Bài 21 :

CHÚA GIÊSU TUYỂN CHỌN CÁC TÔNG ĐỒ

 

PHẦN HỌC SINH

Câu 1 : H. Chúa Giêsu đã cắt đặt các môn đệ Ngài như thế nào ?

            T. Ngài đã chọn một nhóm mười hai tông đồ làm rường cột của Hội Thánh, là mầm mống của Nước Thiên Chúa, và Ngài đã đặt thánh Phêrô làm đầu.

 

Câu 2 : H. Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô những quyền nào ?

            T. Ngài đã trao cho thánh Phêrô và cũng là trao cho cộng đoàn các tông đồ quyền cai quản Hội Thánh, tha thứ tội lỗi và giảng dạy các chân lý đó.

 

Câu 3 : H. Ngày nay, những ai thi hành các quyền ấy trong Hội Thánh ?

          T. Chính Đức Giáo hoàng là người kế vị thánh Phêrô và các Đức Giám mục là những người kế vị các tông đồ.

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Lc 6, 12 – 16

- Ý chính : Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ làm nền tảng Hội Thánh và sai đi rao giảng khắp thế gian.

- Giáo cụ trực quan :       * Tranh : Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ (Số 67).

                                    *  Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 58 trang 58.

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

          Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến với chúng con, xin hãy ban ơn giúp sức, để chúng con hiểu được ý Chúa muốn nói với chúng con trong giờ học Giáo lý này.

          Đọc  kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II.   DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Việc Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ kèm theo lời rao giảng có mục đích gì ? (Để dân chúng tin Ngài).

- Qua những phép lạ Chúa Giêsu đã làm chứng tỏ Ngài là ai ? (Là Đấng Mêsia đã được loan báo, là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật như Chúa Cha, Ngài đến để khai mạc Nước Thiên Chúa).

+ Kiểm tra quyết tâm:

Trong tuần qua các em đã giúp một người nghèo khổ nào chưa?

2/ Dẫn vào Lời Chúa :

Để mở đầu bài học hôm nay, anh (chị) kể cho các em nghe chuyện Bà Thánh Jeanne-Francoise Chantal (1572-1641) đáp trả lời mời gọi của Chúa. Sau khi chồng bà qua đời, bà lo nuôi dưỡng, giáo dục và lo lập gia đình cho 4 người con, lo cho chúng tự lập được. Sau đó, bà đã đáp trả tiếng Chúa gọi sống đời tận hiến, giúp đỡ người nghèo. Nhưng ngày bà quyết định ra đi thì các con ngăn cản và nằm ngang chặn cửa không cho bà đi. Nước mắt tràn  trụa, bà nói : “Dầu sao tôi cũng là một bà mẹ”. Nhưng tình thương Chúa mạnh hơn tình mẫu tử, bà bước qua con và đi Annecy, lập nên Dòng Thăm Viếng, tháng 6 năm 1610.

Ngày nay cũng như ngày xưa, Chúa Giêsu luôn kêu gọi con người cộng tác vào công trình cứu thế, xây dựng Nước Thiên Chúa với Ngài và đã có rất nhiều người đáp trả lại tiếng gọi của Ngài như Bà Thánh Chantal chúng ta vừa nghe. Đoạn Tin Mừng chúng ta sắp nghe nói về việc Chúa gọi các tông đồ cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài và sự đáp trả quảng đại của những người được gọi này, mời các em đứng lên lắng nghe.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

          Lc 6, 12 – 16

IV. GIẢI THÍCH  LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa :

          - Đoạn Tin mừng theo Thánh Lu-ca các em vừa nghe kể về chuyện gì? (Chúa chọn 12 tông đồ).

          - Việc tuyển chọn các tông đồ có quan trọng không ? (Có)

          - Vì thế, trước khi tuyển chọn 12 Tông đồ Chúa Giêsu đã làm gì? (Chúa Giêsu đã cầu nguyện)

          - Ngài cầu nguyện thế nào ? (Ngài cầu nguyện suốt đêm)

          Chúa Giêsu tuyển chọn các Tông đồ, vì Chúa muốn họ cộng tác với Chúa trong công cuộc xây dựng Nước Thiên Chúa. Các em mở Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 58, trang 58 và cùng đọc.

Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về điều này trong phần bài học dưới đây.

2. Giải thích các câu hỏi thưa

Câu 1. Chúa Giêsu đã chọn nhóm 12 tông đồ thế nào?

Bước  vào đời sống công khai Chúa Giêsu đi rao giảng và tuyển chọn các tông đồ cộng tác với Chúa trong công cuộc rao giảng Tin mừng.

-Trong đoạn Lời Chúa các em vừa nghe và vừa đọc, các em biết Chúa Giêsu đã chọn bao nhiêu người làm tông đồ ? (12 người).

-Các em có thể kể tên 12 ông không ? [ Đó là các ông : Simon Chúa đổi tên là Phêrô, An-rê, Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mat-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-mon (Ta-đê-ô) và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt].

-Chúa đã đặt ai đứng đầu nhóm 12 này ? (Thánh Phêrô).

-Các Tông đồ là người thế nào? Nói chung họ là những con người bình thường, ít học. Đố các em biết các tông đồ làm nghề gì? (Chài lưới).

Các em hãy nhìn vào bức tranh này. Bức tranh này vẽ cảnh Chúa gọi 4 môn đệ đầu tiên là hai anh em Phêrô, Anrê và hai anh em Giacôbê, Gioan.

-Người ngồi gần Chúa Giêsu đang cầm cái gì đó? (Cái lưới).

-Ở xa hơn là biển hồ Galilê, trên mặt biển các em thấy có cái gì ? (Chiếc thuyền).

-Như vậy các em đoán xem các ông ấy làm nghề gì? (Chài lưới).

Chúng ta biết người làm nghề chài lưới thường là ít học. Tuy nhiên, các ông đã quảng đại tiếng Chúa gọi, hăng say nhiệt tình và hết lòng yêu mến Chúa.

Đọc chung câu 1

Câu 2. Chúa Giêsu đã trao cho Thánh Phêrô và các tông đồ quyền gì ?

          Một hôm khi đi đến vùng Xê-da-rê Phi-lip-phê, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ : “Người ta bảo Thầy là ai ?”

          Họ thưa : “Kẻ thì bảo là Gioan, là Êlia, có kẻ cho là Giê-rê-mi-a hay là một trong các ngôn sứ…”

          -Chúa hỏi tiếp : Vậy còn các con, các con bảo Thầy là ai ?

          Simon Phêrô đại diện anh em thưa :

      -Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Sau lời tuyên xưng này. Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh trên Phêrô, trao cho ông quyền cai quản Hội Thánh, tha thứ tội lỗi (x. Mt 16, 13-20). Trước khi về trời Ngài cũng đã trao sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho các tông đồ (x. 28, 16-20).

Đọc chung câu 2

 Câu 3. Ngày nay những ai thi hành các quyền ấy trong Hội Thánh ?

          Thánh Phêrô là vị Giáo hoàng đầu tiên (còn gọi là Đức Thánh Cha). Sau khi Thánh Phêrô từ  trần, các vị Giáo Hoàng khác lên kế nhiệm cho đến ngày nay.

          Đức Giáo Hoàng là Đấng kế vị Thánh Phêrô. Ngài cũng là một Giám Mục, Giám Mục thành Rôma,  đứng đầu các Giám Mục, cũng như ngày xưa Thánh Phêrô đứng đầu nhóm 12.

-Đức Giáo Hoàng hiện nay tên là gì ? (ĐGH Gioan-Phaolô II).

          Đức Giám Mục là những người kế vị các tông đồ. Các Giám Mục là những vị được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cai quản Hội Thánh địa phương tức là Giáo phận.

-Đức Giám Mục Giáo Phận Đàlạt hiện nay của chúng ta tên là gì ? (Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn).

Các Đức Giám mục cùng với Đức Giáo Hoàng cai quản Hội Thánh toàn cầu, thi hành các quyền mà Chúa đã giao cho Thánh Phêrô và các tông đồ khác..

Đọc chung câu 3

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình. 

Chúa Giêsu đã chọn 12 tông đồ và sai các Ngài đi rao giảng, loan báo Tin Mừng cứu độ. Ngày nay Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục là những người kế vị các Tông đồ, tiếp tục sứ mạng mà Chúa Kitô đã trao phó. Giờ đây chúng ta hãy xin Chúa ban ơn thánh hóa và sức mạnh trợ giúp các Ngài, để các Ngài luôn trung thành với sứ mạng mà các Ngài đã lãnh nhận. Và xin cho các Ngài luôn vững mạnh trong tình yêu Chúa.

2. Lời nguyện.

          Lạy Chúa Giêsu,  xưa Chúa đã chọn nhóm mười hai,  đã dạy dỗ  và sai các ngài đi rao giảng. Giờ đây,  chúng con nài xin Chúa  ban ơn trợ giúp Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, Linh mục trên khắp hoàn cầu,  để các Ngài luôn vững mạnh trong tình yêu Chúa  và trung thành với sứ mạng cao cả  mà Chúa đã ủy thác cho các Ngài. Chúng con  cầu xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI.   SINH HOẠT 

VII.   BÀI TẬP

1. Em hãy kể tên 12 Thánh Tông Đồ.

2. Em hãy viết tên thánh, tên gọi của :

          - Đức Giám Mục giáo phận

          - Cha Xứ

          - Các Cha phó (nếu có)

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

          Các em thân mến !

          Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục, các Linh Mục, là những người Chúa chọn và trao cho các Ngài trách nhiệm thật cao cả, là thay mặt Chúa để dẫn dắt và ban phát ơn thánh cho chúng ta. Nhưng các Ngài cũng là những con người yếu đuối, bất toàn. Bởi thế, để chu toàn trách nhiệm và trở nên xứng đáng, các Ngài cần phải có ơn Chúa rất nhiều.

          Tuần này em quyết tâm : Trong giờ kinh tối, em cầu nguyện thật sốt sắng để xin Chúa ban cho các Ngài, đặc biệt là Đức Cha Giáo Phận, Cha Xứ được tràn đầy Chúa Thánh Thần, được thêm sức mạnh và khôn ngoan, để các Ngài hướng dẫn đoàn chiên của Chúa.

IX.   CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

          Lạy Chúa Giêsu,  chúng con cảm tạ Chúa  vì tình yêu thương dành cho đoàn chiên của Chúa là chúng con.  Chúa đã chọn những vị mục tử tài đức để lãnh đạo và mở mang nước Chúa. Xin cho chúng con cũng biết góp phần xây dựng Hội Thánh  để Hội Thánh mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.  Xin Chúa ban ơn giúp chúng con  để chúng con làm tốt điều quyết tâm mà chúng con đã hứa với Chúa.

Đọc kinh Sáng danh.

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà