BÀI 8

 

HỘI THÁNH THEO CHƯƠNG TRÌNH

CỦA THIÊN CHÚA

 

-Lời Chúa : Ed 36,24-28

-Ý chính   : Xuất phát từ ý định và tình yêu của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh trên nền tảng các tông đồ, và ban Chúa Thánh Thần để hướng dẫn Hội Thánh.

-Giáo cụ trực quan

I.CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương chúng con , hôm nay chúng con lại đến đây để được nghe Chúa dạy bảo chúng con. Xin Chúa thương ban xuống trên chúng con Thánh Thần của Chúa, để chúng con hiểu được bài học hôm nay, và nhờ đó ngày càng thêm yêu mến Chúa.

Đọc Kinh : Cúi Xin Chúa Sáng Soi…

II.DẪN VÀO LỜI CHÚA     

Bài học trước các em biết Hội Thánh là một cộng đoàn có tổ chức nhưng Hội Thánh được tổ chức và hoạt động như thế nào ,Lời Chúa trong sách Ngôn sứ Edêkien sẽ giúp ta hiểu được điều này, chị mời các em cùng nghe.

III.CÔNG BỐ LỜI CHÚA :    Ed 35, 24- 28.

IV.GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1.Dẫn giải Lời Chúa.

Trong đoạn sách tiên tri Ezêkiel chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa nói

cho chúng ta biết rằng Ngài yêu thường chúng ta, và Ngài sẽ quy tụ mọi người từ khắp các nước lại để làm thành một dân, đo là Dân của Thiên Chúa.

Như các em vừa nghe, Thiên Chúa đã hứa sẽ làm gì cho dân của Chúa?

- Thiên Chúa đã hứa sẽ:

+ Quy tụ mọi người lại và dẫn về đất của họ.

+ Làm cho dân được thanh sạch khỏi mọi ô uế, khỏi các tà thần.

+ Ban cho dân một trái tim mới, một tâm hồn biết yêu mến Thiên Chúa.

+ Ban cho dân Thần Khí của Chúa để hướng dẫn dân tuân giữ lề luật Chúa.

+ Cho dân được cư ngụ trong đất hứa.

Những lời Thiên Chúa đã hứa với dân Do Thái ngày xưa, Ngài đã thực hiện chưa? –T. Rồi. Thiên Chúa đã thực hiện lới hứa của mình khi Ngài thiết lập Hội Thánh. Hội Thánh là Dân mới của Thiên Chúa, được quy tụ từ khắp nơi về. Hội Thánh đã được máu Chúa Kitô thanh tẩy, và được Thánh Thần của Thiên Chúa biến đổi và thánh hóa. Giờ đây dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh đang đi về thiên quốc, là nơi Thiên Chúa dành sẵn cho tất cả những người tin vào Ngài.

 

2. Giải thích câu hỏi thưa

Câu 1 : H. Hội Thánh bắt nguồn từ đâu?

Thiên Chúa rất yêu thương con người. Ngài dựng nên chúng ta là để cho chúng ta được cùng sống và cùng hưởng hạnh phúc với Chúa luôn mãi. Để thực hiện ý định đó, Thiên Chúa thiết lập nên Hội Thánh để làm phương tiện giúp cho mọi người có thể nhận biết Thiên Chúa, và đón nhận sự sống Chúa ban.

Không có ai bắt Chúa phải làm như vậy, cũng không có lý do gì buộc Thiên Chúa phải hành động như thế. Chúa thiết lập Hội Thánh hoàn toàn là vì Ngài yêu mến chúng ta. Như vậy Hội Thánh bắt nguồn từ tình yêu thương của Thiên Chúa, cũng như con cái được sinh ra từ tình yêu thương của cha mẹ.

Câu 2 : H. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Hội Thánh bằng cách nào?

Sau khi Adam phạm tội, Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Thiên Chúa vẫn yêu thương con người, và Ngài hứa ban Đấng Cứu Thế để giải thoát họ.

Để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời, Thiên Chúa tuyển chọn một dân riêng, bắt đầu bằng việc kêu gọi Abraham. Thiên Chúa đã làm cho Abraham trở thành cha của một dân tộc vĩ đại là dân Israel. Dân Israel được gọi là Dân của Chúa, vì chính Chúa đã chọn họ làm dân riêng, và đã ban cho họ đất để định cư. Dân Israel chính là hình ảnh báo trước của Hội Thánh mà Thiên Chúa sẽ thiết lập sau này.

Hội Thánh mới thực sự là Dân của Thiên Chúa, là phương thế Thiên Chúa dùng để ban ơn cứu độ cho mọi người, bởi vì Hội Thánh không dành riêng cho một dân tộc hay một quốc gia nào, trái lại tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc và quốc gia đều được Thiên Chúa kêu gọi vào Hội Thánh để làm thành một dân duy nhất của Thiên Chúa.

 

Câu 3 : H. Chúa Giêsu đã thiết lập Hội Thánh thế nào?

Chúa Giêsu đến thế gian là để thực hiện ý định của Thiên Chúa. Ý định đó là kêu gọi và quy tụ mọi người để làm thánh một dân duy nhất của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã đi rao giảng Tin Mừng, loan báo về Nước Thiên Chúa, và bắt đầu thiết lập Nước Trời, thiết lập Hội Thánh để hoàn tất ý định mà Thiên Chúa đã báo trước.

Chúa Giêsu chọn mười hai tông đồ với Phêrô làm thủ lãnh, Ngài đã huấn luyện các ông, để rồi sau đó sai các ông đi khắp thế gian để rao giảng Tin Mừng và làm cho mọi người trở nên môn đệ Chúa Kitô, trở nên Dân Thiên Chúa.

Và khi giờ đã đến, Hội Thánh được sinh ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu kh Ngài chịu chết trên thập giá. Nhờ máu và nước chảy ra từ cạnh sườn của Chúa Giêsu, sự sống của Chúa được trao ban cho ta và Hội Thánh trở nên phương tiện để Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho mọi người. Hội Thánh đón nhận sự sống từ Chúa Kitô, và Hội Thánh có sứ mạng phân phát sự sống đó như Chúa Kitô đã truyền dạy.

 

Câu 4 : H. Chúa Thánh Thần làm gì cho Hội Thánh?

Như chúng ta đã học ở bài số 4 (Chúa Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh) một trong ngày lễ Ngũ Tuần sau khi Chúa Giêsu lên trời, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên các tông đồ, và nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã mạnh dạn rao giảng về Chúa Giêsu Kitô giúp cho rất nhiều người đón nhận đức tin và gia nhập Hội Thánh trong ngày đó. Chúa Giêsu đã khai sinh ra Hội Thánh nhờ máu và nước từ cạnh sườn của Ngài, nhưng Hội Thánh phải chờ đến ngày lễ Ngũ Tuần khi Chúa Thánh Thần ngự xuống thì Hội Thánh mới bắt đầu sứ mạng của mình. Như vậy Chúa Thánh Thần chính là Đấng giới thiệu Hội Thánh cho mọi người được nhận biết.

Chúng ta đã nghe Chúa Giêsu nói rằng sau khi Ngài chịu chết và sống lại, Ngài sẽ sai Chúa Thánh Thần đế với các tông đồ, đến với Hội Thánh, để Chúa Thánh Thần sẽ ở cùng Hội Thánh luôn mãi (x. Ga 14,15-17). Chúa Thánh Thần ở trong Hội Thánh cũng giống như linh hồn ở trong thân xác. Nhờ có Chúa Thánh Thần, Hội Thánh được luôn sống động và phát triển, bởi vì Chúa Thánh Thần ban sức sống cho Hội Thánh, thánh hóa Hội Thánh, hướng dẫn Hội Thánh, và gìn giữ Hội Thánh luôn trung thành với sứ mạng của mình.

 

Câu 5 : H. Khi nào Hội Thánh được hoàn thành?

Mỗi khi chúng ta muốn thực hiện một công việc hay một công trình nào, thì điều đầu tiên chúng ta làm là phải chuẩn bị cho công trình đo. Chúng ta vẽ kiểu, thiết kế mẫu mã, rồi chuẩn bị mọi thức cần thiết cho công việc. Kế đó chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện nó, rồi cũng phải bỏ nhiều công sức, thời gian để cuối cùng công trình chúng ta thực hiện có thể hoàn tất cách tốt đẹp.

Hội Thánh chính là công trình của Thiên Chúa. Hội Thánh được bắt nguồn từ tình yêu thương của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu thiết lập, và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thánh hóa và gìn giữ. Hội Thánh đang hiện diện ở giữa trần gian, nhưng Hội Thánh đang hướng đến ngày tận thế, là ngày Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang để hoàn tất công trình mà Ngài đã thiết lập đó là Hội Thánh. Như thế ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại trong vinh quang cũng chính là ngày mà cả Hội Thánh mong đợi, vì đó là ngày hoàn tất ý định của Thiên Chúa quy tụ mọi người lại trong Nước Chúa.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

          1.Gợi tâm tình:  

Các em thân mến, Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào khi Ngài cho chúng ta được trở nên con cái của Hội Thánh mà Ngài đã thiết lập vì chúng ta. Hội Thánh là Dân Mới mà Chúa đã chọn và quy tụ từ khắp mọi nơi về để họ được đón nhận sự sống của Chúa, và hướng đến ngày được vào Nước Trời hưởng hạnh phúc đời đời cùng Chúa. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa lời ca tụng để cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta hồng ân này.

 

          2.Lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa đã quy tụ tất cả chúng con lại trong Hội Thánh của Chúa, để chúng con được sống trong tình yêu thương của Chúa. Chúa đã ban cho chúng con sự sống của Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã thánh hóa và biến đổi chúng con nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, và Chúa còn tiếp tục yêu thương gìn giữ chúng con được luôn trung thành cho đến ngày Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang. Xin cho cuộc sống của chúng con trở nên lời ca ngợi Chúa không ngừng, và xin cho chúng con luôn yêu mến Hội Thánh bằng lời cầu nguyện, bằng những hy sinh, và bằng đời sống tốt lành của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT

Bài hát : Em yêu ( Giáo ly ca : 114)

  1. Em yêu là yêu nhà Chúa. Em yêu là yêu đền thờ.
  2. Em yêu là yêu Lời Chúa. Em yêu là yêu luật Ngài.
  3. Em yêu và tôn thờ Chúa. Em yêu là thương mọi ngưởi.

       ĐK : Em yêu là yêu Giáo Hội.

                 Chính là thân thể của Chúa Kitô.

Băng reo :

  • NĐK : Giáo hội ngày nay

*    TC    : Làm gì, làm gì ?

  • NĐK : Giáo hội ngày nay

*    TC    : Mời gọi tình thương ( Hai tay giơ lên cao)

  • NĐK : Giáo Hội ngày nay

*    TC   : Phát triển cộng đồng ( Nắm tay nhau lắc mạnh)

  • NĐK : Giáo Hội ngày nay thăng tiến con người

      (Cười vui và vỗ tay)

VII. BÀI TẬP

Trong Cựu ước Thiên Chúa đã tuyển chọn dân riêng là (Israel) để chuẩn bị cho một (dân mới) Sau này gọi là Hội Thánh) do Chúa Kitô thiết lập. Ngài chọn 12 ( tông đồ) và đặt (Thánh Phêrô) làm đầu.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Các em thân mến, Hội Thánh được sống trong tình yêu của Chúa Cha, được nuôi sống nhờ sự sống của Chúa Kitô, và được Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn giữ gìn, vì vậy Hội Thánh luôn được sống kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi. Các em hãy luôn yêu mến và gắn bó với Hội Thánh để chúng ta được luôn kết hiệp với Thiên Chúa. Trong tuần này chị muốn các em mỗi ngày đọc một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, và Một Kinh Sáng Danh để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và cầu nguyện cho Hội Thánh.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con đã vừa học hỏi về Hội Thánh, là công trình mà Chúa đã thiết lập vì yêu mến chúng con, để tất cả chúng con được trở nên Dân của Chúa và được đón nhận sự sống đời đời cùng hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho chúng con ngày càng thêm yêu mến Hội Thánh để tình thương của Chúa được nhiều người nhận biết.

Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần…

 

----- o O o -----

 

CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

 

Bài 8: HỘI THÁNH THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA THIÊN CHÚA.

Ta sẽ thâu họp các ngươi từ mọi xứ. Các ngươi sẽ là dân tộc của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi”.

                                                                                                                             (x. Ed 36, 24-28).

1-H. Hội thánh bắt nguồn từ đâu?

    T. Hội thánh bắt nguồn từ tình yêu của Thiên Chúa, vì từ đời đời Ngài đã muốn có phương tiện cho con người dự phần vào sự sống của Ngài.

2-H. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Hội thánh bằng cách nào?

    T. Thiên Chúa đã tuyển chọn một dân riêng là dân ít-ra-en làm dấu hiệu cho biết về sau Ngài sẽ tập họp mọi dân tộc trong Chúa Ki-tô.

3-H. Chúa Giê-su thiết lập Hội thánh thế nào?

    T.  Ngài đã loan báo Nước Thiên Chúa, đã tuyển chọn mười hai tông đồ, rồi đã chết trên Thánh giá để khai sinh ra Hội thánh.

4-H. Chúa Thánh Thần làm gì cho Hội thánh?

    T. Chúa Thánh Thần bầy tỏ Hội thánh ra trước mặt mọi người. Ngài hằng hướng dẫn và thánh hóa Hội thánh.

5-H. Khi nào Hội thánh được hoàn thành?

    T. Khi Đức Ki-tô trở lại trong vinh quang, Hội thánh sẽ được hoàn tất trong vinh quang trên trời.