Bài 18                                 

CHÚA GIÊSU BƯỚC VÀO CUỘC ĐỜI CÔNG KHAI

 

PHẦN HỌC SINH

Câu 1 : H. Khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã làm gì ?

            T. Ngài đã đến sông Giođan chịu phép rửa của ông Gioan để nói lên ba điều này :

            - Một là : Ngài muốn liên đới với loài người tội lỗi để cứu chuộc họ.

            - Hai là  : Ngài chấp nhận con đường đau khổ của Người Tôi Trung.

            - Ba là  : Ngài thánh hóa dòng nước và sẽ ban Thánh Thần để thực hiện cuộc sáng tạo mới cho ta.

 

Câu 2 : H. Trong dịp Đức Giêsu chịu phép rửa, Chúa Cha đã làm gì ?

            T. Chúa Cha đã tỏ cho thấy Đức Giêsu có đầy Thánh Thần và giới thiệu Ngài là Đấng Kitô Con Thiên Chúa.

 

Câu 3 : H. Việc Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ nói lên điều gì ?

          T. Chúa Giêsu chịu cám dỗ để cảm thông với thân phận yếu đuối của loài người, nhưng khác với Ađam xưa, Ngài luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha như Người Tôi Trung nên đã hoàn toàn chiến thắng.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Mt 3, 13- 17.

- Ý chính : Khởi đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu thực hiện ý muốn Chúa Cha là cứu độ con người.

- Giáo cụ trực quan :* Tranh Chúa Giêsu chịu phép Rửa (Số 59).

                                   * Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 53, trang 54.

 

I.  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa, chúng con dâng giờ học này lên Chúa, xin Chúa ban  Chúa Thánh Thần để người nâng đỡ, hướng dẫn con trong giờ học này.

Hát Cầu xin Chúa hánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Điều răn thứ mười dậy ta chớ ham muốn của cải một cách quá đáng. Vậy để chế ngự lòng tham ta phải làm thế nào? (Tập sống tinh thần khó nghèo, tập hy sinh từ bỏ, chia sẻ giúp đỡ người khác, lo tìm kiếm nước  Thiên Chúa).

-Chúa dạy  ta đừng tích trữ kho tàng ở dưới đất. Vậy kho tàng ở dưới đất là những gì ? (Của cải vật chất, danh vọng)

+ Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua em có ganh tỵ với anh chị em trong gia đình và bạn bè không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Sau một thời gian dài sống ẩn dật ở Nazaret, khoảng năm 30 tuổi, Chúa Giêsu đã rời làng Nazareth bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng. Chúa Giêsu đã đến sông Giođan xin ông Gioan làm phép rửa cho mình. Đoạn Tin mừng chúng ta sắp nghe sẽ kể lại cho chúng ta về ngày hôm đó, mời các em đứng lên lắng nghe.

III.  CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Mt 3, 13- 17.

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

- Đoạn Tin mừng theo Thánh Matthêu các em vừa nghe nói về điều gì ? (Chúa Giêsu đến sông Giođan xin ông Gioan Tẩy giả làm phép rửa).

-Ôâng Gioan  có bằng lòng rửa ngay cho Chúa Giêsu không? (Không) -Ôâng Gioan đã nói gì với Chúa Giêsu ? (Chính tôi mới cần Ngài làm phép rửa).

-Chúa Giêsu đáp lại như thế nào ? (Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn Đức công chính).

Gioan đã theo ý Chúa Giêsu làm phép rửa cho Chúa Giêsu.

-Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa lên khỏi nước thì điều gì xẩy ra? - Các em hãy nhìn vào bức tranh này :

-Các em có thấy một con chim đậu trên đầu Chúa Giêsu không ? (Có). -Chim gì đây ? (Chim bồ câu). Chim bồ câu tượng trưng cho ai ? (Chúa Thánh Thần).

-Trong bài Tin Mừng các em đã nghe, ngoài sự có mặt của Chúa Thánh Thần còn có ai nữa không? (Có). Ai vậy? (Chúa Cha). Sao các em biết? (Vì có tiếng phán từ trên trời : “Con là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”).

Các em hãy mở Sách Chúa nói với trẻ em và đọc đoạn 53 trang 54 để nhớ lại ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa để bắt đầu đời sống công khai này của Ngài.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ngày bắt đầu đời sống công khai của Chúa Giêsu ở phần bài học sau đây.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1: Khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã làm gì?

Khi bắt đầu công khai Chúa Giêsu đã đến sông Giođan xin ông Gioan làm phép rửa như chúng ta đã nói ở phần trên.

-Người không có tội có cần chịu phép rửa không ? (Không, chỉ người có tội mới cần chịu phép rửa).

- Chúa Giêsu là Đấng Thánh không hề có tội, tại sao Ngài lại chịu phép rửa? (Vì Ngài muốn liên đới với người tội lỗi để cứu họ)ï.

-Phép rửa loan báo điều gì ? (Loan báo cái chết).

Như vậy khi chịu phép rửa ở sông Giođan  Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết Ngài chọn con đường thập giá để cứu độ chúng ta. Ngài tình nguyện mang lấy tội lỗi của nhân loại chúng ta, chịu chết và đền thay tội lỗi của chúng ta. Như thế Ngài đã thực hiện đúng con đường đau khổ của Người Tôi Trung đã loan báo trong sách ngôn sứ Isaia.

Hơn nữa, qua việc chịu phép rửa này, Ngài thánh hoá dòng nước và sẽ ban Thánh Thần để thực hiện cuộc sáng tạo mới, loan báo bí tích rửa tội Ngài sẽ thiết lập để  ta được trở nên con  Thiên Chúa.

Đọc chung câu 1.

Câu 2 : Trong dịp Chúa Giêsu chịu Phép rửa Chúa Cha đã làm gì ?

-Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, các em hãy nhớ lại xem điều gì đã xẩy ra? (Có Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu đậu trên đầu Chúa Giêsu và các tầng trời mở ra, có tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”).

Như thế việc Chúa Giêsu chọn con đường thập giá để cứu chúng ta cũng là ý của Chúa Cha và Ngài sai Chúa Thánh Thần  đến dưới hình chim bồ câu để trợ giúp Chúa Giêsu. Do đó,  qua dịp Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan, Chúa Cha đã giới thiệu Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.

- Kitô nghĩa là gì? (Là người được xức dầu). Chúa Giêsu được Chúa Cha dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong để thực hiện chương trình cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu quả thật là Đấng Cứu Thế (xem Cv 10, 38).

Đọc chung câu 2.

Câu 3 : Việc Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ nói lên điều gì?

Sau khi chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy vào trong hoang địa, ở đó 40 ngày, ăn chay cầu nguyện và chịu ma quỷ cám đỗ (x. Mc 4, 1- 11).

-Các em có hay bị cám dỗ không? (Có).

- Chúa Giêsu cũng bị cám dỗ. Tại sao Chúa Giêsu lại chịu cám dỗ ?

Như chúng ta đã tìm hiểu ở phần trên, sở dĩ Chúa Giêsu chịu phép rửa vì muốn liên đới với chúng ta là những người có tội để cứu chúng ta. Do đó, Chúa Giêsu chịu cám dỗ là để cảm thông với thân phận yếu đuối của loài người chúng ta hay sa chước cám dỗ. Thuở xưa, Ađam và Evà đã bị ma quỷ cám và đã sa chước cám dỗ.

- Khi bị ma quỉ cám dỗ, Chúa Giêsu thua hay thắng ? (Thắng).

Đúng, Ngài đã chiến thắng Satan, đem lại niềm hy vọng cho chúng ta.

Đọc chung câu 3.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

Bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đã đến sông Giođan xin ông Gioan làm phép rửa. Phép rửa này loan báo cái chết để cứu chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ và yêu mến Chúa Giêsu vì những điều Ngài đã làm cho chúng ta, mời các em đứng lên chúng ta dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện

Lậy Chúa Giêsu, vì thương yêu chúng con, Chúa đã tình nguyện vâng theo ý Chúa Cha chịu chết để tha thứ tội lỗi của chúng con và làm cho chúng con được trở nên con Thiên Chúa, được sống đời đời. Xin giúp chúng con khám phá ra tình yêu tới cùng này của Chúa để chúng con biết xa tránh tội lỗi, cố gắng làm điều tốt để cảm tạ Chúa và sống xứng đáng làm con Chúa Cha và làm em Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời.  Amen.

VI. SINH HOẠT

VII.  BÀI TẬP

Điền những từ thích hợp sau đây vào chỗ trống cho hợp nghĩa :

Liên đới - cứu chuộc - làm phép rửa - vua - tư tế - ngôn sứ.

1/ Khi bắt đầu cuộc đời công khai, Chúa Giêsu đến xin ông Gioan …………………ở sông Giođan.

2/ Chúa Giêsu chịu phép Rửa ở sông Giođan vì Ngài muốn……………… và …………… loài người chúng ta.

3/ Chúa Cha đã dùng Thánh Thần và quyền năng để xức dầu tấn phong Chúa Giêsu làm…………………(vua, tư tế, ngôn sứ).

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Giêsu đã đến trần gian để thực hiện ý Chúa Cha. Cũng vậy, Chúa dậy dỗ chúng ta qua cha mẹ chúng ta. Vậy, em bắt chước Chúa Giêsu,  tuần này cố gắng sống theo ý của cha mẹ.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây tâm hồn chúng con hân hoan vui sướng vì những điều mà chúng con đã học hỏi. Xin Chúa giúp chúng con biết từ  nay chúng con luôn biết tìm kiếm và làm theo ý Chúa, cụ thể là ý của cha mẹ chúng con. Amen.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà