Bài 2 :

CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

 

 

PHẦN HỌC SINH

Câu 1 : H. Con Thiên Chúa nhập thể làm người nghĩa là gì ?

   T. Nghĩa là Ngài là Thiên Chúa, nhưng đã hạ mình mặc lấy xác phàm, nên giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi.

 

Câu 2 : H. Vậy Chúa Giêsu Kitô là người hay là Thiên Chúa ?

   T. Chúa Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa thật như Chúa Cha, vừa là người thật như ta. Ngài có hai bản tính, vừa bản tính Thiên Chúa, vừa bản tính loài người, trong cùng một ngôi vị duy nhất là Ngôi Hai Thiên Chúa.

 

Câu 3 : H. Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, sao lại xuống thế làm người ở với chúng ta ?

   T. Con Thiên Chúa xuống thế làm người vì bốn lẽ này :

   - Một là       : Để cứu chuộc ta khỏi tội lỗi.

   - Hai là         : Để tỏ cho ta biết tình yêu của Thiên Chúa.

   - Ba là          : Để làm mẫu mực cho ta sống thánh thiện.

   - Bốn là        : Để ta được kết hợp với Ngài mà trở nên con Thiên Chúa.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

-   Lời Chúa:     Ga 1, 1-3a. 14- 18

-  Ýù Chính :   Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa và cũng là người thật như ta.

-  Giáo cụ trực quan :   Tranh : Chúa Giêsu sinh ra (Số 53).

                                     Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 47, trang 49.

 

I.   CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

          Lạy Chúa Giêsu, để có thể yêu mến và làm theo thánh ý Chúa, trước hết chúng con phải hiểu biết về Chúa. Sự hiểu biết đó chỉ có được khi chúng con học hỏi Lời Chúa. Xin Chúa sai Chúa Thánh Thần đến soi sáng, hướng dẫn chúng con trong giờ học Giáo lý này, xin giúp chúng con khắc sâu bài học Lời Chúa hôm nay.

Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II.   DẪN VÀO LỜI CHÚA

1. Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

  + Ôn bài cũ :

     - Tại sao Thiên Chúa sai Con Một Ngài đến cứu chúng ta?
(Vì yêu thương chúng ta).

     - Tên Giêsu có nghĩa là gì? (Thiên Chúa cứu độ).

+Kiểm tra quyết tâm:

  Trong tuần qua, các em đã cố gắng không nói dối chưa ?

2. Dẫn vào Lời Chúa.

     Tại một vương quốc nọ, nhà vua băng hà để lại hai hoàng tử còn nằm trong nôi. Sau bao năm chiến tranh loạn lạc, giờ đây dân chúng ai cũng mong được an cư lạc nghiệp, sống trong cảnh thái bình. Các quan  có trách nhiệm chọn người lên kế vị hết sức bối rối, không biết ai trong hai hoàng tử còn nằm trong nôi sẽ là vị vua yêu chuộng hòa bình, đem lại cảnh thái bình thịnh vượng cho trăm họ. Mọi người bàn cãi sôi nổi nhưng mãi vẫn không tìm ra giải pháp. Cuối cùng, một vị quan già lên tiếng :

- Xin  các quan hãy quan sát kỹ hai hoàng tử đang ngủ trong nôi: một người xòe tay, một người nắm tay. Theo tôi, ta nên chọn hoàng tử ngủ mà tay mở ra. Chắc chắn vị hoàng tử đó là vị vua yêu chuộng hòa bình.

Vị quan già nói đúng. Hoàng tử đó sau này đã trở nên một vị vua nhân ái dịu hiền.

            Các em thân mến! 

Đức Giêsu cũng thế. Lúc sinh ra trong máng cỏ Belem cũng như  bị treo trên thập giá, Ngài luôn giang rộng đôi tay với hết mọi người. Ngài là Vua nhân ái dịu hiền. Lời Chúa chúng ta sắp nghe nói về nguồn gốc của con Thiên Chúa, mời các em đứng lên lắng nghe.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Ga 1, 1- 3a 14- 18

IV. GIẢI THÍCH LỜI  CHÚA

1- Dẫn  giải Lời Chúa:

- Đoạn Tin Mừng các em vừa nghe là Tin Mừng theo Thánh nào? (Tin Mừng theo Thánh Gioan).

-Thánh  Gioan dùng từ Ngôi Lời để nói đến ai? (Chúa Giêsu).

-Ngôi Lời có từ lúc nào ? (Có từ đời đời).

-Ngôi Lời là ai ? (Là Thiên Chúa, là Ngôi thứ Hai Thiên Chúa).

-Thánh Gioan cho chúng ta biết Ngôi Lời đã trở nên xác phàm, ở giữa chúng ta. Trở nên xác phàm là gi? (Là làm người như chúng ta và ở giữa chúng ta).

Như vậy, Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật như chúng ta, Ngài là EMMANUEL, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Để thấy Chúa Giêsu chính là Đấng Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta), mời các em mở sách Chúa nói với trẻ em trang đoạn 47, trang 49 và cùng đọc.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm việc Con Thiên Chúa làm người ở phần bài học dưới đây.

2. Giải  thích câu hỏi thưa:

Câu 1: Con Thiên Chúa làm người nghĩa là gì?

Các em hãy nhìn xem bức tranh này (Số 53).

-Bức tranh này vẽ lại cảnh gì đây ? (Cảnh Chúa Giêsu được sinh ra nơi hang đá).

-Ngài có giống mọi trẻ em khác được người mẹ sinh ra không ? (Giống như mọi em bé khác).

Vậy Chúa được sinh ra như mọi em bé khác. Ngài có một người mẹ ruột sinh ra Ngài là Mẹ Maria.

Ngài cũng ăn uống ngủ, nghỉ, khi lớn lên cũng làm việc giúp Đức Mẹ và Thánh Giuse… Ngài giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi.

Đọc chung câu 1.

Câu 2: Vậy Chúa Giêsu là người hay là Thiên Chúa ?

Em nào cho biết Chúa Giêsu là người hay là Thiên Chúa? (Vừa là người thật vừa là Thiên Chúa thật).

a. Chúa Giêsu là người thật:

-Khi Chúa Giêsu làm việc, Ngài có mệt mỏi như chúng ta không ? (Có). Đúng như thế, Ngài cũng đói khát mệt mỏi…Chẳng hạn, sau những lúc rong ruổi trên đường, Chúa Giêsu ngồi nghỉ bên bờ giếng Gia-cóp (x. Ga 4, 5- 6). Vì sao Chúa lại ngồi nghỉ ?

(Vì đường xa, nắng nôi, mệt mỏi).

- Ngài có tình cảm vui buồn như chúng ta không ? (Có). Chứng kiến trước đám tang con trai của bà góa thành Naim: “Chúa chạnh lòng thương” và cho anh ta sống lại (Lc 7, 11- 17).

- Ngài có sợ hãi không ? (Có). Chẳng hạn, khi đứng trước khổ hình thập gía, Chúa cảm thấy sợ hãi nên đã cầu nguyện với Thiên Chúa Cha : “Lạy Cha nếu có thể được, xin cất chén đắng này khỏi con …. ”

Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, Ngài đã sống và thể hiện những tình cảm vui, buồn như chúng  ta.

b. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật:

-Chúa Giêsu có nói mình là Thiên Chúa không? (Có,  Ngài nói Ngài và Chúa Cha là một ).

-Chúa có làm gì để tỏ cho ta biết Ngài là Thiên Chúa không ?
Có, chẳng hạn :

o   Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió bão táp (Mc 4, 35- 41).

o   Cho kẻ chết sống lại như :  Lazarô; con trai bà góa thành Naim. (Lc 7, 11- 17)

o   Chúa chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền như : phong hủi; bại liệt (x. Mc 2, 1-12) …

o   Nhất là Ngài đã tự mình sống lại từ cõi chết.

          Như vậy, Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa thật như Chúa Cha, vừa là người thật như chúng ta.

Đọc chung câu 2

Câu 3 : Vì sao con Thiên Chúa lại xuống thế làm người ?

Để biết tại sao Con Thiên Chúa xuống thế làm người, các em hãy nhớ lại những trang đầu tiên của Sách Kinh Thánh Cựu Ước.

-Các em có nhớ vì sao ông bà Adong Eva phải đau khổ và phải chết không? (Vì ông bà đã phạm tội không vâng lời Thiên Chúa).

-Thiên Chúa có hứa cứu ông bà và con cháu ông bà là loài người chúng ta không ? ( Có ).

-Thiên Chúa đã hứa như thế nào ? (Ngài đã phán với ông bà nguyên tổ như thế này : “Thiên Chúa phán với con rắn… Ta sẽ gây mối thù giữ mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống ấy sẽ đạp dập đầu mi…”(St 3, 15).

          Trong cuộc nói chuyện với Nicôđêmô, Chúa Giêsu cũng cho biết: “Thiên Chúa yêu thế gian  đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Người Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16- 17).

Như vậy, Con Thiên Chúa làm người ở với chúng ta để cứu chúng ta khỏi phải đau khổ và khỏi phải chết.

Ngài làm cho chúng khỏi phải đau khổ và khỏi phải chết bằng cách nào ? - Ngài đã làm người giống như ta có xác có hồn,  kết hợp nên một với ta để làm cho chúng ta nên giống Ngài là con Thiên Chúa, gọi Thiên Chúa là Cha. Trở nên giống Ngài là sẽ sống mãi mãi, không phải chết đời đời vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng hằng có, sống mãi.

Tóm lại, Con Thiên Chúa làm người ở với chúng ta là để kết hợp chúng ta nên một với Ngài mà trở nên con Thiên Chúa, “được thông phần vào bản tính Thiên Chúa” (2 Pr 1, 4).

         Đọc chung câu 3

V.  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

Vì yêu thương chúng ta, Con Thiên Chúa đã làm người như chúng ta và ở giữa chúng ta, để Ngài kết hợp nên một với chúng và chúng ta kết hợp với Ngài, nên giống Ngài và trở nên con Thiên Chúa như Ngài. Với tâm tình yêu mến và tạ ơn chúng ta cùng dâng lên lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật. Chúa đến trong trần gian để dạy cho chúng con biết về Chúa Cha- Đấng giàu lòng xót thương và làm cho chúng con trở nên Con Thiên Chúa như  Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sống  tốt vai trò làm con và hiếu thảo với Cha trên trời. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

VI. BÀI TẬP :

Hãy nối những câu ở cột B vào A cho thích hợp:

A

B

1. Đức Giêsu là người thật

 

 

 

2 Đức Giêsu là Thiên Chúa thật

 

a - Vì Ngài ở với chúng ta

b - Vì Chúa Cha nói: “Đây là Con Ta yêu dấu…”

c-  Ngài đã khóc thương Lazarô, Chúa mệt nhọc ngồi nghỉ bên bờ giếng Giacóp.

d- Ngài chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại.                                                                                                               

 

VII.  SINH HOẠT

 

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

           Tuần này các em cố gắng sống hiếu thảo với Chúa Cha qua việc : Vâng lời cha mẹ.

 

IX.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

            Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa, chúng con biết Chúa yêu thương chúng con và dạy chúng con phải biết sống như thế nào cho xứng hợp là con Chúa. Xin Chúa ở bên chúng con, giúp chúng con thực hiện điều quyết tâm này: biết vâng lời cha mẹ, đó là cách chúng con thể hiện lòng yêu mến Chúa.

Đọc kinh Sáng danh.

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà