BÀI 4

CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH

 

-Lời Chúa : Cv 2,1-4

-Ý chính   :  Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, một sự kiện trọng đại đã xảy ra: Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa, và Hội Thánh được khai sinh bắt đầu thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn dân.

-Giáo cụ trực quan

I.CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Các em thân mến, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ban cho các tông đồ đầy tràn ơn thánh để các ngài có thể mạnh dạn ra đi loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Giờ đây chúng ta hãy sốt sắng xin Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta, để chúng ta cũng được đầy tràn ơn thánh mà sống chu toàn bổn phận và ơn gọi của mỗi người.

Hát : “Lậy Chúa Xin Ban Xuống Trên Chúng Con”

II.DẪN VÀO LỜI CHÚA

B iến cố  trong  ngày lễ ngũ tuần , trong phòng tiệc ly, sau khi Chúa Giêsu sống lại được xảy ra như thế nào, đoạn sách Công vụ sau đây sẽ mô tả biến cố trọng đại này.Chị mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA.       Cv 2,1-4

 

IV.GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1.Dẫn giải Lời Chúa.

- Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ hãy chờ đợi Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu sẽ sai đến. Vậy các ngài đã làm gì để chờ Chúa Thánh Thần đến? (Các ông tụ họp lại ở nhà tiệc ly, và chăm chỉ cầu nguyện}.

- Chúa Giêsu lên trời đã được 9 ngày thì đến lễ Ngũ Tuần của người Do Thái. Các em có biết lễ Ngũ Tuần là lễ gì không? (Là lễ dâng cho Chúa hoa quả đầu mùa, được mừng vào ngày thứ 50 sau lễ Vượt Qua, vì vậy được gọi là ngũ tuần, tức là năm mươi).

- Trong ngày lễ Ngũ Tuần, đã xảy ra điều gì? (Có tiếng động và tiếng gió mạnh, có những hình giống như lưỡi lửa xuất hiện và đậu trên đầu từng người).

Như các em đã học trong bài học trước, gió và lửa là những dấu chỉ nói đến sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Do đó mọi người đang tụ họp ở đó đã được tràn đầy Thánh Thần, và họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa.

Biến cố Chúa Thánh Thần được ban xuống tràn đầy trên các tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần là dấu chỉ nói cho chúng ta biết thời kỳ muôn d6an được đón nhân ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến. Kinh Thánh Cựu Ước đã báo trước về ngày này, ngày mà Thiên Chúa thiết lập Dân Israel Mới, thiết lập Hội Thánh của Ngài, bằng việc ban cho họ đầy tràn Thánh Thần của Ngài. Từ đây Hội Thánh của Chúa Giêsu sẽ sống và hoạt động dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần.

2. Giải thích câu hỏi thưa

Câu 1 : H. Chúa Thánh Thần đã được ban xuống cho các môn đệ lúc nào?

T. Chúa Giêsu đã nhiều lần hứa ban Chúa Thánh Thần, rồi chiều ngày Phục sinh và nhất là trong ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã được đổ tràn đầy xuống trên các môn đệ, để xây dựng và thánh hóa Hội Thánh.

Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ rằng Ngài sẽ xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến khi Ngài về cùng Chúa Cha. Chúa Giêsu đã thực hiện lời hứa đó và ban Thánh Thần cho các môn đệ của Ngài.

Chắc hẳn các em đã nghe và vẫn còn nhớ câu chuyện kể lại việc Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu đã sống lại vào ngày thứ mấy? (Ngày thứ nhất trong tuần, hay ngày Chúa Nhật). Chúa Giêsu sống lại, và vào buổi chiều ngày hôm đó, Chúa Giêsu đã hiện ra cho các môn đệ. Lúc đó các ông đang tụ họp ở nhà Tiệc Ly vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến và chúc bình an cho các ông. Sau đó Chúa Giêsu đã thổi hơi ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ rồi sai các ông đi rao giảng Tin Mừng (X.Ga 20,19-23).

Các em có biết tại sao Chúa Giêsu thổi hơi vào các môn đệ không? (Vì hơi thở là hình ảnh của Chúa Thánh Thần).

Còn trong ngày lễ Ngũ Tuần, như các em đã nghe, Chúa Thánh Thần đã đến với các tông đồ dưới dấu chỉ của tiếng động, gió mạnh và những hình lưỡi lửa. Sách Công Vụ Các Tông Đồ đã nói: “ai nấy đều được đầu ơn Thánh Thần, và bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau (x. Cv 2,1-4).

Như vậy Chúa Giêsu đã thực hiện lời hứa ban Chúa Thánh Thần xuống chưa các em? (Rồi) Lúc nào? (Chiều ngày Phục sinh và trong Ngày lễ Ngũ Tuần).

Câu 2 : H. Chúa Thánh Thần xây dựng Hội Thánh thế nào?

T. Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội Thánh, hợp nhất các tín hữu nên một trong Chúa Kitô, và thúc đẩy Hội Thánh chu toàn sứ mạng Chúa Kitô trao phó.

Hội Thánh đã hình thành, đã được sinh ra vào ngày lễ Ngũ Tuần, khi Thiên Chúa ban Thánh Thần xuống trên dân mới của Chúa. Nhưng các em có biết ai trong Ba Ngôi Thiên Chúa đã làm cho Hội Thánh được sinh ra và lớn lên không? (Chúa Thánh Thần). Chúa Thánh Thần đã dùng quyền năng của mình mà lam cho Hội Thánh được hình thành và phát triển.

Trước hết Chúa Thánh Thần ban sự sống cho Hội Thánh. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được quyền năng của Chúa Thánh Thần biến đổi để trở nên con cái của Thiên Chúa và được thuộc về Hội Thánh. Nhờ Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta được trở nên những chi thể sống động của Thân Thể Chúa Kitô, và được lãnh nhận sự sống mới của Chúa là chính Thánh Thần.

Sau khi làm cho Hội Thánh được hình thành, được sống nhờ sự sống sống của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần tiếp tục củng cố và xây dựng Hội Thánh. Ngài quy tụ và liên kết mọi người đã được tái sinh nơi Bí tích Rửa Tội trong Chúa Kitô để làm thành một Thân Thể duy nhất, một cộng đoàn duy nhất. Đặc biệt qua Bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu và với Chúa Cha. Đoàn kết, hiệp nhất sẽ đem đến điều gì? (Tình yêu và sức mạnh). Nhờ được luôn kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi, Hội Thánh được vững mạnh, bền vững và phát triển.

Ngoài ra, Chúa Thánh Thần còn xây dựng Hội Thánh bằng cách ban Lời Chúa để hướng dẫn Hội Thánh, ban cho Hội Thánh có nhiều chức vụ khác nhau, và nhiều ân sủng đặc biệt (1r 12,4-10), để trong Hội Thánh luôn có nhiều người dấn thân gánh vác những công việc khác nhau phục vụ cho Hội Thánh.

Chúng ta có thể ví Chúa Thánh Thần như linh hồn của Hội Thánh, và nhờ có Chúa Thánh Thần mà Hội Thánh có thể chu toàn sứ mạng của mình, đó là loan báo Tin Mừng cho khắp mọi nước mọi dân.

Câu 3 : H. Chúa Thánh Thần thánh hóa Hội Thánh thế nào?

T. Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu trở nên con cái Chúa Cha và dự phần vào chính sự sống của Chúa Kitô. Ngài còn cho họ nhận biết sự thật, dạy họ cầu nguyện, thúc đẩy họ sống mến Chúa yêu người, và làm chứng cho Chúa Kitô.

Thánh hóa là gi? Là làm cho trở nên hoàn hảo tốt lành, trở nên thánh thiện.

Chúa Thánh Thần thánh hóa các tín hữu bằng cách làm cho họ ngày càng trở nên thánh thiện:

- Chúa Thánh Thần cho chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu, và được cùng với Chúa Giêsu chia sẻ sự sống và vinh quang của Thiên Chúa.

- Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta được hiểu biết về các mầu nhiệm của Thiên Chúa, hiểu biết về Chúa Giêsu, để từ đó giúp chúng ta yêu mến, tìm kiếm, và sống gắn vó với Thiên Chúa.

- Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta biết làm việc lành và xa lánh điều xấu. Ngài thanh tẩy chúng ta sạch tôi lỗi và những nết xấu, để biến chúng ta trở nên xinh đẹp và trong sáng, xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa ngự.

Nhờ có Chúa Thánh Thần, cuộc sống của các tín hữu sẽ trổ sinh những hoa trái tốt lành thánh thiện (Gl 5,22-23), làm cho Thiên Chúa được tôn vinh, qua đó các tín hữu làm chứng cho Tin Mừng, làm chứng cho Chúa.

Câu 4 : H. Ta phải sống với Chúa Thánh Thần thế nào?

T. Ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần và vâng theo ơn Ngài soi sáng, cùng tôn trọng hồn xác ta là đền thờ của Ngài.

Chúa Giêsu đã nói rằng Ngài sẽ xin Chúa Cha ban Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Sự Thật cho các môn đệ. Những ai thuộc về thế gian không thể đón nhận Chúa Thánh Thần, vì họ không nhận biết Ngài. Còn đối với những ai tin Chúa Giêsu, sống gắn bó với Chúa Giêsu, thì người áy cũng có Chúa Thánh Thần ở cùng (x. Ga 14,15-17). Đối với chúng ta cũng vậy. Chúng ta chỉ có thể nhận biết và lãnh nhận Chúa Thánh Thần khi chúng ta tin vào Chúa Thánh Thần, tin rằng Ngài được Chúa Cha sai đến do lời xin của Chúa Giêsu, và tin rằng nhờ có Chúa Thánh Thần mà chúng ta được tái sinh và thánh hóa để trở nên con cái Thiên Chúa.

Khi đã tin Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa thì chúng ta cũng phải thờ phượng, yêu mến Ngài cho xứng đáng. Chúng ta cần xin Ngài soi sáng, và sẵn sàng vâng theo lời dạy của Ngài, bởi vì Ngài là Thánh Thần Sự Thật. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu và đến với Chúa Cha. Chúng ta cũng phải giữ tâm hồn và thân xác chúng ta trong sạch, xa tránh tội lỗi và điều xấu, để Chúa Thánh Thần luôn sống trong chúng ta, vì chúng ta là đền thờ của Ngài.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

          1.Gợi tâm tình:

Chúa Thánh Thần đã được ban xuuống cho Hội Thánh một cách đầu tràn trong ngày lễ Ngũ tuần, để nhờ sự hướng dẫn và ơn trợ giúp của Ngài, Hội Thánh ra đi đến với muôn dân muôn nước rao giảng Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu, và làm cho mọi người trở nên môn đệ Chúa Giêsu, trở nên con cái của Thiên Chúa. Chúng ta cũng đã được lãnh nhận Thánh Thần trong ngày lãnh Bí tích Rửa Tội, vì vậy giờ đây chúng ta có thể cầu nguyện cùng với Chúa Thánh Thần: 

          2.Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa vẫn luôn hiện diện trong Hội Thánh và trong đời sống mỗi người chúng con, để ban cho chúng con sự sống của , và làm cho chúng con ngày càng trở nên xứng đáng là những người con cái Thiên Chúa. Xin Chúa luôn soi sáng, hướng dẫn, và giúp đỡ chúng con, cho chúng con biết xa tánh tội lỗi, tuân giữ Lời Chúa, sống thánh thiện, để trở nên những chi thể của Hội Thánh, và được cùng với Hội Thánh làm chứng cho Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT

Bài hát : HỘI THÁNH ( Giáo lý ca : 106)

1-    Hội Thánh của Chúa Kitô hồng ân tuôn trào lai láng. Hội Thánh của Chúa Kitô như đá đứng vững ngàn năm.

2-    Hội Thánh của Chúa Kitô lòng em chân thành tin kính. Hội Thánh của Chúa Kitô thân mẫu quý mến của em.

3-    Hội Thánh của Chúa Kitô thực thi công bình bác ái. Hội Thánh của Chúa Kitô phương thế cứu rỗi ngàn dân.

ĐK. Chúa Kitô ban Thánh Linh cho Hội Thánh Người. Thần Chân Lý sáng soi đường Hội Thánh muôn đời.

VII. BÀI TẬP

              Điền vào chỗ trống cho thích hợp

         (Rửa tội – Thánh Thể – Các Bí tích – Hoà giải)

Chúa Thánh Thần cho ta được làm con Thiên Chúa nhờ Bí tích (Rửa tội) giúp ta giao hoà với Thiên Chúa và anh em bằng Bí tích (Hoà giải), giúp ta kết hợp với Chúa Giêsu bằng Bí tích (Thánh Thể) giúp ta kết hiệp với các tín hữu trong Chúa Kitô khi ta tham dự (các Bí tích) nhất là Bí tích Thánh Thể.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Chúng ta đã vừa tìm hiểu về vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh, và trong đời sống của mỗi người tín hữu chúng ta. Chúa Thánh Thần chính là linh hồn của Hội Thánh. Ngài hướng dẫn, ban ơn và thánh hóa Hội Thánh để Hội Thánh không ngừng loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi dân tộc. Không có Chúa Thánh Thần, Hội Thánh không thể thực hiện được sứ mạng của mình. Vì vậy chúng ta phải chăm chỉ cầu nguyện cho Hội Thánh luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn và trợ giúp.

Quyết tâm : Trong tuần đi dự lễ và dành một ngày trong tuần để cầu nguyện cho Hội Thánh luôn sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Chúa, chúng con cám ơn Chúa, vì Chúa đã sai Chúa Thánh Thần đến để hướng dẫn và đồng hành cùng Hội Thánh và mỗi người tín hữu chúng con. Xin cho chúng con can đảm sống làm chứng cho Chúa giữa cuộc sống hôm nay.

 

------ o O o ------

 

CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

 

Bài 4: CHÚA THÁNH THẦN TRONG ĐỜI SỐNG HỘI THÁNH.

Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần”.    (x. Cv 2,1-4. 17-18)

1- H. Chúa Thánh Thần đã được ban xuống cho các môn đệ lúc nào?

     T. Chúa Giê-su đã nhiều lần hứa ban Chúa Thánh Thần, rồi chiều ngày Phục sinh và nhất là trong ngày lễ Ngũ tuần, Chúa Thánh Thần đã được đổ tràn đầy xuống trên các môn đệ, để xây dựng và thánh hóa Hội Thánh.

2- H. Chúa Thánh Thần xây dựng Hội Thánh thế nào?

     T. Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội Thánh, hợp nhất các tín hữu nên một trong Chúa Ki-tô, và thúc đẩy Hội Thánh chu toàn sứ mạng Chúa Ki-tô trao phó.

3- H. Chúa Thánh Thần thánh hóa Hội Thánh thế nào?

     T. Chúa Thánh Thần làm cho các tín hữu trở nên con cái Chúa Cha và dự phần vào chính sự sống của Chúa Ki-tô. Ngài còn cho họ nhận biết sự thật, dạy họ cầu nguyện, thúc đẩy họ sống mến Chúa yêu người, và làm chứng cho Chúa Ki-tô.

4- H. Ta phải sống với Chúa Thánh Thần thế nào?

     T. Ta phải tin kính, thờ phượng, cầu xin Chúa Thánh Thần và vâng theo ơn Ngài soi sáng, cùng tôn trọng hồn xác ta là đền thờ của Ngài.