BÀI 10

 

HỘI THÁNH DUY NHẤT

 

-Lời Chúa: Ep 4, 1-6.

-Ý chính :   Chúa Giêsu  đã thành lập một Hội Thánh, Ngài muốn Hội Thánh đó luôn duy nhất, không bị phân chia.

-Giáo cụ trực quan

I.CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

            Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì trong suốt tuần vừa qua, chúng con đều quyết tâm chung với nhau là sẽ cố gắng sống ngoan để phần nào được góp phần vào các chức năng của Chúa,trong cuộc sống thường ngày của chúng con, hôm nay ngày đầu tiên của tuần mới, xin Chúa chúc lành cho mọi cố gắng của chúng con, nhất là trong giờ giáo lý này, chúng con tiếp thu tốt những lời Chúa dạy chúng con, và chúng con biết thực hành điều có ích cho cuộc sống của chính chúng con.

    Đọc kinh : cúi xin Chúa sáng soi.

   -Ôn bài cũ : lần trước các em có nhớ đề bài là gì không?(những khía cạnh của mầu nhiệm Hội Thánh )

  Nội dung tóm tắt là gì ?-(Hội Thánh là dân Thiên Chúa, là Nhiệm thể Chúa Kitô, là Hiền thê và là Đền thờ Chúa Thánh Thần ).

-          Kiểm tra lại điều quyết tâm.

II.DẪN VÀO LỜI CHÚA.

      Lần trước lớp chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc và ơn gọi của Hội Thánh. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một số các đặc tính của Hội Thánh Vậy đó là những đặc tính nào các em lắng nghe thư Thánh Phaolô sẽ trình bày cho chúng ta, mời các em đứng lên.

III.CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Ep 4, 1-6

IV.GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1.Dẫn giải Lời Chúa:

Trong thư Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Ephêsô mà các em vừa nghe, Người khuyên bảo dân thành này hãy khiêm nhượng, hiền từ, chịu đựng lẫn nhau trong lòng mến, duy trì sự hiệp nhất của Thần khí, đây là điều mong muốn của Chúa trước khi chịu khổ nạn. Người đã thiết tha cầu nguyện cho các môn đệ   dược hiệp  nhất với Ngài và hiệp nhất với nhau. Chúng  ta cần tìm hiểu thêm cho rõ hơn trong các câu hỏi sau đây.

 

2. Giải thích câu hỏi thưa

Câu 1 : Hội Thánh của Chúa có những đặc tính nào ?

    Thuở xưa, khi dân Chúa bị lưu đầy tản mác khắp nơi, họ đã nhận ra họ là một dân tộc duy nhất, thuộc về Thiên Chúa, họ có sứ mạng đưa Lời Chúa đến với muôn dân và luôn giữ được bản sắc dân Chúa nhờ gắn bó với 1 trong 12 tổ phụ.

     Như kinh nghiệm xưa, ngày nay gjúp ta hiểu rõ hơn về bốn đặc tính của dân mới, tức là Hội Thánh mà chính Chúa Giêsu đã lập, đó là các đặc tính sau :

    -Duy nhất :Hội Thánh chỉ có một Chúa, tuyên xưng một đức tin, sinh bởi một phép rửa, họp thành một thân thể và cùng một niềm hy vọng.

    -Thánh thiện : Vì Thiên Chúa là Đấngsáng lập Hội Thánh, mà Chúa Kitô là Đầu của Hội Thánh và Chúa Thánh Thần ban cho Hội Thánh sự sống thánh thiện.

    - Công giáo :Rao giảng đức tin trọn vẹn, đến với mọi dân tộc,mọi thời đại, tự bản chất Hội Thánh phải truyền giáo.

      - Tông truyền :Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng 12 Tông đồ, và từ các Tông đồ truyền lại, mà những người kế nhiệm các ngài là các Đức Giám mục.

     Đọc chung câu 1.

 

Câu 2 :Hội Thánh duy nhất là gì ?

   Hội Thánh duy nhất có nghĩa là Chúa Giêsu chỉ thành lập một Hội Thánh trên nền tảng Thánh Phêrô và các Tông đồ,Ngài muốn quy tụ tất cả những ai tin vào Ngài thành một dân tộc, dân riêng của Ngài và chỉ có một Thiên Chúa là Cha.

       Hơn nữa để Hội Thánh tồn tại và phát triển, mọi tín hữu phải liên kết với Đức Kitô là Đầu và liên kết với nhau trong đúc tin, đức ái và trong sự phục vụ.

      Đọc chung câu 2.

 

Câu 3 : Vì sao Hội Thánh có đặc tính duy nhất ?

   -   Các em có biết Hội Thánh của ta được bắt nguồn từ đâu ?

  (từ  Ba Ngôi Thiên Chúa )

-Ba Ngôi có duy nhất không ? (có )

-Vậy tất cả mọi người trong Hội Thánh đều trở nên một thân thể của ai ? (của Đức Kitô )

-Và tất cả chúng ta đều được chịu phép rửa, do tác động của ai ? (của Chúa Thánh Thần )

    Tóm lại, vì Hội Thánh được bắt nguồn từ Ba Ngôi Thiên Chúađể nên một thân thể duy nhất trong Đức Kitô. Nhờ Chúa Thánh Thần ta cùng chịu một phép rửa, cùng tin một Thiên Chúa. Do đó Hội Thánh luôn có đặc tính duy nhất.

    Đọc chung câu 3.

   

Câu 4 : Vì sao trong Hội Thánh đã có những vụ chia rẽ.?

       Trong các bộ phim mà đã có lần các em được xem, em thường thấy có những người luôn hướng về điều tốt, làm điều hay để xây dựng một xã hội công bằng, khiến em thích, em muốn được trở nên giống như nhân vật đó. Nhưng trái lại cũng có những nhân vật có cuộc sống luơn làm điều xấu, tìm cách hại người tốt, điều này có thể làm em tức bực,có khi không muốn xem khi thấy nhân vất đó xuất hiện….

      Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh của chúng ta, dù là một Hội Thánh Duy nhất. Nhưng trong Hội Thánh cũng có những phần tử chưa đủ gắn bó với Hội Thánh, với Chúa Kitô và chưa sống theo lời Ngài dạy nên dẫn tới những vụ chia rẽ trong Hội Thánh.

    Đọc chung câu 4.

 

  Câu 5 :Người kitô hữu phải làm gì cho sự hợp nhất của Hội Thánh ?

    Các em hãy cho chị biết trong một lớp học muốn tiến bộ, vững mạnh, lớp giỏi toàn diện thì tập thể lớp đó phải làm gì ?(để cho các em trả lời) –tập thể lớp đó phải yêu thương nhau, giúp nhau học tập thưc sự, làm theo những lời thầy cô chỉ dạy, sống đúng nội quy lớp đề ra, biết thông cảm, chia sẻ với những bạn nghèo ,có hoàn cảnh khó khăn….

        Cũng vậy, người kitô hữu phải có trách nhiệm xây dựng tình hợp nhất trong Hội Thánh, bằng cách ta xa tránh tội lỗi và sống theo Tin mừng, cảm thông và hợp tác với nhau trong tình huynh đệ và luôn cầu nguyện cho Hội Thánh được luôn hợp nhất.

      Đọc chung câu 5.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

          1.Gợi tâm tình: Các em vừa tìm hiểu về đặc tính duy nhất của Hội Thánh,  một điều mà bất cứ một tổ chức nào cũng cần  và là nòng cốt cho sự tồn tại của tổ chức đó. Giờ đây với tâm tình của Chúa Giêsu chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời ước nguyện. 

 

          2.Lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, trong suốt giờ học vừa qua chúng con cùng nhau tìm ra lý do tại sao Chúa luôn mong ước sự duy nhất trong Hội Thánh, sự hợp nhất cần thiết vì đây là sự sống còn của chúng con là những chi thể bé nhỏ trong Nhiệm thể của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết tạo sự hiệp nhất trong môi trường sống của chúng con,nơi gia đình vì đây chúng con thấy hay xẩy ra sự bất hoà nơi ba má, anh chị của chúng con, cũng từ mái ấm này,có khi sự đổ vỡ, tan nát đã xảy ra mà sự thiệt thòi lớn nhất chúng con phải chịu, đó là chúng con phải xa cha, xa mẹ, xa các anh chị em của chúng con, điều này đang là điểm nóng của xã hội, của thời đại chúng con, xin Chúa giúp cho ba má, anh chị chúng con hiểu rằng sự duy nhất trong một gia đình là điều tối quan trọng để tất cả mọi người trong gia đình phải yêu thương, chia sẻ, thông cảm, bỏ qua những lỗi lầm cho nhau và biết để Chúa là Người mẫu mực cho hết mọi người trong gia đình luôn noi theo. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT

           1/  Bài hát: Yêu mến Giáo hội (giáo lý ca : 110 )

·         Em vui sướng được sống trong Giáo Hội, nhờ Giáo Hội em được biết Chúa thương em. Em xin hứa quyết trung thành với Chúa, yêu Giáo Hội như yêu mến mẹ cha.

·         Đây viên đá mà Chúa xây Giáo Hội, đó chình là đức tin của Thánh Phêrô bao giông tố sẽ không làm tan vỡ, luôn sáng ngời luôn kiên vững ngàn thu.

·         Em tha thiết cầu Chúa thương Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục các thừa tác khắp dương gian, em tha thiết khấn xin Ngài thương đoái cho Giáo Hội luôn hiệp nhất bình an.

 

2/ Băng reo :Giáo Hội.

·          NĐK: Giáo Hội, Giáo Hội.

·          TC : Cần chi, cần chi.(tay phải đưa lên cao 2 lần

·          NĐK : Tin mừng hoá.

·          TC    : Bản thân. ( hai tay chỉ vào ngực).

·          NĐK : Tin mừng hoá.

·          TC     : Gia đình (2 tay đan vòng tròn nhỏ ).

·          NĐK : Tin mừng hoá.

·          TC     :Xứ  đạo (2 tay đan vòng tròn lớn ).

·          NĐK  :Tin mừng hoá.

·          TC     : Mọi nơi (nhảy lên, vỗ miệng la lớn lên A A A) .

VII. BÀI TẬP :

Em hãy đặt câu với đặc tính tương ứng của Hội thánh.

    + Chỉ có một Chúa               - Tông truyền.

     +Thiên Chúa chí Thánh      -Công Giáo.

    + Rao truyền đức tin trọn vẹn  - Thánh thiện.

     + 12 Tông đồ làm nền móng       -Duy nhất.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA:

Trong tuần này em cố gắng tạo bầu khí hiệp nhất trong gia đình , bạn bè của em bằng cách nếu em thấy có ai đó xích mích cãi nhau to tiếng em hãy cầu nguyện cho họ, xin Chúa là Đấng luôn yêu thương, ban sự hoà bình và hiệp nhất nơi họ, giúp họ biết thông cảm và bỏ qua lỗi lầm cho nhau.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

         Lạy Chúa Giêsu là Đấng luôn  kết hợp những tâm hồn muốn hiệp nhất xin ban cho chúng con biết yêu mến, biết xây dựng sự hợp nhất trong môi trường sống hằng ngày của chúng con .Amen.

     Hát bài: Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất …..

 

------ o O o ------

CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

 

Bài 10: HỘI THÁNH DUY NHẤT.

Hãy tha thiết duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại.  (X. Ep 4, 1-6)

1-H. Hội thánh Chúa có những đặc tính nào?

    T. Có bốn đặc tính này là: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

2-H. Hội thánh duy nhất nghĩa là gì?

    T. Nghĩa là Chúa Ki-tô chỉ thiết lập một Hội thánh mà thôi, hầu cho mọi người thuộc mọi nơi, và mọi thời đều được liên kết nên một với Ngài.

3-H. Vì sao Hội thánh có đắc tính duy nhất?

    T. Vì Hội thánh bắt nguồn từ Một Thiên Chúa Ba Ngôi luôn duy nhất, để quy tụ mọi người thành một thân thể duy nhất của Đức Ki-tô, do một Chúa Thánh Thần, trong cùng một phép rửa, một đức tin và một đức mến.

4-H. Vì sao trong Hội thánh đã có những vụ chia rẽ?

    T. Vì các phần tử trong Hội thánh chưa đủ gắn bó với Chúa Ki-tô và chưa sống đúng theo lời Người dạy là yêu thương trong tình hiệp nhất và tôn trọng những sự khác biệt của nhau.

5-H. Người Ki-tô hữu phải làm gì cho sự hợp nhất của Hội Thánh?

    T. Phải làm ba điều này:

- Một là xa lánh tội lỗi và sống đúng theo tin mừng.

- Hai là cảm thông và hợp tác với nhau trong tình huynh đệ.

- Ba là năng cầu nguyện cho Hội thánh được hợp nhất.