Bài 32 :

CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI NGỰ BÊN HỮU CHÚA CHA

VÀ SẼ TRỞ LẠI TRONG VINH QUANG

PHẦN HỌC SINH

Câu 1 : H. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu làm gì ?

            T. Saukhi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra dạy dỗ, an ủi các môn đệ trong 40 ngày, rồi Ngài lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.

 

Câu 2 : H. Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha nghĩa là gì ?

            T. Nghĩa là Ngài chấm dứt sự hiện diện hữu hình ở trần gian để bước vào vinh quang và danh dự dành cho Thiên Chúa, mở đường và chuyển cầu cho ta mai sau cũng được hưởng vinh phúc với Ngài.

 

Câu 3 : H. Chúa Giêsu lên trời mở ra cho ta hy vọng nào ?

            T. Chúa Giêsu đã mở ra cho ta hy vọng sẽ được đoàn tụ với Ngài trong sự sống và vinh quang Thiên Chúa.

 

Câu 4 : H. Sau khi lên trời, Chúa Giêsu liên kết với ta như thế nào ?

            T. Ngài là thủ lãnh của ta, là trung gian hằng chuyển cầu với Chúa Cha cho ta và hằng ban Thánh Thần hướng dẫn ta trong Hội Thánh.

 

Câu 5 : H. Chúa Giêsu còn đến thế gian nữa không ?

            T. Ngày tận thế, Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ngài sẽ hoàn tất cuộc chiến thắng cuối cùng của sự thiện trên sự ác và quy tụ vạn vật để dâng lên Thiên Chúa Cha.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

         

- Lời Chúa : Cv 1, 3 – 12

- Ý chính : Chúa Giêsu đã hạ mình, nay được tôn vinh, tất cả mọi loài tôn Ngài là Chúa.

- Giáo cụ trực quan: - Tranh: Chúa Giêsu lên trời (Số 103).

                                    - Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 92 trang 87

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ :

          Lạy Chúa Giêsu, hôm nay là giờ học cuối cùng của năm học Giáo lý. Bài học tuần trước cho chúng con biết tương lai của chúng con là sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Trong bài học cuối cùng của năm học này, Chúa sẽ chỉ cho chúng con cách thức đợi chờ ngày hạnh phúc chắc chắn sẽ đến ấy. Xin Chúa hãy đến và soi sáng tâm trí chúng con để chúng con ghi khắc những lời dậy quí báu này.

          Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, Ngài đã làm gì cho ta ? (Chúa Giêsu thanh tẩy ta khỏi mọi tội lỗi, giao hòa ta với Thiên Chúa, cho ta tham dự vào sự sống của Thiên Chúa).

- Mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa mời gọi ta điều gì? (Từ bỏ tội lỗi và sống cho Chúa).

+ Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua khi đọc kinh tối, các em có nhớ cầu cho các linh hồn đã qua đời không?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Trong chúng ta, chắc nhiều em đã có dịp đưa tiễn người thân đi xa, khi đứng vẫy tay nhìn người thân lên xe, ta cảm thấy thế nào ?

Chắc chắn là ta sẽ bịn rịn, không muốn xa người ấy, nhưng lại không biết nói gì ?

Tâm trạng bịn rịn ấy, cũng là tâm trạng của Chúa Giêsu đối với các tông đồ.

Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến, và sẽ trở về cùng Chúa Cha. Ngài trở về với Chúa Cha, đễ dọn chỗ trước cho chúng ta, và sẽ trở lại để đưa chúng ta về với Ngài và được ở với Ngài luôn mãi.

Đoạn Lời Chúa chúng ta sắp nghe, Thánh Luca kể lại ngày cuối cùng Chúa Giêsu từ giã các môn đệ và lên trời với Chúa Cha. Mời các em đứng lên lắng nghe.

III.  CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Cv 1, 3 – 12         

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa

          - Đoạn Lời Chúa các em vừa nghe kể lại điều gì ? (Chúa Giêsu lên trời).

          - Trước khi từ giã các tông đồ về trời với Chúa Cha, Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ không được rời Giêrusalem, nhưng phải ở lại chờ điều Chúa Cha đã hứa. Vậy Chúa Cha hứa điều gì ? (Hứa ban Thánh Thần).

          - Khi nhận đầy Thánh Thần, các tông đồ sẽ làm gì ? (Làm chứng cho Chúa từ Giêrusalem cho đến tận cùng trái đất).

          Trước khi về trời, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ hãy ở lại Giê-ru-sa-lem để lãnh nhận Chúa Thánh Thần và sau đó, hãy đi rao giảng và làm chứng cho Chúa, để đón chờ Chúa đến trong vinh quang. Các em mở Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 92  trang 87 và cùng nhau đọc để biết rõ hơn ngày Chúa về trời.

Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về mầu nhiệm lên trời của Chúa Giêsu ở phần bài học sau đây.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1: Sau khi sống lại Chúa Giêsu đã làm những gì?

          -Sau khi sống lại, Chúa Giêsu ở lại trần gian bao nhiêu ngày ? (40 ngày).

            -Trong 40 ngày này Chúa Giêsu đã làm gì ? (Chúa gặp gỡ và củng cố niềm tin cho các môn đệ).

          Quả thật, trong 40 ngày sau khi sống lại, Chúa đã nhiều lần hiện ra với các tông đồ, để dạy dỗ, an ủi họ và cùng truyện trò, ăn uống với họ. Ngài chứng tỏ cho họ biết : Ngài đã sống lại thật sau khi đã chịu chết như lời Ngài đã báo trước để củng cố niềm tin cho họ. Rồi Ngài lên trời ngự bên hữu Chúa Cha.

Đọc chung câu 1

Câu 2: Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha nghĩa là gì ?

-Các em cùng nhìn lên bức tranh này (Số 103), bức tranh diễn tả điều gì đây ? (Chúa Giêsu lên trời trước mặt các tông đồ).

-Khi Chúa lên Trời các tông đồ có thái độ nào ? (Nhìn vào bức tranh, ta thấy các tông đồ buồn, kinh ngạc, mê mẩn và mắt các Ngài đăm đăm hướng về trời).

-Ý nghĩa của việc Chúa Giêsu lên trời là gì ?

Trong Kinh Thánh, Trời thường được dùng để chỉ nơi Thiên Chúa ngự (TV 115, 26). Đó là nhà Cha, là Thiên Đàng, quê hương đích thực của Chúa và của chúng ta.

Như vậy, Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, không có nghĩa là lên ở nơi nào đó trong không gian, nhưng là cách nói để diễn tả việc Chúa Giêsu về với Chúa Cha.

          Kể từ nay, Chúa Giêsu chấm dứt sự hiện diện hữu hình ở trần gian, để đi vào Vương quốc vinh hiển của Chúa Cha một cách vĩnh viễn, được Chúa Cha tôn vinh là Chúa, đặt mọi sự dưới chân Ngài (Ep 1, 10 – 20 – 22) và chuẩn bị chỗ cho chúng ta, nghĩa là mở đường và chuyển cầu cho ta mai sau cũng được ở bên Chúa Cha như Ngài và với Ngài (x. Ga 14, 1-4).

Đọc chung câu 2

Câu 3: Chúa Giêsu lên trời mở ra cho ta hy vọng nào?

-Như chúng ta vừa nói ở trên, Chúa Giêsu về trời có nghĩa là gì ? (Chuẩn bị chỗ cho chúng ta).

-Tự sức chúng ta, chúng ta có thể về Trời với Chúa Cha như Chúa Giêsu không ? (Không).

-Vì sao ? (Vì chúng ta là người phàm, đầy giới hạn. Chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể tự mình về Trời với Chúa Cha vì Ngài cũng là Thiên Chúa, Ngài từ Trời mà xuống thế làm người, ở với ta để cứu chúng ta, đưa chúng ta về Trời với Chúa).        

          Như thế, Chúa Giêsu lên trời không phải là  lìa xa chúng ta, nhưng là để mở đường cho chúng ta, sau này cũng được lên trời đoàn tụ với Ngài mãi mãi.

 Đọc chung câu 3

Câu 4 : Sau khi lên trời Chúa Giêsu liên kết ta như thế nào?

          -Khi ba hoặc má đi đâu xa, thường hay làm gì ? (Gọi điện thoại, viết thư).

          Như thế, đi xa không phải là chấm dứt mọi tình cảm, mọi quan tâm, nhưng có khi lại nhớ nhau nhiều hơn.

          Chúa Giêsu cũng thế, Chúa đã hứa “Một khi được giương cao khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12, 32). Chúa được giương cao khỏi đất có nghĩa là khi Chúa bi đóng đinh trên thập giá và việc Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá là hình ảnh báo trước Mầu nhiệm Chúa Giêsu lên trời. Như thế, Chúa Giêsu cho chúng ta biết Ngài về Trời là để ở gần chúng ta hơn.

            -Em nào nhớ trước khi về Trời, Chúa nói với các tông đồ thế nào về sự hiện diện của Ngài không ? [Chúa nói : “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”(Mt 28, 20)].

           -Chúa về Trời là về ở với Chúa Cha, vậy tại sao Chúa lại nói với các tông đồ Ngài ở với họ cho đến tận thế? (Thiên Chúa ở khắp mọi nơi. Về với Chúa Cha có nghĩa là Chúa Giêsu cũng ở khắp mọi nơi, Ngài hiện diện một cách vô hình. Ngài ở với các tông đồ, với chúng ta cách vô hình, mắt phàm chúng ta không trông thấy được).

          Vậy, Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, là để ở gần chúng ta hơn, ở trong tâm hồn chúng ta, ở với chúng ta bất kỳ nơi nào chúng ta đến. Ngài hằng chuyển cầu cho chúng ta và hằng ban Chúa Thánh Thần hướng dẫn ta.

Đọc chung câu 4

          Câu 5: Chúa Giêsu còn trở lại trần gian cách công khai nữa không ?

-Các em cố nhớ lại đoạn Lời Chúa chúng ta đã nghe. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các tông đồ còn đăm đăm nhìn theo. Bỗng hai Thiên Thần đến nói với họ thế nào ? [“Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn lên trời. Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Ngài lên trời” (Cv 1, 11)].

-Vậy theo lời nói của thiên thần, Chúa Giêsu có trở lại trần gian nữa không ? (Có, Ngài sẽ trở lại y như các tông đồ đã thấy Ngài lên trời).

-Chính chúa Giêsu có nói Ngài sẽ trở lại không ? [Có, Ngài hứa Ngài sẽ trở lại để đón chúng ta (x. Ga 14, 3)].

-Vậy bao giờ Chúa mới trở lại ?

          Ngày tận thế Chúa sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về sự thiện. Quỷ dữ, sự chết và cái ác sẽ bị đánh bại. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất, và Ngài quy tụ vạn vật để dâng lên Thiên Chúa Cha.

-Có ai biết ngày tận thế là ngày nào không ? (Không).

          Đúng, không ai trong chúng ta biết ngày tận thế là ngày nào. Chỉ biết rằng Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm, bởi vậy ta được mời gọi phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện để đón chờ Chúa Giêsu đến (x. Mt 24, 37- 51)

Đọc chung câu 5

V.  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1 / Gợi tâm tình.

          Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã hứa : Thầy đi dọn chỗ cho các con, rồi Thầy sẽ đến đón các con đi, để Thầy ở đâu, các con cũng sẽ ở đó. Vậy muốn được lên Trời, ở với Chúa Giêsu mãi mãi, ta phải sống thật tốt, thật ngoan. Muốn sống thật tốt, thật ngoan, ta cần phải siêng năng cầu nguyện, để xin ơn Chúa giúp chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng hiệp nhau cầu nguyện.

2 /  Lời nguyện.

          Lạy Chúa Giêsu,  Chúa lên trời  ngự bên hữu Chúa Cha.  Xin ban ơn giúp sức cho chúng con,  để chúng con biết sống xứng đáng là người con của Chúa, biết lánh xa tội lỗi,  biết thực hành những điều Chúa dạy  hầu mai ngày chúng con được sống hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT

VII. BÀI TẬP

Em hãy tìm từ  thích hợp sau đây điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa vinh quang, ngự bên hữu Chúa Cha, 40 ngày, hữu hình.

1.  Sau khi sống lại, Chúa ở lại trần gian (………………………….. ), rồi Ngài lên trời (………………………)    

2. Chúa Giêsu lên trời, chấm dứt sự hiện diện (……………………………)ở trần gian. Ngày tận thế, Chúa trở lại (………………………….. ) để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Giêsu lên Trời là niềm hi vọng lớn lao của chúng ta vì rồi ra chúng ta cũng sẽ được lên Trời sống mãi mãi với Chúa, chứ không phải chết là hết. Vì thế trong tuần này, chúng ta hãy quyết tâm mỗi tối trước khi đi ngủ, sẽ đọc kinh cám ơn cách chậm rãi và có ý thức để cảm ơn Chúa không những vì các ơn lành Ngài ban trong ngày qua màø nhất là đã cho chúng ta niềm hi vọng sẽ được lên trời với Chúa.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

          Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, thế là một năm học Giáo lý của chúng con đã kết thúc. Chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì trong suốt một năm qua Chúa đã thương gìn giữ và nâng đỡ chúng con, cho chúng con đựơc biết Chúa là Cha của chúng con, được hiểàu biết hơn về Chúa Giêsu, Đấng cứu độ chúng con, về cách sống mà chúng con phải sống để xứng đáng là con cái Chúa, về niềm hi vọng được lên Trời sống mãi mãi với Chúa.  Xin Chúa cho chúng con, biết áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống hằng ngày để đời sống chúng con mỗi ngày được thêm đổi mới và lớn lên trong Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống, hằng trị muôn đời. Amen.

Hát : Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà