Bài 8 :

 

THIÊN CHÚA LẬP DÂN ISRAEL

LÀM DÂN RIÊNG CỦA NGÀI

 

Thiên Chúa phán với ông Mô-sê :

“Ngươi hãy ra đi, đem dân của Ta ra khỏi Ai Cập”. (Xh 3,1-10)

 

PHẦN HỌC SINH

 

+ CÂU HỎI

 

1 - H. Dân của Thiên Chúa là dân nào ?

   T. Là dân Ít-ra-en, con cháu cụ Áp-ra-ham.

     Họ được chọn để dọn đường cho dân Thiên Chúa đích thực sau này /

     là Hội Thánh.

2 - H. Thiên Chúa đã cứu dân Ngài thế nào ?

   T. Khi dân Chúa bị nô lệ tại Ai Cập, Chúa đã dùng ông Mô-sê /

     đưa họ về đất hứa.

3 - H. Lễ lớn nhất hàng năm của dân Ít-ra-en là lễ nào ?

   T. Là lễ Vượt Qua / kỷ niệm việc Thiên Chúa cứu họ thoát ách nô lệ Ai Cập.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Xh 3, 1-10.

- Ý chính : Thiên Chúa đã dùng ông Môsê cứu dân Israel khỏi nô lệ Ai Cập và lập họ làm dân riêng của Ngài.

- Giáo cụ trực quan : * Bức tranh số 20 : Chúa gọi ông Môsê.

* Bức tranh số 21: Vượt qua Biển Đỏ.


* Sách “Chúa nói với trẻ em” đoạn 13 trang 19 - 20.

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

Lậy Chúa Giêsu Hài Đồng, để có thể hiểu và yêu mến Chúa thì việc đầu tiên chúng con phải làm là lắng nghe Lời Chúa và học Giáo lý. Xin Chúa Giêsu Hài Đồng luôn ngự trong chúng con giúp chúng con học tốt hơn.

Đọc kinh : Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1.  Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm

+ Ôn bài cũ.

- Để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế ra đời Thiên Chúa đã chọn cụ nào để dọn đường ?

- Cụ  Apraham đáp lại Lời Chúa như thế nào ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Trong tuần vừa rồi, cha mẹ các em có bảo các em làm việc gì không ? Các em có làm ngay không ?

2. Dẫn vào Lời Chúa :

Hôm nay anh (chị)  kể cho các em nghe về chuyện con cháu cụ  Apraham nhé ! Thiên Chúa ban cho hai ông bà sinh được một người con là Isaác trong lúc tuổi già. Isaác sinh được hai người con là Exau và Giacóp. Thiên Chúa chọn Giacóp để thực hiện chương trình của Ngài. Giacóp sinh được mười hai người con, người con thứ mười một là Giuse  bị anh em bán sang Ai Cập làm nô lệ vì anh em ghen ghét. Giuse được Thiên Chúa ban cho có tài giải thích được chiêm bao cứu người Ai Cập khỏi nạn đói. Vua Pharaô đặt Giuse làm thủ tướng nước Ai Cập. Thời đó xảy ra một nạn đói, anh em của Giuse phải qua Ai Cập mua lương thực. Ông Giuse gặp và nhận ra họ, ông đem cha già và tất cả anh em con cháu sang Ai Cập sinh sống, thoát khỏi nạn đói và làm ăn ngày một giầu mạnh, con cháu ngày một đông đúc… Trải qua nhiều năm, vua Pharaô chết, ông Giuse cũng chết. Người Ai Cập quên ơn ông Giuse, họ lại sợ dân Chúa trở nên đông đúc và dũng mạnh hơn sẽ chiếm nước họ, nên đã bắt dân Chúa làm nô lệ cho họ. Thế nhưng, càng bị đàn áp dân Chúa càng đông càng thịnh vượng hơn. Người Ai Cập càng sinh lòng ghen ghét bắt dân Chúa làm việc khổ cực hơn nữa. Vua Ai Cập ra lệnh giết tất cả các con trai của người Do thái. Thiên Chúa đã động lòng thương cứu giúp họ. Để biết Thiên Chúa cứu dân Israel bằng cách nào, anh (chị)  mời các em đứng nghiêm trang lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Xh 3, 1- 10.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.

1. Dẫn giải Lời Chúa :

-Em nào cho anh (chị)  biết đoạn sách Xuất Hành nói về việc Thiên Chúa gọi ai đi cứu dân Chúa ? (Gọi ông Môsê ) 

- Lúc đó ông Môsê đang làm gì ?  (Đang chăn chiên).

- Khi ông dẫn đàn chiên qua sa mạc đến núi Kho Rép thì ông xem thấy điều gì lạ ? - Các em hãy nhìn lên bức tranh để thấy : bụi gai bốc cháy mà cành lá không bị thiêu trụi.

- Khi ông tiến lại gần để xem thì việc gì đã xảy ra với ông ? (Khi ông tiến lại gần  bụi cây thì có tiếng Thiên Chúa gọi ‘Môsê ! Môsê’!) 

- Thiên Chúa đã sai ông làm gì ? (Thiên Chúa sai ông đến với vua Pharaô để cứu con cái Israel ra khỏi Ai Cập).

Các em cùng đọc Lời Chúa trong sách “Chúa nói với trẻ em” đoạn 13, trang 19- 20.

Lời Chúa cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã gọi ông Môsê, sai ông đi giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ của người Ai Cập và Thiên Chúa chọn dân Israel làm dân riêng của Ngài. Chúng ta sẽ tìm hiểu về Dân của Chúa trong bài học sau đây.

2. Giải thích các câu hỏi thưa.

* Câu 1: Dân của Chúa là dân nào ?

Dân Chúa là những ai các em ? Các em còn nhớ tổ phụ  Apraham sinh được một người con là Isaác. Isaác sinh được hai người con là Exau và Giacóp. Thiên Chúa chọn Giacóp làm tổ phụ dân Ngài và đổi tên thành Israel. Ông sinh được mười hai người con sau này trở thành mười hai chi tộc.

-Như vậy dân Israel là con cháu của ai ? (Con cháu ông  Apraham).

- Ông  Apraham và con cháu ông được Thiên Chúa chọn để dọn đường cho ai đến ?  (x.bài 7). Vậy dân của Thiên Chúa là dân nào ?

- Đọc chung câu 1.

* Câu 2 : Thiên Chúa đã cứu dân Ngài thế nào ?

- Dân Israel bị làm nô lệ cho ai, em nào biết nói cho các bạn cùng nghe (Nô lệ cho người Ai Cập).

- Thiên Chúa đã dùng ai để dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập ? (ông Môsê)

- Đọc chung câu 2.

* Câu 3 : Lễ lớn nhất hằng năm của dân Israel là lễ nào ?

Anh (chị)  kể tiếp về ông Môsê cho các em cùng nghe. Sau khi nghe lời Thiên Chúa dậy, ông Môsê cầm lấy gậy Thiên Chúa trao cho, ông xuống núi tiến vào cung gặp vua Pharaô để xin vua thả tự do cho dân Israel, vua không đồng ý. Lúc bấy giờ ông Môsê thả chiếc gậy xuống trước mặt vua Pharaô, chiếc gậy biến thành con rắn. Nhà vua sai các phù thủy trong cung quẳng gậy của họ ra, những chiếc gậy của phù thủy cũng biến thành những con rắn. Nhưng con rắn của ông Môsê liền nuốt hết những con rắn của phù thủy. Nhưng vua vẫn không chịu thả dân Israel mà còn bắt làm việc khổ cực hơn nữa. Thiên Chúa đãõ dùng uy quyền tỏ cho vua Pharaô và toàn dân Ai Cập biết quyền phép của Thiên Chúa : nhiều tai hoạ xảy đến với dân Ai Cập như giông tố, mất mùa, nước bị nhiễm độc, súc vật bị dịch bệnh, côn trùng độc vào đầy nhà, không khí trở nên ô nhiễm khiến mọi người sinh đầy mụn nhọt (10 tai hoạ), nhưng vua vẫn không chịu trả tự do cho dân Israel.

Bấy giờ Thiên Chúa phán với ông Môsê : Chính đêm nay Pharaô sẽ trả tự do cho các con, các con hãy chuẩn bị lên đường, mỗi nhà phải giết một con chiên, các con hãy lấy máu nó bôi lên cửa nhà làm dấu hiệu, hãy mang giầy, cầm gậy trong tay, ăn vội vàng và đừng để lại gì. Đêm nay Thiên Thần Chúa sẽ đến từng nhà trên đất Ai Cập, nhà nào có máu chiên làm dấu hiệu thì Người đi qua, nhà nào không có dấu ấy thì sẽ bị giết hết con trai đầu lòng.

Đêm hôm đó, mọi việc xảy ra như lời Thiên Chúa phán. Người Ai Cập khóc lóc, kinh hãi vì con họ bị chết. Lập tức Pharaô phải cho mời ông Môsê lại và ra lệnh : "Các ngươi hãy đi mau, hãy mang theo tất cả những gì thuộc về các ngươi". Toàn thể dân Israel tụ tập lại và ra khỏi Ai Cập.

Nhưng rồi vua Pharaô lại hối tiếc vì mất đi một lực lượng lao động lớn, ông liền huy động binh lính đuổi theo để bắt dân Israel trở lại. Dân Israel bị quân Ai Cập đuổi theo sau lưng, trước mặt là Biển Đỏ. Họ sợ hãi vì bị kẹt trong vòng vây, họ lên án ông Môsê : “Tại sao ông lại dẫn chúng tôi đến chỗ chết ? Chúng tôi chết mất thôi.”  Nhưng ông Môsê trả lời với họ: “Đừng sợ , hôm nay các ngươi sẽ chứng kiến việc Chúa cứu các ngươi.” Nói  xong ông đưa tay ra trên biển như Chúa dậy. Các em nhìn lên bức tranh để thấy, nước biển rẽ ra hai bên, tạo thành một lối đi. Toàn dân Israel cùng gia súc làm thành hàng vượt qua biển khô chân. Lúc đó, quân của Pharaô đuổi theo, cũng xuống hết lòng biển, ông Môsê giơ tay trên biển để cho nước dồn lại như Lời Chúa dậy. Thế là binh lính cùng chiến mã Ai Cập chết chìm trong biển nước. Con cái Israel được Thiên Chúa giải thoát và cứu khỏi tay vua Pharaô. Toàn thể dân Israel hát mừng tạ ơn Thiên Chúa. Hằng năm họ tưởng nhớ ngày trọng đại này. Ngày đó được gọi là ngày lễ Vượt Qua. Đây là lễ lớn nhất trong năm của Israel, vì trong ngày này Thiên Chúa đã cứu thoát họ khỏi tay người Ai Cập.

- Đọc chung câu 3.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ.

1-Gợi tâm tình :

Các em thân mến, bài học hôm nay cho chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta vô cùng vô tận. Ngài đã chọn ông Môsê giải thoát dân Israel ra khỏi nô lệ Ai Cập, dẫn đưa họ về đất hứa. Ông Môsê là hình ảnh Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và dẫn đưa chúng ta về quê hương đích thực là Nước Trời. Trong tâm tình cầu xin và tạ ơn chúng ta dâng lời cầu nguyện.

2. Lời nguyện :

Lạy Cha, để giải thoát dân tộc Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, Cha đã dùng ông Môsê. Nhưng để giải thoát nhân loại đang sống trong tội lỗi, Cha đã thí ban Con Một của Cha là Đức Giêsu chết trên Thập Giá, để dẫn dắt chúng con về Đất Hứa đích thật là Quê Trời. Chúng con cảm tạ Cha, vì đây là hông ân cao cả tuyệt vời nhất mà Cha tặng ban cho chúng con và cũng là bằng chứng tình yêu vô tận của Cha đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con mỗi ngày thêm hiểu biết để tiến sâu vào tình yêu của Cha khi luôn tin tưởng vào Đức Giêsu, Con  Cha mọi ngày trong suốt cuộc đời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. A MEN.

VI. TRÒ CHƠI :  Cây gậy thần (gậy Môsê).

Cách chơi : Người chơi đứng thành vòng tròn, Người điều khiển cầm một cây gậy. Cây gậy xoay bên nào, người chơi chạy về phía đó. Nếu cây gậy hạ xuống, mọi người phải ngồi, nhấc lên, mọi người đứng. Nhanh chậm tùy theo người điều khiển. Thình lình cây gậy tung lên trời, mọi người phải chạy trốn. Ai bị người điều khiển bắt thì phải vào thay.

VII. BÀI TẬP :

Em hãy chọn các từ sau đây và điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa : dân Israel, ông Môsê , Ai Cập, kỷ niệm, Thiên Chúa, nô lệ.

a/ Thiên Chúa lập ………………. làm dân riêng của Ngài.

b/  Thiên Chúa đã dùng ………………………. để giải thoát dân Israel khỏi nô lệ ……………………………………… và dẫn đưa họ về Đất hứa.

c/  Lễ Vượt qua………… việc……………………… cứu dân Israel thoát khỏi ách ………… Ai Cập.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA.

Em quyết tâm học hành chăm chỉ để mai ngày có thể giúp đỡ được nhiều người.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con có được giờ học này, xin ban ơn cho chúng con để chúng con ý thức và chuyên cần hơn trong việc học tập như chúng con đã quyết tâm.

Đọc kinh Sáng danh.