CHƯƠNG II

 

NỘI DUNG GIÁO LÝ KHỐI SƠ CẤP

 

1. Toàn bộ khối Sơ cấp bao trùm các bài dạy về :

        a. Chúa Ba Ngôi

-              Thiên Chúa trở nên thân thiết hơn các em. Ngài đến qua sự đối thoại bên trong và qua lời mời gọi của lương tâm.

-              Các em sẽ tin nhận Chúa Giêsu nhờ thái độ của bố mẹ và những người khác, nhất là thái độ cầu nguyện của giáo dân trong nhà thờ và của gia đình trong giờ kinh.

        b. Hội Thánh và đời sống con cái Chúa.

Đời sống các Kitô hữu quanh đứa trẻ và lương tâm là hình ảnh sống động để chúng ta giới thiệu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và Hội Thánh.

 

2. Nội dung chương trình

 

        a. Giáo lý SƠ CẤP 1 : 7 tuổi

Chương trình Giáo lý SƠ CẤP 1 gồm bài 32 bài. Nội dung được phân chia như sau :

  1. Mặc khải : 2 bài  (1-2)
  2. Lịch sử cứu độ : Từ tạo dựng đến Chúa Thánh Thần hiện xuống  (23 bài : 3-17. 20-27)
  3. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi  (3 bài : 28-30)
  4. Cầu nguyện : (4 bài 18-19. 31-32 )

Riêng phần Luân lý, Phụng vụ và Bí tích, đặc biệt là Bí tích Giải tội và Thánh Thể sẽ được học ở năm sau là năm trực tiếp chuẩn bị cho các em Xưng tội và Rước lễ lần đầu.

 

        b. Giáo lý SƠ CẤP 2 : 8 tuổi.

Chương trình Giáo lý Sơ cấp 2 gồm 33 bài. Nội dung được phân chia như sau :

  1. Lịch sử cứu độ : Hội Thánh  ( 8 bài : 1-3. 5-6. 8-10 )
  2. Luân lý  (9 bài : 11-19)
  3. Phụng vụ và Bí tích  (14 bài : 20-33)
  4. Cầu nguyện  (2 bài : 4, 7 )

Đây là năm chuẩn bị cho các em Xưng tội và Rước lễ lần đầu nên có một số địểm cần nhấn mạnh :

-       Luân lý : Tội lỗi  (2 bài : 12-13)

-       Phụng vụ và bí tích : Nhấn mạnh về bí tích giải tội  (6 bài 38-33) và bí tích Thánh Thể (5 bài : 23-27). Những bí tích khác như Thêm sức, Xức dầu bệnh nhân, Truyền Chức thánh và Hôn phối sẽ được học ở chu kỳ tiếp theo là chu kỳ Giáo lý Căn bản.

 

Ngoài ra ở cuối sách học sinh có thêm phần phụ lục, giúp các em xét mình, xưng tội, dọn mình Rước lễ và cám ơn sau Rước lễ.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà