BÀI 7

 

CỘNG ĐOÀN HỘI THÁNH

 

-Lời Chúa : Cv 2,42-47

-Ý chính : Hội Thánh là cộng đoàn những người được Thiên Chúa quy tụ thành Dân Chúa để họ thờ phượng Thiên Chúa và sống kết hiệp với Ngài.

-Giáo cụ trực quan

I.CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã thương ban cho ch1ung con có một gia đình để chúng con được chăm sóc, được yêu thương. Chúa lại ban cho chúng con được làm con Chúa giữa cộng đoàn giáo xư, để chúng con được cùng nhau tham dự thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, và tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ. Chúng con cám ơn Chúa. Hôm nay chúng con muốn được hiểu biết sâu hơn về đời sống của Hội Thánh, để chúng con được thêm lòng yêu mến giáo xứ chúng con. Xin Chúa soi sáng cho chúng con trong giờ học này.

Đọc kinh: Cúi Xin Chúa Sáng Soi…

II.DẪN VÀO LỜI CHÚA  .

Bất cứ một tổ chức nào muốn thành lập phải có thành viên, và những thành viên đầu tiên là yếu tố quyết định cho nền móng của nhóm. Cộng đoàn Hội Thánh lúc đầu gồm những ai, họ sống thế nào, họ chia sẻ những gì và họ có điều gì chung nhất. Chị mời các em nghe Lời Chúa trong sách Công vụ sau đây:

III.CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   Cv 2, 42 -47.

IV.GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1.Dẫn giải Lời Chúa.

Các em vừa nghe sách Công Vụ Các Tông Đồ thuật lại những sinh họat và đời sống của nhóm tín hữu đầu tiên đã chịu phép rửa do các tông đồ ban. Chúng ta được biết rằng trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã ngụ xuống trên các tông đồ các tràn đầy, và sau khi được đầy ơn Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã rao giảng Tin Mừng cho dân thành Giêrusaelem. Và kết quả là có rất đông người đã tin vào Chúa Giêsu và lãnh nhận phép rửa.

Trong đoạn Tin Mừng vừa nghe, thánh Luca nói đến 4 sinh hoạt chính yếu của công đòan tín hữu đầu tiên ấy. Các em còn nhớ thánh Luca nói đến 4 sinh hoạt nào không?

- Chăm chỉ nghe các tông đồ giảng dạy (Nghe Lời Chúa).

- Sống hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ.

- Siêng năng tham dự lễ Bẻ Bánh (Thánh Lễ)

- Cầu nguyện không ngừng

Nhờ việc lắng nghe Lời Chúa, tham dự thánh lễ, cầu nguyện và sống hiệp thông với nahu, cộng đoàn tín hữu đầu tiên ngày càng phát triển. Ơn Chúa Thánh Thần được ban xuống cho cộng đoàn, nhờ đó cuộc sống của các tín hữu được biến đổi.

Các em có còn nhớ đời sống các tín hữu đã được biến đổi như thế nào không?

- Các tín hữu hợp nhất với nhau, sống yêu thương nhau.

- Họ để mọi sự làm của chung.

- Họ sống với tâm hồn đơn sơ, vui vẻ.

- họ được toàn dân thương mến.

Các em thân mến, thánh Luca thuật lại cho chúng ta được biết về đời sống của các tín hữu đầu tiên để cho chúng ta cũng được bắt chước họ, xây dựng giáo xứ, giáo phận của chúng ta theo gương mẫu đó.

 

2. Giải thích câu hỏi thưa

Câu 1 : H. Hội Thánh là gi?

Theo Kinh Thánh, một người hay một vật nếu đã thuộc về Thiên Chúa rồi thì đều là thánh. Những người đã lãnh nhận Phép rửa là những người đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, đã được thuộc về Thiên Chúa, vì thế kinh thánh gọi họ là các thánh. Do đó những người tín hữu khi sống chung với nhau thành một cộng đoàn, họ làm nên cộng đoàn của các thánh, hay chúng ta thường gọi là Hội Thánh, là Giáo hội.

Hội Thánh được hình thành không phải do sáng kiến của con người, cũng chẳng phải vì một lý do nhân lọai. Chính Thiên Chúa đã muốn thiết lập Hội Thánh để cho những ai tin vào Chúa được quy tụ lại thành một cộng đoàn, và làm thành dân riêng của Thiên Chúa, trở nên Thân Thể của Chúa Kitô, và trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Như vậy các em thấy rằng Hội Thánh là một cộng đoàn các tín hữu được Thiên Chúa Ba Ngôi yêu thương quy tụ lại, để các tín hữu được luôn sống kết hiệp với Chúa Ba Ngôi.

 

Câu 2 : H. Hội Thánh gồm những yếu tố nào?

- Chị hỏi các em: Hội Thánh của chúng ta gồm có những ai? T. Gồm có các giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ, giáo dân…

- Tất cả những người vừa kể có phải là những người đang sống ở trần gian hay không? T. Có.

Các em biết rằng vì Hội Thánh là một cộng đoàn gồm có những con người còn đang sống trong thế gian, vì vậy để có thể tồn tại và hoạt động được, Hội Thánh cần phải có những quy định, có những cơ cấu tổ chức giống những cơ quan, tổ chức khác của xã hội. Chúng ta thấy Hội Thánh có người đứng đầu là Đức Giáo Hoàng, rồi có các giám mục, các linh mục là những người cộng tác với Đức Giáo Hoàng để hướng dẫn và phục vụ cho Hội Thánh.

Như vậy chúng ta thấy Hội Thánh cũng mang những đặc điểm giống như một tổ chức xã hội, nghĩa là có phẩm trật, có tổ chức, có những hoạt động và sinh hoạt mang tính các nhân loại, trần thế.

Nhưng vì Hội Thánh là Dân Thiên Chúa, là Thân Thể của Chúa Kitô, và là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần nên Hội Thánh còn là một cộng đoàn thiêng liêng, mang trong mình những yếu tố thần linh. Hội Thánh được nuôi sống và gìn giữ nhờ sự sống của Chúa Giêsu và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó Hội Thánh trở thành một dân thánh để thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa.

Như vậy Hội Thánh vừa mang yếu tố nhân loại (hữu hình) vừa mang yếu tố thần linh (thiêng liêng).

 

Câu 3 : H. Vì sao gọi Hội Thánh là mầu nhiệm và bí tích ơn cứu độ?

Ý định của Thiên Chúa đối với tất cả chúng ta là cho chúng ta được hiệp thông, được liên kết với Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô, Và Thiên Chúa đã dùng Hội Thánh để thực hiện ý định của Chúa. Hội Thánh là Thân Thể của Chúa Giêsu, còn Chúa Kitô là Đầu của Hội Thánh, do đó những ai được thuộc về Hội Thánh đều là những chi thể, là thành phần của Thân Thể Chúa Kitô, và vì vậy được liên kết Chúa Kitô.

Sự kết hiệp giữa Hội Thánh và Chúa Kitô là một mầu nhiệm. Nhờ mầu nhiện này, khi chúng ta được thuộc về Hội Thánh là Thân Thể của Chúa Kitô, thì chúng ta cũng được liên kết với Chúa Kitô, và nhờ liên kết với Chúa Kitô mà chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì vậy Hội Thánh được gọi là mều nhiệm của sự kết hiệp giữa Thiên Chúa và con người.

Chúng ta đã vừa nói ở trên, Thiên Chúa muốn dùng Hội Thánh làm phương tiện để cho con người được kết hiệp với Thiên Chúa, vì thế Thiên Chúa ban cho Hội Thánh các bí tích để Hội Thánh có thể phân phát ơn của Thiên Chúa cho con người. Khi Hội Thánh thi hành bổn phận của mình là quy tụ muôn người thành một dân duy nhất của Thiên Chúa, Hội Thánh trở thành phương thế, dấu chỉ mà Chúa dùng để thực hiện ý định của Chúa. Vì vậy Hội Thánh cũng được gọi là Bí tích phổ quát (cho mọi người) của ơn cứu độ.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

          1.Gợi tâm tình:

Các em thân mến, Thiên Chúa đã thiết lập Hội Thánh và làm cho Hội Thánh nên dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa ở trần gian này. Hội Thánh mang trong mình những yếu tố nhân loại, nhưng đồng thời Hội Thánh lại là mầu nhiệm và là phương thế giúp cho con người có thể gặp gỡ và sống kết hiệp với Thiên Chúa. Chúng ta đã được thuộc về Hội Thánh nhờ các Bí tích của Hội Thánh, vì thế chúng ta cũng được liên kết với Chúa Kitô, được kết hiệp với Ba Ngôi Thiên Chúa. Với lòng yếu mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho Hội Thánh:

          2.Lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa đã muốn quy tụ tất cả chúng con lại trong Hội Thánh, để chúng con làm thành một dân duy nhất của Chúa. Xin Chúa ban cho Hội Thánh được ngày càng vững mạnh và phát triển, để Hội Thánh trở nên dấu chỉ của lòng Chúa yêu thương chúng con, và giúp cho nhiều người được nhận biết Chúa. Xin cho chúng con được trở nên những người Kitô hữu thánh thiện, để xứng đáng là những chi thể của Thân Thể Chúa Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT

Bài hát : GÍAO HỘI VIỆT NAM ( Giáo lý ca : 129)

Khi mở mắt chào đời em là người (là người) Việt Nam, trong Bí tích Rửa tội em hân hoan gia nhập dân Thánh. Em luôn luôn trung thành vững tâm nghe theo lời Chúa dạy, yêu quê hương đất Việt cùng dựng xây Giáo Hội Việt Nam.

Băng reo :

  • NĐK : Em được Rửa tội

*    TC    : Nhờ Hội Thánh

  • NĐK : Em biết Thiên Chúa

*    TC    : Nhờ Hội thánh.

  • NĐK : Em là con Thiên Chúa

*    TC    : Nhờ Hội thánh

  • NĐK : Chúng ta là anh em

*     TC   : Nhờ Hội Thánh

                  Tất cả hô to : A  (giơ tay nhảy lên)

 

VII. BÀI TẬP

Điền vào chỗ trống cho thích hợp : Thiên Chúa – Chúa Kitô _ Cộng đoàn – Thiên Chúa – Xã hội.

Hội thánh là một ……………(Cộng đoàn), do :…………(Thiên Chúa)

Triệu tập để tất cả được trở nên thân thể của (Chúa Kitô). Bên ngoài Hội thánh là một tổ chức của (xã hội) và bên trong Hội Thánh có sự sống của (Thiên Chúa)

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Cuộc sống của các tín hữa thời các tông đồ luôn đầy tràn niềm vui và tình yêu thương, bởi vì họ chăm chỉ nghe Lời Chúa, tham dự thánh lễ, cầu nguyện và sống hiệp nhất. Họ được Chúa yếu mến, chúc lành, và được toàn dân thương mến. Noi gương các tín hữu ấy:

Quyết tâm: cố gắng đi dự lễ ngày thường; cầu nguyện mỗi tối; cầu nguyện cho giáo xứ được sống trong tình yêu thương hiệp nhất.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa đã cho chúng con được thuộc về Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết nghe theo lời dạy của các vị chủ chăn trong Hội Thánh, biết siêng năng cầu nguyện cho oht, và tham gia vào các sinh hoạt của giáo xứ chúng con, để làm cho Hội Thánh ngày càng phát triển.

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần…

 

----- o O o ------

 

CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

 

Bài 7: CỘNG ĐOÀN HỘI THÁNH

Các tín hữu bấy giờ đông đảo mà chỉ có một lòng một ý

                                                                   (Cv 2, 42-47)

1- H. Hội Thánh là gì?

     T. Hội Thánh là cộng đoàn những người được Thiên Chúa quy tụ thành Dân Ngài và thành thân thể Chúa Ki-tô.

2- H. Hội Thánh gồm những yếu tố nào?

     T. Hội Thánh gồm hai yếu tố này:

- Một là yếu tố nhân loại: là một tổ chức hữu hình có cơ cấu phẩm trật.

- Hai là yếu tố thần linh: là một cộng đoàn thiên liêng và là nhiệm thể Chúa Ki-tô.

3- H. Vì sao gọi Hội thánh là mầu nhiệm và bí tích ơn cứu độ?

     T. Hội thánh vừa là dấu chỉ, vừa là khí cụ giúp con người kết hợp với Thiên Chúa và hợp nhất với nhau. Vì Thế, Hội thánh được gọi là mầu nhiệm và bí tích ơn cứu độ.