Bài 11:

CHÚA GIÊSU LÀ GƯƠNG MẪU CHO TA

TRONG GIA ĐÌNH, Ở TRƯỜNG HỌC VÀ NƠI LỐI XÓM

 

PHẦN HỌC SINH

 

Trẻ Giê-su càng lớn càng thêm khôn ngoan và nhân đức, đẹp lòng Thiên Chúa và mọi người.

(x. Lc 2,51-52)

 

CÂU HỎI

1 - H. Chúa Giê-su lớn lên ở đâu ?

   T. Chúa Giê-su lớn lên ở làng Na-da-rét,

     trong gia đình của Đức Mẹ và Thánh Giu-se.

2 - H. Ở Na-da-rét, Chúa Giê-su sống thế nào ?

   T. Chúa Giê-su luôn vâng lời cha mẹ / và hằng làm đẹp lòng Thiên Chúa.

3 - H. Noi gương Chúa Giê-su / ta phải sống thế nào trong gia đình ?

   T. Ta phải kính mến và vâng lời ông bà cha mẹ /

     cùng yêu thương và giúp đỡ anh chị em.

4 - H. Vì sao ta phải vâng lời ông bà cha mẹ ?

   T. Vì ông bà cha mẹ thay mặt Thiên Chúa / để chăm sóc và dạy dỗ ta.

5 - H. Noi gương Chúa Giê-su ta phải sống thế nào / ở trường học và nơi lối xóm ?

   T. Ta phải chăm chỉ học hành / kính trọng, yêu thương và giúp đỡ mọi người /

     nhất là những người nghèo khổ.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

- Lời Chúa :  Lc 2, 51-52.

- Ý chính : Chúa Giêsu là mẫu gương cho em trong gia đình, nơi lối xóm, ở trường học.

- Giáo cụ trực quan : * Tranh số 107 : Chúa Giêsu làm việc trong    gia đình tại Nadarét.

                                * “Chúa nói với trẻ em“ đoạn 51, trang 52.

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC.

Lậy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến soi trí mở lòng chúng con. Giúp chúng con yêu mến và noi gương Chúa Giêsu để sống đẹp lòng Cha trên trời.

Hát cầu  xin Chúa Thanh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

1. Ôn bài cũ và điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

- Em nào cho anh (chị)  biết tuần trước chúng ta học bài nào ? (bài “Chúa Giêsu sinh ra bởi Đức trinh nữ Maria”)

- Mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu nhờ quyền phép của ai? (Nhờ quyền phép  Chúa Thánh Thần).

+ Kiểm tra quyết tâm.

   Tuần vừa rồi các em có hay cầu nguyện với Chúa Giêsu Hài Đồng không?

2. Dẫn vào Lời Chúa :

Trước khi vào bài học mới, bài “Chúa Giêsu là gương mẫu cho ta trong gia đình, ở trường học và lối xóm”. Anh (chị)  kể cho các em nghe một câu chuyện.

Một cậu bé sau khi cùng mẹ đi tham dự Thánh Lễ cử hành nghi thức Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ về, cậu thưa với mẹ :

Thưa mẹ, con yêu thương Chúa Giêsu lắm ! Con muốn bắt chước Chúa Giêsu …. và con cũng yêu mẹ lắm !

Mẹ cậu hỏi : Con yêu thương Chúa Giêsu thì con phải làm gì ? Suy nghĩ một lúc cậu trả lời : Thưa mẹ, con phải ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng mẹ ơi ! Khi nào con sắp hết ngoan thì mẹ cầu xin cho con được chết ngay để con được về thiên đàng với Chúa nhé !

Thế con không sợ chết à ?

Chết thì được lên thiên đàng với Chúa. Mẹ thấy không khi con lớn lên thì không còn được ngoan như khi con còn bé, con biết nghịch rồi…

Cũng như cậu bé trong câu chuyện anh (chị)  vừa kể cho các em nghe : càng lớn chúng ta càng tỏ ra nghịch ngợm khó nói,  làm nhiều điều mất lòng Chúa, làm cho cha mẹ buồn sầu lo lắng.

Thế nhưng có một người càng lớn càng thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức, đẹp lòng Chúa , vui lòng mọi người. Ngài là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Người ấy chính là Chúa Giêsu mà thánh Luca sẽ cho chúng ta biết về Ngài. Giờ đây anh (chị)  mời các em đứng lên để lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :   Lc 2, 51-51.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA :

1. Dẫn giải Lời Chúa :

- Thánh Luca vừa cho chúng ta biết Chúa Giêsu cùng với cha mẹ mình là Thánh Giuse và Mẹ Maria trở về đâu ? (Trở về làng Nadarét).

Trở về làng Nadarét , càng lớn Chúa Giêsu càng trở nên thế nào ? (Càng lớn Chúa Giêsu càng trở nên khôn ngoan được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến).

Các em mở sách “Chúa nói với trẻ em”. Chúng ta cùng đọc đoạn 51, trang 52…Chúng ta sẽ hiểu rõ cách sống của Chúa Giêsu ở Nadaret trong phần bài học sau đây.

2. Giải thích câu hỏi thưa :

* Câu 1+ 2: Ở Nadaret Chúa Giêsu đã sống thế nào ?

- Các em được sinh ra và lớn lên trong giáo xứ nào , xã nào ?

- Trong gia đình ba em tên gì  ? Má em tên gì ? (Để các em tự trả lời).

Dựa vào đoạn Lời Chúa các em vừa đọc em nào cho anh (chị)  biết Chúa Giêsu lớn lên ở đâu ? Trong gia đình của ai ? Ở làng Nazarét, Chúa Giêsu sống như thế nào ?

- Đọc chung câu 1+2.

* Câu 3: Noi gương Chúa Giêsu, ta phải sống như thế nào ?

-Trong câu các em vừa đọc, để làm vui lòng cha mẹ mình là Thánh Giuse và Mẹ Maria, Chúa Giêsu đã làm gì? (Luôn vâng lời cha mẹ).

-Các em muốn noi gương Chúa Giêsu không ? (Có).

-Để sống giống Chúa Giêsu, các em phải sống thế nào với ông bà, cha mẹ, anh chị em ? (Kính mến, vâng lời).

- Đọc chung câu 3.

* Câu 4: Vì sao ta phải kính mến, vâng lời ông bà, cha mẹ?

- Ở nhà ai là người hay dẫn các em đi nhà thờ , đi chơi ? Ai là người hay kể chuyện cho các em nghe ? Ai là người dậy dỗ , nuôi nấng, chăm sóc các em, lo cho các em ăn học ? (Ông bà cha mẹ).

Vì sao ông bà cha mẹ lại chăm sóc dậy dỗ chúng ta ? (Vì ông bà, cha mẹ là người thay mặt Chúa chăm sóc, dậy dỗ chúng ta). Như vậy khi ta vâng lời ông bà , cha mẹ là ta vâng lời ai ? (Vâng lời Thiên Chúa).

- Đọc chung câu 4.

* Câu 5 : Noi gương Chúa Giêsu, ta phải sống thế nào nơi truờng học và ở lối xóm ?

-Ở trường học ai là người dậy dỗ các em? (Thầy cô). Ngoài thầy cô, các em còn có bạn bè. Để làm vui lòng thầy cô, bạn bè các em phải làm gì ? (Để các em tự trả lời).

- Ở lối xóm, các em còn có những ai nữa (Có các chú, các bác, các cô, các dì, những người hàng xóm). Như vậy ngoài ông bà cha mẹ ra chúng ta còn có chú, bác , cô dì , bà con lối xóm và bạn bè nữa là những người dậy dỗ hướng dẫn giúp đỡ chúng ta , nên chúng ta phải tôn trọng yêu mến mọi người.

-Đọc chung câu 5.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ :

1. Gợi tâm tình:

Bài học hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là tấm gương, là mẫu mực mà tất cả chúng ta phải noi theo. Thế nhưng, để có thể trở nên giống Chúa, sống theo gương Chúa thì tự sức chúng ta không thể làm được, cần phải có ơn Chúa. Trong tâm tình này, giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa Giêsu, xin Ngài ban Thánh Thần tình yêu của Ngài xuống trên chúng ta , giúp chúng ta sống giống Ngài.

2. Lời nguyện :

Lậy Chúa Giêsu, càng lớn Chúa càng thêm khôn ngoan, càng thêm nhân đức, được Thiên Chúa và mọi ngưởi yêu mến. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa : kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, vâng lời ông bà cha mẹ và yêu thương mọi người. Để chúng con càng thêm tuổi càng thêm nhân đức trước mặt Thiên Chúa và mọi người. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. AMEN.

VI. SINH HOẠT :  Bài hát : Em muốn.

Chúa Hài Đồng ơi em muốn là một bé ngoan.

VII. BÀI TẬP :

Em hãy đánh dấu cộng vào các câu đúng, dầu trừ vào các câu sai :

¨1/ Ở Nadarét, Chúa Giêsu luôn vâng lời ông bà cha mẹ.

¨2/ Noi gương Chúa Giêsu, ta phải kính mến ông bà cha mẹ.

¨3/ Chúa Giêsu chỉ yêu mến cha mẹ mình thôi.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA :

Theo gương Chúa Giêsu tuần này em quyết tâm luôn vâng lời ông bà cha mẹ.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

Lậy Chúa Giêsu, chúng con hứa với Chúa là chúng con sẽ theo gương Chúa, vâng lời ông bà cha mẹ. Xin Chúa giúp chúng con. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

-Đọc kinh sáng danh.


Mục Lục