Bài 32:                        

PHÁN XÉT CHUNG VÀ TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

         

- Lời Chúa : Kh 21, 1-4

- Ý chính: Ngày tận thế là ngày tận cùng của thế gian này, là lúc Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang, để phán xét chung hết mọi người, và cho mọi sự được hoàn thành trong trời mới đất mới.

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

   Lạy Chúa Giêsu, hôm nay là tiết học cuối cùng trong năm học của chúng con. Xin Chúa ban Chúa Thánh thần xuống trên chúng con để Ngài giúp chúng con ngày càng thêm yêu mến, tin tưởng và cậy trông vào Chúa.

  Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA :

1. Ôn bài cũ và kiểm tra quyết tâm.

+Ôn bài cũ:

    - Những ai được lên thiên đàng ngay?

    - Những ai phải xuống hoả ngục?

    - Ta có thể làm gì cho các linh hồn ở luyện ngục?

    - Khi nào thân xác ta sẽ được sống lại, kết hợp với linh hồn để chịu phán xét chung?

+Kiểm tra quyết tâm:

      Trong tuần qua, các em có xét mình mỗi tối trước khi đi ngũ không?

2. Dẫn vào Lời Chúa

       Khi giảng dậy về ngày cuối cùng, Chúa Giêsu đã sử dụng nhiều dụ ngôn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một dụ ngôn rất nổi tiếng là dụ ngôn cỏ lùng nhé!

    Có một người kia gieo giống tốt trong ruộng mình rồi về nhà đi ngủ. Lúc đó, kẻ thù của ông xuất hiện và gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên, thì cỏ lùng cũng mọc lên xanh tốt như vậy. Lúc ấy, đầy tớ đến thưa với ông chủ rằng:

- Thưa ông, ông đã gieo giống tốt trong ruộng của ông. Bây giờ cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?

  Ông chủ trả lời:

- Kẻ thù đã làm đó.

  Người đầy tớ lại nói:

- Vậy ông có muốn chúng tôi đi gom cỏ lùng lại không?

 Ông chủ trả lời:

- Đừng, sợ khi các anh gom cỏ lùng, các anh nhổ luôn cả lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thợ gặt: “Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”

  Anh (chị) đố các em biết, Chúa Giêsu muốn nói điều gì qua dụ ngôn cỏ lùng này?  (giúp các em trả lời).

  Chúa Giêsu đã giải thích dụ ngôn này cho các môn đệ hiểu: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người (Chúa Giêsu); hạt giống tốt là con cái Nước Trời, tức là những người sống tốt lành, thánh thiện. Ruộng là thế gian. Kẻ gieo cỏ lùng là ma quỷ và cỏ lùng là con cái của chúng, tức là những người sống tội lỗi, gian ác. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta gom cỏ lùng rồi đốt đi như thế nào, thì đến ngày tận thế sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần tập trung mọi kẻ gian ác mà tống ra khỏi Nước của Ngài, rồi quăng chúng vào lò lửa, ở đó chúng phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha họ”. (Mt 13, 24-30. 36-43)

   Các em thân mến! Như thế dụ ngôn cỏ lùng nói về ngày cuối cùng của nhân loại, ngày tận thế, ngày Chúa phán xét chung, ngày Chúa Giêsu lại đến cách vinh quang để hoàn tất chuơng trình tình yêu của Thiên Chúa, khai mở Trời Mới Đất Mới. Trời Mới Đất Mới đó như thế nào?  Mời các em đứng lên, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa trong sách Khải huyền của thánh Gioan.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

 Kh 21, 1-4

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1. Dẫn giải Lời Chúa.

      - Theo đoạn Lời Chúa các em vừa nghe, khi Trời mới đất  mới xuất hiện, thì trời cũ đất cũ thế nào?  (sẽ qua đi, sẽ không còn).

      - Trong trời đất mới này, ai sẽ ở với nhân loại?  (Thiên Chúa)

      - Nhân loại sẽ thuộc về ai?  (thuộc về Thiên Chúa, họ sẽ là dân của Người).

      - Thiên Chúa sẽ làm gì cho họ?  (Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa).

  Ngay sau khi chết, mỗi người sẽ phải chịu phán xét riêng, và đến ngày tận thế là cuộc phán xét chung. Lúc đó, ta sẽ thấy trời mới đất mới như trong đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe: là nơi hạnh phúc đầy tràn vì được ở cùng Thiên Chúa mãi mãi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Trời Mới Đất Mới trong phần bài học sau đây.

2. Giải thích các câu hỏi thưa.

   * Đọc chung câu 1:

    1- H. Ngày tận thế là ngày nào?

         T. Là ngày tận cùng của thế gian, lúc Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang để phán xét chung hết mọi người, và cho mọi sự được hoàn thành trong trời mới đất mới.

  - Khi nào xác loài người sống lại?  (Vào ngày tận thế)

  - Ngày tận thế là ngày nào? 

    Tận là tận cùng, thế là thế giới. Tận thế là ngày tận cùng của thế giới.

   Thế giới chúng ta đang sống là thế giới vật chất, mà đã là vật chất thì không thể tồn tại mãi được, đó là quy luật tự nhiên. Như cây mọc lên, ra hoa, kết trái rồi héo tàn…

  Như vậy, trời đất này đã được Thiên Chúa dựng nên, biến chuyển rồi tàn lụi và sẽ có ngày chấm dứt, ngày ấy sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, không ai có thể biết được.

  -Ngày thế giới này tàn lụi có phải là chủ đích của Thiên Chúa khi tạo dựng thế giới không?  (Không).

  Đúng. Theo chủ đích của Thiên Chúa, thế giới này tan biến đi để nhường chỗ cho một thế giới mới. Khi lịch sử chấm dứt là lúc Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang thu họp toàn thể loài người và toàn thể vũ trụ vào một thế giới mới, thế giới của Thiên Chúa, của hạnh phúc, của sự sống mãi mãi. Ngài thu họp mọi người và mọi sự qua một cuộc phán xét cuối cùng, gọi là cuộc phán xét chung.

  -Nói rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào ngày tận thế, như thế từ nay cho đến ngày ấy, Ngài không hiện diện với chúng ta hay sao?  (Không, Ngài vẫn hiện diện nơi trần thế nhưng hiện diện các vô hình, ẩn dấu, ta không thấy được bằng giác quan. Ngày tận thế, tình trạng ẩn dấu của Ngài sẽ chấm dứt, quyền năng và vinh quang của Ngài sẽ được biểu lộ. Chúng ta sẽ thấy Ngài diện đối diện. Ngày Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang được hiểu như thế).

Tóm lại, -  Ngày tận thế là ngày nào?  (Ngày tận cùng của thế giới)

- Vào ngày tận thế, Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để làm gì?  (Phán xét chung hết mọi người ).

   * Đọc chung câu 2:

    2- H. Phán xét chung và phán xét riêng thế nào?

         T. Phán xét riêng là việc phán xét từng người liền sau khi chết, riêng linh hồn ta với Chúa. Còn phán xét chung là vào ngày tận thế, cả linh hồn và xác, được Chúa Giêsu thưởng phạt công khai trước mặt mọi người.

   Như chúng ta đã biết, chúng ta sẽ trải qua 2 cuộc phán xét : riêng và chung.

-Phán xét riêng là gì và khi nào sẽ xảy ra? [Phán xét riêng là phán xét riêng một mình ta, liên quan đến đời sống cá nhân của mình. Cuộc phán xét này xảy ra ngay khi ta chết (x. SGLC 1021- 1022)].

-Phán xét chung là gì và xảy ra khi nào? [Phán xét chung là phán xét có tính tập thể và bổ túc cho cuộc phán xét riêng. Lúc đó sẽ công khai hóa tất cả những gì đã định đoạt trong cuộc phán xét riêng. Cuộc phán xét này sẽ xảy ra vào ngày tận thế khi thân xác sống lại kết hợp với linh hồn. Chúa sẽ thưởng phạt công khai tùy theo tội phúc của từng người đã làm khi còn sống ở trần gian này (x.SGLC 1001. 1038-1039)].

Tóm lại, ta phải chịu phán xét mấy lần?  (Hai lần: phán xét riêng và phán xét chung)

 - Phán xét riêng là gì?  (Chúa sẽ phán xét riêng ta, chỉ linh hồn ta với Chúa ngay sau khi ta chết, )

 - Phán xét chung là gì?  (là phán xét có tính tập thể, bổ túc cho cuộc phán sét riêng vào ngày tận thế).

   * Đọc chung câu 3:

    3- H. Trời mới đất mới là gì?

         T. Là sự hoàn tất ơn cứu độ trên chính vũ trụ vật chất trong ngày tận thế, làø sự hoàn thành Nước Thiên Chúa, trong đó mọi loài mọi vật đạt tới cùng đích của mình là được đời đời hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa Ba ngôi.

-Nói tới Trời Mới Đất Mới là đã có trời cũ đất cũ. Trời cũ đất cũ là gì?  (Là công trình  sáng tạo đầu tiên của Thiên Chúa, nhưng tội lỗi của con người đã làm đổ vỡ khiến Thiên Chúa phải tái tạo lại, gọi là sáng tạo mới).

-Như thế lịch sử, vũ trụ vật chất Thiên Chúa tạo nên đã bị tan vỡ hoàn toàn, không còn gì nữa sao?  (Không, sự tan vỡ này chỉ là điều kiện chuẩn bị cho thế giới mới xuất hiện. Tất cả được Chúa đổi mới thành Trời Mới Đất Mới).

   Vào ngày tận thế, thế giới mới hay Trời Mới Đất Mới  mà Chúa Giêsu đã bắt đầu khởi sự khi làm người được hoàn tất. Ngày đó, Chúa Giêsu, thủ lãnh vạn vật, sẽ thu họp tất cả trong Ngài trao lại cho Chúa Cha. Và như thế, ơn cứu độ đã hoàn tất.

-Vậy phải chăng chỉ có con người được cứu độ?  (Không, tất cả vạn vật đều được cứu độ).

-Vạn vật được cứu độ thế nào?

   Giữa con người và vạn vật có sự liên đới trong tội cũng như trong ơn cứu chuộc và trong vinh quang chung cuộc. Thật vậy, khi con người sa ngã, cả vũ trụ sa ngã theo. Khi con người được phục hồi, cả vũ trụ được phục hồi theo. Thánh Phaolô viết: ”Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người … được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang” (Rm 8, 19-22).

    Trong ngày sau hết, sau khi phán xét, ơn cứu độ hoàn tất. Mọi sự được hiệp thông với Chúa . Đó là Trời Mới Đất Mới: nơi Thiên Chúa cư ngụ cùng với dân của Người, Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than, đau khổ nữa và vạn vật cũng được tham dự vào vinh quang của con người.

 Tóm lại, Trời Mới Đất Mới là gì?  

(Là việc Thiên Chúa hoàn tất ơn cứu độ trên con người, trên chính vũ trụ vật chất trong ngày tận thế)

- Trong Trời Mới Đất Mới, mọi loài mọi vật đạt được điều gì? 

(Đạt được cùng đích của mình là được đời đời hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi)

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

   1. Gợi tâm tình.

      Các em thân mến! Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta thấy quang cảnh trời mới đất mới, đó là nơi hạnh phúc tràn đầy, vĩnh cửu, đời đời được hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa. Những sự đau khổ, khóc lóc, tang tóc… sẽ không còn nữa. Đây là phần thưởng Thiên Chúa dành cho những ai sống theo Lời Chúa dạy. Trong niềm tin vào sự sống lại, chúng ta cùng nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh giúp ta luôn sẵn sàng đón đợi ngày Ngài trở lại trong vinh quang.

   2. Lời nguyện.

       Lạy Chúa Giêsu Ktô, xưa Chúa đã nói rằng: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù có chết cũng sẽ được sống”. Chúng con tin chắc rằng Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con . Xin cho chúng con luôn sống trong niềm tin rằng: Chúa sẽ nhớ đến chúng con trong Nước của Chúa. Chúng con cầu xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VI. SINH HOẠT:      Trò chơi: Rước đèn đón Chúa .

 - Số người: xếp thành hai đội, mỗi đội khoảng 7 – 10 người.

   Số người của hai đội bằng nhau.

 - Cách chơi:

    Hai đội xếp thành hai hàng song song, cách nhau khoảng 2-3m. GLV đứng ở đầu lớp, khoảng cách ở giữa hai đội. Em đứng đầu mỗi đội cầm một cây nến đã đốt cháy. Khi có lệnh em này chạy đến chỗ GLV, đi vòng quanh GLV rồi trở về trao nến cho em thứ hai. Em thứ hai tiếp tục cho đến hết đội. Đội nào xong mà nến không tắt là thắng.

VII. BÀI TẬP

        Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:

1. Ngày tận thế là ngày:

    a. Phán xét chung và riêng.

    b. Mọi sự được hoàn thành trong Trời Mới Đất Mới.

    c. Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang.

    d. Cả 3 câu đều đúng.

2. Trời Mới Đất Mới là:

    a. Sự hoàn tất ơn cứu độ.

    b. Sự hoàn thành Nước Thiên Chúa.

    c. Mọi loài mọi vật đạt tới cùng đích của mình.

    d. Cả 3 câu đều đúng.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

          Để luôn thức tỉnh chờ Chúa đến, em quyết tâm mỗi tối xét mình thật kỹ, ghi ra giấy những lỗi đã phạm rồi xin lỗi Chúa và xin Chúa giúp em sửa lỗi. Cuối tuần em tổng kết xem mình đã sửa đổi được những gì.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

      Lạy Chúa, chúng con xin cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong năm học vừa qua. Chúng con xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót, lỗi lầm của chúng con trong năm học này.

      Lạy Chúa, chúng con sắp sửa được lãnh nhận một Bí tích rất quan trọng cho cuộc đời chúng con, đó là Bí tích Thêm Sức. Xin Chúa giúp chúng con biết chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận Bí tích này bằng việc ôn lại Giáo lý về Bí tích Thêm Sức – chuyên chăm cầu nguyện – ăn năn sám hối – sửa đổi đời sống.  Chúng con xin dâng hồn xác chúng con cho Chúa, xin Chúa gìn giữ, thánh hoá, giúp chúng con luôn sống theo lời Chúa dạy, để cuộc sống chúng con ngày càng yêu mến, gắn bó và đáp trả tình yêu Chúa mỗi ngày như ý Chúa muốn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.

Hát : Xin dâng lời cảm tạ.

 

CÂU HỎI CHO HỌC SINH

Bài 32. PHÁT XÉT CHUNG VÀ TRỜI MỚI ĐẤT MỚI.

“Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã biến mất” (x. Kh 21,1-4)

1-H. Ngày tận thế là ngày nào?

T. Là ngày tận cùng của thế gian, lúc Chúa Giê-su trở lại trong vinh quang để phán xét chung hết mọi người, và cho mọi sự được hoàn thành trong trời mới đất mới.

2- H. Phán xét chung và phán xét riêng khác nhau thế nào?

T. Phán xét riêng là việc phán xét từng người liền sau khi chết, riêng linh hồn ta với Chúa, còn phán xét chung là ngày tận thế cả linh hồn và xác, được Chúa Giê-su thưởng phạt công khai trước mặt mọi người.

3- H. Trời mới đất mới là gì?

T. Là sự hoàn tất ơn Cứu độ trên chính vũ trụ vật chất trong ngày tận thế, là sự hoàn thành nước Thiên Chúa, trong đó mọi loài mọi vật  đạt tới cùng đích của mình là được đời đời hiệp thông vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi.