Bài 13 :

 

CHÚA GIÊSU YÊU MẾN QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC

 

 

PHẦN HỌC SINH

Chúa Giêsu Đến Nadarét, nơi Ngài đã được dưỡng dục.  Ngài vào Hội Đường. Ngài đứng dạy giảng sách (Luca 4, 12-22)

CÂU HỎI

1 - H. Chúa Giê-su yêu mến quê hương dân tộc Ngài / như thế nào ?

   T. Chúa Giê-su rất yêu mến quê hương dân tộc.

     Ngài muốn cho quê hương dân tộc mình / được hưởng ơn cứu rỗi Ngài ban.

2 - H. Noi gương của Chúa Giê-su, ta phải làm gì ?

   T. Ta yêu mến quê hương và dân tộc Việt Nam /

     như Chúa Giê-su đã yêu mến quê hương và dân tộc Ngài.

3 - H. Người công giáo việt nam / yêu mến đấùt nước như thế nào ?

   T. Người công giáo cùng với đồng bào /

     tích cực xây dựng và bảo vệ đất nước quê hương.

4 - H. Là thiếu nhi / ta cần phải làm gì / để tỏ lòng yêu mến đất nước quê hương?

   T. Ta phải cầu xin Chúa ban phúc lành cho đất nước /

     và gắng sức học hành / để mai ngày góp phần xây dựng quê hương.

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

- Lời Chúa : Lc 4, 14- 22.

- Ý chính : Chúa Giêsu yêu mến quê hương dân tộc

- Giáo cụ trực quan : * ”Chúa nói với trẻ em” đoạn 54 trang 55.

                                * Các tranh số 68, 69, 74, 77.

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC

Lậy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học này, xin Chúa thánh hoá và ban phúc lành cho chúng con.

Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

 + Ôn bài cũ:

-Trong gia đình Nadarét, Chúa Giêsu làm việc như thế nào ?

- Chúa Giêsu làm việc vì lòng yêu mến ai ?

- Em làm việc vì ai ?

 + Kiểm tra quyết tâm:

Trong tuần qua, các em đã làm những việc gì để giúp đỡ cha mẹ ? Khi làm những việc đó, các em có làm trong tinh thần cầu nguyện không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa :

Trước khi vào bài mới , bài “Chúa Giêsu yêu mến quê hương dân tộc”, anh (chị)  kể cho các em  biết một tấm lòng yêu mến quê hương dân tộc mình.

Các em có biết ông Trần Quốc Toản không ?

Năm 1282, quân Mông cổ lấy  lý do mượn đường sang đánh chiếm nước Chiêm Thành tiến hành cuộc xâm lăng nước ta lần thứ hai. Trước tình hình nguy cấp, vua Trần Nhân Tông triệu tập các tướng đến hỏi ý kiến và bàn kế hoạch đánh giặc.

Lúc ấy Quốc Toản mới chỉ 16 tuổi nên không được vào dự hội nghị, bị đuổi ra ngoài. Quốc Toản tức giận tay bóp nát quả cam lúc nào không biết. Trở về, Quốc Toản tập họp được hơn 1.000 người yêu nước, tự chế tạo vũ khí, chiến thuyền, kéo cờ đánh giặc. Lúc ấy vua Trần Nhân Tông thấy lòng yêu nước của Quốc Toản bèn cho Trần Quốc Toản làm phó tướng cùng với Trần Nhật Duật ra trận, đánh quân giặc.

Các em có yêu mến quê hương dân tộc mình không ? (Có). Ai trong chúng ta cũng có một quê hương, một dân tộc. Quê hương các em là gì ?  Dân tộc các em là dân tộc nào ? (Tự các em trả lời) .

Chúa Giêsu Ngài cũng yêu mến quê hương dân tộc mình, và tình yêu quê hương dân tộc Chúa Giêsu được thể hiện như thế nào ? Ngài có triệu tập các anh hùng để đánh giặc ngoại xâm hay không ? Lời Chúa chúng ta sắp nghe sẽ cho chúng ta biết điều này, mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Lc 4 , 14-22

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa :

- Đoạn Tin Mừng các em vừa nghe kể lại chuyện gì ? (Kể lại việc Chúa Giêsu trở về làng Nadarét).

-Chúa Giêsu trở về làng Nadarét để làm gì ?  (Để giảng dậy cho dân chúng).

- Chúa Giêsu giảng dậy cho dân chúng biết điều gì ?

 Đọc sách “Chúa nói với trẻ em” đoạn 54 , trang 55.

-Qua đoạn sách vừa đọc, Chúa Giêsu cho ta biết Ngài là ai ? (Là Đấng Cứu Thế mà cha ông của người Do Thái hằng mong đợi).

-Chúa Giêsu mong muốn gì, làm gì cho quê hương của Ngài ? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1+2 : Chúa Giêsu yêu mến quê hương dân tộc như thế nào ?

Quê hương Chúa Giêsu là đất nước Do Thái, dân tộc Chúa Giêsu là dân tộc Do thái (bài 11) , Ngài yêu mến quê hương dân tộc mình. Ngài mong muốn cho mọi người được hạnh phúc như bài Tin Mừng chúng ta đã nghe, nhất là những người nghèo, người bệnh tật… Ngài đã chữa bệnh cho rất nhiều người, cho người chết sống lại, cho kẻ đói ăn, mang lai bình an cho những người tội lỗi khi tha tội cho họ… Quả thật, Chúa Giêsu đã làm rất nhiều điều cho người Do Thái. Các em hãy nhìn lên các bức tranh này : Đây là bức tranh vẽ cảnh Chúa Giêsu chữa một người phong hủi (Tranh số 68), tranh này (số 69)  vẽ Chúa Giêsu chữa người bất toại, tranh này (số 77) Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn người ăn no, còn tranh này (số 74) cho thấy Chúa cho con trai bà góa thành Naim đã chết được sống lại.

Nhưng mong ước lớn nhất của Chúa Giêsu là muốn cho mọi người Do thái, quê hương Ngài, được cứu rỗi, nghĩa là được sống đời đời. Ngài đã thực hiện ước muốn này khi mang lấy tội của họ và của toàn thể nhân loại để chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá.

-Theo gương Chúa Giêsu, em sẽ làm gì để tỏ lòng yêu mến quê hương dân tộc ?

Theo gương Chúa Giêsu ta phải sống hoà thuận, siêng năng ân cần giúp đỡ người khác, tích cực xây dựng và bảo vệ tài sản của mình cũng như của người khác, đem hết khả năng mà Thiên Chúa ban để sinh ích lợi cho mình và cho mọi người. Nhất là mong muốn và làm cho mọi người trên quê hương không chỉ sống hạnh phúc ở đời này mà còn được hạnh phúc mãi mãi.

+ Đọc chung câu 1+ 2.

* Câu 3, 4 : Là thiếu nhi, ta phải làm gì để tỏ lòng yêu mến quê hương đất nước?

Là thiếu nhi các em có thể cầm súng đi đánh giặc để bảo vệ quê hương đất nước như người lớn được không ? (Không )

-Các em có thể vào xưởng máy lao động như các anh các chị công nhân sản xuất , làm ra hàng hoá cho mọi người hưởng dùng được không ? (Không).

- Các em có lên nương làm rẫy như cha mẹ được không?

Là thiếu nhi hơn nữa lại là thiếu nhi Công Giáo, các em hãy siêng năng tham dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện xin Chúa ban phúc lành cho đất nước chúng ta, cố gắng học thật giỏi để sau này góp phần  xây dựng và bảo vệ quê hương dân tộc, tích cực tham gia vào những công việc xã hội  theo khả năng của mình làm cho quê hương đất nước ngày một tốt đẹp hơn, văn minh hơn.

+ Đọc chung câu 3+ 4.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

Qua bài học hôm nay Chúa Giêsu dậy chúng ta phải biết yêu mến quê hương dân tộc bằng những việc làm cụ thể tuỳ theo khả năng của mỗi người. Là thiếu nhi Công Giáo, chúng ta chưa thể làm gì cho quê hương dân tộc như người lớn được,  chỉ biết ra sức học tập và siêng năng cầu nguyện cho quê hương dân tộc. Trong tâm tình đó chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện :

Lậy Ba ngôi Thiên Chúa, Ngài đã dựng nên chúng con, cho chúng con sống trên một quê hương, trong một dân tộc. Chúng con xin dâng lên Chúa dân tộc Việt Nam chúng con. Xin Chúa chúc lành và thánh hoá để hết mọi người biết yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước mình ngày một tốt đẹp hơn và làm vinh danh Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con AMEN.

VI. SINH HOẠT :

1. Băng reo :

- Đất nước em              + bình yên

- Quê hương em           + đẹp tươi

- Em yêu mến              + quê hương đất  nước

2. Trò chơi : Hà Nội-Huế-Sài Gòn (hay tên một tỉnh thành phố)

Cách chơi : Mỗi một thành phố có một cử điệu riêng.

Ví dụ  * Hà Nội : hai tay giơ lên

          * Huế : hai tay giang ngang.

          * Sài Gòn : hai chân đập xuống

Quản trò gọi tên một thành phố, nhưng cố ý làm cử điệu khác đi. Còn người chơi thì phải làm đúng, ai làm sai thì bị phạt.

VII. BÀI TẬP :

Em cho biết trong các bạn sau, bạn nào có lòng yêu mến quê hương dân tộc :

1/ Bạn B ham chơi, lười biếng, không chịu học.

2/ Bạn C siêng năng cầu nguyện, gắng sức học hành, vâng lời ông bà cha mẹ và luôn giúp đỡ bạn bè khi có thể.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA :

Trong tuần này mỗi ngày em hãy đọc một kinh Lậy Cha, xin Chúa chúc lành cho quê hương Việt Nam chúng ta.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC :

Lậy Thiên Chúa là Cha, chúng con  xin tạ ơn Cha đã cho chúng con một quê hương. Xin cho mỗi người chúng con biết đoàn kết  gắn bó với nhau, cùng nhau xây dựng  quê hương dân tộc ngày một tốt đẹp, văn minh tiến bộ, cụ thể là khu xóm, giáo xứ chúng con đang sống như lòng Cha mong ước.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục