Bài 6 :

 

LOÀI NGƯỜI PHẠM TỘI

VÀ THIÊN CHÚA HỨA BAN ĐẤNG CỨU THẾ

 

"Thiên Chúa hỏi người đàn bà : "Tại sao ngươi làm thế ?"

Người đàn bà thưa : "Con rắn đã lừa dối con nên con đã ăn"

(St 3,13)

 

PHẦN HỌC SINH

 

+ CÂU HỎI

1 - H. Ma quỷ cám dỗ ai phạm tội trước hết ?

   T. Ma quỷ đã cám dỗ tổ tông loài người phạm tội trước hết.

2 - H. Tổ tông ta đã phạm tội gì ?

   T. Tổ tông ta phạm tội kiêu ngạo, không vâng lời Thiên Chúa.

3 - H. Tội tổ tông gây ra thiệt hại nào ?

   T. Tội tổ tông làm cho loài người mất tình nghĩa với Thiên Chúa.

     Nó làm cho loài người / ngày càng phạm tội, chia rẽ, đau khổ,

     cuối cùng thì phải chết và phải xa cách Thiên Chúa đời đời.

4 - H. Sau khi tổ tông ta sa ngã / Thiên Chúa có bỏ rơi loài người hay không ?

   T. Không. Thiên Chúa vẫn yêu thương loài người.

     Ngài đã hứa cho Đấng Cứu thế ra đời / chịu chết đền tội thay ta.

5 - H. Đấng Cứu Thế là ai ?

   T. Là Đức Giê-su Ki-tô, Con Một của Thiên Chúa và là Chúa chúng ta.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa :  St 3, 13.

- Ý chính : Tổ tông loài người phạm tội, nhưng Thiên Chúa yêu thương hứa ban Đấng Cứu Thế.

- Giáo cụ trực quan : * Tranh ông Adong bà Evà phạm tội
      (Tranh số 2 : sa ngã)

                                * Sách “Chúa nói với trẻ em”
      đoạn 3, trang 5-7.

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

Lậy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng mở trí cho chúng con để chúng con học, hiểu và sống Lời Chúa ngày một tốt hơn.

Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Tuần trước chúng ta đã học bài gì ?

- Thiên Chúa tạo nên Thiên Thần để làm gì ?

- Ma quỷ làm hại ta thế nào ?

+ Kiểm tra quyết tâm :  

Hằng ngày các em có nhớ tới Thiên thần Bản mệnh không ?

2. Dẫn vào Lời Chúa.

Thiên Chúa yêu thương dựng nên loài người giống hình ảnh Thiên Chúa , cho làm chủ mọi loài, được hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa  (bài 4). Thiên Chúa đòi hỏi loài người phải biết vâng lời Thiên Chúa, nhưng loài người có nghe theo lời Thiên Chúa không các em ? (Không). Loài người đã nghe theo lời của ai ? (Nghe theo lời ma quỷ).

Tổ tông loài người chúng ta là ông Adong và bà Evà đã không vâng lời Thiên Chúa. Nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ đã phạm tội nên không được hưởng hạnh phuc với Thiên Chúa nữa , phải đau khổ và phải chết. Nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi loài người, Ngài hứa ban Đấng Cứu Thế. Để hiểu tổ tông loài người phạm tội gì , Đấng Cứu Thế là ai, giờ đây chúng ta cùng đứng lên nghiêm trang lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   St 3, 1-19.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1. Dẫn giải Lời Chúa.

- Lời Chúa trong sách Sáng Thế kể lại cho chúng ta biết ma quỷ cám dỗ tổ tông loài người phạm tội gì ?  (Phạm tội kiêu ngạo, muốn bằng Thiên Chúa).

- Sau khi phạm tội thì tổ tông loài người có trở nên khôn ngoan bằng Thiên Chúa không các em ? (Không).

- Khi Chúa đến hai ông bà đang trốn ở đâu ? (Trong bụi cây, không dám ra gặp Thiên Chúa).

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy ma quỷ cám dỗ tổ tông loài người phạm tội kiêu ngạo, không vâng lời Thiên Chúa , nghe theo ma quỷ phạm tội, không còn được sống thân mật hạnh phúc với Chúa, phải đau khổ và phải chết. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương loài người, Ngài hứa sẽ ban Đấng Cứu Thế để cứu loài người khỏi phải đau khổ và sự chết, được sống đời đời.

Đọc sách “Chúa nói với trẻ em” đoạn 3 , trang 5.

2. Giải thích các câu hỏi thưa.

- Câu 1+2 :Ma quỉ đã cám dỗ tổ tông chúng ta phạm tội gì ?

Các em đã nhìn thấy một đàn kiến rủ nhau đi tìm mồi chưa ? Em nào thấy kể cho cả lớp cùng nghe ! Chúng ta thấy một đàn kiến nhiều vô kể không thể đếm được, song chúng đi đi lại lại rất trật tự, các em có biết vì sao không ? Vì trong đàn có những con kiến lớn gọi là kiến càng lãnh đạo chỉ huy cho đàn kiến con. Nếu bây giờ các em giết chết con kiến càng thì bầy kiến con có đi lại trật tự nữa không ? (Không). Cũng vậy, muốn bắt được tổ ong thì người ta phải bắt được con ong chúa (con ong đầu đàn)  đem cột vào bọng mình nuôi thì tất cả các con ong trong đàn đều theo con ong chúa đó.

Ở đây các em thấy ma quỷ muốn tất cả loài người phạm tội xa cách Thiên Chúa thì chúng đã cám dỗ ai phạm tội ? (Tổ tông loài người). Đúng vậy, để cho tất cả con cháu loài người đều ở trong tình trạng tội lỗi, ma quỷ đã cám dỗ ông bà tổ tông loài người phạm tội.

Ma quỷ cám dỗ ông bà phạm tội gì ? Em nào nhắc lại cho cả lớp cùng nghe nào ?

Đọc chung câu 1. 2.

*    Câu 3 : Tội tổ tông gây ra thiệt hại nào ?

        Ở nhà mỗi khi các em làm vỡ một cái ly, một cái chén…. thì các em có sợ ba má la mắng không ?  (Có). Khi hai ông bà nguyên tổ phạm tội thì hai ông bà sợ có dám gặp Thiên Chúa nữa không ? (Không). Các em hãy nhìn vào bức tranh : hai ông bà nghe tiếng Chúa đi trong vườn đã vội chạy trốn không dám ra gặp Thiên Chúa.

Lúc Chúa hỏi : Các ngươi đã ăn trái cây Ta đã cấm rồi phải không  thì các em thấy hai ông bà có còn yêu thương nhau nữa không ? (Không) . Ông Ađam đổi lỗi cho ai ? (Cho bà Evà). Bà Evà lại đổi lỗi cho ai ? (Cho con rắn) . Ông bà không còn yêu thương nhau nữa, đau khổ và chết chóc đã đến với ông bà. Ông bà phải xa cách Thiên Chúa đời đời. Đây là  thiệt hại do tội lỗi ông bà gây ra.

Đọc chung câu 3.

* Câu 4+ 5 :  Sau khi tổ tông ta sa ngã, Thiên Chúa có bỏ rơi loài người không ?

Khi các em làm việc gì sai, các em có bị cha mẹ phạt không ? (Có). Nhưng cha mẹ các em có phạt các em mãi không? (Không). Cha mẹ phạt chúng ta mỗi khi chúng ta sai lỗi không phải vì ghét chúng ta nhưng muốn cho chúng ta sửa lại cách sống, sống cho tốt hơn. Cũng vậy, Thiên Chúa rất thương yêu loài người tuy có phạt vì loài người sai lỗi nhưng không bao giờ bỏ rơi loài người. Thiên Chúa đã hứa ban cho loài người điều gì ? (Ngài hứa ban Đấng Cứu Thế đến để đền thay tội lỗi cho loài người, giải thoát loài người khỏi đau khổ và sự chết). Đấng Cứu Thế là ai các em ? (Là Đức Giêsu Kitô).

Như vậy, sau khi tổ tông phạm tội , Thiên Chúa không bỏ rơi loài người. Thiên Chúa vẫn yêu thương hứa ban Đấng Cứu Thế đến để cứu loài người chúng ta.

- Đọc chung câu 4+ 5.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1. Gợi tâm tình:

Qua bài học hôm nay một lần nữa chúng ta biết tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho loài người chúng ta thật bao la mãnh liệt, loài người chúng ta không thể nào đền đáp cho được. Chúng ta chỉ biết dâng lời chúc tụng và tạ ơn. Trong tâm tình đó giờ đây chúng ta cùng nhau đứng lên nghiêm trang dâng lên Chúa lời cầu nguyện.

2. Lời nguyện :

Lạy Cha, Đấng giầu lòng thương xót , chúng  xin chúc tụng và  tạ ơn Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban cho chúng con. Xin Cha ban thêm lòng mến cho chúng con, để chúng con yêu mến và vâng lời Cha dậy. Xin gìn giữ chúng con, đừng để chúng con phạm tội kẻo phải xa cách Cha, phải chết muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Con Cha, Chúa chúng con…

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Loài người               . phạm tội

- Thiên Chúa              . yêu thương

- Thiên Chúa              . tha thứ

- Thiên Chúa              . ban Đấng Cứu Thế.

VII. BÀI TẬP:

Em hãy chọn các từ sau và điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa :  kiêu ngạo, vâng lời, yêu thương, Đấng Cứu Thế, đền tội, Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa, Chúa.

a/  Tổ tông ta đã phạm tội ………… không ………………………… Thiên Chúa.

b/ Thiên Chúa vẫn ……………………………loài người. Ngài hứa cho ……………….. ra đời, chịu chết ………………….. thay ta.

c/ Đấng cứu  thế là ………………………… con một của ………………… và là …………………… chúng ta.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Tuần này em quyết tâm vâng lời ông bà, cha mẹ thầy cô hơn.

IX. LỜI NGUYỆN KẾT THÚC.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã cứu chuộc chúng con khỏi phải chết muôn đời. Chúng con xin hứa sẽ vâng lời Chúa qua lời ông bà cha mẹ thầy cô.

Đọc kinh sáng danh.