Bài 15:

CÁC CHỦ CHĂN TRONG HỘI THÁNH  (2)

 

- Lời Chúa : Cv 15, 1-2. 6 . 22. 33. 35 .

- Ý chính    : Chúa Kitô đã thiết lập trong Hội Thánh của Ngài những thừa tác vụ khác nhau để phục vụ lợi ích của tất cả Hội Thánh Ngài.

- Giáo cụ trực quan:

I.  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ.

           Lạy Chúa Giêsu là vị Mục tử đầu tiên đã hiến thân cho đoàn chiên, chăm sóc từng con chiên không biết mệt mỏi, xin giúp chúng con biết gắn bó, biết cầu nguyện cho tất cả Mục tử trên thê giới, cũng biết xả thân để phục vu ïcho lợi ích của Hội Thánh. Giơ đây, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học này, xin ban cho chúng ham thích học hỏi giáo huấn của Chúa, để chúng con làm ích cho bản thân, cho gia đình và xã hôị.

- Ôn bài cu õ: trong bài học trước các em đã biết các chủ chăn trong Hội Thánh gồm những ai?  Hôm nay, các em sẽ biết các Ngài làm gì ? nhờ đâu các Ngài dẫn dắt Hội Thánh?

- Kiểm tra điều quyết tâm. 

II DẪN VÀO LỜI CHÚA.

    Bài học trước các em học Chúa Giêsu đã chọn riêng 12 môn đệ để làm thành “ cộng đoàn các Tông đồ” Ngài chỉ định ông Phêrô làm đầu cộng đoàn , giao cho ông trách nhiệm củng cố đức tin của anh em và hiệp nhất các Tông đồ, cùng với họ chăn dắt đoàn chiên là Hội Thánh của Người.Lời Chúa trong sách Tông đồ công vụ hôm naysẽ cho chúng  ta thấy các Ngài đã làm gì. Anh mời các em cùng lắng nghe.

III CÔNG BỐ LỜI CHÚA :     Cv 15, 1-2. 6 .22 .33 .35.

    1/ Dẫn giải Lời Chúa: Qua đoạn  Kinh Thánh các em vừa nghe ban đầu những vị đứng đầu Hội Thánh là các Tông đồ và các vị niên trưởng. Nhưng họ đã làm gì nào? Họ đã hội lại để cứu xét vấn đề, điều nàynói lên được vai trò của các Ngài trong Hội Thánh. Để hiểu rõ chị mời các em cùng tìm hiểu nơi các câu hỏi thưa sau đây:

   2/ Giải thích các câu hỏi thưa:

- Câu 1 : Hội Thánh căn cứ vào đâu mà giảng dạy?

* Sau thời các Tông đồ, các Ngài đã để lại cho Hội Thánh một kho tàng quý giá để tiếp tục sứ mạng của Hội Thánh đó chính là: Kinh Thánh và Thánh Truyền. Nhờ vào đó mà Hội Thánh có thể tiếp tục giảng dạy dân Chúa.  

* Kinh Thánh là Lời Chúa do nhiều tác giả viết lại dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

* Thánh Truyền là Lời Chúa được các Tông đồ truyền lại qua môi miệng đến chúng ta.

      Đọc chung câu 1.

Câu 2 : Khi giảng dạy Hội Thánh có thể sai lầm không?

            Hội Thánh luôn luôn có Chúa hiện diên và dẫn dắt, dưới sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần nên Hội Thánh không thể sai lầm.

Nếu ta nói Hội Thánh vẫn có thể sai lầm nghĩa là ta không tin vai trò hoạt động của Chúa Thánh Thần.

   Đọc chung câu 2.

Câu 3: Những ai được ơn không thể sai lầm?

+ Đức Giáo Hoàng, đứng đầu Hội Thánh, thay mặt Chúa Kitô ở trần gian để lãnh đạo  Hội Thánh . Thiên Chúa đã ban cho Ngài ơn không thể sai lầm khi phân định điều gì về đức tin hay luân lý mà buộc Hội Thánh phải tin hoặc phải giữ. ( ví dụ: năm 1950, ĐGH công bố tín điều MẸ MARIA  vô nhiễm nguyên tội).

+ Kế tiếp là Giám Mục Đoàn trên thế giới khi biết hiệp thông với nhau và với ĐGH, mà cùng dạy tín hữu điều gì phải tin hay phải giữ. ( ví dụ : luật cấm phá thai).

+ Và cuối cùng là khi toàn thể Hội Thánh cùng đồng lòng công nhận điều gì về đức tin hay luân lý, thì không thể sai lầm.

 Đọc chung câu 3.

Câu 4: Các chủ chăn thánh hoá dân Chúa bằng cách nào?

Để mọi người nghe theo điều mình muốn , trước tiên ta phải sống được điều đo.ù Như Chúa Giêsu xưa,Ngài bảo hãy học cùng Chúa vì Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Cũng vậy các vị chủ chăn muốn thánh hoá được giáo dân phải biết sống đạo đức, làm gương sáng trong cuộc đời chủ chăn đối với đoàn chiên đã được trao phó, có đời sống cầu nguyện.

Đọc chung câu 4.

Câu 5: Các chủ chăn thi hành nhiêm vụ cai quản dân Chúa thế nào?.

Việc lãnh đạo, cai quản dân Chúa rất quan trọng, nếu Linh mục quản xứ không biết lo cho dân, không yêu thương, quan tâm đến đời sống đạo đức và vật chất( một phần nào) của dân, không làm gương sáng, không khuyên nhủ khi dân sai lầm,chỉ biết quở mắng,không muốn lắng nghe dân, nếu chỉ như vậy thì vị quản xứ đó rất khó được giáo dân yêu mến và kính phục.

Đọc chung câu 5.

Câu 6: Người tín hữu có bổn phận nào đối với cácvị chủ chăn của mình?

+  Tất cả mọi tín hữu đều có bổn phận cầu nguyện, tôn kính và vâng phục các chủ chăn trong các việc hợp lẽ đạo,tích cực cộng tác xây dựng, mở rộng nước Chúa,đồng thời cố gắng giúp đỡ các ngài về tinh thần lẫn vật chất.

+ Người giáo dân phải yêu mến các ngài, can đảm bênh vực các ngài.

+ Luôn đồng hành với các ngài mở mang Hội Thánh, loan báo Tin Mừng.

Đọc chung câu 6.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

    1/ Gợi tâm tình :

           Qua một số câu hỏi các em vừa tìm hiểu , các em thấy gánh nặng của các vị chủ chăn quan trọng, khó khăn là thế nào đối với đoàn chiên đã được Chúa uỷ thác cho, giờ đây bằng tâm tình con thảo, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

   2/ Lời cầu nguyện :

        Chúng con cảm tạ Chúa, với biết bao hồng ân Chúa đã quan phòng cho chúng con, Chúa đã ban cho nhân loại, cả những điều chúng con chẳng bao giờ nghĩ tới thì Chúa cũng đã ban cho chúng con, Chúa đã ban cho Hội Thánh những vị Chủ chăn thật chính hiệu, dành hết thời giờ của cuộc đời mình để lo cho đoàn chiên, lo cho Hội Thánh như Chúa muốn. Xin Chúa ban cho các ngài có một tinh thần khôn ngoan, minh mẫn, can đảm, đạo đức vượt mực, ý chí kiên cường để dám làm những gì Chúa muốn, để chu toàn được sứ mệnh Chúa trao, nhất là nhiệt thành trong công tác dẫn dắt đoàn chiên của Chúa về đến bến vĩnh hằng. Xin Chúa cũng ban cho các ngài có thật nhiều cộng sự viên thật đắc lực trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng, đem Chúa đến mọi nơi ở mọi thời đại, chúng con cầu xin nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI.  SINH HOẠT:

   + Bài hát : Đức Giáo Hoàng. (giáo lý ca : 126 ).

       1/ Chúa trao cho Đức Giáo Hoàng sứ mạng chăn dắt dân người. Em tin nhận Đức Giáo Hoàng thay mặt Chúa ở trần gian.

       2/ Chúa trao cho Đức Giào Hoàng sứ mạng chăn dắt dân người. Em nghe lời Đức Giáo Hoàng thay mặt Chúa ở trần gian.

   + Băng reo : Tìm chiên.

·        NĐK : Chúa yêu.

*   TC    : Chúng ta (2 tay đan chéo, bàn tay đặt úp lên ngực).

*   NĐK  : Chúa tìm.

*  TC   : Chúng ta( 2 tay đưa lên ngang thẳng ra về phía trước, 2 bàn tay hơi ngửa ra).

*  NĐK  : Chúa dẫn chúng ta.

*  TC     : Về nhà Cha.(Nắm tay 2 người bên cạnh, đưa  lên cao, đi vào giữa sau đó lui ra, trở về vị trí cũ.)

VII.  BÀI TẬP.

    Em hãy tìm từ điền vào chỗ trống cho thích hợp :Tin mừng, cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng, đức tin, vâng phục, sai lầm, luân lý.

    Đứng đầu Hội Thánh ở trần gian là …( Đức Giáo Hoàng), Thiên Chúa ban cho Ngài ơn không thể..( sai lầm) khi phân định điều gì về..(đức tin ) hay ..(luân lý ) mà buộc toàn Hội Thánh phải tin hay phải giữ.

     Người tín hữu có bổn phận …(cầu nguyện), tôn kính và …(vâng phục) các vị chủ chăn và cùng với Hội Thánh loan báo… (Tin Mừng) để mở mang Nước Chúa.

VIII.  SỐNG LỜI CHÚA.

      Sống thực hành Lời Chúa tuần này em cố gắng chu toàn công tác chính của em là :thuộc bài Giáo lý, hiểu và thuộc bài ở lớp, giúp đỡ cha mẹ trong những việc vừa sức của em và nhất quyết không lười biếng.

IX.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

    Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử đầu tiên và duy nhất hoàn hảo, Chúa đã ban cho chúng con thật nhiều vị chủ chăn, nhưng đồng lúa vàng còn thiếu rất nhiều thợ gặt, xin Chúa sai nhiều vị chủ chăn là mẫu gương cho đời sống truyền giáo của Hội Thánh. Xin Chúa luôn cho lòng chúng con biết khát khao xây dựng Hội Thánh và mai này biết đáp trả lời mời gọi của Chúa: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp cõi trần gian.

       Đọc kinh Sáng danh.

----- o O o -------

 

CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

 

Bài 15: CÁC CHỦ CHĂN TRONG HỘI THÁNH(2)

Các tông đồ và hàng niên trưởng đã hội lại để cứu xét vấn đề.  (x. Cv 15, 1-2. 6. 22. 33. 35)

1-H. Hội thánh căn cứ vào đâu mà giảng dạy chúng ta?

    T. Hội thánh căn cứ vào Kinh thánh và Thánh truyền mà giảng dạy chúng ta.

2-H. Khi giảng dạy, Hội thánh có thể sai lầm không?

    T. Khi giảng dạy về đức tin và luân lý thì Hội thánh không thể sai lầm được vì có Đức Chúa Thánh Thần hằng soi sáng chỉ dẫn.

3-H. Những ai được ơn không thể sai lầm?

    T.- Một là Đức Giáo Hoàng khi lấy quyền Thánh Phê-rô phán định điều gì về đức tin hay luân lý mà buộc toàn thể Hội thánh phải tin hoặc phải giữ.

       - Hai là các Đức giám mục trên toàn thế giới, khi hợp nhất với nhau và hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, mà cùng dạy tín hữu điều gì về đức tin hay luân lý.

       - Ba là toàn thể Hội thánh đồng lòng công nhận điều gì về đức tin hay luân lý, thì không thể sai lầm.

4-H. Các chủ chăn thánh hóa Dân Chúa bằng cách nào?

    T. Bằng lời cầu nguyện, gương sáng, việc giảng dạy lời Chúa và cử hành các bí tích.

5-H. Các chủ chăn thi hành nhiệm vụ cai quản Dân Chúa cách nào?

    T. Bằng các lời khuyên nhủ, bằng gương sáng và bằng uy quyền thiêng liêng mà Chúa Ki-tô đã trao phó.

6-H. Người tín hữu có bổn phận nào đối với các vị chủ chăn của mình?

    T. Người tín hữu có bổn phận cầu nguyện cho các Ngài, tôn kính và vâng phục các ngài trong các điều hợp lẽ đạo, tích cực cộng tác xây dựng Nước Chúa, đồng thời cũng phải giúp đỡ các ngài về tinh thần và vật chất nũa.