Bài 2 :

THIÊN CHÚA LÀ AI

 

- Lời Chúa : Trích sách Giêrêmia 1, 5 (Gr 1, 5)

- Ý chính : Thiên Chúa là Đấng duy nhất, Thánh thiện hằng có đời đời và yêu thương vô cùng.

- Giáo cụ : Bức tranh số 20 : "Môsê và bụi gai bốc cháy".

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đến để học Giáo lý , để lắng nghe Lời Chúa dậy. Xin Chúa soi trí mở lòng chúng con để chúng con hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn.

Đọc kinh : Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1. Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

 Ôn bài cũ :

Tuần trước chúng ta học bài gì , em nào còn nhớ nhắc lại cho anh (chị)  cùng cả lớp biết nào ?

Làm sao chúng ta biết Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta ? (Nhờ Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa đã đến trần gian để tỏ cho chúng ta biết).

‚ Kiểm tra điều đã quyết tâm :

Tuần trước chúng ta đã quyết tâm sẽ không nói chuyện khi nghe Lời Chúa trong Thánh lễ, các em đã giữ quyết tâm này chưa ?

2. Dẫn vào Lời Chúa.

Hôm nay chúng ta học bài mới : Thiên Chúa là ai ? Để biết Thiên Chúa là ai, anh (chị)  kể cho các em nghe một câu chuyện được ghi lại trong  Kinh Thánh  nhé !

Các em có biết ông Môsê không nào ? Đây là hình ông Môsê (hình minh hoạ). Lúc bấy giờ ông Môsê là người chăn chiên, một hôm ông dẫn đàn chiên qua sa mạc đến núi của Thiên Chúa thì thiên sứ của Thiên Chúa hiện ra với ông qua bụi cây cháy bùng. Lúc đó ông Môsê thấy bụi cây cháy bùng nhưng cành lá không bị thiêu trụi, thấy lạ ông Môsê mới chạy tới để xem cảnh tượng kỳ lạ. Khi ông chạy gần đến bụi cây thì bỗng từ giữa bụi cây có tiếng Thiên Chúa gọi : “Môsê ! Môsê!". Ông liền đáp: "Dạ tôi đây".

Thiên Chúa phán với ông : “Chớ lại gần đây, hãy cởi dép ở chân ra vì nơi ngươi đang đứng là đất Thánh”. Rồi Thiên Chúa lại phán : “Ta là Thiên Chúa của cha ông các ngươi. Thiên Chúa của Apraham, Thiên Chúa của Isaác, Thiên Chúa của Giacóp”. Lúc đó ông Môsê sợ hãi và che mặt đi không dám nhìn. Nhưng Thiên Chúa lại phán : “Ta đã thấy nỗi thống khổ của dân Ta ở bên Ai Cập. Nay ta sai ngươi đến với vua Pharaô để giải thoát cho dân Ta khỏi ách nô lệ của vua Pharaô và người Ai Cập”. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa : “Con là ai mà dám đến với vua Pharaô và đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập được”.

Nhưng Thiên Chúa phán : “Ta sẽ luôn ở với ngươi để hướng dẫn ngươi làm mọi điều”. Lúc đó ông Môsê thưa lại với Thiên Chúa : “Vậy Ngài là ai xin hãy cho tôi biết tên để tôi nói lại với dân Israel”. Lúc đó Thiên Chúa mới nói cho ông biết : “Ta là Thiên Chúa duy nhất, Đấng tự mình mà có không phải do ai tạo thành và hằng có đời đời…”. Sau khi nghe Thiên Chúa phán dậy, ông Môsê vội vã lên đường và làm tất cả những điều Thiên Chúa đã nói với ông để cứu dân Israel thoát khỏi ách nô lệ của người Ai Cập.

Các em thân mến, qua câu chuyện anh (chị)  vừa kể, chúng ta mới chỉ biết Thiên Chúa  là Đấng duy nhất, tự mình mà có và hằng có đời đời. Còn Thiên Chúa ở đâu ? Ngài có thấy chúng ta không ? Chúng ta có thấy Ngài không ? Có ai bằng Thiên Chúa không ? Thiên Chúa có yêu thương chúng ta không ? Để giải đáp được những câu hỏi trên, giờ đây anh (chị)  mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Gr 1, 5

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1. Dẫn giải Lời Chúa.

Em nào cho anh (chị)  biết Lời Chúa các em vừa nghe được trích trong sách nào ?(Sách Giêrêmia).

Sách Giêrêmia kể lại chuyện gì ?(Sách kể rằng: Thiên Chúa nói với ông Giêrêmia: “Trước khi ngươi thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, trước khi ngươi sinh ra Ta đã chọn ngươi và đặt ngươi làm ngôn sứ cho mọi người “(Gr 1, 5). Đây cũng là lời Thiên Chúa nói với anh (chị), với từng người trong các em là trước khi chúng ta thành hình trong lòng mẹ, Thiên Chúa đã biết chúng ta, trước khi chúng ta sinh ra Thiên Chúa đã chọn chúng ta.

2. Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1: Vậy Thiên Chúa là ai ?

- Trước hết Thiên Chúa là Đấng duy nhất. Duy nhất là có mấy các em ? Các em nói : em có duy nhất một cây bút; duy nhất một quyển sách… Vậy duy nhất là chỉ có một, một mà thôi.

Thiên Chúa là Đấng duy nhất như thế có mấy Thiên Chúa, em nào biết ? (Có một Thiên Chúa). Đúng rồi chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Điều này đã được Hội Thánh tuyên xưng trong kinh Tin Kính mà chúng ta thường đọc đó là : “Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng…"

- Thiên Chúa là Đấng hằng sống có nghĩa là từ ngàn xưa đã có Thiên Chúa  và hiện nay ngay bây giờ và cho đến muôn đời, vẫn có Thiên Chúa, không có lúc nào mà không có Chúa. (Khác với vạn vật có khởi đầu và kết thúc).

- Thiên Chúa là Đấng chân thật tức là Thiên Chúa không bao giờ nói dối cũng không bao giờ lừa dối ai. Thiên Chúa luôn trung thành với lời Ngài đã hứa.

- Thiên Chúa là Đấng yêu thương.

Ở nhà các em thương yêu ai nhất ? (Cha mẹ). Vì sao các em yêu cha mẹ nhất ? (Để các em trả lời tự do). Cha Mẹ yêu thương chúng ta nhưng Thiên Chúa còn yêu thương chúng ta hơn nữa như Lời Chúa các em vừa nghe: Chúa nói trước khi chúng ta được sinh ra Thiên Chúa đã biết ta và Thiên Chúa đã chọn chúng ta, Ngài ban cho chúng ta có Cha có Mẹ để cha mẹ là người luôn ở gần bên chăm sóc và yêu thương chúng ta thay cho Thiên Chúa.

 (Đọc chung câu 1.)

* Câu 2 : Có ai sánh bằng Thiên Chúa không các em? (Không). Cha mẹ là người yêu thương chúng ta nhưng cha mẹ có làm cho chúng ta sống mãi được không ? (Không). Nhưng ai làm cho chúng ta được sống đời đời ? (Đó là Thiên Chúa , chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi).

Các em có thấy ai làm ra được mặt trời để chiếu sáng ban ngày không ? (Không). Các em có thấy ai làm cho sóng gió im lặng như Chúa Giêsu đã dẹp im sóng gió trên biển hồ không ? (Không).

Không có ai sánh bằng Thiên Chúa được vì Thiên Chúa là Đấng quyền năng, tốt lành và thánh thiện, Ngài đã tạo dựng và an bài tất cả mọi sự.

 (Đọc chung câu 2.)

* Câu 3+4 : Thiên Chúa ở đâu ?

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, nơi nào cũng có Thiên Chúa. Đặc biệt là trong tâm hồn những người yêu mến Chúa, thương yêu mọi người.

Thiên Chúa ở khắp mọi nơi sao chúng ta không thấy được Ngài ? Vì Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng, Ngài không có thân xác như chúng ta nên mắt chúng ta không thấy Ngài.

 (Đọc chung câu 3. 4.)

* Câu 5 : Ta không nhìn thấy Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa có nhìn thấy chúng ta không ?

T: Có, Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta rõ ràng, Ngài biết cả những suy nghĩ thầm kín nhất trong tâm hồn chúng ta, Ngài biết rõ hết mọi sự.

(Đọc chung câu 5.)

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1. Gợi tâm tình:

Các em thân mến, bài học hôm nay cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng duy nhất, hằng sống, chân thật và yêu thương vô cùng. Không có ai sánh bằng Thiên Chúa. Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi. Trong giờ phút này Ngài cũng đang ở cùng chúng ta. Vậy anh (chị)  mời các em cùng đứng lên để cầu nguyện.

2. Lời nguyện :

Lậy Thiên Chúa là Cha chúng con, Đấng giầu lòng thương xót. Cha biết rõ lòng chúng con, thấy rõ mọi ý nghĩ của chúng con. Chúng con xin phó thác mọi sự nơi Cha. Xin Cha ban Thánh Thần tình yêu xuống trên chúng con, để với ơn Chúa Thánh Thần chúng con luôn sống đẹp lòng Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

VI. SINH HOẠT:        Băng reo

- Thiên Chúa là Đấng               : duy nhất.

- Thiên Chúa là Đấng               : thánh thiện

- Thiên Chúa là Đấng               : yêu thương

Bài hát  :

VII. BÀI TẬP:

Em hãy điền những từ sau đây:

“yêu thương , duy nhất, thánh thiện,
khắp mọi , chúng ta, thầm kín”

vào chỗ trống cho hợp nghĩa :

a/ Thiên Chúa là Đấng ……………………. , hằng sống, …………………, và ……………….. vô cùng.

b/ Thiên Chúa ở …………………………nơi.

c/ Thiên Chúa nhìn thấy ……………………………. , Ngài biết cả những ý nghĩ…………………trong ta.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Em quyết tâm không nghịch phá nói chuyện trong nhà thờ.

IX. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng con trong giờ học này. Chúng con hứa là sẽ không nói chuyện, nghịch phá trong nhà thờ. Xin Chúa giúp chúng con thực hiện được lời hứa này.

(Đọc kinh sáng danh)

 

PHẦN HỌC SINH

 

"Trước khi Ta nắn ra con trong lòng mẹ, Ta đã biết con ;

và trước khi lọt dạ mẹ, Ta đã tác thánh con"

(Gr 1,5)

 

CÂU HỎI

 

1 - H. Thiên Chúa là Đấng nào ?

   T. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, hằng sống, chân thật /

      và yêu thương vô cùng.

2 - H. Có ai sánh bằng Thiên Chúa không ?

   T. Không ai sánh bằng Thiên Chúa được, vì Ngài là Đấng quyền năng,

      trọn tốt trọn lành và thánh thiện.

3 - H. Thiên Chúa ở đâu ?

   T. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi.

4 - H. Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, sao mắt ta không thấy ?

   T. Vì Thiên Chúa là Đấng thiêng liêng / nên mắt ta không trông thấy được.

5 - H. Ta không thấy Thiên Chúa / nhưng Ngài có thấy ta không ?

   T. Thiên Chúa nhìn thấy ta rõ ràng, Ngài biết cả / những ý nghĩ thầm kín

      trong ta.

 


Mục Lục