9: Điều răn thứ tư: Trong gia tộc (2)

Bài 10: Điều răn thứ tư: Trong cộng đồng nhân loại (3)

Bài 11: Tôn trọng sự sống 

Bài 12: Điều răn thứ sáu: Sống khiết tịnh

Bài 13: Điều răn thứ bảy: Sống công bằng (1)

Bài 14: Điều răn thứ bảy: Nguyên tắc về công bằng và xã hội (2)

Bài 15: Điều răn thứ tám: Sống trong sự thật

Bài 16: Điều răn thứ chín: Sống trong sạch từ trong ước muốn

Bài 17: Chế ngự lòng tham để khao khát Thiên Chúa 

Bài 18: Chúa Giêsu bước vào cuộc đời công khai

Bài 19: Chúa Giêsu loan báo Nước Thiên Chúa 

Bài 20: Những dấu chỉ về Nước Thiên Chúa 

Bài 21: Chúa Giêsu tuyển chọn các tông đồ

Bài 22: Chúa Giêsu là gương mẫu cầu nguyện cho ta

Bài 23: Nhân đức

Bài 24: Nhân đức nhân bản (1) 

Bài 25: Nhân đức nhân bản (2)

Bài 26: Các nhân đức hướng thần

Bài 27: Chúa Giêsu bị chống đối

Bài 28: Chúa Giêsu tự nguyện chết để đền tội chúng ta

Bài 29: Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá làm Hy Lễ của Giao Ước Mới

Bài 30: Chúa Giêsu đã sống lại

Bài 31: Chúa Giêsu sống lại ban cho ta sự sống đời đời

Bài 32: Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha và sẽ trở lại trong vinh quang