Bài 31:                 

XÁC SỐNG LẠI VÀ SỰ THƯỞNG PHẠT ĐỜI ĐỜI

         

- Lời Chúa : Lc 23, 39-43

- Ý chính    : Thân xác loài người ta sẽ sống lại trong ngày sau hết để chịu phán xét chung với linh hồn mình.

- Giáo cụ trực quan: Tranh * “Chúa Giêsu cho ông La-da-rô sống lại”(Số 86).

                                        * “Môsê và bụi gai bốc cháy” (Số 20).

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

    Để bắt đầu giờ học hôm nay, chúng ta xin Chúa soi sáng, hướng dẫn, giúp chúng ta hiểu biết, và tin tưởng mãnh liệt vào sự sống lại và sự thưởng phạt đời đời.

   Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1. Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ:

     - Khi chết linh hồn ta rời khỏi xác mà đi đâu?  (ra trước toà Chúa để chịu phán xét riêng).

     - Chúa Giêsu phán xét ta thế nào?  (dựa vào lòng mến Chúa yêu người của ta).

+Kiểm tra quyết tâm:

  Trong tuần qua, các em có nhớ mỗi ngày lần hạt một chục cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục không?

2. Dẫn vào Lời Chúa

      - Đố các em đây là bức tranh gì?  (Chúa Giêsu cho ông La-da-rô sống lại)

       Chúng ta cùng nhau kể lại câu chuyện này nhé:

       Một hôm, anh La-da-rô  quê ở Bê-ta-ni-a, em của hai cô Mattta và Maria bị đau nặng. Hai cô cho người đến nói với Đức Giêsu :

 - Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.

   Nghe vậy, Đức Giêsu bảo :

 - Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa : qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.

    Chúa Giêsu còn ở lại đó thêm hai ngày nữa. Sau đó Ngài cùng các môn đệ tới thăm La-da-rô. Nhưng khi tới nơi, Đức Giêsu thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Được tin Đức Giêsu đến, cô Matta đi đón Người và nói:

 - Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.

  Chúa Giêsu nói :

 - Em con sẽ sống lại.

  Cô Matta thưa:

- Con biết em con sẽ sống lại trong ngày sau hết.

 Chúa Giêsu liền phán:

- Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.

  Sau đó, Đức Giêsu ra mộ anh La-da-rô. Ngôi mộ là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giêsu nói:

 - Đem phiến đá này đi.

  Nhưng cô Matta thưa Người :

 - Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.

 Đức Giêsu nói với cô:

 - Thầy đã chẳng nói với con rằng: nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?

  Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên trời tạ ơn Chúa Cha, rồi Ngài gọi lớn tiếng:

 - Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ!

  Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo người ta cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. (Ga11, 1-44)

   Các em thân mến! Chúa Giêsu đã làm phép lạ này để cho dân chúng và nhất là các môn đệ tin rằng Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài có quyền trên cả sự sống và sự chết. Chúa Giêsu đã cho anh La-da-rô sống lại, nhưng một thời gian sau anh vẫn phải chết. Điều quan trọng hơn Chúa muốn tỏ cho chúng ta biết, đó là sự sống đời đời, sự sống lại trong ngày sau hết. Vậy những ai được hưởng sự sống đời đời?  Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ điều đó.

  Mời các em đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

 Lc 23, 39-43

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

 1. Dẫn giải Lời Chúa.

       - Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe nói về biến cố gì?  (Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá).

       - Có ai cùng chịu đóng đinh vói Chúa Giêsu không?  (Có hai tên trộm cùng bị đóng đinh với Ngài).

       - Một trong hai tên nhục mạ Chúa Giêsu thế nào?  (Hãy tự cứu mình và cứu cả chúng tôi).

       - Còn tên trộm kia thưa với Chúa Giêsu thế nào?  (Oâng Giêsu ơi, khi ông vào Nước ông, xin nhớ đến tôi!)

       - Chúa Giêsu đã hứa điều gì với người trộm lành?  (Hôm nay, anh được ở với tôi trên thiên đàng ).

Như thế, qua lời hứa này, Chúa Giêsu cho ta thấy có sự sống lại và sự sống đời đới. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong bài học dưới đây.

2. Giải thích câu hỏi thưa.

   * Đọc chung câu 1:

    1- H. Những ai được lên thiên đàng ngay?  (954. 1023. 1052)

         T. Những người chết trong tình nghĩa với Chúa và đã sạch mọi vết nhơ tội lỗi thì được hưởng phúc thiên đàng ngay.

- Thiên đàng là gì?  (Thiên đàng là nơi Chúa ngự, là tình trạng hạnh phúc tràn đầy và vĩnh viễn vì được hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa và các thánh).

. Lên Thiên đàng là ở với Chúa, được “diện đối diện” với Thiên Chúa (SGLC 1023), kết hiệp với Chúa, nên những ai mới được vào Thiên đàng?  (Những người chết trong tình nghĩa với Chúa và đã sạch mọi vết nhơ tội lỗi thì được hưởng hạnh phúc thiên đàng ngay).

-Vì sao?  (Vì Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối thánh thiện, không có một chút vết nhơ tội lỗi nào).

Vậy những ai được lên thiên đàng ngay?  (những người chết trong tình nghĩa với Chúa và sạch mọi vết nhơ tội lỗi).

 

   * Đọc chung câu 2:

    2- H. Những ai phải vào luyện ngục?

         T. Những người chết trong tình nghĩa với Chúa nhưng vẫn còn vương vết nhơ tội lỗi thì phải tẩy luyện một thời gian rồi mới được lên thiên đàng.

-Các em nhìn vào bức tranh này (Số 20) và cho biết bức tranh này  tới ai và câu chuyện gì?  (Nói về ông Môsê được Chúa kêu gọi hướng dẫn dân Do Thái ra khỏi Ai Cập).

-Bụi gai bốc cháy chỉ điều gì?  (Chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa).

-Ông Môsê đang làm gì?  (Lấy áo che mặt)

-Vì sao?  (Vì vinh quang chói lọi của Thiên Chúa).

  Thật vậy, khi ông Môsê được Thiên Chúa gọi qua bụi gai bốc cháy, ông không dám nhìn mà phải che mặt đi vì vinh quang của Chúa quá chói lọi và rực rỡ (Xh 3, 1-6). Chính vì Thiên Chúa là Đấng quyền năng, cao cả, tuyệt đối thánh thiện, nên để có thể đối diện mặt đối mặt với Thiên Chúa, những người chết trong ơn nghĩa Chúa, nhưng còn vương vết nhơ tội lỗi, thì phải tẩy luyện một thời gian nơi luyện ngục để đạt tới sự thánh thiện cần thiết rồi mới được lên thiên đàng, mới được cùng Thiên Chúa “diện đối diện” (SGLC 1030).

Tóm lại, những ai phải vào luyện ngục?  (những người chết trong tình nghĩa với Chúa nhưng còn tội nhẹ).

   * Đọc chung câu 3:

    3- H. Những ai phải xuống hoả ngục?  (SGLC 1033-1037. 1056-1058)

         T. Những người đến khi chết vẫn từ chối tình yêu của Chúa, còn mang tội trọng trong mình mà không chịu sám hối thì phải xuống hỏa ngục.

   Con người được  Thiên Chúa dựng nên có ý chí, lý trí và tự do. Vì có tự do, nên con người phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Vì thế, những người đến chết vẫn từ chối tình yêu của Thiên Chúa, còn mang tội trọng mà không chịu sám hối, thì phải xa cách Thiên Chúa đời đời, đó là hoả ngục (SGLC 1033). Chính con người định đoạt về số phận đời đời của mình.

 Tóm lại, những ai phải xa cách Chúa đời đời?  (những người cố tình từ chối tình yêu của Chúa, không sám hối về những tội trọng đã phạm).

 

   * Đọc chung câu 4:

    4- H. Ta có thể làm gì cho các linh hồn ở luyện ngục?  (SGLC 1032. 1055. 1371. 1475. 1478-1479)

         T. Ta nên dâng các việc hy sinh, bác ái, nhất là dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn ấy sớm được lên thiên đàng.

-Thời gian ở luyện ngục là thời gian gì?  (Thời gian thanh tẩy).

-Trong thời gian thanh tẩy này, linh hồn có làm được việc lành phúc đức để đền tội của mình không?  (Không, các linh hồn không thể làm gì cho mình được).

-Chúng ta, những người đang sống ở trần gian là thời gian có thể làm được việc lành phúc đức, chúng ta có thể giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục không?  (Có, chúng ta có thể giúp các linh hồn đó bằng cách đọc kinh, tham dự thánh lễ, bố thí, hy sinh hãm mình cầu nguyện cho họ).

-Hàng năm, Hội Thánh dành một tháng để cầu nguyện cho các linh hồn, các em có biết đó là tháng mấy không?  (Tháng 11).

Tóm lại, - Ta có thể giúp các linh hồn ở luyện ngục bằng cách nào?  (khuyến khích các em trảlời)

              - Hằng năm Hội Thánh dành riêng tháng nào để cầu cho các linh hồn trong luyện ngục?

 

   * Đọc chung câu 5:

    5- H. Sau khi chết thân xác ta sẽ thế nào? 

         T. Thân xác ta trở về bụi đất, chờ đến ngày tận thế sẽ được sống lại kết hợp với linh hồn mà chịu phán xét chung.

-Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng đức tin về sự sống lại thế nào?  (Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau (SGLC 988)).

-Sự sống lại mà chúng ta tuyên xưng chỉ linh hồn hay thể xác?  (Chỉ thể xác vì thể xác mới chết chứ linh hồn không chết).

-Dựa vào đâu mà chúng ta tin như vậy?  (Dựa vào lời nói của Chúa Giêsu và nhất là vào sự sống lại cả hồn lẫn xác của Ngài).

-Chúa Giêsu đã nói thế nào về sự sống lại thân xác? [Ngài hứa ơn Phục Sinh thân xác cho những ai tin vào Ngài: ”Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống mà tin vảo Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”(Ga 11, 25-26)].

    Hơn nữa, chính Chúa Giêsu cũng đã trải qua sự chết, Nhưng Ngài đã tiêu diệt sự chết khi sống lại từ cõi chết, Nhờ sự sống lại của Ngài, sự chết trở thành một khởi điểm của cuộc sống mới vô tận. Sự chết sẽ đưa ta vào một thế giới không còn tang tóc, sự chết vì Thiên Chúa sẽ cất hết khăn tang và lau sạch nước mắt mọi người(x. Kh 21, 4).

-Nhưng trước khi được vào cõi sống hạnh phúc này, chúng ta phải trải qua việc gì?  (Trải qua cuộc phán xét của Chúa).

-Có mấy cuộc phán xét?  (Có 2 cuộc phán xét: chung và riêng).

-Phán xét riêng xảy ra khi nào?  (Ngay khi ta chết)

-Lúc đó thân xác ta đã sống lại chưa?  (Chưa).

-Khi nào ta chịu phán xét chung?  (Vào ngày tận thế)

-Lúc đó thân xác ta thế nào?  (Thân xác được sống lại kết hợp với linh hồn mà chịu phán xét chung).

    Tóm lại, sau khi chết thân xác ta trở về bụi đất để làm gì?  (chờ ngày tận thế sẽ sống lại, kết hợp với linh hồn mà chịu phán xét chung).

 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

   1. Gợi tâm tình.

       Các em thân mến! Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết, thân xác chúng ta sẽ trở về cát bụi, đợi ngày tận thế sẽ sống lại và kết hợp với linh hồn mà chịu phán xét chung. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao, là được sống cùng Chúa Kitô Phục Sinh trong Nước của Ngài nếu chúng ta biết ăn năn, sám hối và sống theo ý Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa lời nguyện xin tha thiết của mình cho những người đã qua đời và cho chính chúng ta:

   2. Lời nguyện.

      Lạy Chúa Giêsu, xin cho bà con thân thuộc và hết mọi người đã qua đời được chia sẻ hạnh phúc cùng các thánh, và cho chúng con biết sống gắn bó với Chúa trong cuộc đời hiện tại để mai sau được sum vầy cùng họ trên thiên đàng. Chúng con cầu xin, vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT

Trò chơi :  Năm cô khôn ngoan.

- Dụng cụ: 10 cây nến, hai cái quẹt lửa.

- Số người : 10 em.

- Cách chơi: Chia làm hai đội đều nhau. GLV đứng ở giữa lớp, mỗi tay cầm 5 cây nến và 1 cái quẹt. Khi có lệnh, hai đội trưởng lên nhận nến và quẹt, sau đó đem về chia nến cho đội mình và bắt đầu thắp nến. Sau đó GLV hô to: “Tân lang đến”. Những người cầm nến chạy đến trình diện GLV sao cho nến đừng tắt.

. Đội nào nến không tắt, tới sớm hơn là thắng cuộc.

VII. BÀI TẬP

    Em hãy chọn những người nào trong 3 loại người sau đây được lên thiên đàng:

1. Những người chết trong tình nghĩa với Chúa nhưng vẫn còn vương vết nhơ tội lỗi.

2. Những người đến khi chết vẫn còn từ chối tình yêu của Chúa, còn mang tội trọng.

3. Những người chết trong tình nghĩa với Chúa  và sạch mọi vết nhơ tội lỗi.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

    Chúng ta sẽ chịu 2 cuộc phán xét: riêng và chung. Để ngày ta chịu phán xét trở thành cuộc gặp gỡ êm dịu thân tình với Chúa, chúng ta hãy cố gắng tự mình phán xét mình mỗi ngày trước khi đi ngủ. Chính cuộc phán xét này sẽ giúp ta xa lánh dần khỏi thói hư, tật xấu, tội lỗi và giúp ta gắn bó hơn với Chúa. Vì vậy, tuần này các em quyết tâm dành ít phút trước khi đi ngủ để xét lại ngày sống của mình.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

   Lạy Chúa, chúng con cám ơn Chúa về những ơn Chúa đã ban cho chúng con trong giờ học hôm nay. Chúng con xin dâng điều quyết tâm cho Chúa, xin Chúa giúp chúng con thực hiện được điều quyết tâm này để việc xét mình mỗi tối trở thành một thói quen cần thiết trong cuộc đời của chúng con.

   Đọc kinh Sáng Danh.

 

CÂU HỎI CHO HỌC SINH

Bài 31. XÁC SỐNG LẠI VÀ SỰ THƯỞNG PHẠT ĐỜI ĐỜI.

“Tôi bảo thật anh em, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng”  (x. Lc 23,39-43)

1- H. Những ai được lên Thiên đàng ngay?

T. Những người chết trong tình nghĩa với Chúa và đã sạch mọi vết nhơ tội lỗi thì được hưởng phúc thiên đàng ngay.

2- H. Những ai phải vào luyện ngục?

T. Những người chết trong tình nghĩa với Chúa nhưng vẫn còn vương vết nhơ tội lỗi thì phải tẩy luyện một thời gian rồi mới được lên Thiên đàng.

3- H. Những ai phải xuống hỏa ngục?

T. Những người đến khi chết vẫn từ chối tình yêu của Chúa, còn mang tội trọng trong mình mà không chịu sám hối, thì phải xuống hỏa ngục.

4- H. Ta có thể làm gì cho các linh hồn ở luyện ngục?

T. Ta nên dâng các việc hy sinh, bác ái, nhất là dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn ấy sớm được lên Thiên đàng.

5- H. Sau khi chết, thân xác ta sẽ thế nào?

T. thân xác ta trở về bụi đất, chờ đến ngày tận thế sẽ được sống lại kết hợp với linh hồn mà chịu phám xét chung.