CHƯƠNG XV

 

CHUẨN BỊ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC

 

Sau khi học xong lớp Căn Bản 4, các em sẽ được lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Sau 4 năm học Giáo lý, các em đã có cái nhìn, sự hiểu biết tổng quát về Lịch sử Cứu Độ đã diễn ra trong quá khứ và đang diễn ra hôm nay dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh và thế giới.

Hy vọng các em ý thức được rằng chính các em đang sống trong dòng lịch sử này.

Chính Chúa Thánh Thần mà các em sẽ lãnh nhận trong Bí tích Thêm Sức sẽ biến đổi, giúp đỡ các em sống trọn vẹn cuộc đời làm con Chúa, làm các em lớn lên, gắn bó với Hội Thánh, trở thành nhân chứng của Đức Kitô, hăng say rao giảng Nước Trời bằng lời nói, việc làm, thái độ sống và bằng chính cuộc đời của các em.

I. Thời gian chuẩn bị : ít nhất là hai tuần.

            Để lãnh nhận Bí tích Thêm sức cách đúng đắn và hiệu quả, các em cần phải được chuẩn bị cách chu đáo. Vì thế, sau khi các em học xong lớp căn bản 4, chúng ta dành ra ít nhất là 2 tuần để chuẩn bị gần cho các em.

II. Những việc cần chuẩn bị.

      1. Mời gọi các em đi lễ mỗi ngày trong thời gian chuẩn bị.

      2. Ôn  tập về Bí Tích Thêm sức.

       a. Sách Giáo lý Căn Bản 4 :

- Bài 14 : Bí Tích thêm Sức : ghi ấn tín ơn Chúa  Thánh Thần.

       b. Sách Giáo lý Căn bản 3 :

- Bài 1 : Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa;

- Bài 2 : Chúa Thánh Thần trong Cựu ước.

- Bài 3 : Chúa Thánh Thần trong cuộc đời Đức  Giêsu.

- Bài 4 : Chúa Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh.

- Bài 7 : Cộng đoàn Hội Thánh.

- Bài 8 : Hội Thánh theo chương trình của Thiên Chúa.

- Bài 9 : Những khía cạnh của mầu nhiệm Hội Thánh.

       c. Sách Giáo lý Căn Bản  4.

- Bài 15 : Bí tích Thêm Sức làm ta nên nhân chứng của Đức Kitô.

       d. Lưu ý : Những ý cần làm nổi bật khi ôn tập.

Khi ôn tập cho các em các đề tài trên, chúng ta cần nhấn mạnh đến các ý chính sau đây :

- Ngày nay, trong Bí tích Thêm sức, Chúa Giêsu ban cho ta chính Chúa Thánh Thần mà Ngài đã hứa và đã ban cho các tông đồ xưa.

- Chúa Thánh Thần đã hoàn toàn đổi mới các tông đồ. Ngài có thể biến đổi mọi sự nếu ta biết nghe theo Ngài.

- Chúa Thánh Thần giúp ta sống như con Thiên Chúa cách trọn vẹn. Ngài là ánh sáng soi dẫn, là sức mạnh an ủi và nâng đỡ, là lửa mến nung nấu tâm hồn.

- Chúa Thánh Thần liên kết ta với Hội Thánh, làm ta trưởng thành và làm cho cả Hội Thánh lớn lên.

- Chúa Thánh Thần biến ta thành người đi làm chứng cho Thiên Chúa và mở rộng nước Ngài.

      3. Tập nghi thức lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

         a. Chọn người đỡ đầu  :

             Giáo lý viên nói với các phụ huynh và các em chọn người đỡ đầu. Cũng như  trong Bí Tích rửa tội, khi chịu Bí tích Thêm Sức, ta cần có người đỡ đầu để giúp ta trên đường theo Chúa. Nếu được, nên nhờ người đã đỡ đầu Rửa tội làm người đỡ đầu Thêm sức.

       b. Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức.

Nghi thức ban Bí tích thường được cử hành trong thánh lễ, sau phần Phụng vụ Lời Chúa và diễn ra như sau :

-  Cha Xứ hoặc vị phụ trách giới thiệu các em với Đức giám mục và xin Đức Giám mục ban bí tích Thêm Sức cho các em : Giới thiệu con số (Nam + Nữ), thời gian học Giáo lý chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Thêm sức.         

-  Sau bài giảng, Đức Giám Mục mời gọi những người sắp lãnh nhận bí tích này lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu Bí tích Rửa Tội.

-  Tiếp đó, Ngài đặt tay đọc lời nguyện xin Chúa  ban Thánh Thần cho các em.

- Sau cùng, Ngài xức dầu Thánh (Dầu Christma-SC) trên trán mỗi em và nói  : “(Tên Thánh và tên gọi em lãnh nhận Bí tích) Con hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”. Các em thưa  : “Amen”, rồi Ngài chúc bình an cho em ấy với lời chúc  : “Bình an của Chúa ở cùng con” các em đáp : “Và ở cùng cha”.

       c- Tập các nghi thức :

- Tập cho các em các lời đáp khi tuyên xưng đức tin : Thưa, con từ bỏ  -  Thưa, con tin.

-  Tập cho các em và người đỡ đầu di chuyển có trật tự.

-  Tập cho các em các câu đáp khi Đức giám mục ban Bí tích Thêm Sức :

* Đức giám mục : ………con hãy lãnh nhận  ấn tín ơn Chúa Thánh Thần.

   Các em đáp  : Amen.

* Đức Giám Mục :   Bình an của Chúa ở cùng con.

  Các em đáp  : Và ở cùng cha.

- Tập cho người đỡ đầu :

    Khi Đức Giám Mục xức dầu thánh, người đỡ đầu đặt tay phải trên vai phải người con mình đỡ đầu.

      4. Tĩnh tâm :

Chúng ta nên dành thời gian giúp các em tĩnh tâmgần ngày các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

- Nội dung hướng dẫn  : Bổn phận làm chứng  cho Chúa và mở rộng nước Người.

- Giúp các em xưng tội.

      5. Tổ chức Thánh Lễ ban Bí tích Thêm Sức.

Đây là dịp rất đáng nhớ của các em, Giáo lý viên và các phụ huynh hợp tác với Cha Quản Xứ  tổ chức thánh lễ ban Bí tích Thêm sức này cách trang trọng, trật tự, sống động và sốt sắng :           

-  Trang trí nhà thờ.

- Tập cho các em một số bài hát cộng đồng trong thánh lễ ban Bí tích Thêm sức. -

- Tập dâng lễ vật.

- Tập cho một em đọc lời cảm ơn Đức Cha, Quý Cha, quí thầy, quí dì, các phụ huynh, các Giáo lý viên ….

- Quà lưu niệm.

- Chụp hình, quay phim.

 

Lưu ý  :

Thời gian chuẩn bị cần liên tục mỗi ngày, nên tốt nhất chúng ta hãy tổ chức thánh lễ ban Bí tích Thêm sức vào mùa hè.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà