BÀI 28.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ MA-RI-A.

 

- Lời Chúa: Cv 1, 12-14

- Ý chính  : Xin Mẹ Maria dạy con biết sống theo ý Chúa

                   và dạy con biết cầu nguyện.

-  Giáo cụ trực quan :

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ.

Lạy Mẹ Maria là mẫu gương của sự cầu nguyện, xin Mẹ đến dạy chúng con cầu nguyện như xưa Mẹ đã dạy các Tông Đồ cầu nguyện, Mẹ đã cùng Hội Thánh sơ khai cầu nguyện, trong giờ học giáo lý này, chúng con xin được cùng Me ïchúc tụng Chúa trong mọi giây phút trong đời con, Xin Chúa Thánh Thần ngự đến dạy chúng con biết yêu thích cầu nguyện.                                                                

          Hát kinh Chúa Thánh Thần

-          Ôn bài cũ

-          Kiểm tra điều quyết tâm.

II. DẪN VÀO LỜI  CHÚA

Mẹ Maria là Mẹ của Hội Thánh và cũng là Mẹ của chúng ta.Mẹ đã sống với Chúa, kết hợp với Chúa bằng cả cuộc đời, chúng ta hãy noi gương Me ïnhất là trong việc cầu ngưyện, để chúng ta rõ Mẹ cầu nguyện với ai, cầu nguyện thế nào Lời Chúa hôm nay sẽ cho ta thấy rõ hơn vấn đề này, chị mời các em đứng lên và lắng nghe.

III.  CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Cv 1, 12-14

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

            1/Dẫn giải Lời Chúa:

     Đoạn Kinh Thánh các em vừa nghe nhắc đến tên của nhóm Tông Đồ, chị mời một số em kể tên lại đó là những vị nào?(Phêrô, Gioan, Giacôbê, Anrê, Philipphê,Tôma, Batôlômêô, Matthêô,Giacôbê con của ông Anphê, Simon Nhiệt thành và Giuđa con của ông Giacôbê)

Chị đố các em lúc này các Tông đồ con số còn bao nhiêu? (11 vị) Tại sao? (vì ông Giuđa Iscariôt con của ông Simon không có, ông đã đi tự vẫn ) (Cv 1,18)

Các Tông đồ đang làm gì? (các ông đều đồng tâm nhất trí với nhau và chuyên cần cầu nguyện)

Các Tông đồ cầu nguyện với ai? ( Với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu, với mấy người phụ nữ và với mấy anh em của Chúa Giêsu)

       Mẹ Maria là mẫu gương cầu nguyện cho ta, muốn hiểu Mẹ Maria cầu nguyện thế nào chị mời các em tìm hiểu nơi các câu hỏi sau.

           2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1: Mẹ Maria đã cầu nguyện thế nào?

     +   Các em hãy nghe chị lược lại biến cố “ truyền tin cho Đức Maria” (Lc 1, 26-38) cho các em nghe.

            Qua biến cố truyền tin, Mẹ đã xin vâng với Thiên Chúa để Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu Con của Mẹ.

     + Trong tiệc cưới Ca-na, Mẹ luôn quan tâm đến người khác và xin ơn cho họ.

     +Thiên Chúa đã ban cho Mẹ đặc ân Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn luôn sống khiêm nhường, khó nghèo và tạ ơn Thiên Chúa.

                       Đọc chung câu 1.

Câu 2: Ta có thể hợp với Đức Mẹ mà cầu nguyện thế nào?

     Mẹ Maria luôn yêu mến và quan tâm đến từng người.Mẹ muốn ta luôn đến bên Mẹ, ở với  Mẹvà cầu xin Mẹ.

     Chúng ta hãy xin Mẹ dạy ta biết chiêm niệm tình yêu Thiên Chúa qua việc lần hạt Mân Côi.

                    Đọc chung câu 2.

 Câu 3: Vì sao ta năng lần hạt Mân Côi?

     Kinh Mân Côi tóm tắt Lời Chúa trong Kinh Thánh với mùa vui, mùa thương, mùa mừng và mới đây ĐGH Gioan Phaolô II đã thiết lập thêm năm Sự Sáng.

     + Mùa vui : nói lên Mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa.

     + Mùa thương : nói lên Mầu nhiệm thương khó của Đức Giêsu.

     +Mùa mừng : nói lên sự Phục sinh của Con Thiên Chúa.

     + Năm Sự  Sáng : 

Kinh Mân Côi cũng nói lên tình con thảo của chúng ta đối với Mẹ Maria.

                       Đọc chung câu 3.

Câu 4: Vì sao ta nên cầu xin với Mẹ Maria và các Thánh?

Chị hỏi các em trong gia đình , bình thường em thương ai nhất?

    Ai là người quan tâm và săn sóc cho em nhiều nhất?

     Khi em cần gì, em thường xin ai?

    Vậy với gia đình, em có mẹ.

     Với Hội Thánh , em có Mẹ Maria.

Thật vậy Mẹ Maria và các Thánh hằng bầu cử trước toà  Thiên Chúa cho chúng ta.

                     Đọc chung câu 4.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

               1/ Gợi tâm tình.

        Đức Maria là người Mẹ tuyệt vời của mỗi người chúng ta, Mẹ sẵn sàng nâng đỡ, ủi an khi chúng ta cần đến Mẹ giúp, xin Mẹ dạy chúng con biết cầu nguyện, biết thưa những gì đẹp lòng Chúa, giờ đây chúng con xin Mẹ nhận lấy những lời kinh Mân Côi như những đoá hoa dâng kính Mẹ.

            2/ Lời cầu nguyện.

      Cả lớp lần 10 kinh Mân Côi kính Đức Mẹ.

VI. SINH HOẠT.

      Băng reo: Đã có Mẹ.

        +ĐK  : Em buồn.

        *TC   : Đã có Mẹ( từng cặp quay vào nhau vuốt má)

        + ĐK :Em khổ.

        *TC   : Đã có Mẹ( đổi cặp, vuốt má)

        +ĐK  : Em sầu.

        *TC   :Đã có Mẹ(đi vào hai bước)

        +ĐK  : Tất cả.

        *TC   :Đã có Mẹ(vỗ tay)

VII. BÀI TẬP.

    Em thường cầu nguyện với Mẹ Maria bằng kinh Mân Côi.

Em hãy viết, trình bày thật đẹp trên trang vở của em: 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

    Em cố gắng lần hạt mỗi ngày kính Đức Mẹ chung với gia đình hay đọc riêng mình em

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

        Lạy Mẹ Maria là Người Mẹ luôn yêu thương chúng con, xin Mẹ giúp chúng con trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong đời thường của chúng con, xưa kia Mẹ cũng sống như chúng con nhưng Mẹ đã thực hiện Thánh ý Chúa cách trọn vẹn trong đời Mẹ.Xin Mẹ luôn dẫn đường chỉ lối cho chúng con, đừng để chúng con đi sai đường mất lòng Chúa và nhất là giúp chúng con luôn tâm sự với Mẹ bằng lời kinh Mân Côi mỗi ngày, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

 

----- o O o -------

CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

Bài 28: CẨU NGUYỆN VỚI MẸ MARIA

Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện, cùng mấy người phụ nữ và Đức Maria, Mẹ Chúa Giê-su.    (Cv 1, 12-14)

1-H. Mẹ Maria đã cầu nguyện thế nào?

    T. Mẹ Maria đã thưa “xin vâng” để hợp tác vào công trình cứu độ, đã quan tâm đến người chung quanh để chuyển cầu cho họ, và đã luôn khiêm nhường tạ ơn Thiên Chúa.

2-H. Ta có thể hợp với Đức Mẹ mà cầu nguyện cách nào?

    T. Ta có thể hợp với Đức Mẹ mà chiêm niệm tình yêu của Thiên Chúa qua việc lần hạt Mân côi.

3-H. Vì sao ta năng lần hạt Mân côi?

    T. Vì kinh mân côi vừa tóm tắt được kinh thánh vừa nói lên được tình con thảo của người tín hữu đối với Mẹ Maria.

4-H. Vì sao ta nên cầu xin với Mẹ Maria và các Thánh?

   T. Vì Mẹ Maria và các Thánh hằng chuyển cầu cho ta trước tòa Thiên Chúa.