CHƯƠNG VIII

SINH HOẠT GIÁO LÝ

 

I. Mục đích.

        1. Thư giãn, giải trí.

Ở lứa tuổi Khối Xưng tội, Rước lễ (Sơ cấp) (7t-8t) các em chỉ có thể cầm trí được 20 phút, tối đa là 30 phút. Do đó, sau khi các em đã gặp Chúa trong phần cầu nguyện giữa giờ, nghĩa là đã học nửa giờ Giáo lý, Giáo lý viên cho các em sinh hoạt để tâm trí các em được thư giãn, thoải mái hầu có thể tiếp tục học hỏi tốt hơn ở nửa giờ Giáo lý còn lại.

        2. Tạo bầu khí vui tươi trong giờ Giáo lý.

        3. Ghi nhớ nội dung bài Giáo lý :

Phần sinh hoạt cũng nhằm giúp các em ghi nhớ những gì vừa học. Do đó, phần sinh hoạt này phải  được lựa chọn phù hợp với nội dung bài Giáo lý.

 

II. Các hình thức sinh hoạt trong giờ Giáo lý.

Vì thời gian sinh hoạt rất ngắn, khoảng 10 phút và không gian sinh hoạt là phòng học, nên chúng ta chỉ lựa chọn các hình thức sinh hoạt đơn giản sau đây : băng reo, trò chơi nhỏ, bài hát.

        1. Băng reo.

Chúng ta sáng tác băng reo dựa theo nội dung bài Giáo lý và theo một trong các thể loại sau đây :

a. Các em lặp lại theo người điều khiển, thêm cử điệu.

Ví dụ :

-Người điều khiển  (NĐK )  : Chúa đã về.

-Tất cả  ( TC )  lặp lại : Chúa đã về  ( vỗ tay 3 cái ). 

-NĐK- Trên phố phường –  TC : lặp lại  ( bước vào 3 bước )

-NĐK- Trên làng quê          TC : lặp lại  ( bước thêm vào 3 bước ). 

-NĐK- Trên quê hương Việt Nam – TC : bước ra 6 bước, vung tay và la lên : A !

b. Người điều khiển chỉ nói 1 câu, tất cả nói câu khác.

Ví dụ :

-NĐK : Chúa ở đâu ?      TC : Trong anh  ( chỉ vào người bên cạnh ). 

-NĐK : Chúa ở đâu ? TC : Trong tôi  (chỉ ngực ). 

-NĐK : Chúa ở đâu ? TC : Trên trời  ( chỉ lên trời ). 

-NĐK : Chúa ở đâu ? TC : Khắp mọi nơi  (xoay tròn ). 

c. Người điều khiển nêu nhiều ý, tất cả chỉ lặp lại một câu :

Ví dụ :

-NĐK : Ta vui             -  TC : bên nhau  ( vỗ tay 2 cái ). 

-NĐK : Ta múa           -  TC : bên  nhau  ( vỗ lên đùi hai cái ). 

-NĐK : Ta hát             -  TC : bên nhau  ( hai tay lên vai ). 

-NĐK : Tất cả            -  TC : bên nhau.

d. Người điều khiển nêu ý, tất cả cùng bổ túc ý.

Ví dụ :

-NĐK : Sống trên đời       -  TC : Phải có bạn  ( giơ hai tay hình chữ V ).

-NĐK : Không có bạn  -  TC : Buồn chết đi   ( chắp tay ). 

-NĐK : Nhưng phải chọn -  TC : Bạn tốt  ( nắm tay người bên cạnh ). 

        2- Trò chơi

a. Định nghĩa :

Trò chơi là một cuộc vận động sinh hoạt :

-       Do một người tổ chức.

-       Cho một số người tham gia.

-       Theo một quy ước có hướng dẫn.

-       Trong một thời gian nhất định.

-       Tại một nơi chốn.

b. Mục đích :

-       Giúp xây dựng bầu khí vui tươi, rèn luyện sự khéo léo và giáo dục chiều sâu nội tâm.

-       Đối với Giáo lý, trò chơi còn giúp ghi nhớ nội dung Giáo lý.

c. Mục đích yêu cầu trong Giáo lý : giáo dục chiều sâu :

Trò chơi góp phần giáo dục :

-       Về nhân bản : Trò chơi giúp nhận thức kỷ luật tập thể, tính trung thực, ý chí cương quyết.

-       Về thiêng liêng : Trò chơi có tính tôn giáo hình thành ý niệm Thiên Chúa và tha nhân, thêm yêu mến Thánh Kinh, lời mời gọi của Chúa.

d. Điều khiển trò chơi.

Giáo lý viên làm người quản trò, điều khiển cuộc chơi. Để thành công nên cân nhắc chọn lựa trò chơi cho thích hợp với không gian, nội dung bài Giáo lý, lứa tuổi và số người tham dự.

 

Quản trò lưu ý tới 4 bước sau đây :

 

@. - Chuẩn bị trò chơi :

Nghiên cứu kỹ lưỡng :

Địa điểm.

Phân công cụ thể.

Chuẩn bị các dụng cụ chơi cho chu đáo.

 

@. -Hướng dẫn trò chơi :

*Giới thiệu tên trò chơi, phổ biến luật chơi.

*Nên có câu chuyện hoặc Lời Chúa để dẫn vào trò chơi.

*Ở từng điểm nên hỏi lại xem mọi người đã hiểu, đã nắm vững luật chơi chưa.

*Đề nghị chơi thử, nháp một hai lần cho chắc chắn, cũng là tạo bầu khí lôi cuốn vào cuộc chơi.

 

@. -Diễn tiến trò chơi :

Đang khi tiến hành cuộc chơi, Quản trò phải chú ý đến các tính cách sau đây, liên quan đến tâm lý người chơi :

Luôn nhắc nhở, nêu cao tinh thần tự giác, trung thực.

Khéo léo khuyến khích những em nhút nhát chưa quen  sinh hoạt.

 

@. -Kết thúc trò chơi :

Khi trò chơi chấm dứt, cần lưu ý đến các điểm sau đây :

Tuyên bố kết quả trò chơi cho công bằng, khen người thắng và khuyến khích người thua.

Nên vắn tắt nêu ý nghĩa trò chơi vừa chơi xong, ý nghĩa nhân bản và ý nghĩa hướng về nội dung bài Giáo lý.

 

Ví dụ :

Tên trò chơi : Chúa gọi, dạ con đây.

+ Thể loại : Trò chơi vận động nhẹ trong phòng hoặc ngoài trời, dành cho 15 tới 30 em.

+ Rèn luyện : Sự chú ý để phản xạ theo đúng thứ tự.

+ Giáo dục : Tinh thần sẵn sàng, luôn tỉnh thức trước Thánh ý Thiên Chúa qua mọi biến cố cuộc đời.

+ Luật chơi : Tất cả ngồi vòng tròn nếu ở ngoài trời – hoặc ngồi yên tại bàn học nếu ở trong phòng học, đếm số từ 1, 2, 3, cứ 3 người thánh một tổ, mỗi tổ chọn tên một vị Thánh nam hoặc Thánh nữ có hai âm ví dụ : Gioan, Luca, Anna…

Quản trò mở đầu bằng cách hô : Chúa gọi Gioan.

Tổ nào mang tên Gioan sẽ đáp lại tuần tự như sau :

-Người số 1 đứng lên thưa :  “ Dạ. ”

-Người số 2 đứng lên thưa : “Con”

-Người thứ 3 đứng lên thưa : “ Đây”

-Người số 1 ngồi xuống nói : “Chúa”

-Người số 2 ngồi xuống nói : “ Gọi”

-Người số 3 ngồi xuống nói : “Lu-ca”

Tổ nào mang tên Lu-ca lại đáp lại tuần tự như trên. Tổ nào làm sai, thưa chậm coi như bị loại.

Tổ nào gọi tên những tổ bị loại cũng bị loại luôn.

Khi chỉ còn một tổ, quản trò nhắc nhở :

   “ Các bạn thấy không, khi Chúa gọi, ta phải luôn luôn sẵn sàng để đáp trả...”

        3. Bài hát.

 

a. Giá trị bài hát :

- Bài hát có thể dùng trong việc giảng dậy Giáo lý như một phương tiện sư phạm sinh động và có hiệu quả cao.

- Bài hát có khả năng chuyển tải ý nghĩa một chủ đề giáo dục nhân bản hoặc một bài Giáo lý.

- Bài hát có thể nhanh chóng gây dựng được bầu khí vui tươi cho lớp học, tập thể.

 

b. Cách chọn bài hát :

- Phù hợp với chủ đề, nội dung bài Giáo lý.

- Phù hợp với lứa tuổi.

 

c. Phương pháp tập hát :

- Hát trước bài hát 2, 3 lần cho mọi người nghe quen tai.

- Sau đó tập từng câu.

- Vừa hát vừa cắt nghĩa từng câu của bài hát một cách lý thú và sinh động.

- Với các em lứa tuổi ấu nhi, thiếu nhi nên có cử điệu đi kèm.

 

BÀI TẬP :

         Chọn một bài Giáo lý  ( khối Sơ cấp )  và sáng tác hay chọn một băng reo, một trò chơi, một bài hát phù hợp với nội dung bài Giáo lý


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà