Bài 11:                                  

CÁC BÍ TÍCH (2 )

         

- Lời Chúa : Mt 28, 19-20

- Ý chính : Chúa Giêsu đã lập nên 7 bí tích để hiện diện với chúng ta suốt cuộc đời.

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

   Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học giáo lý hôm nay, xin Chúa ban ơn soi sáng giúp chúng con hiểu biết các bí tích mà Chúa đã thiết lập để chúng con luôn quý trọng và năng chịu các bí tích hơn.

   Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1. Kiểm tra bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ:

     - Bí tích là gì?  (Là các dấu chỉ ở bên ngoài nhưng ban ơn ở bên trong).

     - Ai lập ra các bí tích?  (Chúa Giêsu).

     - Chúa Giêsu đã trao quyền ban các bí tích lại cho ai?  (Hội Thánh)

     - Chúa Giêsu đã lập ra các bí tích  để làm gì?  (tiếp tục công việc cứu chuộc ta và để xây dựng Hội Thánh).

+Kiểm tra quyết tâm:

Trong tuần qua, các em có nhớ cầu cho các thừa tác viên trong Hội Thánh luôn trung thành với việc trao ban ơn sủng của Chúa cho người khác qua các bí tích không?

2. Dẫn vào Lời Chúa.

       Cuộc đời của mỗi người có những ngày thật đáng nhớ: ngày sinh, ngày đầu tiên đi học, ngày thi đậu, ngày lập gia đình, ngày chịu chức, ngày ốm đau hoặc ngày gặp một tai nạn bất ngờ nào đó… Qua tất cả mọi biến cố đó, Chúa Giêsu đều muốn hiện diện với ta, đồng hành bên ta để ban ơn nâng đỡ ta tiến về nhà Cha.

     Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem Chúa Giêsu đã lập những bí tích nào để cùng đồng hành với ta, để ta được gặp gỡ Ngài cách sâu xa trong các biến cố xảy ra trong cuộc đời chúng ta từ khi sinh ra cho tới lúc qua đời. Ngoài ra, ta cũng tìm hiểu xem muốn được lãnh bí tích ta phải làm gì?

  Nhưng trước hết, chúng ta cùng lắng nghe Chúa Giêsu đã căn dặn các tông đồ điều gì trước khi Ngài về cùng Chúa Cha nhé.

  Mời các em đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

 Mt 28, 19-20

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1. Dẫn giải Lời Chúa.

    - Lời Chúa chúng ta vừa nghe do ai viết?  (Matthêu).

    - Thánh Matthêu đã kể lại biến cố gì?  (Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ tại Galilê).

    - Chúa nói với các ông điều gì?  (Hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân Danh Cha, Con và Thánh Thần).

    - Chúa hứa với các ông điều gì?  (Này Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế).

      Khi sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, rửa tội nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa đã muốn quy tụ muôn người trở nên con cái Thiên Chúa, và Chúa còn hứa ở mãi với chúng ta. Chúa ở với chúng ta bằng cách nào?  Thưa, bằng nhiều cách nhưng đặc biệt là qua các bí tích. Vậy Chúa Giêsu đã lập tất cả mấy bí tích?  Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần bài học dưới đây.

2. Giải thích câu hỏi thưa.

   * Đọc chung câu 1:

    1- H. Có mấy bí tích?


         T. Có 7 bí tích:

           - Một là bí tích Rửa tội.

           - Hai là bí tích Thêm sức,

           - Ba là bí tích Thánh Thể,

 - Bốn là bí tích Giao hoà,

 - Năm là bí tích Xức dầu bệnh nhân,

 - Sáu là bí tích Truyền chức thánh,

 - Bảy là bí tích Hôn phối.


   * Đọc chung câu 2:

    2- H. Những bí tích nào chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi?

         T. Các bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức thánh chỉ lãnh nhận được một lần, vì ba bí tích ấy in vào linh hồn một dấu ấn thiêng liêng không hề mất được.

     Các bí tích đều ban ân sủng, nhưng ba bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức ngoài ân sủng, còn in vào linh hồn ta một dấu ấn thiêng liêng không hề mất, nên chỉ có thể được lãnh nhận một lần mà thôi.

 Tóm lại, những bí tích nào chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi?  (Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức thánh).

   * Đọc chung câu 3:

    3- H. Trong  7 bí tích, có bí tích nào trọng hơn không?

         T. Có bí tích Thánh Thể trọng hơn vì bí tích này ban cho ta chính Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc.

 - Nhờ bí tích nào ta được chính Chúa Giêsu ngự vào lòng ta? 
(Bí tích Thánh Thể).

 Qua bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ban cho chúng ta chính bản thân Ngài là Thịt và Máu Ngài làm của nuôi linh hồn ta. Bởi vậy, bí tích Thánh Thể là bí tích trọng nhất, là “Bí tích của các bí tích”: “Tất cả các bí tích khác đều quy hướng về bí tích Thánh Thể như cùng đích đời mình”. (SGLC 1211).

 - Tóm lại:  Vì sao bí tích Thánh Thể là cao trọng hơn cả?  (Vì ban cho ta chính Chúa Giêsu).

   * Đọc chung câu 4:

    4- H. Để lãnh nhận bí tích, ta phải chừa bỏ tội lỗi thế nào?

         T. Hai bí tích Rửa tội và Giao hoà là để tha thứ tội lỗi, nên muốn lãnh nhận thì cần có lòng thống hối, còn các bí tích khác phải sạch tội trọng mới được lãnh nhận.

 - Trong 7 bí tích, hai bí tích nào tha thứ tội lỗi cho chúng ta?  (Bí tích Rửa tội và bí tích Giải tội).

  . Bí tích Rửa tội tha tội gì?  (Tha tội tổ tông truyền và các tội riêng ta phạm trước đó).

  . Bí tích Giải tội tha tội gì?  (Tha các tội riêng ta phạm sau ngày rửa tội).

  . Muốn được tha tội, điều quan trọng nhất chúng ta phải làm là gì?  (Phải ăn năn tội, nghĩa là phải có lòng sám hối).

 -Như vậy, để lãnh nhận hai bí tích này ta cần có lòng thống hối. Và 5 bí tích còn lại thì sao?  (Cần phải sạch tội trọng mới được lãnh nhận).

 

   * Đọc chung câu 5:

    5- H. Để lãnh nhận bí tích cho xứng đáng ta phải có thái độ nào?

        T. Ta phải có lòng tin, có ý ngay lành, thành thật ước muốn và giữ sự nghiêm trang, sốt sắng.

    . Vì yêu thương ta, muốn gặp gỡ ta, hiện diện với ta trong những giây phút quan trọng của cuộc đời ta, muốn cho ta được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa, trở nên con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã lập nên mấy bí tích?  (7 bí tích).

    . Vì thế, để đáp lại tình yêu đó, mỗi lần lãnh nhận bí tích, ta cần chuẩn bị thế nào?

        - Ta cần có lòng tin mạnh mẽ: tin rằng Chúa đến gặp ta, hành động để ban ơn cho ta : ơn tha thứ, các ơn lành hồn xác, ơn lớn nhất là chính Ngài đến ở trong ta.

        - Ta cần có ý ngay lành : Khi chịu các bí tích, chúng ta phải có ý muốn đúng với ý của Chúa, Đấng lập ra bí tích đó. Ví dụ: Khi rước lễ ta phải có ý muốn đón rước chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật vào tâm hồn mình, muốn được sống đời đời.

        - Ta cần giữ sự nghiêm trang sốt sắng.

Tóm lại, bài học hôm nay dậy chúng ta rằng: Chúa Giêsu đã lập nên 7 bí tích để hiện diện với chúng ta suốt cuộc đời.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

   1. Gợi tâm tình.

       Các em thân mến! Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã lập ra bảy bí tích để ở cùng chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong suốt cuộc đời. Để đáp lại tình yêu thương ấy, ta hãy dọn mình cho xứng đáng và năng gặp gỡ Chúa qua các bí tích, để ta được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Giờ đây, chúng ta cùng đứng lên và sốt sắng dâng Chúa lời cầu nguyện:

   2. Lời nguyện.

       Lạy Chúa, Chúa đã dùng các bí tích kỳ diệu mà nâng đỡ chúng con là những kẻ yếu hèn, xin cho cho chúng con được vui mừng lãnh nhận những hiệu quả dồi dào của các bí tích ấy và quyết tâm đổi mới cuộc đời để biểu dương ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT

VII. BÀI TẬP

       Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

  1. Những bí tích chỉ được lãnh nhận một lần là:

a.               Rửa tội, Thêm sức, Xức dầu.

b.               Rửa tội, Thêm sức, Truyền chức thánh.

c.                Truyền chức thánh, Rửa tội, Thánh Thể.

  1. Muốn lãnh nhận bí tích Rửa tội và Giải tội ta cần:

a. Không phạm tội trọng.

b. Có lòng thống hối.

c.  Siêng năng tham dự Thánh lễ.

  1. Để lãnh nhận bí tích cho xứng đáng ta cần:

 a. Phải có lòng tin

 b. Có ý ngay lành, thành thật ước muốn

 c. Giữ sự trang nghiêm sốt sắng.

 d. Cả 3 câu đều đúng.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

       Để cảm tạ Chúa đã ban các bí tích cho ta, em quyết tâm dọn mình cho xứng đáng và siêng năng lãnh nhận, nhất là siêng năng tham dự Thánh lễ vì bí tích Thánh Thể ban cho ta chính Chúa Giêsu, nguồn mạch mọi ơn phúc. Tuần này các em hãy quyết tâm tham dự thêm một thánh lễ ngoài thánh lễ ngày Chủ nhật.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

    Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa vì qua giờ học giáo lý hôm nay, chúng con được hiểu biết hơn về tình yêu Chúa đã, đang và sẽ ban cho chúng con qua Hội Thánh. Xin Chúa giúp chúng con thực hành điều quyết tâm, để được Chúa ở cùng chúng con luôn mãi. Amen.

 

CÂU HỎI CHO HỌC SINH

 

Bài 11: CÁC BÍ TÍCH(2)

“Vậy các con hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và nay Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế”.    (Mt 28, 19-20)

1-H. Có mấy bí tích?

    T. Có 7 bí tích:

- Một là bí tích Rửa tội,

- Hai là bí tích Thêm sức,

- Ba là bí tích Thánh Thể,

- Bốn là bí tích Giao hòa,

- Năm là bí tích Xức dầu bệnh nhân,

- Sáu là bí tích Truyền chức thánh,

- Bảy là bí tích Hôn phối.

2-H. Những bí tích nào chỉ được lãnh nhận một lần mà thôi?

    T. Các bí tích Rửa tội, Thêm sức và Truyền chức thánh chỉ lãnh nhận được một lần, vì ba bí tích ấy in vào linh hồn một dấu ấn thiêng liêng không hề mất được.

3-H. Trong 7 bí tích có bí tích nào trọng hơn không?

    T. Có bí tích Thánh Thể trọng hơn vì bí tích này ban cho ta chính Chúa Giê-su là nguồn mọi ơn phúc.

4-H. Để lãnh nhận bí tích, ta phải chừa bỏ tội lỗi thế nào?

    T. Hai bí tích Rửa tội và Giao hòa là để tha thứ tội lỗi, nên muốn lãnh nhận thì cần có lòng thống hối, còn các bí tích khác phải sạch tội trọng mới được lãnh nhận.

5-H. Để lãnh nhận bí tích cho xứng đáng ta phải có thái độ nào?

    T. Ta phải có lòng tin, có ý ngay lành, thành thật ước muốn và giữ sự nghiêm trang sốt sắng.