Bài 7 :

THIÊN CHÚA CHỌN CỤ ABRAHAM

 

Thiên Chúa nói với cụ Áp-ra-ham :

"Hãy rời bỏ quê hương xứ sở, ra đi đến miền đất ta sẽ chỉ cho con"  (St 12,1-4)

 

PHẦN HỌC SINH

 

+ CÂU HỎI

 

1 - H. Thiên Chúa chẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời thế nào ?

   T. Thiên Chúa đã chọn cụ Áp-ra-ham / để lập một dân riêng /

     dọn đường cho Đấng Cứu Thế sinh ra.

2 - H. Cụ Áp-ra-ham đã đáp lời Thiên Chúa thế nào ?

   T. Cụ đã mau mắn vâng lời / ra đi theo lệnh Chúa /

     và còn sẵn lòng dâng cả con một của mình.

3 - H. Cụ Áp-ra-ham đã nêu gương gì cho ta ?

   T. Cụ nêu gương vững tin vào Thiên Chúa / nên cụ được gọi là :

     "Tổ phụ của những người tin".

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

- Lời Chúa :  St 12, 1- 4.

- Ý chính :  Thiên Chúa đã chọn cụ  Apraham để dọn đường cho Đấng Cứu Thế.

- Giáo cụ trực quan:*  Bức tranh ông  Apraham cùng gia đình ra   đi theo Chúa (Số 9).

*  Bức tranh  Apraham sát tế  Isaác (số 11).

 

                    *  "Chúa nói với trẻ em” đoạn 6 trang 10 - 13.

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay chúng con cùng nhau học và tìm hiểu ông  Apraham  là tổ phụ chúng con. Xin Chúa sai Thánh Thần đến trên chúng con, để Ngài soi sáng giúp chúng con nhận ra và sống theo gương sáng mà tổ phụ  Apraham đã để lại cho chúng con.

Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1. Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

Em nào nhắc lại cho anh (chị)  biết tổ tông loài người đã phạm tội gì ?

Sau khi tổ tông loài người phạm tội , Thiên Chúa có bỏ rơi loài người không ? Thiên Chúa hứa điều gì ?

+ Kiểm tra quyết tâm : Trong tuần qua các em có cố gắng vâng lời ông bà, cha mẹ không ?

2. Dẫn vào Lời Chúa :

Thánh Phanxicô Paola (mừng lễ ngày 24-4)  từ nhỏ luôn vâng lời cha mẹ. Hôm ấy mẹ bảo : “Con cầu nguyện lâu rồi hãy ra ngoài giải trí đôi chút". Phanxicô đáp : “Mẹ biết con rất thích nói chuyện với Chúa, nhưng con xin vâng lời mẹ dậy ".

Các em thân mến ! Vâng lời cha mẹ là một điều đáng quý. Nhất là vâng Lời Chúa lại càng quý hơn.

Lời Chúa hôm nay nói với các em một mẫu gương về đức vâng lời , mời các em cùng lắng nghe.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  St 12, 1- 4.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1. Dẫn vào Lời Chúa.

- Lời Chúa các em vừa nghe được trích trong sách nào ? (Sách Sáng Thế).

- Sách Sáng Thế kể lại việc Thiên Chúa kêu gọi ông  Apraham làm gì ? (Kêu gọi ông hãy rời bỏ xứ sở họ hàng và nhà cha của ông mà đi tới miền đất Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông).

- Ông  Apraham có nghe theo lời Thiên Chúa không các em ? (Có).

- Thiên Chúa hứa cho ông những gì ? (Ngài sẽ làm cho ông thành cha của một dân tộc lớn và sẽ chúc lành cho ông).

Lời Chúa cho chúng ta thấy, để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời, Chúa đã chọn cụ  Apraham để thiết lập dân riêng của Chúa và từ dân này Đấng Cứu Thế sẽ được sinh ra.

Đọc sách “Chúa nói với trẻ em” đoạn 6, trang 10-13.

2. Giải thích câu hỏi thưa :

Câu 1 : Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời thế nào ?

Mỗi ngày trước khi đi học các em phải làm gì ? (Trước khi đi học, các em phải chuẩn bị bài vở, học thuộc bài, làm bài đầy đủ, mang đủ các dụng cụ : thước, bút… phải ăn mặc sạch sẽ…).

Trước khi đến nhà thờ để gặp Chúa trong Thánh Lễ, người ta có phải chuẩn bị không ? (Có, phải giữ mình không phạm tội trọng, có lòng ước ao muốn gặp Chúa, phải ăn  mặc sạch sẽ, không được ăn quà trước một giờ).

Cũng vậy, như đoạn Lời Chúa vừa đọc, chúng ta thấy để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời Thiên Chúa đã làm gì ? (Thiên Chúa đã chọn cụ  Apraham để lập một dân riêng dọn đường cho Đấng Cứu Thế sinh ra).

. Đọc chung câu 1.

Câu 2+ 3 : Cụ Apraham đã đáp lại lời Chúa kêu gọi thế nào ?

Anh (chị) nhắc lại lời Chúa kêu gọi cụ Apraham để các em nhớ nhá!  Chúa bảo ông  Apraham : “Con hãy ra đi, hãy bỏ quê hương, gia đình, nhà cửa tổ tiên hãy đến xứ Ta sẽ chỉ cho con…” Cụ  Apraham đáp lại như thế nào ? Các em xem bức tranh này. Cụ đã mau mắn vâng lời ra đi theo Lời Chúa dậy. Thế vẫn chưa đủ, ông còn sẵn lòng hiến dâng người con duy nhất của mình cho Chúa  (Tất cả cùng đọc đoạn 7+8 trong sách “Chúa nói với trẻ em” trang 10). Qua đoạn sách chúng ta vừa đọc, các em thấy cụ  Apraham có tin vào Chúa không ? (Có). Ông hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi Chúa. Khi Chúa muốn ông dâng cả người con duy nhất làm của tế lễ cho Chúa, ông có vâng theo không các em ? (Ông đã vâng theo).

- Khi ông chuẩn bị sát tế con một của mình dâng cho  Chúa, thì Chúa có để ông làm điều đó không ? Xem tranh :  Chúa không để cho ông sát hại con mình. Hai cha con ôm nhau dâng lời tạ ơn Chúa.

Qua câu chuyện trên các em có cảm phục cụ  Apraham không ? Chúng ta phải bắt chước cụ về điều gì ? - Cụ  Apraham đã nêu gương cho chúng ta về lòng tin vào Thiên Chúa cho dù chưa thấy, chưa biết, cho dù phải hy sinh cả con một yêu dấu nhưng vẫn tin vào Thiên Chúa, vâng nghe và làm theo tiếng Chúa phán. Chính vì thế ông được gọi là tổ phụ của những người tin đó các em !

- Đọc chung câu 2 +3.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1. Gợi tâm tình.

Các em thân mến ! Chúng ta là con cháu cụ  Apraham. Cha ông chúng ta là các thánh tử đạo Việt Nam đã theo gương cụ  Apraham, sống đức tin như cụ. Các ngài đã hết lòng tin tưởng vào Chúa, dù gặp nhiều khó khăn đau khổ, kể cả phải bỏ mạng sống. Để xứng đáng là con cháu tổ phụ  Apraham, con cháu các vị anh hùng tử đạo trung thành giữõ vững đức tin, phó thác mọi sự trong tay Chúa, giờ đây anh (chị)  mời các em, chúng ta cùng đứng nghiêm trang , dâng lời nguyện xin Chúa giúp chúng ta  biết sống theo Lời Chúa dậy.

2. Lời nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với người bất toại : “Bởi vì anh tin nên anh được khỏi bệnh". Xin ban thêm cho chúng con đức tin, đức cậy, đức mến, để chúng con luôn trung thành với Chúa, luôn lắng nghe và mau mắn đáp trả tiếng Chúa gọi như cụ  Apraham. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. AMEN.

 

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

-  Cụ  Apraham       + được Chúa chọn

- Cụ  Apraham        + tin tưởng

- Cụ  Apraham        + vâng lời

- Theo gương Cụ     + em tin tưởng, vâng lời Chúa.

VII. BÀI TẬP :

Em hãy điền các từ : “Apraham, vâng lời, con một, lòng tin”
vào các câu sau cho hợp nghĩa.

a/ Để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời Thiên Chúa đã chọn cụ ……….. để lập một dân riêng.

b/ Cụ  Apraham đã mau mắn …………. ra đi theo lệnh Chúa và còn sẵn sàng dâng …………………. của mình.

c/ Cụ  Apraham nêu gương cho ta về………………………. vào Thiên Chúa.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Noi gương cụ Apraham tuần này mỗi khi cha mẹ nói em làm việc gì, em làm ngay.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói “Ai nghe Lời Chúa mà đem ra thực hành thì thật là có phúc “. Giờ đây, chúng con ra về với quyết tâm : noi gương cụ  Apraham , vâng lời, tin tưởng, cậy trông và phó thác mọi sự cho Chúa qua việc sẽ làm ngay những điều cha mẹ nói chúng con làm. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. A MEN