Bài 21 :

CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

 

PHẦN HỌC SINH

Chúa Giê-su nói : "Lạy Cha , xin tha thứ cho họ".

(Lc 23,33-46)

 

+ CÂU HỎI

1 - H. Sau ba năm giảng đạo Chúa Giê-su làm gì ?

   T. Chúa Giê-su vâng lời Chúa Cha /

     mà chịu đĩng đinh và chết trên cây thánh giá.

2 - H. Vì sao Chúa Giê-su / lại vâng lời chết trên thánh giá ?

   T. Vì Chúa muốn đền tội thay cho tất cả lồi người chúng ta.

3 - H. Chúa Giê-su chết ở đâu, và lúc nào ?

   T. Chúa Giê-su chết trên núi Sọ, ở thành Giê-ru-sa-lem,

     dưới thời Phong-xi-ơ Phi-la-tơ,

     vào ngày thứ sáu áp lễ Vượt Qua năm 30.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

-Lời Chúa : Lc 23, 33-46.

- Ý chính : Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá đền thay tội lỗi loài người chúng ta.

- Giáo cụ trực quan :* Tranh Chúa Giêsu chịu đóng đanh trên thập giá hay một ảnh chịu nạn (hình số 99).

                          * Sách “Chúa nói với trẻ em” đoạn 86, trang 82- 83.

 

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lậy Chúa Giêsu, Chúa nói : ở đâu có hai ba người hợp nhau cầu nguyện thì  có Ta ở đó. Chúng con tin chắc rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng Chúa đã chết vì thương con.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ.

Em nào nhắc lại cho lớp biết trong Bữa Tiệc Ly Chúa Giêsu đã làm những gì ?

+ Kiểm tra quyết tâm.

Trong tuần qua, các em đã sống nhịn nhục, tha thứ cho người xúc phạm đến mình chưa ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Để bắt đầu vào bài học mới  anh (chị)  kể cho các em nghe một câu chuyện.

Tháng 7 năm 1941 một tù nhân đã trốn khỏi trại tập trung của Đức Quốc Xã. Theo quy định của trại này thì cứ một tù nhân trốn thoát  khỏi trại thì mười người khác phải chết thế mạng.

Viên sĩ quan chỉ tay  vào số tù nhân đang đứng xếp hàng trước mặt rồi ông đếm một, hai, ba...  tới mười. Khi người thứ mười bị dẫn ra, anh ta đã khóc thảm thiết và kêu la: “Ôi vợ tôi, con tôi và cả mẹ già của tôi nữa !  Tôi sẽ không bao giờ còn được gặp họ nữa!”. Lúc đó, cha Kôn-bê tiến ra xin với viên sĩ quan Đức cho mình chết thay người tử tù thứ mười đó. Cả mười người bị giam vào ngục và bị bỏ đói cho chết... Sau này người được cha Kôn-bê chết thay kể lại : sự kiện này đã tạo ra một ấn tượng đẹp và sâu xa  khiến cho tinh thần và cách sống trong trại thay đổi hẳn. Vị linh mục không chỉ chia sẻ cho các bạn tù một mẩu bánh, vài muỗng canh, vài ngụm nước nhưng chính là cả mạng sống của mình.

Hy sinh mạng sống của mình cho người khác chính là một cử chỉ đáng kính phục phải không các em ? Chúa Giêsu dậy : Không có tình yêu nào cao quý cho bằng thí mạng sống cho người mình yêu. Cha Kôn-bê chết thay cho tù nhân đó, nhưng một thời gian sau người đó cũng phải chết. Nhưng Chúa Giêsu đã chết để cho chúng ta được sống và sống đời đời. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA :  Lc 23, 33-46.

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Thánh Luca đã thuật lại cho chúng ta biết điều gì ? (Cho chúng ta biết Chúa Giêsu bị bắt, bị đóng đinh, bị giết chết trên thập giá).

-Chúa Giêsu xin gì cùng Chúa Cha ? (Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha tội cho những người đóng đinh Ngài).

-Chúa Giêsu biết mọi sự đã hoàn tất thì Ngài làm gì ? (Ngài  phó linh hồn trong tay Chúa Cha).

Đọc sách “Chúa nói với trẻ em” đoạn 86 trang 82.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

·      Câu 1, 2, 3. : Vì sao Chúa Giêsu lại vâng lời Chúa Cha chết trên Thánh Giá ?

- Anh (chị)  đố các em nhé ! Ai là người đầu tiên phạm tội ? (Ông Ađam và bà Evà).

-Chúng ta có tội không ? (Có, nhiều tội lắm, tội không vâng lời, tội lười biếng, tội nghịch phá và bao nhiêu tội khác nữa).

- Khi phạm tội chúng ta xúc phạm đến ai ? (Đến Thiên Chúa) .

-Vậy chúng ta có tự cứu được tội của mình không ? (Không).

-Thế ai đã cứu chúng ta ? (Chúa Giêsu) .

-Chúa Giêsu đã cứu bằng cách nào ? (Ngài mang lấy tội của chúng ta để bị kết án, bị đánh đòn, chịu đóng đinh và chết trên cây thập giá để cứu độ chúng ta).

Các em thân mến, Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài là Đấng tốt lành, thánh thiện vô cùng, Ngài đâu có tội. Nhưng vì yêu thương nhân loại là chúng ta, muốn cứu chúng ta khỏi chết do tội của chúng ta nên Ngài đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, chịu muôn vàn đau khổ. Các em vừa nghe và đọc đoạn Kinh Thánh  thuật lại cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, các em có thấy thương Chúa không ? Chúa Giêsu đã rao giảng về Nước Trời, đã làm nhiều việc để cứu những người đau khổ, bệnh tật, mù què, đói ăn vv… Vậy mà các thượng tế và các biệt phái xúi dân chống lại Chúa. Họ tố cáo gian với Philatô và đòi kết án Chúa, đánh Chúa bao nhiêu là roi đòn, họ lấy mão gai đội vào đầu Chúa, rồi sỉ vả Chúa. Sau đó họ bắt Chúa vác cây thập giá đi lên núi cao gọi là Núi Sọ (GLV dùng bức tranh số 99 Chúa Giêsu chịu đóng đinh để kể cho các em nghe cảnh Chúa chịu đóng đinh)  và cuối cùng họ đóng đinh Chúa vào thập giá.

Các em ạ ! Chúa chịu chết để đền tội thay cho chúng ta đó, Chúa chịu chết để đem Ơn Cứu Chuộc cho toàn thể nhân loại. Trong số đó có anh (chị) , có các em. Vậy các em phải chăm học Giáo lý, để biết Chúa, yêu Chúa và lánh xa tội lỗi, đừng làm Chúa buồn nữa nhé.

Đọc chung câu 1, 2, 3.

V. CẦU NGUYỆN :

1/ Gợi tâm tình :

Vì yêu thương chúng ta, muốn cho chúng ta được sống và sống đời đời, Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha hiến thân chịu chết trên Thánh Giá làm của lễ đền thay tội lỗi chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân chúng ta cùng dâng lời nguyện.

2/ Lời nguyện :

Lậy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết trên Thánh Giá để đền thay tội lỗi chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết tránh xa dịp tội, từ bỏ mọi tội lỗi để chúng con ngày một thánh thiện xứng đáng với ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống …

VI. SINH HOẠT : Bài Hát : Vòng Tay Cho Người.

VII. BÀI TẬP : Điền vào chỗ trống bằng các từ sau đây :

Chúa Cha, chết trên, cứu chuộc, núi sọ, Philatô, thứ sáu.

1/ Chúa Giêsu vâng lời…………….. chịu ………………… Thánh Giá để……………chúng ta.

2/ Chúa Giêsu chết ở …………………thành Giêrusalem thời quan……………… vào ngày ……………áp lễ Vượt qua.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Giêsu đã chịu chết để cứu mọi người , tuần này em quyết tâm tập sống giống Chúa Giêsu là cố gắng không làm thiệt hại ai, cụ thể là không nói xấu bạn bè.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lậy Chúa Giêsu, Thánh Giá là nơi Chúa bầy tỏ tình yêu đối với chúng con một cách rõ nhất, xin cho mỗi người chúng con khi ngước nhìn Thánh Giá cũng biết học ở Chúa sống yêu thương người khác, cụ thể là không nói xấu bạn bè, để chúng con ngày thêm thánh thiện trước mặt Chúa.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục