Bài 24:                          

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

 

- Lời Chúa : Gc 5, 13-16

- Ý chính: Bí tích Xức dầu bệnh nhân ban ơn nâng đỡ về phần hồn và phần xác cho các bệnh nhân để họ được vững lòng tin - cậy- mến.

- Giáo cụ trực quan  : Tranh Chúa Giêsu chữa người bất toại (Số 69).

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

   Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa đã quy tụ chúng con lại đây để được nghe Lời Chúa, được học hỏi về Chúa. Xin Chúa giúp chúng con học giờ này thật tốt như  ý Chúa muốn. Chúng con xin dâng Chúa giờ học này để yêu mến Chúa và các linh hồn.

   Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1. Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ:

     - Sau khi xưng tội, ta phải làm việc đền tội do cha giải tội chỉ định. Vậy việc đền tội này nhằm mục đích gì?  (Tạ lỗi cùng Thiên Chúa và góp phần đền bù những thiệt hại do tội lỗi gây ra).

     - Hội Thánh nhấn mạnh đến những hình thức sám hối nào?  (Aên chay, cầu nguyện, bố thí).

     - Ân xá tha hình phạt gì?  (Hình phạt tạm).

+ Kiểm tra quyết tâm:

    Trong tuần qua, các em có bớt một phần quà giúp cho người nghèo để đền bù tội lỗi của mình không?

2. Dẫn vào Lời Chúa.

       - Đố các em đây là bức tranh gì (Số 69)?  (Chúa Giêsu chữa người bất toại).

         Đúng. Một hôm, khi Đức Giêsu giảng dạy, có nhiều người đến nghe Chúa Giêsu giảng. Họ từ khắp các làng mạc miền  Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. Và kìa, người ta dỡ mái nhà ngay trên chỗ Ngài ngồi rồi thả một người bại liệt nằm trên chõng xuống vì  dân chúng quây chung Ngài quá đông nên họ không khiêng người bất toại đến gần Ngài được. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt:  - “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!”

  Thấy vậy, mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng. ”

Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?  Trong hai điều: một là bảo: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn?  Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội- bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt:

  - “Hãy đứng dậy, vác giường mà về nhà đi!”

  Ngay lập tức, người ấy ngồi dậy, vác giường lên vai, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.   Khi chữa bệnh thân xác cho người bại liệt này, Chúa cũng chữa bệnh nơi linh hồn anh ta nữa(Lc 5, 20). Theo gương Chúa Giêsu, khi đi rao giảng Tin Mừng, các tông đồ đã xức dầu cho các bệnh nhân, kêu gọi mọi người cầu nguyện cho họ.

  Mời các em cùng lắng nghe đoạn thư của thánh Gia-cô-bê sau đây.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

          Gc 5, 13-16

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

   1. Dẫn giải Lời Chúa.

    - Chúng ta vừa nghe thánh Gia-cô-bê khuyên những người thân của người đau yếu phải làm gì?  (Mời các kỳ mục của Hội Thánh đến, họ sẽ cầu nguyện và xức dầu nhân danh Chúa).

    - Thánh Gia-cô-bê đã khẳng định thế nào về việc xức dầu cho bệnh nhân?  (“Lời cầu nguyện với lòng tin sẽ cứu bệnh nhân, người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha”).

  Các em thân mến! Qua đoạn Lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc chúng ta, Ngài đã ban bí tích Xức dầu để nâng đỡ chúng ta trong những lúc bệnh tật, nguy tử.

       Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về bí tích Xức dầu.

   2. Giải thích câu hỏi thưa.

   * Đọc chung câu 1:

    1- H. Bí tích Xức dầu là gì?

         T. Là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn và phần xác.

   - Ở đời có ai không mắc bệnh không?  (Không).

   - Chúa Giêsu đã lập Bí tích gì để nâng đỡ chúng ta khi chúng ta mắc bệnh?  (Bí tích Xức Dầu).

   - Trong khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu có bày tỏ tình thương đặc biệt đối với những người bé nhỏ, nghèo khổ, tội lỗi, các bệnh nhân không? [Có. Nhiều lần Chúa Giêsu đã chữa cho những  người bệnh tật, đau yếu phần xác, Ngài còn chữa lành cho những người đau yếu phần hồn qua việc ban  lời tha tội (x. Ga 5, 14)].

  - Sau này, khi sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa có dặn các tông đồ đặt tay chữa lành các bệnh nhân không?  (. - x. Mt 10, 8; Mc 16, 17-18).

  - Các tông đồ có thực hành lời dặn này không? Hiệu quả thế nào?  (Các tông đồ đã xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. x. Mc 6, 12-13).

   Trong Hội Thánh sơ khai, như chúng ta vừa nghe, thánh Gia-cô-bê tông đồ cũng đã lưu ý mọi người về Bí tích Xức dầu: “Ai trong anh em đau yếu ư?  Hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến. Họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa” (x. Gc 5, 13-16).

 Tóm lại, Chúa Giêsu đã lập nên bí tích Xức dầu để ban ơn nâng đỡ các bệnh nhân về phần xác cũng như phần hồn.

   * Đọc chung câu 2 và 3: (SGLC 1499. 1521- 1523)

    2- H. Bí tích Xức dầu giúp đỡ phần hồn bệnh nhân thế nào?

         T. Bí tích này giúp đỡ bệnh nhân :

             - Một là được kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để sinh ích cho chính mình và cho Hội Thánh .

               - Hai là được ơn an ủi và can đảm để đón nhận đau khổ vì lòng yêu mến Chúa.

             - Ba là được tha thứ các tội lỗi nếu bệnh nhân không kịp lãnh Bí tích Giao hoà.

             - Bốn là được bình an để sẵn sàng bước vào cuộc sống đời đời.

    3- H. Bí tích Xức dầu giúp đỡ phần xác bệnh nhân thế nào?

         T. Nếu Chúa muốn thì Bí tích này cũng làm cho bệnh nhân khoẻ mạnh lại.

     Công đồng Va-ti-ca-nô II dạy:

     “Bằng việc xức dầu thánh và lời cầu nguyện của linh mục, toàn thể Hội Thánh phó thác các bệnh nhân cho Chúa Kitô  đau khổ và vinh hiển để Ngài an ủi và cứu rỗi họ. Hội Thánh thúc giục họ kết hiệp với Chúa Kitô đau khổ và chịu chết để mưu ích cho toàn thể Hội Thánh” (GH 11).

   Như vậy, Bí tích Xức dầu:

- Khích lệ bệnh nhân tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, nhờ đó họ được nâng đỡ và vui lòng chịu những  đau đớn vì bệnh tật và có sức chống trả các cơn cám dỗ trong giờ sau hết.

- Tha thứ các tội lỗi: tẩy rửa các tội nhe, tội quên sót và các tội trọng(nếu có lòng ăn năn) mà bệnh nhân chưa xưng ra được (vì cấm khẩu hay bất tỉnh…). Tẩy rửa những hậu quả do tội mà ra, đồng thời bớt hình phạt phải chịu.

- Giúp người bệnh được kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô  để sinh ích cho bản thân và cho Hội Thánh.

- Có thể giúp bệnh nhân phục hồi sức khoẻ, nếu Chúa muốn. (SGLC 1520).

Tóm lại, Bí tích Xúc dầu ban ơn nâng đỡ bệnh nhân cả phần hồn và phần xác.

   * Đọc chung câu 4:

    4- H. Bí tích Xức dầu được thực hiện qua dấu chỉ nào?

         T. Qua việc xức dầu thánh trên thân thể bệnh nhân và lời cầu nguyện của linh mục.

         Bí tích Xức dầu được thực hiện qua 2 dấu chỉ:

         - Qua việc xức Dầu bệnh nhân (OI) trên thân thể bệnh nhân:

            *  Dầu bệnh nhân là loại dầu gì?  (Dầu ô-liu).

            *  Do Đức Giám mục làm phép trong lễ gì? Vào ngày nào?  (Lễ Dầu, ngày thứ  năm tuần thánh).

            *  Khi cử hành Bí tích Xức dầu cho bệnh nhân, linh mục xức dầu ở phần nào trên thân thể bệnh nhân?  (Linh mục xức trên trán và 2 tay bệnh nhân).

         - Lời cầu nguyện của linh mục đọc trong khi xức dầu:

            Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con, Amen (xức dầu trên trán), Để Người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và thương làm cho con thuyên giảm, Amen (xức dầu 2 lòng bàn tay).

  Tóm lại: -Bí tích Xức dầu được thực hiện qua mấy dấu chỉ?  (qua 2 dấu chỉ: xức dầu trên thân thể bệnh nhân và lời cầu nguyện của linh mục).

   * Đọc chung câu 5 + câu 6:

    5- H. Ai được ban Bí tích Xức dầu?

         T. Các Giám mục và linh mục .

              Chỉ có các Giám mục và linh mục mới được ban Bí tích Xức dầu.

               Thừa tác viên chính thức phải có chức linh mục.

    6- H. Khi nào thì nên xin lãnh nhận Bí tích Xức dầu?

         T. Khi người tín hữu lâm bệnh nặng, hoặc gặp cảnh nguy tử cũng như khi bị yếu liệt vì tuổi già, thì nên mời linh mục tới ban Bí tích Xức dầu cho họ.

        Nếu ta gặp một người Công Giáo bị tai nạn ở giữa đường, có thể nguy hiểm đến tính mạng, việc ta cần làm là mời linh mục tới ban Bí tích Xức dầu cho họ. Hay trong gia đình ta có người già yếu, bệnh tật, trước khi chịu những cuộc giải phẫu nguy hiểm thì ta nên xin linh mục  ban Bí tích Xức dầu cho họ lúc còn tỉnh táo.

Tóm lại: -Trong những trường hợp nào ta nên xin lãnh nhận bí tích Xức dầu?  (Lúc nguy tử, bệnh nặng hoặc già yếu)

   * Đọc chung câu 7: (SGLC 1529) + câu 8 :

    7- H. Được lãnh Bí tích Xức dầu mấy lần?

         T. Mỗi khi bệnh nặng thì được lãnh Bí tích Xức dầu một lần và nếu bệnh nhân trở nên nguy kịch thì có thể xin lãnh nhận thêm.

    8- H. Người coi sóc bệnh nhân phải làm gì?

         T. Phải lấy lòng bác ái săn sóc phần xác và lấy đức tin an ủi, khuyên bảo bệnh nhân vui lòng chịu đau đớn để thông phần đau khổ với Chúa Giêsu; và khi cơn bệnh trở nên trầm trọng thì báo tin cho cha xứ và giúp bệnh nhân dọn mình lãnh các bí tích.

       -Theo các em, các bệnh nhân trên giường bệnh có chịu đau đớn nhiều về thể xác, khó tính, than van, khó làm chủ được chính mình không?  ()

       - Vậy chúng ta phải có thái độ nào khi chăm sóc bệnh nhân?  (Chúng ta phải lấy lòng bác ái, yêu mến để săn sóc, lo lắng thuốc thang và lấy đức tin an ủi, khuyên nhủ bệnh nhân vui lòng chịu đau đớn để thông phần vào sự đau khổ với Chúa Kitô).

       - Khi bệnh tật của họ trở nên trầm trọng, ta phải làm gì?  (Ta phải báo ngay cho cha xứ đến ban Bí tích Xức dầu, giúp họ dọn mình chết lành).

       -Trong khi chờ đợi linh mục đến, người thân của bệnh nhân cần làm gì?  (Giúp cho bệnh nhân bình tĩnh, tỏ lòng tin cậy mến và thống hối tội lỗi, an ủi khích lệ, chăm sóc họ thật chu đáo).

Tóm lại, người coi sóc bệnh nhân phải làm gì?  (Phải săn sóc cả phần hồn lẫn phần xác bệnh nhân bằng đức bác ái và đức tin).

        Như thế, bài học hôm nay dậy ta về Bí tích Xức dầu. Bí tích Xức dầu ban ơn nâng đỡ phần hồn và phần xác cho các bệnh nhân để họ được vững lòng tin - cậy - mến.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

   1. Gợi tâm tình.

       Các em thân mến! Chúa Giêsu đã lập ra Bí tích Xức dầu để nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu về phần hồn và phần xác. Qua Bí tích này, chúng ta thấy được tình yêu thương  của Chúa đối với từng người chúng ta. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người bệnh tật và cho chính chúng ta.

   2. Lời nguyện.

       Lạy Chúa Giêsu, xưa kia Chúa đã luôn yêu thương lo lắng cho những người khổ đau, bệnh tật. Chúa cũng muốn chia sẻ những đau khổ của nhân loại từng ngày trong cuộc sống, nên Chúa đã lập ra Bí tích Xức dầu để ban ơn nâng đỡ khi chúng con yếu đau. Xin Chúa ban bình an cho những người già nua, bệnh tật. Và xin Chúa giúp chúng con biết noi gương Chúa luôn yêu thương, giúp đỡ những người già yếu, bệnh tật mà chúng con có dịp tiếp xúc hằng ngày. Chúng con nguyện xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT:       Trò chơi:       Chúa chữa

- Rèn luyện: Phản xạ nhanh.

- Cách chơi : + GLV  chỉ vào đầu mình và nói: “Chúa chữa đầu tôi”

                     + Mọi người xoa đầu và lặp lại : “Chúa chữa đầu tôi”

Cũng tương tự như thế Khi GLV chỉ vào các phần thân thể khác. Nhưng GLV có thể chỉ vào đầu mà nói: “Chúa chữa bụng tôi”. Thì mọi người phải chỉ vào đầu mà nói: “Chúa chữa đầu tôi”.

  (Trò chơi có thể thay đổi tuỳ GLV yêu cầu làm theo khẩu lệnh hay cử chỉ cũng được)

VII. BÀI TẬP:         Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.

1. Bí tích Xức dầu giúp đỡ bệnh nhân:

   a. Kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.

   b. Được tha thứ các tội,

   c. Được ơn bình an, ơn an ủi và can đảm.

   d. Tất cả đều đúng.

   e. Tất cả đều sai

2. Nên xin lãnh Bí tích Xức dầu khi:

   a. Lâm bệnh nặng, nguy tử, yếu liệt vì tuổi già. (Đúng)

   b. Lâm bệnh nặng, trước những chuyến đi xa.

   c. Lâu ngày chưa xưng tội, đau bệnh, già yếu.

   d. Cả 3 câu đều đúng.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

         Tuần này, các em hãy cố gắng đi thăm một bệnh nhân ở gần nhà mình và cầu nguyện cho họ.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

       Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa qua giờ học hôm nay, chúng con biết rằng Chúa hằng ban ơn nâng đỡ chúng con cả lúc khoẻ mạnh cũng như lúc đau yếu. Xin Chúa giúp chúng con biết nâng đỡ những người bệnh tật, già yếu bằng những lời cầu nguyện và những việc bác ái cụ thể hằng ngày. Chúng con nguyện xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

       Đọc kinh Sáng Danh.

 

CÂU HỎI CHO HỌC SINH

Bài 24: BÍ TÍCH XỨ DẦU BỆNH NHÂN

“Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa”.   (x.Gc 5, 13-16)

1-H. Bí tích Xức dầu là gì?

    T. Là dấu chỉ Chúa Giê-su dùng để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn và phần xác.

2-H. Bí tích Xức dầu giúp đỡ phần hồn bệnh nhân thế nào?

    T. Bí tích này giúp đỡ bệnh nhân:

- Một là được kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô để sinh ích cho chính mình và  cho Hội thánh.

- Hai là được ơn an ủi và can đảm để đón nhận đau khổ vì lòng yêu mến Chúa.

- Ba là được tha thứ các tội lỗi nếu bệnh nhân không kịp lãnh nhận bí tích giao hòa.

- Bốn là được bình an để sẵn sàng bước vào cuộc sống đời đời.

3-H. Bí tích Xức dầu giúp đỡ phần xác bệnh nhân thế nào?

    T. Nếu Chú muốn thì bí tích này cũng làm cho bệnh nhân khỏe mạnh hơn.

4-H. Bí tích xức dầu được thực hiện qua dấu chỉ nào?

    T. Qua việc xức dầu thánh trên thân thể bệnh nhân và lời cầu nguyện của linh mục.

5-H. Ai được ban bí tích Xức dầu?

    T. Các giám mục và linh mục.

6-H. Khi nào thì nên xin lãnh nhận bí tích Xức dầu?

    T. Khi người tìn hữu lâm bệnh nặng, hoặc gặp cảnh nguy tử cũng khi như khi bị yếu liệt vì tuổi già, thì nên mời linh mục tới ban bí tích Xưc dầu cho họ.

7-H. Được lãnh nhận bí tích Xức dầu mấy lần?

    T. Mỗi khi bệnh nặng  thì được lãnh bí tích Xức dầu một lần, và nếu bệnh trở nên nguy kịch thì có thể xin lãnh nhận thêm.

8-H. Người coi sóc bệnh nhân phải làm gì?

    T. Phải lấy lòng bác ái săn sóc phần xác và lấy đức tin an ủi khuyên bảo bệnh nhân vui lòng chịu đau đớn  để thông phần đau khổ với Chúa Giê-su; và khi cơn bệnh trở nên trầm trọng thì báo tin cho cha xứ và giúp bệnh nhân dọn mình lãnh các bí tích.