Bài 9

 

GIAO ƯỚC  XI NAI

Thiên Chúa đã phán hết thảy lời này

(Xh 20,1-3.7-8.12-17)

 

PHẦN HỌC SINH

 

CÂU HỎI

 

1 - H. Khi dân Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập / Thiên Chúa đã làm gì cho họ ?

   T. Thiên Chúa đã ký giao ước với họ tại núi Xi-nai /

     chọn họ làm dân riêng / hứa che chở họ /

     và đòi họ tuân theo những điều Ngài truyền dạy.

2 - H. Thiên Chúa truyền dạy cho dân / những điều gì ?

   T. Thiên Chúa truyền dạy cho dân / mười điều răn.

3 - H. Mười điều răn là những điều nào ?

   T. Là những điều này :

     Thứ nhất : thờ phượng một mình Thiên Chúa /

              và kính mến Ngài trên hết mọi sự.

     Thứ hai : Chớ kêu tên Thiên Chúa cách bất kính.

     Thứ ba : Dành ngày chúa nhật để thờ phượng Thiên Chúa.

     Thứ bốn : Thảo kính cha mẹ.

     Thứ năm : Chớ giết người.

     Thứ sáu : chớ làm điều tà dâm.

     Thứ bảy : Chớ lấy của người.

     Thứ tám : Chớ làm chứng dối.

     Thứ chín : Chớ muốn vợ chồng người.

     Thứ mười : Chớ tham của người.

    Mười điều răn ấy tóm lại hai điều này : trước là kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, sau lại yêu người như chính mình ta.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

- Lời Chúa : Xh 20, 1- 17

- Ý chính : Thiên Chúa ký giao ước với dân Israel tại núi Xi Nai.

- Giáo cụ trực quan :* Bức tranh số 23 : Ông Môsê nhận tảng đá trên đó ghi  Mười Điều Răn.                                  

                                * “Chúa nói với trẻ em” đoạn 18, t. 24- 26.

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC:

Lạy Chuá Thánh Thần xin ngự đến, xin biến đổi và thánh hoá chúng con, giúp chúng con học hiểu và yêu mến Lời Chúa hơn.

Hát cầu xin Chúa Thánh Thần

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1. Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

-Tuần trước các em đã học bài nào ?

- Thiên Chúa đã dùng ai để cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập?

-Hằng năm dân Israel mừng lễ nào lớn nhất ?

+ Kiểm tra quyết tâm :

Tuần vừa qua các em đã chịu khó học tập hơn chưa? Có bớt đi chơi, bớt xem Tivi để thời giờ học hành không?

2. Dẫn vào Lời Chúa.

Hôm nay chúng ta sẽ học bài Giao ước Xinai. Trước khi vào bài học mới, anh (chị) kể cho các em nghe một câu chuyện.

Tại Banglades, một trong những nước nghèo nhất thế giới, có một người nọ đi bộ từ chỗ làm về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc. Vì quá mệt nhọc, ông dừng lại dưới một bóng cây bên đường và thiếp ngủ. Khuôn mặt của ông tiều tụy đến nỗi người ta tưởng ông là một người ăn xin. Mọi người đi ngang qua thấy thế đều bỏ vào mũ của ông một vài xu. Chẳng mấy chốc chiếc mũ của ông đã khá nhiều tiền.

Khi thức dậy, ông hết sức ngạc nhiên trước sự quảng đại của khách qua đường. Ông đếm từng xu một. Số tiền ông nhận được nhiều hơn một ngày công của ông. Ông cảm thấy rất vui.

Niềm vui của dân Israel còn lớn hơn nhiều khi họ đang phải chịu tủi nhục, cực nhọc của kiếp nô lệ người Ai Cập thì được Thiên Chúa giải thoát, được nhận làm dân riêng và được Thiên Chúa ký kết giao ước ở núi Xinai. Lời Chúa chúng ta sắp nghe nói về giao ước này. Mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA : Xh 20, 12- 17.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA :

1. Dẫn giải Lời Chúa :

- Lời Chúa các em vừa nghe được trích trong sách nào ? (Sách Xuất Hành) 

- Đoạn Sách Xuất Hành kể về việc Thiên Chúa ký giao ước với ai ? (Với dân Israel).

-Trong Giao ước này Thiên Chúa đã nói về điều gì ? (Ngài nói Ngài sẽ là Chúa của họ, họ là dân của Ngài. Ngài sẽ che chở, bảo vệ họ).

-Chúa có đặt cho họ điều kiện gì không ? (Có, điều kiện Chúa đặt ra là họ phải giữ mười giới răn).

Đọc sách Chúa nói với trẻ em đoạn 18 , trang 24.

Chúng ta sẽ tìm hiểu giao ước này trong bài học sau đây.

2. Giải thích các câu hỏi thưa

Câu 1 : Khi dân Israel ra khỏi Ai Cập, Thiên Chúa đã làm gì cho họ ?                                                                   

Dựa vào Lời Chúa các em vừa nghe và vừa đọc, em nào cho anh (chị)  biết : sau khi dân Israel ra khỏi Ai Cập tiến về miền Đất hứa  đến đâu thì họ cắm lều ? (Đến núi Xi Nai).

- Lúc này ông Môsê đi đâu để gặp Thiên Chúa  ? (Ông lên núi Xi Nai).

- Tại núi Xi Nai Thiên Chúa đã phán với ông điều gì ? (Hãy nói với con cái Israel nếu các ngươi nghe lời Ta dậy và tuân giữ lời giao ước của Ta thì các ngươi sẽ là dân được Ta ở gần, các ngươi sẽ thuộc về Ta, được chọn là Dân thánh).

Xuống núi ông Môsê đã truyền lại cho dân chúng những lời Thiên Chúa đã phán, dân chúng đáp lại như thế nào ?  (Dân chúng hô lên: “Chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi muốn làm những gì Thiên Chúa dậy, chúng tôi muốn sống như Ngài muốn”).

Như vậy, tại núi XiNai Thiên Chúa đã ký một giao ước với dân Israel.

- Các em hãy nhìn vào bức tranh :ông Môsê đang cầm bia đá ghi nội dung của giao ước Xi Nai. Giao ước là gì các em có biết không ? Hai bạn Lan và Hồng có một điều bí mật không muốn cho người khác biết, để chắc chắn không ai đuợc nói thì các bạn thường hay làm gì ?  (Ngoắc tay nhau hứa sẽ không được nói).

Vậy giao ước là hai bên A và B cùng hứa sẽ làm một điều gì đó. Nếu bên A không làm đúng như lời hứa thì sai giao ước với bên B. Và ngược lại bên B không giữ đúng lời hứa thì lỗi với bên A.

Trong giao ước Xi Nai Thiên Chúa hứa chọn dân Israel làm dân riêng và hứa sẽ che chở cho họ với điều kiện là dân Israel phải thờ phượng Thiên Chúa  và tuân giữ những điều Thiên Chúa truyền dậy.

- Đọc chung câu 1.

Câu 2+3 : Thiên Chúa truyền dậy cho dân Israel những điều gì ?

- Đọc chung câu 2+ 3.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ :

1. Gợi tâm tình :

Các em thân mến, những điều Thiên Chúa muốn dân Israel thi hành, Ngài cũng muốn chúng ta thi hành để Ngài mãi mãi là Cha chúng ta và mãi mãi chúng ta là con của Ngài. Trong tâm tình tạ ơn và nguyện xin chúng ta cùng dâng lời nguyện.

2. Lời nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói : "Ai nghe lời Ta và đem ra thực hành, thì người đó là Mẹ Ta và là anh em của Ta ". Xin cho mỗi người chúng con biết lắng nghe Lời Chúa , thi hành các luật Chúa ban. Để chúng con trở nên những người con của  Chúa Cha và người em của Chúa. Chúng con cầu xin …

VI. SINH HOẠT :  Băng reo :

- Thiên Chúa             + ký giao ước

- Thiên Chúa             + truyền dậy

- Hãy tuân giữ           + mười điều răn

VII. BÀI TẬP :

Em hãy ghi số thứ tự từ một tới mười cho đúng theo thứ tự mười điều răn Chúa đã truyền cho ông Môsê :

-  Thảo kính cha mẹ

-  Chớ kêu tên Chúa cách bất kính

-  Chớ giết người

- Thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Ngài trên hết mọi sự.

-  Dành ngày chủ nhật để thờ phượng Thiên Chúa.

-  Chớ làm điều tà dâm

-  Chớ muốn vợ chống người

-  Chớ làm hứng dối

-  Chớ lấy của người.

-  Chớ tham của người.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA :

Tuần này em quyết tâm sống một trong 10 giới răn Chúa đã dậy, đó là giới răn thứ 7 : không ăn cắp bất cứ của ai cái gì.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC :

Lạy Chúa, Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho con biết lắng nghe và tuân giữ lời Ngài. Cụ thể là tuần này chúng con không lấy trộm của ai cái gì. Xin Chúa giúp chúng con.

-Đọc kinh sáng danh.


Mục Lục