Bài 31 :

CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI BAN CHO TA SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

 

PHẦN HỌC SINH

Câu 1 : H. Việc Chúa Giêsu sống lại chứng thực điều gì ?

            T. Việc Chúa Giêsu sống lại chứng thực ba điều này :

            - Một là : Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật.

            - Hai là : Những lời Thiên Chúa hứa trong Cựu ước nay đã được thực hiện.

            - Ba là : Mọi điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm đều chân thật.

 

Câu 2 : H. Nhờ sự chết và sống lại của Ngài, Chúa Giêsu làm gì cho ta ?

            T. Chúa Giêsu giải thoát ta khỏi tội lỗi và ban cho ta sự sống mới, đồng thời đem lại cho ta niềm hy vọng chắc chắn mai ngày thân xác ta cũng sẽ được sống lại như Ngài.

 

Câu 3 : H. Tin vào Chúa Giêsu Phục sinh, ta phải sống thế nào ?

            T. Ta luôn sống lạc quan tin tưởng, dù có bị thiệt thòi mất mát, vẫn can đảm theo đường lối Chúa vì tin rằng ta sẽ được dự phần vinh quang với Ngài.

 

Câu 4 : H. Mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa mời gọi ta điều gì ?

          T. Mầu nhiệm ấy mời gọi ta dứt bỏ tội lỗi, để sống cho Đấng đã chết và sống lại vì ta.

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : 1 Côrintô 15, 14 – 22

- Ý chính : Chúa Giêsu sống lại để làm cho chúng ta cũng được sống lại với Ngài.

- Giáo cụ trực quan :  Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 97 trang 92, từ đầu đoạn 97 tới “được Thiên Chúa đưa về cùng Chúa Giêsu (1Tx 4, 13-14)”.

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

          Lạy Chúa,  chúng con đang học những bài giáo lý cuối cùng của năm học. Tới những bài cuối cùng của năm học, chúng con đã hiểu rằng Chúa rất yêu chúng con, yêu chúng con tới cùng, tới độ hi sinh mạng sống mình vì chúng con. Chúa chỉ mong muốn một điều là chúng con được sống và sống hạnh phúc. Bài học cuối cùng này nói lên mong muốn này của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con hiểu và cảm nhận được nỗi lòng của Chúa trong giờ học này.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II.  DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Chúa Giêsu chết và an táng trong mồ. Và việc kỳ diệu gì đã xảy ra ? (Chúa đã sống lại).

- Dựa vào đâu mà ta biết Chúa đã sống lại ? (Một là : ngôi mộ trống. Hai là : Chúa hiện ra với các môn đệ).

+ Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua các em đã cố gắng từ bỏ một tội hay phạm nhất chưa ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa. 

          Trước khi làm phép lạ cho Lazarô chết 4 ngày sống lại, Chúa đã nói với cô Matta : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết”. (Gn 11, 25 – 26).

          Chúa Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, ngày thứ ba, Ngài đã sống lại. Vậy sự Phục Sinh của Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta điều gì ? Lời Chúa trong thư  Thánh Phaolô gởi cho tín hữu Côrintô sẽ cho chúng ta biêt điều đó. Mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III.  CÔNG BỐ LỜI CHÚA 

          1 Côrintô 15, 12 – 22

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa. 

          - Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe nói về điều  gì ? (Đức Kitô đã sống lại thật).

          - Chúng tôi, tức là các tông đồ, đã rao giảng điều gì ? (Các tông đồ rao giảng Chúa đã sống lại).

          - Nếu Đức Kitô không sống lại thì lòng  tin của chúng ta thế nào ? (Thật hão huyền).

          Thánh Phao-lô nói với tín hữu Cô-rin-tô và với chúng ta rằng : Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lòng tin của chúng ta thật hão huyền, chúng ta sẽ chết trong tội lỗi của chúng ta, còn những người đã chết cũng bị tiêu vong. Nhưng Đức Kitô đã sống lại để mở đường cho chúng ta, nếu chúng ta tin vào Đức Kitô, chúng ta cũng được Thiên Chúa cho sống lại.

          Các em hãy mở sách Chúa nói với trẻ em đoạn 97 trang 92- 93 và cùng đọc từ đầu đoạn 97 tới “được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu” (1Tx 4, 13-14) để hiểu rõ hơn về việc Chúa sống lại là để ban sự sống cho chúng ta.

            Chúng ta tìm hiểu thêm điều này trong phần bài học sau đây.

 2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1: Việc Chúa Giêsu sống lại chứng thực điều gì?

Việc Chúa Giêsu sống lại chứng thực 3 điều này :

* Một là Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa thật và là Thiên Chúa thật.

- Các em có thấy ai chết đi rồi tự mình sống lại chưa ? (Chưa. Loài người chúng là loài có giới hạn : sinh ra, lớn lên, bệnh tật và phải chết, nên không thể tự mình sống lại được. Cũng chưa có ai sống mãi được dù sống trong những nước có nền y khoa tiến bộ).

-Vậy việc Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết chứng tỏ Chúa Giêsu là ai ? (Là Thiên Chúa vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng không có giới hạn, Ngài đầy quyền năng và sống mãi).

* Hai là những điều Thiên Chúa hứa trong Cựu Ước nay đã được thực hiện.

- Trong thơ gởi cho tín hữu Cô-rin-tô, Thánh Phao-lô viết: “Đức Kitô chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi Ngài đã được mai táng,  và ngày thứ ba đã chỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh”. Đúng như lơì Kinh Thánh có nghĩa là những lời Thiên Chúa hứa trong Cựu Ước nay đã được thực hiện. Việc Chúa Giêsu sống lại đã hoàn tất lời hứa Cựu ước.

- Sau khi sống lại, Chúa Giêsu giải thích cho hai  môn đệ trên đường về Emmau những lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu ước đã được thực hiện. Chúa Giêsu đã nói : Tất cả những gì sách luật Môsê, ngôn sứ và Thánh vịnh đã chép về Thầy phải được ứng nghiệm. Rồi Chúa mở trí cho các ông để các ông am hiểu Kinh Thánh và Ngài nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Kitô phải chịu khổ  hình, rồi  ngày  thứ ba từ cõi chết sống lại”.

- Vậy Cựu Ước đã nói gì về việc Chúa sống lại ?

Cựu Ước nói rất nhiều lần về sự sống lại. Ở đây chúng ta trích lại vài câu Thánh Vịnh nói về sự sống lại mà chúng ta vừa đọc trong sách Chúa nói với trẻ em:

“Vì Chúa đã chẳng bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty,

Không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

Chúa sẽ dậy con biết đường về cõi sống

Trước Thánh nhan ôi vui sướng tràn trề,

Ở bên Ngài chẳng hề vơi” (Tv 15, 10-11).

* Ba là : Mọi điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm đều chân thật.

-Việc Chúa Giêsu sống lại chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu thế mà Thiên Chúa Cha đã hứa ban. Nó chứng tỏ giáo huấn của Ngài là do Thiên Chúa mặc khải. Nên những lời Ngài nói về Thiên Chúa, về chính bản thân Ngài, về Nước Trời, về những điều chúng ta phải thực hành, về sự sống lại và sự sống đời đời của chúng ta đều là thật và chắc chắn đúng.

Đọc chung câu 1

Câu 2: Nhờ sự chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu đem lại điều gì cho ta?

          Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cho biết ý nghĩa cái chết của Ngài : “Đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước đổ ra, cho muôn người được ơn tha tội” (Mt 24, 28).

          Như vậy cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu làm cho ta thế nào ?

          - Được tẩy sạch mọi tội lỗi, được  hòa giải ta với Thiên Chúa (2 Cr 5, 19).

          - Cho ta được làm con Chúa, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.

          - Cho ta niềm hy vọng mai ngày thân xác ta cũng sẽ sống lại như Ngài.

Đọc câu 2

Câu 3: Tin vào Chúa  Phục sinh, ta phải sống thế nào ?

-Khi Chúa Giêsu bị bắt và bị giết chết, thái độ của các tông đồ thế nào ? (Họ sợ hãi, chán nản, trốn tránh mọi người).

-Sau khi gặp Chúa sống lại và lãnh nhận Chúa Thánh Thần, họ còn chán nản sợ sệt không ? (Không,họ đã can đảm ra đi rao giảng và làm chứng cho Chúa. Dù các Ngài đã bị bắt giam, bị đánh đòn, cấm cách và giết chết. Các tông đồ không sợ  hãi nhưng lòng đầy hân hoan vui sướng vì được chịu khổ nhục vì danh Chúa).

-Còn chúng ta, chúng ta có tin Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết không ? (Có).

-Tin vào Chúa sống lại ta phải sống thế nào ? (Tin vào Chúa Phục Sinh, chúng ta hãy sống lạc quan, tin tưởng như các tông đồ. Dù có bị thiệt thòi, phải từ bỏ ý riêng, phải hy sinh, hãy can đảm sống theo đường lối Chúa, và tin chắc chắn ta cũng sẽ được chung hưởng vinh quang với Ngài).

 Đọc chung câu 3

 Câu 4: Mầu nhiệm tử nạn và Phục sinh mời gọi ta điều gì?

          -Như vậy mầu nhiệm tử nạn và phục sinh mời gọi ta điều gì?

          Mầu nhiệm tử nạn và Phục Sinh mời gọi chúng ta :

          - Hãy chết đối với tội bằng cách : xa tránh tội lỗi, cố gắng sửa đổi những thói hư tính xấu (Gl 5, 24).

          - Hãy sống cho Thiên Chúa : bằng đời sống cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, học giáo lý để hiểu biết về Chúa hơn và sống theo lời Chúa dạy. Nhìn vào cách sống của Chúa Giêsu và bắt chước sống như  Chúa đã sống.

 Đọc chung câu 4

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình. 

          Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài đem lại niềm hy vọng cho chúng ta là chúng ta cũng được chung hưởng vinh quang với Ngài. Chính vì thế mà một đoàn người đông đảo, đã nối gót Chúa, dù bị trăm nghìn khổ nhục, bị giết chết  họ cũng không sợ, không bỏ cuộc. Giờ đây, các em hãy nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá xin với Chúa ban thêm Đức Tin cho mình, để ta tin chắc chắn vào Chúa và quyết tâm sống theo những lời Chúa chỉ dạy.

2/ Lời nguyện.

          Lạy Chúa Giêsu,  Chúa đã sống lại thật sự,  đó là nền tảng Đức Tin của chúng con.  Xin ban thêm Đức Tin cho chúng con  để chúng con tin mạnh mẽ vào Chúa Phục Sinh,  biết can đảm sống niềm tin này,  bằng cách cố gắng chừa tội,  siêng năng cầu nguyện sớm tối,  tham dự Thánh Lễ, sống hiếu thảo với cha mẹ và sống tốt với mọi ngườiø,  để chúng con cũng được dự phần vinh quang với Chúa. Chúng con cầu xin vì Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT

VII.   BÀI TẬP

Em hãy suy nghĩ và trả lời thật đúng các câu hỏi dưới đây nhé.

1. Bạn Tâm siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận các Bí tích, chăm học giáo lý, bắt chước cách sống của Chúa Giêsu.  Như thế bạn Tâm đang sống cho ai ? (Đang sống cho Chúa).

2. Bạn Thảo cố gắng sửa thói hư tật xấu, quyết tâm tránh xa tội lỗi. Như thế bạn Thảo đang chết đối với cái gì ? (Đang chết đối với tội).

3. Chúa Giêsu thanh tẩy ta sạch mọi tội lỗi, giao hòa ta với Thiên Chúa và cho ta được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Nhờ vào đâu ? (Nhờ vào cái chết và sự Phục Sinh của Ngài).

VIII.  SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Giêsu sống lại là để loài người chúng ta được sống đời đời. Trong tuần này, mỗi khi đọc kinh trước khi đi ngủ, các em hãy nhớ tới các linh hồn:xin Chúa vì công nghiệp của Chúa Giêsu đã chết và sống lại cho các linh hồn đã qua đời mau được về hưởng nhan Thánh Chúa.

IX.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

          Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, giờ đây chúng con ra về với tâm hồn vui tươi và hy vọng.  Với niềm tin vào sự sống lại, chúng con cố gắng từ nay sẽ sống tốt hơn, để chúng con cũng được sống lại và chung hưởng vinh quang với Chúa. Và chúng con xin Chúa ban ơn để tuần này mỗi người chúng con nhớ cầu nguyện cho các linh hồn vào buổi kinh tối mỗi ngày. Amen.

Đọc kinh Sáng Danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà