Bài 15 :

CHÚA GIÊSU RẤT QUYỀN PHÉP

 

PHẦN HỌC SINH

Chúa Giê-su đứng dậy, ra lệnh cho gió và biển,

tức thì sóng gió yên lặng.

(Mt 8,23-27)

 

1 - H. Chúa Giê-su đã làm gì / để dân chúng tin lời Ngài ?

     T. Chúa giê-su làm nhiều phép lạ :

     biến nước thành rượu, hóa bánh ra nhiều, làm yên sóng gió,

     chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ / và làm cho kẻ chết sống lại.

2 - H. Chúa Giêsu làm phép lạ / để dạy ta những gì ?

      T. Chúa Giê-su làm phép lạ / để dạy ta biết ba điều này :

      - Một là: Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa / có quyền phép của Chúa Cha.

      - Hai là : Chúa Giê-su chính là Đấng Cứu Thế / được Chúa Cha sai đến /

              để cứu độ loài người chúng ta.

      - Ba là : Chúa Giê-su đã khai mạc Nước Thiên Chúa.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa  : Mt 8, 23-27.

- Ý chính : Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ.

- Giáo cụ trực quan : * Tranh số 75: Chúa Giêsu làm yên biển động.

                                    * “Chúa nói với trẻ em” : đoạn 63, trang 62.

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC :

Lậy Chúa Giêsu, xin dẹp tan những sóng gió là sự lười biếng, sự chia trí của chúng con, để chúng con có thể lắng nghe được tiếng Chúa nói với chúng con qua giờ học này.

Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA :

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm :

+ Ôn bài cũ

- Chúa Giêsu đi rao giảng lúc Ngài được bao nhiêu tuổi ?

- Trước khi đi rao giảng, Ngài đến đâu, làm gì ?

- Sau khi chịu phép rửa, điều kỳ lạ gì đã xảy ra ?

- Chúa Giêsu vào hoang địa để làm gì ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Khi tham dự Thánh lễ trong tuần vừa rồi, các em có nói chuyện không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Để bắt đầu bài học hôm nay, bài Chúa Giêsu rất quyền phép, anh (chị)  kể cho các em một câu chuyện.

Một hôm Thánh Phêrô và Thánh Gioan lên đền thờ cầu nguyện. Người ta khiêng một người què từ khi mới sinh đặt anh ta bên cửa đền thờ gọi là Cửa Đẹp để xin bố thí. Vừa thấy hai thánh Phêrô và Gioan anh liền xin bố thí. Lúc này ông Phêrô và Gioan nhìn thẳng vào mặt anh ta và nói : “Anh nhìn chúng tôi đây”. Anh nhìn hai ông chăm chú tưởng rằng sẽ được cái gì ? Bấy giờ ông Phêrô nói : “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng tôi có cái này cho anh, nhân danh Đức Kitô người Nadarét tôi truyền cho anh đứng dậy mà đi”, rồi ông nắm chặt bàn tay anh kéo anh đứng dậy. Lập tức bàn chân và mắt cá chân của anh trở nên cứng cáp, anh đứng phắt dậy đi lại được, rồi cùng hai ông vào Đền thờ vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa.

Phép lạ này cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh rất quyền phép. Khi còn sống ở trần gian Chúa Giêsu cũng đã làm rất nhiều phép lạ. Giờ đây chúng ta sẽ nghe một trong các phép lạ Ngài đã làm khi còn sống ở trần gian. Mời các em đứng nghiêm trang cùng lắng nghe.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Mt 8, 23-27.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1. Dẫn giải Lời Chúa.

- Thánh Matthêu vừa kể cho chúng ta nghe chuyện gì ? (Chúa Giêsu dẹp yên biển động) .

- Khi sóng to gió lớn các môn đệ đã làm gì ?  (Các môn đệ lo sợ lại gần đánh thức Chúa Giêsu, xin Ngài cứu họ).

- Chúa Giêsu làm gì để cứu họ ? (Chúa Giêsu ra lệnh cho sóng gió phải im lặng).

Cùng đọc chung “Chúa nói với trẻ em” đoạn 63, trang 62.

Trong phần bài học dưới đây, chúng ta xem Chúa Giêsu muốn nói gì với chúng ta qua phép lạ này.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

+ Câu 1 : Chúa Giêsu đã làm gì để dân chúng tin lời Ngài ?

- Dân gian có câu “Trăm nghe không bằng mắt thấy". Nếu chúng ta chỉ nghe nói về một điều gì đó chúng ta chưa tin ngay, nhưng khi được tận mắt nhìn thấy việc đó chúng ta mới tin.

Các em nói các em học giỏi, chỉ nói không thôi thì người khác có tin không ? (Không). Nếu các em cố gắng học thật giỏi, cuối năm người ta xem bảng điểm của các em thấy các em là học sinh xuất sắc, được lãnh phần thưởng thì người ta mới tin các em học giỏi.

Cũng vậy, để củng cố lòng tin vào lời giảng của mình nơi dân chúng, Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, một trong những phép lạ Chúa Giêsu đã làm là dẹp yên sóng gió. Các em hãy nhìn vào bức tranh để thấy Chúa làm yên biển động. (GLV dựa vào bức tranh để giải thích thêm). Dựa vào Lời Chúa các em vừa nghe và vừa đọc, bạn nào cho lớp biết : Sau khi Chúa Giêsu truyền cho sóng gió im lặng, Chúa Giêsu nói với các môn đệ điều gì ? Chúa Giêsu nói : “Tại sao các con sợ ? Tại sao các con không có lòng tin ? ".

Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với từng người chúng ta : “Các con đừng sợ hãy vững tin vào Thầy ".

+ Đọc chung câu 1.

* Câu 2 : Chúa Giêsu làm phép lạ để dậy chúng ta điều gì ?

Anh (chị)  giải thích cho các em biết nhé !

Thứ nhất : Chúa Giêsu cho chúng ta biết Ngài là con Thiên Chúa , là Thiên Chúa, có quyền năng như Chúa Cha.

Thứ hai : Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế được Chúa Cha sai đến để cứu loài người chúng ta cả phần hồn lẫn phần xác.

Thứ ba : Chúa Giêsu khai mở cho chúng ta thấy nước Thiên Chúa , nơi đó mọi người được cứu chữa: không còn bệnh tật, không còn đau khổ, chết chóc, mọi người được sống hạnh phúc.

+ Đọc chung câu 2.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

Bài học hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là Thiên Chúa , là Đấng quyền năng được Thiên Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng ta. Giờ đây, chúng ta cùng cầu xin  với Chúa Giêsu, xin Ngài ban thêm đức tin cho chúng ta để chúng ta hoàn toàn tin tưởng phó thác nơi Ngài.

2/ Lời nguyện :

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã phán : “Phúc cho những ai không thấy mà tin“. Xin ban thêm và củng cố lòng tin nơi mỗi người chúng con, để chúng con luôn tin tưởng phó thác cuộc đời chúng con cho Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. AMEN.

VI. SINH HOẠT : Bài hát :

VII. BÀI TẬP : Em hãy kể ra 5 phép lạ của Chúa Giêsu.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA :

Tuần này em quyết tâm chào Chúa nơi bàn thờ ở  nhà em mỗi khi em đi học cũng như khi em đi học về.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Chúa Giêsu, cuộc sống của mỗi người chúng con chính là một phép lạ Chúa ban, được làm người, có cha có mẹ, có cơm ăn áo mặc, được đi học, được làm người nhưng chúng con chưa nhận ra, chưa đủ hiểu biết để nhìn thấy. Xin Chúa soi sáng giúp chúng con nhận ra phép lạ Chúa làm cho chúng con. Để chúng con biết tụng ca Chúa bây giờ và mãi mãi.

        Đọc kinh Sáng Danh.


Mục Lục