Bài 16 :

CHÚA GIÊSU CHỌN CÁC TÔNG ĐỒ

 

PHẦN HỌC SINH

Đây là tên mười hai tông đồ.

Đầu hết là Si-mon cũng gọi là Phê-rơ.

(Mt 10,1-4)

 

CÂU HỎI

 

1 - H. Khi đi rao giảng Tin mừng /

     Chúa Giê-su có chọn ai làm việc với Ngài không?

   T. Chúa Giê-su đã kêu gọi rất nhiều môn đệ /

     và đã chọn mười hai ông / làm nền móng Hội thánh của Ngài.

2 - H. Mười hai môn đệ này / được Chúa Giê-su gọi là gì ?

   T. Gọi là tông đồ.

3 - H. Chúa Giê-su đặt ai làm đầu các tông đồ ?

   T. Ngài đặt thánh Phê-rô.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Mt 10, 1-4

- Ý chính : Chúa Giêsu chọn mười hai tông đồ và đặt thánh Phêrô làm đầu.

- Giáo cụ trực quan : *  Tranh 67: Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ.

                      * Sách“Chúa nói với trẻ em”: đoạn 58, trang 58

 

I. CẦU NGUYỆN KHAI MẠC :

Lậy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa giờ học này, xin Chúa thánh hoá và chúc phúc cho chúng con, giúp chúng con học tốt hơn.

Đọc kinh cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

- Chúa Giêsu đã làm điều gì để dân chúng tin vào Ngài ?

- Chúa Giêsu làm phép lạ để dậy ta điều gì ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Khi đi học và khi đi học về, các em có chào Chúa nơi bàn thờ nhà em không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa :

Có hai người lái buôn và cũng là hai người bạn thân quyết chí lên đường đi tìm cho được điều quý giá nhất trên đời. Hai người chia tay nhau mỗi người ra đi một hướng và họ hẹn nhau khi nào tìm được thì sẽ trở về để cho nhau biết mình đã tìm được gì.

Người thứ nhất lặn lội đi tìm cho kỳ được viên ngọc mà ông cho là quý nhất trên thế gian này. Ông băng rừng vượt suối không bỏ sót bất cứ một làng mạc nào. Bất cứ nơi nào có bán đá quý ông đều tìm đến. Cuối cùng ông mãn nguyện  vì đã tìm được viên ngọc mà ông cho là quý nhất trần gian. Ông vui mừng trở về và chờ đợi người bạn của mình.

Nhiều năm trôi qua, người bạn vẫn không có tin tức gì. Thì ra điều ông ta tìm kiếm không phải là vàng bạc hay  đá quý mà chính là Thiên Chúa. Ông đi khắp nơi để thọ giáo những bậc thánh hiền, đọc nhiều sách, nghiền ngẫm nhưng vẫn không tìm gặp được Thiên Chúa.

Ngày kia, ông đang ngồi thẫn thờ bên dòng sông trôi lững lờ, ông bỗng thấy một con vịt mẹ đang dẫn đàn vịt con đi ăn, nhưng vịt con cứ bỏ vịt mẹ để đi kiếm ăn riêng. Vịt mẹ cứ đi tìm con này đến con nọ mà không tỏ ra giận dữ hay gắt  gỏng… Nhìn thấy cảnh vịt mẹ cứ tìm con như thế, ông mỉm cười đứng dậy trở về tìm gặp bạn xưa. Vừa  gặp nhau, người bạn tìm được viên ngọc quý mới hỏi trước : “Cho tôi xem điều quý giá nhất của anh trước đi  ! Tôi nghĩ đó là điều tuyệt diệu lắm, bởi vì nhìn khuôn mặt rạng rỡ vui mừng của anh tôi có thể đoán được.”

Lúc này người bạn mới nói : “Tôi trở về với hai bàn tay trắng, nhưng tâm hồn tôi tràn ngập hân hoan bởi vì tôi đã đi tìm Chúa và cuối cùng tôi đã khám phá ra rằng chính Ngài là Đấng đi tìm tôi.”

Câu chuyện này cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn đi bước trước. Ngài đi tìm và chọn chúng ta trước khi chúng ta đi tìm Ngài. Hôm nay Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã đi tìm và chọn các tông đồ, cho các ông được vinh dự tham gia vào công cuộc cứu thế với Ngài , tiếp tục công việc tìm kiếm và đem nhiều người về với Chúa Cha. Giờ đây, anh (chị)  mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Mt 10, 1- 4.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

- Thánh Mathêu vừa thuật lại cho chúng ta nghe Chúa Giêsu làm gì ?  (Chúa Giêsu chọn mười hai tông đồ)

- Chúa Giêsu chọn mười hai tông đồ và sai họ đi đâu ? (Sai họ đi rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa).

Lời Chúa cho chúng ta biết, trước khi đi rao giảng, Chúa Giêsu đã chọn mười hai tông đồ để dậy dỗ họ và sai họ đi rao giảng Tin Mừng đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Các em cùng đọc sách “Chúa nói với trẻ em” đoạn 58 trang 58.

Chúng ta cùng tìm hiểu thêm về việc này qua bài học hôm nay.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa :

* Câu 1+ 2+ 3 : Khi đi rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu có chọn ai làm việc với Ngài không ?

Các em đã xem bộ phim “Tây du ký “chưa ?

- Trước khi đi sang Tậy Trúc lấy kinh thì Đường Tăng đi đâu ? (Đi giải cứu cho Tôn Ngộ Không và nhận Tôn ngộ Không làm đồ đệ).

- Rồi giải cứu ai nữa? (Cứu Bát giới và Sa tăng).

- Tôn Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng  gọi là gì của Đường Tăng ? (Gọi là đệ tử , là đồ đệ).

- Trong ba người đệ tử của Đường Tăng , các em thấy ai là người được chọn làm lớn nhất ? (Tôn ngộ không). Để có thể sang Tây Thiên lấy kinh thì Đường Tăng cần phải có ba đệ tử đi theo để bảo vệ, khỏi bị yêu quái ăn thịt, đúng không các em ?

Đến đây, chúng ta trở lại bài học của mình nhé !

Dựa vào đoạn Lời Chúa các em vừa nghe bạn nào nhắc lại cho cả lớp biết : khi đi rao giảng, Chúa Giêsu đã chọn ai đi theo Ngài ? (Mười hai người). Đây là bức tranh vẽ lại cảnh Chúa chọn bốn môn đệ đầu tiên, Các em có biết bốn môn đệ này tên là gì không ? (Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan). Chúa Giêsu chọn mười hai người để làm gì ? (Để cho họ ở bên cạnh Ngài, thấy những việc Ngài làm, nghe những lời Ngài nói. Ngài dậy dỗ họ  trở thành các tông đồ, sai họ đi rao giảng Tin Mừng).

- Các em biết mười hai môn đệ được Chúa Giêsu chọn gọi là gì ? (Là tông đồ).

Vậy tông đồ là ai ? Là những người được Chúa Giêsu chọn, được Chúa Giêsu dậy dỗ, được Chúa Giêsu sai đi.

Bạn nào có thể cho lớp biết ba đệ tử của Đường Tăng có khác với các tông đồ của Chúa Giêsu không ?  (Có , khác xa). Tại sao? Bởi vì ba đệ tử của Đường Tăng được chọn để bảo vệ ông, còn các tông đồ là những người được chọn, được dậy dỗ và được sai đi rao giảng Tin mừng cho những người khác.

- Trong mười hai tông đồ Chúa Giêsu có chọn ai đứng đầu không ? (Có). Ai ? (Ông Phêrô).

Ngày nay đấng kế vị thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng, đứng đầu Giáo Hội toàn cầu. Các Đức giám mục kế vị các tông đồ , đứng đầu Giáo Hội địa phương là Giáo phận. Các Ngài đang tiếp nối sứ vụ của các tông đồ đem Tin Mừng cho toàn thể nhân loại.

+ Đọc chung câu 1+ 2+ 3.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ :

1/ Gợi tâm tình :

Bài học hôm nay cho chúng ta biết khi đi rao giảng Chúa Giêsu đã chọn mười hai môn đệ, dậy dỗ họ và sai họ đi rao  giảng Tin Mừng cho mọi người. Ngài đặt thánh Phêrô làm đầu để lãnh đạo anh em mình.

2/ Lời nguyện :

Lậy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng. Chắc chắn Chúa cũng muốn chúng con cộng tác vào việc rao giảng Tin Mừng. Xin Chúa cho chúng con biết năng than dự Thánh Lễ, đọc kinh tối sáng, dâng những hy sinh nho nhỏ hằng ngày như vâng lời cha mẹ, chịu khó học hành, tử tế với bạn bè để cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng. Chúng con cầu xin …

VI. SINH HOẠT

1. Trò chơi : Chúa chọn :

Cho các em xếp thành vòng tròn hoặc ngồi theo bàn. giáo lý viên hô : ”Chúa chọn, Chúa chọn". Các em đáp: “Chọn ai, chọn ai ". GLV gọi tên thánh của các em trong lớp, em được gọi đứng lên làm một cử điệu và tự giới thiệu về mình (nếu trong lớp không đủ tên thánh của mười hai vị tông đồ thì GLV phải kêu xen kẽ những tên mà lớp không có cùng với tên thánh mà các em trong lớp, mang nhằm giúp các em nhớ tên được mười hai thánh tông đồ).

2. Hát :

VII. BÀI TẬP : Em hãy điền vào chỗ trống các từ sau đây sao cho hợp nghĩa : mười hai, nền móng, Phêrô, tông đồ.

1/ Chúa Giêsu đã chọn …………………tông đồ làm ……………….. Hội Thánh của Ngài.

2/ Chúa Giêsu đặt ………………… làm đầu các…………………………………..

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Em đã được chịu Bí tích Rửa tội, đã trở nên môn đệ của Chúa em quyết tâm mỗi tối đọc một kinh lạy Cha, một kinh kính mừng và một kinh Sáng Danh cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa được nhận biết Chúa.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì một giờ học đã qua, giờ đây chúng con trở về gia đình, trở về lối xóm nơi chúng con sinh sống. Xin Chúa cùng về và ở lại với chúng con, giúp chúng con thực hiện điều chúng con hứa với Chúa là cầu nguyện cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời AMEN.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục