BÀI 6

CHỈ CÓ MỘT THIÊN CHÚA MÀ THÔI

LÀ CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

 

-Lời Chúa : Ga 14,23-26

-Ý chính : Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, nhưng Ngài có ba ngôi: Cha Con và Thánh Thần.

I.CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Các em thân mến, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng mà chúng ta hiểu được những điều Chúa Giêsu dạy cho chúng ta. Những điều càng khó hiểu, chúng ta lại càng cần đến ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Hôm nay Chúa Giêsu sẽ dạy cho chúng ta được biết về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi. Đó là một mầu nhiệm trí khôn chúng ta không thể giải thích được, vì vậy giờ đây chúng ta hãy sốt sắng xin Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn và soi sáng tâm trí chúng ta, giúp chúng ta được hiểu bài học hôm nay.

Đọc kinh : Cúi Xin Chúa Sáng Soi…

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Dấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người để tỏ cho ta biết những bí mật nơi Thiên Chúa, Người tỏ những gì cho ta .chị mời các em đứng lên cùng lắng nghe Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Gioan.

III.CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   Ga 14, 23- 26.

IV.GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1.Dẫn giải Lời Chúa.

- Những lời các em vừa nghe trong đoạn Tin Mừng là của ai? (Lời của Chúa Giêsu).

- Chúa Giêsu đaến trần gian để mạc khải, để nói cho chúng ta biết về Thiên Chúa, về tình yêu của Thiên Chúa, để chúng ta được nhận biết Chúa và yêu mến Ngài, nhờ đó chúng ta được lãnh nhận ơn cứu độ.

Trong đọan Tin Mừng vừa nghe, Chúa Giêsu nói về ai? Chúa Giêsu nói về Chúa Cha và nói về Chúa Thánh Thần. Chúa Cha là Cha của Chúa Giêsu, và Ngài đã sai Chúa Giêsu đến thế gian. Bên cạnh Chúa Giêsu, Chúa Cha còn sai Chúa Thánh Thần đến với chúng ta để chúng ta được đón nhận ơn cứu độ.

Chúa Cha có đến với chúng ta không? Có – Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta yêu mến và tuân giữ Lời Ngài, thì chúng ta được Chúa Cha, Chúa Giêsu ở cùng chúng ta, đồng thời Ngài cũng sẽ ban cgg là Đấng Bảo Trợ cho chúng ta.

Như vậy trong đời sống của chúng ta có sự hiện diện của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhờ có Ba Ngôi Thiên Chúa mà đời sống của Hội Thánh và của người tín hữu được phong phú tốt đẹp và hiệp nhất trong tình yêu.

2. Gỉai thích câu hỏi thưa

Câu 1 : H. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã tỏ cho ta biết Ngài là ai?

Các em biết không, ở vùng Trung Đông cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, ngày xưa người ta thờ nhiều thần: chẳng hạn, thần Mặt Trời, thần Mặt Trăng, thần Sông, thần Núi, Thiên Lôi,… Do đó, Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Israel làm dân riêng của Chúa, để qua đó mạc khải, tỏ cho họ và cho các dân tộc khác biết về Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã tuyển chọn các tổ phụ, các tiên tri, để qua họ nói cho Dân Chúa biết rằng chỉ có một Thiên Chúa mà thôi, và mọi người phải thờ phượng Ngài.

Bằng lời nói cũng như bằng hành động của mình, Thiên Chúa đã tỏ cho ta biết Ngài là Đấng tự mình mà có, không ai tạo nên Ngài (x. Xh 3,14; Am 4,13); Ngài đã dựng nên trời đất muôn vật (x. St 1,1-2,4b); Ngài là Đấng toàn năng nhưng đầy lòng thương xót (x. St 18,14; Xh 34,5-6.9); Ngài là Thiên Chúa duy nhất và ngoài Ngài ra không có Thiên Chúa nào khác (x. Dnl 6,4).

Dân Do Thái đã tin vào Chúa, đi theo Chúa, và làm thành một dân riêng của Chúa tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất.

Câu 2 : H. Trong Tân Ước Chúa Giêsu đã dạy ta biết thêm điều gì về Thiên Chúa?

Đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu đã đến thế gian để dạy cho dân Chúa biết rằng Thiên Chúa duy nhất mà họ vẫn tin thờ tuy là một Thiên Chúa duy nhất nhưng Ngài có Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.

- Khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, Ngài theo thánh Giuse và Đức Maria lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua. Lễ xong Chúa Giêsu đã ở lại đền thờ mà Thánh Giuse và Mẹ Maria không hay biết. Khi gặp lại hai Đấng, Chúa Giêsu đã nói Ngài phải chu toàn công việc Cha Ngài. Và đó là lần đầu tiên Chúa Giêsu tỏ cho biết Ngài là Con của Chúa Cha, và Thiên Chúa là Cha của Ngài (x. Lc 2,41-50).

- Trong thời gian Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng, Ngài đã nói cho ông Nicôđêmô trong một lần trò chuyện với ông rằng vì Thiên Chúa yêu thế gian, nên Ngài đã ban cho thế gian Con Một của Ngài để cứu con người khỏi sự chết. Chúa Giêsu cũng có nhắc đến Chúa Thánh Thần khi Ngài nói rằng để có thể vào Nước Thiên Chúa, con người cần phải được sinh ra bởi nước và Thánh Thần (x. Ga 3,5.16).

- Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nói về Ba ngôi Thiên Chúa cách rõ ràng nhất trong bữa tiệc ly và trước kh Chúa về trời. Chúng ta đã vừa nghe trong đaọn Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng Ngài sẽ xin Chúa Cha ban cho họ một Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần (x. Ga 14,10). Và trước khi về trời, Chúa Giêsu đã sai Chúa các môn đệ đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng và làm Phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần (x. Mt 28,18-19).

Như thế nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết rằng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Một Thiên Chúa duy nhất nhưng có Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.

Câu 3 : Ba Ngôi hợp nhất với nhau như thế nào?

- Trong bữa tiệc ly, thánh Philipphê đã xin Chúa Giêsu tỏ cho họ được thấy Chúa Cha, và Chúa Giêsu đã nói rằng nếu ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu (x. Ga 14,8-11).

- Cũng trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã giới thiệu cho các môn đệ Ngài về Chúa Thánh Thần và vai tro của Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần đến, Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho các môn đệ hiểu biết về Chúa Giêsu. Về giáo lý của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần không dạy một giáo lý mới, nhưng Ngài giúp cho các môn đệ có thể hiểu những điều mà Chúa Giêsu đã nói với các ông. Các môn đệ đã nghe giáo huấn của Thầy Giêsu, nhưng có nhiều điều các ông vẫn chưa thể hiểu hết vì chưa được Chúa Thánh Thần soi sáng (x.Ga 16,13-15).

Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết rằng Ba Ngôi Thiên Chúa luôn hợp nhất với nhau, và Ba Ngôi cùng chia sẻ một quyền năng, nhưng hành động, một ý muốn, vì thế dù là Ba Ngôi nhưng cũng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi.

Câu 4 : Vì sao Ba Ngôi hợp nhất nhưng vẫn là ba?

- Mỗi người trong các em đều có một người cha, có một người mẹ, và có một gia đình  để chúng ta yêu mến và được sống hạnh phúc. Đời sống gia đình chúng ta được bắt nguuồn từ Thiên Chúa Ba ngôi, vì vậy một cách nào đó, đời sống gia đình của mỗi người chúng ta cũng giúp cho chúng ta hiểu phần nào về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

- Ở trong gia đình, cha yêu mến mẹ, nhờ đó sinh ra chúng ta là những người con. Gia đình chúng ta muốn có hạnh phúc thì mọi người phải yêu thương, gắn bó, hiệp nhất với nhau. Tuy nhiên mọi người trong gia đình đều có chỗ đứng riêng của mình. Người cha vẫn là cha, và con thì vẫn là con, không thể có chuyện đổi chỗ cho nhau, chẳng hạnh con không thể thay chỗ của cha mẹ được.

- Ba Ngôi Thiên Chúa dù là một Thiên Chúa, nhưng vẫn là Ba Ngôi phân biệt. Chúa Cha là Đấng sinh ra Chúa Con; Chúa Con là Đấng được Chúa Cha sinh ra; và Chúa Thánh Thần là Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Ba ngôi Thiên Chúa không thể lẫn lộn với nhau, bởi vì Ba Ngôi khác nhau.

Câu 5 : H. Ba Ngôi hoạt động thế nào?

Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, cho dù rằng Ngài có Ba ngôi. Vì thế mọi công trình mà Thiên Chúa thực hiện đền là công trình chung của cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Cũng giống như nơi gia đình của chúng ta, khi chúng ta xây dựng một công trình nào đó, thì công trình đó thuộc về cả gia đình chúng ta. Căn nhà chúng ta đang ở là nhà của cha và mẹ chúng ta, nhưng nó cũng là nhà của chúng ta nữa, vì mọi thành viên trong gia đình đều đã góp phần làm nên nó.

Tuy nhiên, mỗi một Ngôi trong Ba Ngôi Thiên Chúa lại thực hiện công việc theo đặc tính riêng của mỗi Ngôi để hòan tất mọi công trình, nên chúng ta thường nói Chúa Cha là Đấng Tạo Dựng, Chúa Con là Đấng Cứu Chuộc, và Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh Hóa. Dù phân biệt như vậy, nhưng các em phải ghi nhớ rằng chúng ta đã được Ba Ngôi Thiên Chúa dựng nên, được cứu chuộc nhờ Ba Ngôi Thiên Chúa, và được thánh hóa cũng trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

Câu 6 : H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi để làm gì?

Trong Thiên Chúa Ba Ngôi, cuộc sống của mỗi người chúng ta được trở nên phong phú, hạnh phúc, đầy tràn tình yêu mến. Mỗi người chúng ta đã được Chúa Cha sinh ra, được Chúa Con cứu độ, và được Chúa Thánh Thần ban ơn thánh hóa, nhờ đó chúng ta được sống ạhnh phúc làm con cái của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ba ngôi Thiên Chúa yêu thương chúng ta và thông ban cho chúng ta sự sống cùng hạnh phúc của Ngài, để chúng ta không còn phải sống cô đơn, nhưng chúng ta có Thiên Chúa là Cha và được thuộc về gia đình Thiên Chúa.

Các em yêu mến cha mẹ, yêu mến gia đình của mình, điều đó rất đúng. Thiên Chúa đã cho chúng ta được sống trong một gia đình nhân loại là để qua đó chúng ta dần dần hiểu biết về Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha của chúng ta, và yêu mến gia đình Hội Thánh mà mỗi người chúng ta đã là những thành viên. Vậy chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi, yêu mến Hội Thánh để tất cả chúng ta đều trở nên một trong Thiên Chúa Ba Ngôi.

Câu 7 : H. Hằng ngày ta nên làm thế nào để luôn kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi?

- Dấu thánh giá nhắc chúng ta nhớ đến sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Chúng ta đã được Thiên Chúa Ba ngôi tạo dựng và cứu độ, vì thế chúng ta thuốc về Chúa Ba Ngôi, và sống thân mật với Ngài như con cái. Chúng ta làm dấu thánh giá để tuyên xưng đức tin của mình và để kêu cầu Ba Ngôi Thiên Chúa nâng đỡ mọi sinh hoạt, hành động của chúng ta, đó là điều tốt đẹp và  cần thiết, qua đó giúp chúng ta thêm lòng yêu mến tôn kính Chúa Ba Ngôi.

- Kinh Sáng Danh giúp chúng ta tôn vinh, ca tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi đã ban cho chúng ta mọi sự để chúng ta dùng mà đạt đến ơn cứu độ, vì thế chúng ta phải luôn cám ơn Ngài và chúc tụng ngợi khen Ngài.

Các em hãy làm dấu thánh giá cách sốt sắng, và siêng năng đọc kinh Sáng Danh, để cuộc sống của chúng ta luôn được gắn bó, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

          1.Gợi tâm tình: 

Qua bài học hôm nay, các em được hiểu thêm về Thiên Chúa của chúng ta. Ngài là Thiên Chúa duy nấhg, nhưng Ngài lại có Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Nhờ có Thiên Chúa Ba Ngôi và cuộc sống của tất cả chúng ta trở nên giàu có và tốt đẹp. Ngoài ra chúng ta lại cảm thấy gần gũi với Thiên Chúa, vì qua mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta được hiểu hơn về cuộc sống gia đình của mình, và thêm yêu mến gia đình, bởi vì gia đình chúng ta là hình ảnh của Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Giờ đây chúng ta hãy cảm tạ Chúa và nói lên lòng yêu mến của mỗi người chúng ta.

          2.Lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi, chúng con biết rằng Chúa rất yêu thương chúng con, nên Chúa đã cho chúng con được sinh ra trong gia đình của chúng con. Chúa còn ban cho chúng con được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội để trở nên con của Chúa và được thuộc về gia đình Hội Thánh nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng con yêu mến Chúa và muốn trở nên những người con ngoan của Chúa, để cảm tạ tình Chúa thương yêu chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn biết chăm chỉ cầu nguyện, xưng tội và rước lễ, để tâm hồn chúng con xứng đáng là nơi Chúa Ba ngôi ngụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT

Bài hát : Con Thiên Chúa (Giáo lý ca : 88)

Ai xem thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Ai xem thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu con tin lời Ngài. Lạy Chúa Giêsu con tin Ngài là Thiên Chúa.

Băng reo : CON TIN (Tuyển tập trò chơi băng reo : 74)

  • NĐK : Con tin

*    TC    : Chúa Cha ( để tay lên trán)

  • NĐK : Con tin

*    TC   : Chúa Con ( để tay lên ngực)

  • NĐK : Con tin

*    TC   : Chúa Thánh Thần (để tay lên hai vai)

  • NĐK : Con tin

*    TC : Chúa Ba Ngôi (ngửa hai tay tung lên trời)

VII. BÀI TẬP

  • Em hãy chép lại lời đọc khi “làm dấu Thánh giá” bằng chữ lớn, thật đẹp trên một trang vở.
  • Ở dưới em ghi : Mỗi khi làm dấu Thánh giá tôi sẽ làm một cách ý thức, làm thong thả, cẩn thận, đàng hoàng tử tế, vừa làm vừa suy nghĩ về ý nghĩa dấu Thánh giá.

 VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Giêsu đã nói với tất cả chúng ta rằng nếu chúng ta yêu mến Ngài và chăm chỉ vâng giữ Lời của ngài, thì chúng ta sẽ có Chúa Ba Ngôi ở với chúng ta.

Trong tuần này các em quyết tâm sống Lời Chúa dạy chúng ta: “Tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha” (Cl 9,17).

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con hướng lòng lên Chúa trong giây phút này trước khi chúng con ra về. Chúng con xin Chúa Ba Ngôi hãy ở lại với chúng con, để trong mọi nơi mọi lúc, chúng con được thêm lòng yêu mến cha mẹ và anh chị em của chúng con, và cả gia đình chúng con được sống trong tình yêu thương và sự che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần…

 

------ o O 0 ------

 

CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

 

Bài 6: CHỈ CÓ MỘT THIÊN CHÚA MA THÔI LÀ CHA VÀ CON VÀ THÁNH THẦN

Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và Chúng Ta sẽ đến đặt chỗ ở nơi người ấy”.

                                                                                                                                   (x.Ga 14, 23-26)

1- H. Trong Cựu ước, Thiên Chúa đã tỏ cho ta biết Ngài là ai?

     T. Trong Cựu ước, Thiên Chúa đã tỏ cho ta biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất, ngoài Ngài ra không có Thiên Chúa nào khác.

2- H. Trong Tân ước Chúa Giê-su đã dạy ta biết thêm điều gì về Thiên Chúa?

     T. Chúa Giê-su dạy cho ta biết Thiên Chúa là Đấng duy nhất, nhưng lại là Ba Ngôi: Ngôi thứ Nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần.

3- H. Ba Ngôi hợp nhất với nhau như thế nào?

     T. Ba Ngôi cùng một lòng, một ý, một quyền năng và một hành động. Ba Ngôi khắn khít yêu thương đến nỗi Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa duy nhất mà thôi.

4- H. Vì sao Ba Ngôi hợp nhất với nhau mà vẫn là Ba?

     T. Vì Ba Ngôi khác với nhau: Cha là Đấng sinh ra, Con là Đấng được sinh ra và Thánh Thần là Đấng xuất phát bởi Cha và Con.

5- H. Ba Ngôi hoạt động như thế nào?

      T. Ba Ngôi cùng hoạt động trong một công trình nhưng mỗi Ngôi biểu hiện một nét riêng biệt: Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con Cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa.

6- H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết màu nhiệm Ba Ngôi để làm gì?

     T. Để mời gọi ta thông phần vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, và góp phần làm cho gia đình, dân tộc và Hội Thánh thành một cộng đoàn yêu thương và hợp nhất theo khuôn mẫu Thiên Chúa Ba Ngôi.

7- H. Hằng ngày ta nên làm thế nào để luôn kết hợp với Thiên Chúa Ba Ngôi?

     T. Khi vừa thức dậy và trước mọi công việc, ta làm dấu thánh giá để luôn sống và làm việc trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Cuối ngày cũng như kết thúc công việc, ta dâng lời tạ ơn bằng kinh Sáng Danh.