CHƯƠNG IX

BÀI  TẬP GIÁO LÝ

 

I. Mục đích :

Bài tập Giáo lý có mục đích giúp các em học sinh hiểu và nhớ nội dung bài Giáo lý.

 

II. Các loại bài tập :

Các loại bài tập sau đây phù hợp với các em học sinh khối Xưng tội,Rước lễ (Sơ cấp)  (7t- 8t) :

        1. Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa.

Có hai cách :

a. Cách 1 : Chọn những từ sau đây điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa :

- Viết sẵn ra một số từ.

- Viết sẵn 2, 3 câu để trống chỗ để các em chọn các từ đã cho ở trên  ráp vào cho đúng.

Ví dụ : Bêlem, Cha nuôi.

@. Chúa Giêsu sinh ra ở làng …

@. Thánh Giuse là ……. của Chúa Giêsu.

 

b. Cách 2 : lấy các câu hỏi-thưa trong bài Giáo lý và bỏ đi những từ quan trọng. Các em sẽ tự tìm kiếm từ cho hợp nghĩa trong bài Giáo lý và điền vào.

       

          2. Tìm câu đúng sai.

Viết ra một câu Giáo lý, các em nhận xét đúng hay sai.

Ví dụ : Cụ Ap-ra-ham đã vâng lời Thiên Chúa.

Đúng – Sai.

       

          3. Chọn câu đúng với chủ đề.

- Viết ra chủ đề Giáo lý.

- Viết ra 3 hay 4 câu khác diễn tả đúng hoặc sai với chủ đề Giáo lý.

 - Các em chọn câu nào hợp với chủ đề.

Ví dụ : Em hãy chọn câu nào diễn tả người sống đẹp lòng Thiên Chúa  ( chủ đề ). 

a. Bạn A siêng năng cầu nguyện, hay giúp đỡ bạn bè.

b. Bạn B không vâng lời cha mẹ.

c. Bạn C hay trốn học Giáo lý.

d. Bạn D hay ăn cắp đánh nhau.

 

           4. Tìm ở cột B câu thích hợp với câu ở cột A.

- Chia bảng, vở làm hai cột : Cột A và cột B.

- Viết một số câu Giáo lý, phân đôi các câu Giáo lý đó ra. Phần đầu để ở cột A, phần sau các câu Giáo lý để lộn xộn ở cột B. Các em sẽ tìm cách ráp các câu ở cột B hợp nghĩa với các câu ở cột A.

Ví dụ

                                                               

A

B

a. Sáng mai thức dậy

1. Xét mình xin ngủ bình an.

b. Trước khi ăn cơm

2. Dâng ngày cho Chúa.

c. Trước khi đi ngủ

3. Xin Chúa chúc lành.

 

III. Lưu ý :

        1. Bài tập có mục đích giúp các em hiểu và nhớ bài nên chỉ lấy ý chính của bài Giáo lý để ra bài tập.

        2. Thời gian làm bài tập chỉ kéo dài 5 phút, tối đa 7 phút thôi.

        3. Để phần bài tập được nhanh gọn, Giáo lý viên viết sẵn bài tập ra một cái bảng phụ đến giờ làm bài tập thì treo lên, các em chỉ việc trả lời trên giấy : đúng / sai.

                Hoặc viết bài tập ra giấy đem đi photo, đến giờ làm bài tập, phát bài tập cho các em và các em trả lời ngay trên giấy đó.

Ví dụ :

        - Bài tập ghi trên bảng :

Em hãy cho biết câu nào dưới đây đúng hay sai :

          1. Apraham luôn vâng lời Thiên Chúa.

          2. Mẹ Maria sinh Chúa Giêsu tại Giêrusalem.

        - Các em trả lời trên giấy :

          1. Đúng.

          2. Sai.     

 

BÀI TẬP    

      Hãy chọn một bài Giáo lý trong khối Sơ cấp và soạn phần bài tập theo một trong các loại bài tập trên


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà