Bài 4 :

THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG

TẠO NÊN LOÀI NGƯỜI

 

Thiên Chúa phán : "Ta hãy dựng nên loài người

giống hình ảnh Ta và để cho họ làm chủ trên mặt đất"

(St 1,26-31)

 

PHẦN HỌC SINH

 

+ CÂU HỎI

1 - H. Cha mẹ làm gì cho ta ?

   T. Cha mẹ sinh ra ta, chăm sóc và dạy dỗ ta.

2 - H. Cha mẹ sinh ra ta, sao Kinh thánh lại nói rằng / Thiên Chúa đã tạo nên ta ?

   T. Vì chính Thiên Chúa muốn ta được sinh ra / và ngài cho cha mẹ sinh ra ta /

    nên thật là Thiên Chúa tạo nên ta.

3 - H. Vì sao con người cao quý hơn mọi loài mọi vật trên trái đất ?

   T. Vì chỉ có con người được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa,

     được làm chủ trái đất / và được Thiên Chúa nhận làm con.

4 - H. Thiên Chúa tạo nên ta để làm gì ?

   T. Để ta được làm con Thiên Chúa,

     được sống thân mật với Chúa ở đời này / và trên thiên đàng mãi mãi về sau.

5 - H. Thiên Chúa chăm sóc ta thế nào ?

   T. Thiên Chúa luôn ở với ta, gìn giữ ta,

     và ban mọi ơn lành hồn xác cho ta.

 

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

- Lời Chúa : St 1, 26- 28.

- Ý chính : Thiên Chúa yêu thương tạo nên ta, chăm sóc, gìn giữ ta.

-Giáo cụ : * Sách ‘Chúa nói với trẻ em’ trang 4, đoạn 1 : “Tạo dựng con người” từ : Rồi Chúa phán : “Chúng ta hãy làm nên con người”………………. Đó là ngày thứ sáu.

* Tranh số 1: Tạo thành.

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

- Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học này. Xin Chúa giúp chúng con ngoan ngoãn chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa dậy.

- Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1.  Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

 Ôn bài cũ:

. Hôm trước chúng ta học bài gì em nào còn nhớ cho anh (chị)  biết ?

. Thiên Chúa tạo nên mọi sự bằng cách nào ?

. Thiên Chúa tạo nên mọi sự để làm gì ?

‚ Kiểm tra quyết tâm :

        Tuần vừa qua có em nào bẻ phá cây xanh không ? Có em nào xả rác bừa bãi không?

2. Dẫn vào Lời Chúa.

Hôm nay chúng ta học sang bài mới : bài ‘Thiên Chúa yêu thương tạo nên loài người’. Để hiểu Thiên Chúa tạo nên loài người có khác với mọi loài mọi vật hay không, anh (chị)  kể cho các em nghe một câu chuyện :

Có một vị bác sĩ kia không tin có Thiên Chúa. Ông thường đi các thành thị thôn quê để giảng thuyết lôi cuốn mọi người tin theo thuyết vô thần như ông. Một hôm, đến một miền quê trước mặt đông đảo dân chúng ông nói: “Chẳng có Chúa nào hết và người ta không có linh hồn, cũng không có sự sống đời sau ...”

Sau khi lập đi lập lại cho dân chúng những điều trên ông hỏi mọi người ai có thắc mắc gì xin cứ hỏi. Bấy giờ một bác nông dân đứng lên hỏi:

- Thưa bác siõ, bác siõ cũng không có linh hồn ư ?

. Không, tôi cũng như mọi người chẳng ai có linh hồn.

- Vậy những con vật tôi nuôi trong chuồng có linh hồn không ? Người nông dân hỏi tiếp.

. Chắc chắn là không rồi.

- Thưa bác siõ, vậy giữa bác sĩ và những con vật của tôi không có gì khác nhau, chỉ khác là con vật có bốn cái chân còn Bác sĩ thì chỉ có hai cái chân mà thôi.

Các em thân mến, loài người có khác với các loài vật không các em ? (Có, khác xa hoàn toàn). Loài người được Thiên Chúa yêu thương dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, được ban cho quyền làm chủ hết mọi loài mọi vật. Điều này được Thiên Chúa thực hiện và  Kinh Thánh  đã ghi lại cho chúng ta biết, giờ đây chúng ta cùng đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   St 1, 26- 28.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1. Dẫn giải Lời Chúa.

Tuần trước các em đã nghe đoạn sách Sáng Thế nói về việc Thiên Chúa đã dựng nên trời đất, muôn vật, cỏ cây, muông thú. Hôm nay các em vừa nghe đoạn tiếp theo, vậy em nào cho anh (chị)  biết đoạn sách này nói về gì ? Thiên Chúa dựng nên loài người giống hình ảnh ai ? Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa  và trao cho con người nhiệm vụ gì ?

Lời Chúa dậy cho ta biết : vì yêu thương, Thiên Chúa tạo nên loài người giống hình ảnh Thiên Chúa. Ngài ban cho loài người có nam có nữ. Ngài còn trao cho loài người quyền làm chủ trên mọi loài mọi vật để thay mặt Ngài chăm sóc, xây dựng và bảo vệ trái đất này.

- Đọc chung  : sách “Chúa nói với trẻ em” trang 4 , đoạn tạo dựng con người.

2. Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1 và 2 : Thiên Chúa tạo nên ta.

Chúng ta có mặt ở trên trần gian này là do ai sinh ra ? (Do cha mẹ sinh ra). Ai là người chăm sóc dậy dỗ ta lớn lên ? (Cha mẹ). Vậy tại sao  Kinh Thánh  lại nói Thiên Chúa tạo nên ta ?

Các em  nghe anh (chị)  giải thích nhé !

Vì yêu thương từng người chúng ta, muốn cho từng người chúng ta có mặt ở trần gian này để hưởng hạnh phúc Chúa ban nên Thiên Chúa  cho ta có mẹ có cha để sinh ra chúng ta, nhưng chính Thiên Chúa  mới là người tạo nên ta, ban cho ta có sự sống.

+ Đọc chung câu 1. 2.

* Câu 3 : Con người cao quí hơn mọi loài.

Nhìn xung quanh, chúng ta thấy cỏ cây hoa lá, mọi súc vật, chim cá và cả loài người tất cả đều do Thiên Chúa dựng nên. Nhưng trong tất cả mọi loài mọi vật các em thấy loài nào là cao trọng hơn cả ? (Loài người).

Vì sao loài người lại cao trọng hơn cả ? Các em cùng suy nghĩ rồi trả lời nhé !  Các em có thấy con chó biết suy nghĩ để làm toán không ? Tất cả mọi súc vật đều không biết suy nghĩ. Duy chỉ có con người mới biết suy nghĩ và nói cho người khác biết suy nghĩ của mình mà thôi, vì con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không nhìn thấy Thiên Chúa sao các em biết chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa ? Chúng ta được dựng nên giống Thiên Chúa là chúng ta có linh hồn, có trí khôn biết suy nghĩ, được tự do và có trái tim biết yêu thương. Và hơn thế nữa chỉ có con người mới được Thiên Chúa nhận làm con của Ngài. Vì thế con người cao quý hơn mọi loài mọi vật.

+ Đọc chung câu 3.

* Câu 4+5 : Thiên Chúa dựng nẹn ta để làm gì ?

Người sinh ra các em, chăm sóc dạy dỗ các em, các em gọi là gì ? (Gọi là cha mẹ). Cha mẹ làm lụng vất vả kiếm tiền mua sắm các đồ dùng, các phương tiện như xe, máy hát, tivi … để cho ai hưởng dùng ? (Cho em).

Thiên Chúa dựng nên con người làm cho con người được trở nên con Thiên Chúa  gọi Thiên Chúa là Cha, sống thân mật với Ngài , hưởng mọi hạnh phúc Ngài ban cho ở đời này và mãi mãi về sau.

+ Đọc chung câu 4. 5.

 

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ :

1. Gợi tâm tình :

Bài học hôm nay dậy chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương dựng nên ta giống hình ảnh Ngài , cho làm chủ mọi loài mọi vật và được làm con Ngài sống thân mật với Ngài. Giờ đây anh (chị)  và các em cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa và dâng lên Ngài những lời nguyện chân thành.

2. Lời nguyện :

Lạy Cha là Thiên Chúa, từ thuở đời đời Cha đã yêu thương con, Cha đã dựng nên con giống hình ảnh Cha. Cho con được làm con Cha, được sống đời đời. Xin cho con biết hết lòng tôn thờ và yêu mến Cha, luôn lắng nghe lời Cha dậy để con luôn xứng đáng là con yêu dấu của Cha. Chúng con cầu xin , nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. AMEN.

VI. SINH HOẠT :

Băng reo :

- Thiên Chúa            . yêu thương ta

- Thiên Chúa            . dựng nên ta

- Thiên Chúa            . giữ gìn ta

- Ta hãy                  . chúc tụng Thiên Chúa

Bài hát : Chúa tạo dựng  (Ra khơi trang 187)

Thiên Chúa dựng nên em có hồn có xác

Thiên Chúa dựng nên em xác thân vẹn toàn

Thiên Chúa dựng nên em giống hình Thiên Chúa

Em cám ơn Thiên Chúa đến muôn ngàn đời.

VII. BÀI TẬP :

Em hãy điền các từ : “dựng nên ta, mọi loài, Thiên Chúa, làm con, hồn xác, yêu thương” vào ô trống cho hợp nghĩa.

a/ Thiên Chúa đã ………………giống hình ảnh Thiên Chúa.

b/ Con người được dựng nên giống hình ảnh …………… được làm chủ …………… và được Thiên Chúa nhận ………….

c/ Thiên Chúa luôn ……………………gìn giữ và ban mọi ơn lành …………….. cho ta.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Vì em và người khác đều được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, nên tuần này em quyết tâm không nói xấu, đánh nhau với bạn bè.

IX. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC :

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con nhận ra phẩm giá cao quý của mình và của mọi người. Xin cho chúng con biết tôn trọng nhau trong sự yêu thương và cùng nhau ca tụng Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi.

Đọc kinh sáng danh.


Mục Lục