Lời Mở Đầu

 

Các bạn Giáo Lý Viên thân mến,

Thân ái gửi tới các bạn tập
Giáo án lớp Xưng tội và Rước lễ 1 (Sơ Cấp 1).

Có lẽ các bạn đã nắm vững phương pháp giảng dậy giáo lý khối Xưng tội, Rước lễ (Khối Sơ Cấp). Tập giáo án này được soạn đúng với phương pháp giảng dậy của khối này.

Hi vọng với việc nắm vững phương pháp giảng dậy và có trong tay tập giáo án này, việc dậy giáo lý của các bạn sẽ dễ dàng hơn, sáng tạo hơn và mang lại nhiều ích lợi hơn cho các em học sinh.

Khi dậy Giáo lý cho lớp này, xin các bạn lưu ý :

1. Chuẩn bị giáo cụ trực quan:

- Sách Chúa nói với trẻ em.

- Tranh minh họa.

2. Phần cầu nguyện giữa giờ:

Trong phần cầu nguyện giữa giờ, các bạn nên cho các em làm những cử điệu như chắp tay, giang tay, quỳ, đứng, nhắm mắt… tùy theo nội dung lời cầu nguyện. Những cử điệu khi cầu nguyện rất phù hợp với các em lứa tuổi này, chúng sẽ giúp các em chú ý hơn khi cầu nguyện.

3. Đặt câu hỏi:

  Các bạn cố gắng đặt các câu hỏi và khuyến khích các em trả lời. Việc trả lời các câu hỏi sẽ :

- Giúp các em hiểu bài và nhớ bài hơn.

- Giúp các bạn kiểm tra các em đã tiếp thu bài như thế nào.

- Tập cho các em biết suy nghĩ và phát biểu ý kiến của mình.

- Chuẩn bị cho các em tham gia phát biểu trong các buổi thảo luận, họp nhóm, thuyết trình…khi lên các lớp thuộc các khối Bao Đồng (Kinh Thánh) , Vào Đời sau này.

Chúc các bạn thành công.

 


Mục Lục